Рецензент: Любченко О.С., учитель англійської мови Харківської спеціалізованої школи 162, учитель-методист – Завантажити PDF безкоштовно (2023)

транскрипція

1

2

3УДК = 111(076) ББК 81.2 Англійська мова Англійська мова М99 Рекомендовано для підготовки до ЗНО згідно з рішенням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 946 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які висловлювалися». бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2012 році» Рецензент: Любченко О. С., учитель англійської мови Харківської спеціалізованої школи 162, учитель-методист Мясоєдова С. В. М99 ЗНО (підготовка). англійська. Швидке навчання / С. В. Мясоєдова. К.: Літера ЛТД, С. ISBN Посібник для експрес-підготовки створено за зразком тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання 2012 р. Перша частина містить стислі граматичні вказівки, друга — тестові завдання; Правильні відповіді для самоперевірки можна знайти в кінці посібника. Завдяки структурі видання його можна використовувати як самостійно, так і на заняттях. Для старшокласників та вчителів англійської мови. УДК = 111(076) ББК 81.2 Англійська Англійська С. В. Мясоєдова, довідник, 2009; Тести, 2011 ISBN «Літера ЛТД», с.

4ПОСІБНИК ЧАСТИНА І З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 3 с.

54 Довідник з морфології мовлення англійської мови. Усі слова в мові поділяються на групи, які називаються частинами мови. Частини мови — основні лексико-граматичні розряди, на які поділяються слова мови за такими ознаками: 1) семантичними (загальне значення предмета, дії чи стану, якості тощо); 2) граматичні (морфологічні розряди слів); 3) синтаксично (роль у реченні); 4) словотвір (наявність характерних префіксів і суфіксів). В англійській мові розрізняють такі частини мови: іменник, прикметник, дієслово, прислівник, числівник, займенник, прийменник, сполучник. Частини мови в свою чергу поділяються на такі класи: а) самостійні частини мови; б) службові частини мови; в) вигукнути. Самостійні частини мови: позначають предмети та їх властивості, дії, процеси, стани тощо; мають конкретні морфологічні категорії (наприклад, рід, число, великі літери тощо); є членами множини; мають відмінні суфікси та префікси (всі, крім займенників). Функціональні частини мови: відображають різні відношення між членами речення чи реченнями; не мають морфологічних категорій; не є частиною речення; не змінюються (тобто не мають словотвірних додатків). Вигуки: служать для вираження почуттів без їх називання; не мають морфологічних категорій; не є частиною речення; не змінюються (тобто не мають словотвірних додатків). Самостійними частинами мови є: іменник (іменник), прикметник (прикметник), дієслово (дієслово), прислівник (прислівник), числівник (фігура), займенник (займенник). Службовими частинами мови є: прийменник (прийменник), сполучник (сполучник). До службових слів належать також означений артикль (артикль), що є ознакою іменника, і допоміжні дієслова, які служать для утворення складних часів. Вигук виділено в окремий клас: вигук (від вставного слова). САМОСТІЙНА ЧАСТИНА МОВИ (Іменник) Іменник — це самостійна частина мови, яка характеризується: 1) значенням предметності; 2) виражають значення предметності за родом, числом і вживанням великої літери; 3) уживання складного іменного присудка в реченні у функції підмета, об’єкта, означення та іменника; 4) наявність характерних суфіксів. Іменники зазвичай вживаються в реченнях з артиклями і часто також з прийменниками. Артикль і прийменник — основні ознаки іменників.

6Довідник з англійської мови 5 За утворенням іменники поділяються на прості, похідні та складні (складні). Прості іменники — це іменники, які не мають префіксів: собака, рука, іграшка. Похідними є іменники, утворені за допомогою афіксів: учитель, королівство, безробіття. Складні (складні) іменники складаються з кількох (зазвичай двох) слів: спальня, шпалери, свекруха, свекруха. 1. Розряди іменників Усі іменники поділяються на власні та загальні. ВЛАСНІ СУБНОТИ (Власні назви) Власні назви позначають унікальні у своєму роді предмети, особи та явища: Енн Ханна, Іспанія Іспанія, Вестмінстерський палац Вестмінстерський палац. В англійській мові власні назви завжди пишуться з великої літери: столиця Сполученого Королівства — Лондон. Столиця Великобританії - Лондон. Мій друг Джордж зі Сполучених Штатів. Мій друг Джордж зі Сполучених Штатів. ЗАГАЛЬНОПОЛУЧЕННЯ (ЗАГАЛЬНІ ІМЕННИКИ) Іменники — це назви, спільні для всіх однорідних предметів: стіл, мир, мир, колектив. 2. Граматичні категорії іменників До граматичних категорій іменників належать рід, число та відмінок. Родові імена в англійській мові можуть належати до одного з трьох родів: чоловічого, жіночого або середнього. До іменників чоловічого роду (до яких відповідає особовий займенник) належать істоти чоловічої статі, у тому числі тварини чоловічої статі: man man, boy boy, son son, uncle uncle, he wolf wolf. До іменників жіночого роду (відповідників особового займенника вона) належать істоти жіночої статі, у тому числі й тварини: жінка, дівчина, дочка, тітка, вовчиця. Нагадати. Більшість іменників в англійській мові для ідентифікації осіб мають спільну форму жіночого та чоловічого роду: учитель, учитель; Учень-журналіст Проте деякі іменники чоловічого та жіночого роду мають дві різні форми: актор, актриса; наречений (наречений) наречена (наречена); Імператор (Імператор) Імператриця (Імператриця); герой (герой) героїня (героїня); Принц (князь) княгиня (принцеса); Офіціант (офіціант) офіціантка (офіціантка). До іменників середнього роду (відповідників особового займенника it vono) належать: 1) усі неістоти: поле, вікно, дерево; 2) назви тварин, якщо їх стать не має значення: кішка, собака, коза; 3) іменник немовля. Пам'ятайте: і назва країни, і слово корабель жіночого роду: «Катті Сарк» — відомий корабель. Вона привезла чай з Китаю. «Катті Сарк» — знамените судно. Він привіз чай з Китаю.

76 Довідник з англійської мови КАТЕГОРІЯ КАТЕГОРІЯ І англійські, і українські іменники мають дві форми числа: однину та множину. Тільки злічувані іменники можуть утворювати форму множини, тоді як незлічувані іменники можуть вживатися лише в однині або лише в множині. Утворення множини іменників Форма множини англійських іменників утворюється із закінченнями -s, -es. При цьому основа іменника може змінюватися або залишатися незмінною. Основа не змінюється а) основа на -ів, -сс, -ш, -ч, -х: автобус (автобуси), сукня (сукня) сукні (сукні), гілка (гілка) гілки (гілки), ящик (коробка). ) десяток (ящиків) б) з основою на -о: герой (герой) герої (герої), комар (комар) комарі (комарі), луна (луна) луна (луна), помідор (помідор) помідори (помідори), картопля ( Картопля Картопля Суфікс -es Основа змінюється a) на -u (коли -u передує приголосний): baby (baby) Babys (Babys), Lady (Lady) Ladies (Ladies). Але якщо перед -у стоїть голосний, то зміна не відбувається: день, дні, іграшки, іграшки б) з основою на -f, -fe: вовк, вовки, жінки, дошки, життя життя. Винятки: cliff (rocks) cliffs (rocks), roof (roof) roofs (roofs), chief (chief) chiefs (chiefs) В інших відмінках множина іменників утворюється із закінченням -s: hat (hat) hats ( головні убори); книга (книга) книги (книги); собака (собака) собаки (собаки); перо (перо); ручки (ручки); Учень (учень) Учень (учнів). Пам’ятайте: цифри, букви та символи можуть утворювати форму множини із закінченням s. Наприклад: 3 3s (трійки); b b s (буква b); %%s (відсотки). При утворенні множини необхідно дотримуватися правил читання закінчень -ів, -ес: Закінчення -ів читається як [з] після дзвінких приголосних і після голосних: хлопчик хлопчики [б1з], ліжко ліжка [бедз ], квітка. квіти [fla\3z]; Закінчення -s читається як [s] після глухих голосних: book books [b\ks], bats bats [b0ts], card cards [m0ps]; закінчення -es читається як [z] після шиплячих і свистячих звуків: klederdracht [dresz], place places [plesz], box-boxes [b5ksz]. Особливі випадки творення множини іменників 1. Є певні іменники, які шляхом зміни основи (доповнюють) утворюють форму множини: дитина (дитина) діти (діти); людина (чоловік, особа) люди (чоловіки, люди); жінка (жінка) жінки (жінки); миша (миша) миші (миші); нога (нога) ноги (ноги); зуб (зуб) зуби (зуби); гусак (гусак) гусак (гусак); воша (воша) воша (воша). 2. Слова грецького і латинського походження утворюють множину за правилами мов, з яких вони походять: явище (феномен) явища (явища);

8Інструкція англійською мовою 7 Дата (інформація) Дата (інформація); стадіон (стадіон) стадіони (стадіони); промінь (промінь) промінь (промінь); критерий (критерий) критерії (критерії); бактерии (бактерии) бактерії (бактерії). 3. Складні (складні) іменники також особливим чином утворюють форму множини. Коли складний іменник пишеться разом, множина цього іменника утворюється додаванням закінчення -ів (-ів) до останньої частини слова: школяр (школяр) школярі (школярі); панель (дошка) панелі (дошки) або зміною основи останньої частини слова: листоноша (листоноша) листоноші (листоноші); Пожежник (Пожежник) Пожежники (Пожежники). Коли складний іменник ставиться через дефіс, форму множини зазвичай утворює частина з головним значенням: невістка (невістка) невістка (невістка) ; Passanten Passanten Іменники, що мають лише форму множини (Pluralia tantum) Деякі англійські іменники мають лише форму множини. До них належать: 1) іменники, що позначають парні предмети: штани, піжама, ножиці, окуляри, бінокль; 2) деякі збірні терміни: одяг, товари, люди, поліція, худоба. Іменники, які мають лише однину (Singularia tantum) В англійській мові також є іменники, які мають лише однину: 1) іменники: bread, tea, milk; 2) абстрактні іменники: любов, порада; 3) слова із суфіксом -ики: легка атлетика, математика; 4) назви ігор і хвороб із закінченням -ів: більярд, свинка, свинка; 5) Іменники типу: погода, багаж, меблі, гроші, новини. Іменники, що мають лише форми множини (pluralia tantum) або форми однини (singularia tantum), є незлічуваними іменниками, тобто не підлягають числі. Pluralia tantum відповідає дієсловам множини, а singularia tantum — дієсловам однини, і ніколи не вживається з невизначеним артиклем a/an; Замість неозначеного артикля з незлічуваними іменниками вживається неозначений займенник some: some milk (трохи/певна кількість молока); трохи хліба (невелика/певна кількість хліба). Проте деякі іменники мають спеціальні форми для утворення однини чи вказівки на певну кількість: рада; a piece of furniture news a glass of water a loaf of bread a pound of meat a pound of sugar a pound of flour іменники, де однина та множина збігаються. В англійській мові є іменники, в яких однина і множина збігаються. Це такі слова, як: олень, олень; вівця вівця; риба

98 Довідник з англійської мови Salmon Salmon, Salmon; форель, форель; фабрика, фабрики; ремесленний корабель, кораблі; літаки, літаки; засіб означає засіб; серія серія. До цих іменників належать також назви національностей із закінченням -ese і -ss, наприклад: китаєць, китаєць; японська швейцарська узгодження підмета, вираженого іменником, що позначає групу осіб із присудком. Відмінкові іменники, що позначають групу осіб, можуть відповідати присудку однини чи множини: армія; громадський клас клас; члени клубу; компанія комітету; Команда екіпажу Ради; Family Government Press Public Society; Команда Підмет, виражений іменником, що позначає групу людей, відповідає присудку: в однині, коли група розглядається в цілому: Наша команда була найкращою в країні. Наша команда була найкращою в країні; у множині, коли мова йде про членів цієї групи: наша команда вся отримала медалі. Усі учасники нашої команди отримали медалі. Залежність лексичного значення деяких іменників від їх числа Деякі іменники, що змінюють числа, також змінюють своє лексичне значення: люди (люди) народи (нації); склянки (стакани) зі скла (скла); Ліс (Вуд) Ліси (Ліс); її (її) волосся. КАЗОГОРІЯ Вживання великої літери — це категорія, яка виражає граматичну і семантичну залежність одних слів від інших слів у реченні. В українській та англійській мовах ця залежність між словами в реченні виражається по-різному: в українській мові відмінковими закінченнями та прийменниками, що вживаються в тому чи іншому відмінку; в англійській мові прийменниками, а закінчення має лише присвійне значення. Тому в граматиці англійської мови традиційно виділяють два відмінки іменників: загальний відмінок і знахідний відмінок. Вживання великої літери (загальний регістр) Відмінок не має особливих відмінкових закінчень. Зв'язок іменника в загальному відмінку з іншими словами виражається як прийменниками, так і місцем у реченні. Отже, якщо порівняти українські вислови «I draw with a pencil» і «I draw with a pencil» з їхніми англійськими відповідниками «I draw with a pencil» і «I draw with a pencil», то побачимо, що в англійській мові В. мова також виражає знаряддя дії (олівцем) у першому реченні та об’єкт дії (олівець) у другому реченні в загальному відмінку. Знахідний відмінок У знахідному відмінку зазвичай вживаються іменники на позначення істот (людей і тварин): дім моєї сестри; книга Алекса книга Алекса; the owner of the dog Запам’ятайте: прийменник of вживається в загальновживаних виразах: образ одного з найвідоміших акторів; фото одного з найвідоміших акторів; убивця одного з найвизначніших президентів США Джона Кеннеді У знахідному відмінку іменники вживаються також на позначення неістот: 1) для визначення часу: a day's work;

10Довідник з англійської мови 9 сьогоднішня газета сьогоднішня газета; Вчорашня новина 2) для визначення відстані: на відстані однієї милі; 3) з назвами кораблів, країн, міст: на борту «Глорії» на борту корабля «Глорія»; Італійський експорт Експорт з Італії; Парки Токіо Парки Токіо; 4) з назвами місць та закладів: Лондонські галереї; програма національного університету у бабусі (вдома); у бабусі (вдома); 5) із назвами небесних тіл (сонце/сонце, місяць/місяць, земля/земля): поверхня землі; промені сонця 6) зі збірними термінами, такими як уряд, партія, армія, команда (наприклад, корабель), сім'я, суспільство: пропозиції уряду; учасники товариства 7) в ідіоматичних виразах: підкинутий, зданий; Я отримав свої гроші. Знахідний відмінок іменників ФОРМИ Знахідний відмінок іменників утворюється за допомогою закінчення s ( ). Закінчення s додається до основи іменника: boy + s = boy s, student + s = student s; чоловіки + s = чоловіки; діти + s = діти s До основи іменника, що закінчується на -s, -ss, ставиться лише апостроф ( ): boys + = boys; учні + = учні. Джеймс + = Джеймс. Закінчення s можна також додати до: 1) речення: Ann and Kate's room, Hanna and Kate's room; Промова міністра закордонних справ Польщі Промова міністра закордонних справ Польщі; 2) складні іменники: діти невістки; Друге місце отримує кількість балів від учасника, який посів друге місце. 3. Суфікси іменників Найпоширенішими суфіксами іменників є: -er/-or soldate; Директор по безробіттю Безробіття; Уряд – Корабель Дружби; членство членство; удача удача; дикость дикість; -ion/-ation/-tion/-sion диктувати диктувати; місія місія, завдання; -hood дитинство дитинство; -німе царство; Свобода 4. Роль іменників у реченні В англійській мові іменники можуть мати такі функції в реченні: 1) Підмет: The dog is sleeping. Собака спить. 2) Застосування: Подивіться на цього хлопця! Я знаю його! Подивіться на цього чоловіка! Я знаю його! 3) Частини складного іменного присудка:

1110 Посібник з англійської мови We are the world, we are the children. Ми — світ, ми — його діти. 4) Визначення: Я живу в кам'яному будинку. Я живу в кам'яному будинку. 5) Обставини: Вона побачила його в новій машині. Вона побачила його в новій машині. Артикль (The article) Іменники зазвичай супроводжуються артиклями. Означений артикль є офіційним словом для іменників, що вказує на їх використання в певному чи невизначеному значенні. В англійській мові існує три можливості використання/невживання артикля: 1) невизначений a/an; Запам’ятайте: неозначений артикль a вживається для іменників, що починаються на приголосний звук, тоді як означений артикль an стоїть перед іменниками, що починаються на голосний, з евфемістичною метою: an apple apple; дуб око годину 2) визначає (зовсім) що; примітка Означений артикль читається так: [93] для слів, що починаються на приголосний: der Mann, das Auto; [9] для слів, що починаються з голосної: яблуко, армія. 3) Нуль: елемент відсутній. 1. Основні випадки вживання артикля 1. У таких випадках вживається неозначений артикль a/an. Для загальних назв: 1) Коли предмет або особа згадуються вперше і невідомі мовцеві: A little girl is standing at the window. Маленька дівчинка стоїть біля вікна. 2) Коли предмет або особа розглядається як один із багатьох подібних: Мій старший брат живе у великому місті. Мій старший брат живе у великому місті (одному з великих міст). 3) Коли суб’єкт або особа є представником класу (відділу) суб’єктів (осіб): Письменник – це людина, яка пише книги. Письменник – це той, хто пише книжки. 4) У загальному значенні: корова дає молоко. Корова дає молоко. 5) У числовому значенні («один»): We run a mile or two. Ми пройшли милю чи дві. 6) У окличних реченнях на злічуваний іменник однини після слова what: What a beautiful picture! Яка гарна картина! 7) Якщо іменник є називною частиною складного іменника: батько мого друга — офіцер. Батько мого друга офіцер. 8) Після слів Rather, Pretty, So і навпаки є + to be, які стоять перед злічуваним іменником однини: She was so a good student! Вона була такою гарною ученицею! Біля нашого села є ліс. Біля нашого села є ліс. 9) У реченнях багато (з), трохи (з), багато, трохи, небагато, розгубитися, поспішати, як правило, шкода, шкода, йти за гуляти, курити тощо: Відпочинемо! давайте відпочинемо, шкода, що мене не було на вашій лекції. На жаль, я не був на вашій лекції. З власними назвами: 1) Для прізвища однини на позначення особи як одного з членів сім’ї: After all, didn’t he Griffiths? Зрештою, хіба він не Гріффітс? 2) Коли ім’я використовується для вказівки на якість, пов’язану з цим ім’ям: Мій чоловік справжній Отелло. Мій чоловік просто Отелло.

12Довідник з англійської мови 11 3) First Name and Last Name Meaning Someone: A Mr. Fox called you. Вам подзвонив якийсь містер Фокс. 2. У таких випадках використовується означений артикль the. Із загальними назвами: 1) З іменниками, значення яких визначається контекстом або ситуацією: We met a man in the park. Чоловік був відомим злодієм, якого розшукувала поліція. Ми зустріли чоловіка в парку. Цей чоловік був відомим злодієм, якого розшукувала поліція. Особливо з такими словами: пляж пляж; кіно кінотеатр; міська наземна радіостанція; Узбережжя Примор я; Business Theatre World Наприклад: вона пішла на вокзал, щоб попрощатися з Джимом. Вона відвідала Джима на вокзалі. 2) З іменниками, що позначають унікальні об’єкти: земля; the Eiffel Tower 3) Тільки зі словами: Last, First: He was the last person to come here. Він прийшов сюди останнім. 4) З прикметниками, що перейшли в іменники (субстантивні прикметники): бідний, бідний народ; багаті молоді сліпі бездомні Наприклад: Вона пише статтю про бездомних. Вона пише статтю про бездомних. 5) З прикметниками вищого рівня порівняння: Не — найрозумніший учень у класі. Він найрозумніший учень у класі. 6) З порядковими числівниками: перший; the fifth the fifty-seventh 7) З прислівниками morning/afternoon/evening. 8) З назвами музичних інструментів та інструментів (у сполученні з дієсловами «грати», «танцювати»): піаніно; гітара танго 9) За назвами національностей (якщо маються на увазі всі представники певної національності): англійці; китайці; українці з титулами та деякими функціями: королева; принц президент (Але: королева Вікторія, принц Альберт). З власними назвами: 1) З назвами кінотеатрів, готелів, музеїв, галерей, газет і журналів, кораблів: кінотеатр «Одеон» «Одеон»; готель Шератон «Шератон»; Британський музей Галерея Тейт Газета Гардіан; корабель Марії Селести «Марія Селеста». 2) З назвами річок, каналів, морів і океанів, архіпелагів, гірських хребтів, пустель: Темза; Ла-Манш Ла-Манш; чорне море

1312 Handbook of the English Language of the Atlantic Atlantic; Багамські острови Багамські острови; Альпійські Альпи; Пустеля Сахара 3) З назвами країн, що містять слово загального значення (королівство, республіка, держава тощо): Сполучені Штати Америки; Сполучені Штати Америки; Сполучене Королівство плюс: Аргентинська Аргентина; Нідерланди Нідерланди; Судан 4) З назвами міст, наприклад: Гаага Гаага; Ватикан 5) З деякими історичними термінами та назвами подій: Середньовіччя Перша світова війна (Але: Перша світова війна Перша світова війна.) 6) З прізвищем родини, коли мається на увазі вся родина: родина Браунів з Брауни ; Коричневі приєднуються до нас у неділю. У неділю в гості приходять Брауни (сім'я Браун). 3. У таких випадках артикль відсутній (нульовий артикль). 1) Для назв видів спорту, днів тижня, місяців, кольорів, мов (якщо після назви мови не йде слово мова): She plays tennis very well. Вона дуже добре грає в теніс. Сьогодні понеділок. Сьогодні понеділок. Я люблю червоний. Мені подобається червоний колір, я володію англійською та німецькою. Володію англійською та німецькою мовами. (Але: The English language is spoken all over the world. Англійською мовою розмовляють у всьому світі.) 2) З назвами країн, міст, доріг, мостів, парків, станцій, гір, островів, озер, континентів: Італія; Oxford Street Трафальгарська площа Трафальгарська площа; озеро Мічиган озеро Мічиган; Європа Європа; 3) З присвійними займенниками: This is not your bag. Це не твоя сумка. 4) Для речень, де перше слово є власним іменником: Kennedy Airport, аеропорт імені Дж. Кеннеді; Вестмінстерське абатство Вестмінстерське абатство. 5) У сталих формулюваннях: лежачи в ліжку (спить); бути в школі, бути в школі (навчатися); сидіти в тюрмі, сидіти в лікарні, лежати в лікарні (лікуватися); на роботі подорожують/їдуть машиною/автобусом/літаком/поїздом/кораблем. Подорож/водіння автомобілем (автобусом, літаком, поїздом, кораблем). (Але: в машині; в автобусі/поїзді.) 6) Зі словами дім, мати/батько, коли ми говоримо про наш дім і наших батьків: мати вдома. Мама вдома. 7) З назвами захворювань: Ne s got malaria. У нього малярія. (Але: грип і грип; кір і кір; паротит і свинка.) 8) Зазвичай із власними назвами: Кате Катерина; Київ Київ. 9) У всіх випадках, коли потрібно вживати артикль a/an, але іменник перелічуваний або має множину:

14Handbook of English 13 Вчора вона купила нові туфлі. Вчора вона купила нові туфлі. 2. Вживання означеного артикля в деяких сталих виразах 1. Неозначений артикль вживається в таких сталих виразах: some; трохи раптово багато в темпі всього відразу; насправді; не може бути зневіреним; поспішати; коротка/довга прогулянка насолоджуватися переглядом/вмиванням/купанням тощо дивитися/вмиватися/купатися тощо; зубний/головний біль і т. д. має зубний/головний біль і т. ін.; шкода/шкода тихо/голосно тихо/голосно говорити. 2. Означений артикль вживається в таких сталих реченнях: по всьому світу; ходити в кіно/театр у так/ні напрямку (щось); на сході/заході/півночі/півдні в позитивному/негативному у сільській місцевості за містом; на вулиці на сонці вранці/вдень/ввечері з одного боку/з іншого; праворуч ліворуч; узагалі; грати на піаніно/гітарі в дорозі за пропозицією проведення часу, грати на піаніно/гітарі; кажи правду Останнім часом це (більше)... це (більше)... це (більше) це (більше). 3. Артикль відсутній (нульовий артикль) у таких сталих реченнях: at night/day/sunrise at night/day/at dawn; вдома/на роботі/у школі за сніданком/обідом/вечерю в мирі/на війні у мирі/на війні; він користується великим попитом, використовуйте питання; мати потребу; на машині/велосипеді/поїзді/літаку тощо на машині/велосипеді/поїзді/літаку; від пам'яті до пам'яті; випадково випадково від... до... від до ; в кожному випадку; у ліжку/лікарні/в'язниці В основному пишеться як відповідь; вчасно по місту по місту; запит; Пунктуальний в домовлений час. ЗАЙМЕННИК (The ProNouN) Займенник — це самостійна частина мови, яка: 1) вказує, але не називає предмет або ознаку предмета; 2) змінюється за родами, особами, числами та відмінками; 3) виконує в реченні функцію підмета, об’єкта, означення чи частини складного присудкового присудка.

1514 Посібник з англійської мови Класи займенників ОСОБИСТІ ЗАЙМЕННИКИ До особових займенників належать: я, ми, ти, він, вона, воно, вона, я, я, він, він, її її/її, нас нас/нас, ти ти/ду, ти ти ти. Особові займенники вказують на мовця (я, ми); адресат (ви); особа чи предмет, про який йдеться (він, вона, воно тощо). Пам’ятайте: особовий займенник я завжди пишеться з великої літери. Особові займенники змінюються: 1) за родами і мають той самий рід, що й іменники: er sie es (замінює відповідно іменники чоловічого, жіночого та середнього родів); 2) людьми. Є три особи займенників: перша, ми, друга, ти, третя, він/вона/воно, вони 3) за відмінком. Є два відмінки займенників: загальний і об’єктний: загальний об’єкт I I he/she/it him/her/it we we you you she she she 4) за числом. Займенники мають однину та множину: однина множина I we you he/she/it they запам’ятовують особистий займенник you у множині, але також використовується для позначення особи: Алекс, радий тебе бачити. Радий вас бачити. Особові займенники можуть вживатися в називному відмінку, що відповідає називному відмінку української мови, або в орудному відмінку, що відповідає українським непрямим відмінкам (родовому, давальному, знахідному, орудному та місцевому). Флексія особових займенників Особа та число Розрізнення Називний (загальний відмінок) Sachfall (об’єктний відмінок) Однина Множина sie sie sie Роль особових займенників у реченні У реченні особові займенники можуть виступати в ролі підмета або прямого додатка. Особові займенники в ролі підмета виступають у називному відмінку (загальному): I greet Tom. Я привітав Тома. Він завжди правий. Він завжди правий. Візьміть це яблуко: воно миле! Візьміть це яблуко: воно миле! Особові займенники в ролі додатка виступають в об’єктивному відмінку (objective case): Tom greeted me. Том привітав мене. З ним завжди всі погоджуються. З ним завжди всі погоджуються. Пам’ятайте: підмет і об’єкт можуть відрізнятися в українській та англійській мовах. Це

16Це пов’язано з тим, що в англійській мові в реченні, на відміну від української, фіксований порядок слів і підмет завжди стоїть на першому місці в стверджувальному реченні. У реченнях зі зворотами er is/there are і it is/they are займенник, що виражає суб’єкт дії, займає місце об’єкта і тому набуває форми об’єктного відмінка: it was I who did it . Я зробив це сам. Стук-стук! Хто там? Це я! Стук-стук! Хто там? Це я! Там нікого, тільки ти і я. Тут нікого, тільки ти і я. Нагадати. Зверніть увагу на порядок слів: My friend and I going to the cinema. Ми з другом пішли в кінотеатр. (НЕ я і мій друг). Це подарунок від мене і Тома. Цей подарунок від Тома і мене. (НЕ я і Том). Присвійні займенники (Присвійні займенники) Присвійні займенники вказують на володіння і відповідають особовим займенникам. До них належать: мій, мій; твій, твоя вона, її; її; їхній їхній наш, наш; його Це його, її (через неістоти). Присвійні займенники змінюються: 1) за родами і мають один рід з іменниками: sein sein (чоловічий рід); she/her is she (жіночий рід); це його (середнє); 2) людьми. Присвійні займенники мають три особи: First my/my our/our Second your/your Third his/her/her/are their/their 3) за числом. Присвійні займенники мають форми однини та множини: однина множина my/my our/our his/her/her/it your/your their/their Присвійні займенники вказують на вашу належність до однієї з трьох осіб і змінюються за родом, особами та числами: особа 3 число однина множина 1 мій мій наш наш 2 твій твій, твій твій, твоя особа. Залежні та абсолютні присвійні займенники В англійській мові існують дві форми присвійних займенників: залежні та абсолютні. Залежний присвійний займенник завжди стоїть перед іменником: This is my house. Це мій будинок. Абсолютні присвійні займенники можуть вживатися самостійно: This house is mine. Цей будинок мій. Присвійні займенники Особово-залежні Абсолютно 1 2 Однина. багато багато Це моя нова машина. Це моя нова машина. Наш пес загубився. Наш собака пропав. Це твоя вина! Це ваша провина! Ця червона машина моя. Ця нова машина моя. Пес, якого ви знайшли, наш. Пес, якого ви знайшли, наш. Вина ваша. Це ваша провина!

1716 Довідник з англійської мови Присвійні займенники Особа залежна Абсолют 3 однина. 3 один багато Це будинок, який побудував Джек. Це його будинок. Це будинок, який побудував Джек. Це його будинок. Це не перука! Це її справжнє волосся! Це не перука! Це її справжнє волосся. Мій кіт любить Whiskas. Віскас — його улюблена страва. Мій кіт любить Whiskas. Віскас — її улюблена їжа. Це її речі. Це її речі. Будинок його. Цей будинок його. Мені не подобається моя стрижка. Мені вона більше подобається. Мені не подобається моє волосся. Мені вона більше подобається Цей Віскас його (кішка). Цей «Віскас» і є вона (кішка). Ці речі не наші. Вони її. Це не наші речі. Вони її. Порівняйте: мій друг (мій друг) і друг мій (один із моїх друзів). ВКАЗОВІ ЗАЙМЕННИКИ Вказівні займенники вказують на особу (особи) або предмет (предмети): цей, цей, ця; ці ці; що цей; ці вказівні займенники змінюються за числом і набувають форми однини та множини: однина множини помирають ті, хто пам’ятає, як вказівні займенники вживаються займенники це так: що це? Це собака. Хто це? Це собака. Це був такий гарний фільм! Це був такий чудовий фільм! Вказівні займенники вказують на особу чи предмет: this this; що цей; ці ці; Ці займенники di вживаються для позначення предметів або людей, які знаходяться близько в просторі чи часі до мовця. Займенники, що вживаються на позначення предметів чи осіб, віддалених у просторі чи часі від мовця: Давайте залишимося тут, біля цього озера. Зупинимося тут біля цього озера. Що на тій скелі? Що це на камені? Пам’ятайте: оскільки суворої різниці у вживанні вказівних займенників в українській мові немає, а займенники «той, той, ті» вживаються відносно рідко, то англійські займенники відмирають, які часто перекладаються українською як «цей, цей, це". , це»: Що це? Що це? Це ваші жахливі жовті туфлі? Ці потворні жовті туфлі ваші? Це собака. Це собака. Подивіться на це! Подивіться на це! я люблю це яблуко я люблю це яблуко дайте мені це яблуко дайте мені це яблуко. Повтори. Повтори. Це дельфін. Це дельфін. Це гарне взуття. Це гарні чоботи. Це взуття не підходить. Ці черевики мені підходять. мені не підходить Спробуйте це. Виміряйте це. Що це за? Що це? Це льодяники. Вони льодяники. Не купуйте їх. Чому ці льодяники? ті льодяники? Чудово виглядаєш! Чудово виглядаєш!

18Посібник з англійської мови 17 REFLEXIVE FIRST NAMEs Reflexive FIRST NAMEs Reflexive pronouns include "myself", "ourself", "himself", "himself", "himself", "himself": John injured yourself playing hockey. Джон отримав серйозну травму під час гри в хокей. Вживається: Коли суб’єкт дії збігається з об’єктом: Я подивився на себе в дзеркало. Я подивилася на себе в дзеркало. як засіб підсилення, що відповідає українському займеннику «сам» і дієслівному суфіксу «-ся»: Я сам це зробив. Я зробив це сам. Я сам це бачив! Я сам це бачив! Наш малюк може ходити сам! Наш малюк може ходити сам! Зворотні займенники змінюються: 1) за родами і мають один рід з іменниками: собі (чоловічий рід); сама (жіночий рід); сам (середній); 2) людьми. У вас є три особи: перший я, другий ми, третій сам, сам, 3) за номером. Вони набувають форми однини та множини: однина множина «me selbst» selbst «сам» selbst «сам» Зворотні займенники утворюються від присвійних займенників за допомогою суфікса «-self» в однині та «-selves» у множині ( за винятком від займенників yourself, self, які утворені від особових займенників у об’єктному відмінку): my + yourself = yourself; our + self = ourself В англійській мові зворотний займенник завжди узгоджується в роді, особі та числі з підметом: You have to do it yourself. Ви повинні зробити це самі. Він справді ненавидів себе за те, що не сказав правду. Він справді ненавидів себе за те, що не сказав правду. Пам’ятайте, що зворотні займенники не вживаються з дієсловами to wash, shave, dress, feel, meet, relax. Питальні займенники Питальні займенники хто, хто, чий, що, який, який. Вони служать для утворення питальних речень: Who is that man over there? Хто цей чоловік? Питальні займенники містять питання про особу чи предмет, їх властивості, належність і кількість: Who is there? Хто там? Чиє це фото? Чиє це фото? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Хто з цих чоловіків твій брат? Хто з цих чоловіків твій брат? Питальні займенники не змінюються. Відносні займенники (відносні займенники) До відносних займенників належать хто, хто, чий, що, що, що + що, що + що. Вони не змінюються. Відносні займенники виконують у складнопідрядних реченнях функцію зв’язку залежної частини з головною. Хто (через Люди): Я вже зустрічав хлопця, який спостерігає за нами. Я вже зустрів чоловіка, який за нами спостерігав.

1918 Довідник з англійської мови Що (про теми): Я зазвичай ходжу в ресторан біля мого будинку. Я зазвичай ходжу в ресторан біля мого будинку. Що (про людей і про предмети): Обережно! Це собака, яка вкусила Джона! Обережно! Це собака, яка вкусила Джона! Торт, який ви приготували, дуже смачний! Торт, який ви спекли, дуже смачний! Від кого: я не знаю, кому належить фото. Я не знаю, чиє це фото. Що: мені цікаво, що ви маєте на увазі. Цікаво, що ви маєте на увазі Пам’ятайте: у деяких типах підрядних речень не можна використовувати сполучники чи сполучні слова. 1) З пояснювальними реченнями: I know you cheated on the math test yesterday. Я знаю, що ти вчора провалив тест з математики. 2) вказівні речення, де сполучне слово виконує функцію додатка: Дівчина, з якою ви розмовляли, моя дочка. Дівчина, з якою ти говорив, моя донька. (Порівняйте: Дівчина, з якою ви розмовляли, — моя дочка. Дівчина, з якою ви розмовляли, — моя дочка.) Неозначені займенники (Неозначені займенники) Неозначені займенники позначають невідомих (неозначених) осіб і предмети та їх ознаки: кілька; кожен, кожний, кожний та утворені від них займенники (щось, хтось тощо). Неозначені займенники не змінюються. Запам’ятайте: неозначені займенники «хтось», «хтось», «хтось», «кожен» можуть мати три відмінки: називний, об’єктний і знахідний: I would like someone to care of my dog ​​​​when I am away. Мені потрібен хтось, хто б піклувався про мою собаку, поки мене не було. Подивіться, на документі чийсь підпис. Подивіться, під документом стоїть чийсь підпис. Займенники some, any позначають ряд предметів або речовин: If you have any ideas, can you share them with me? Якщо у вас є ідея на цю тему, дайте мені знати. У таких реченнях вживаються неозначені займенники some, any та заперечний займенник po. 1) Стверджувальні: деякі в значенні «кілька», «трохи»: є якісь докази його провини. Є докази його провини. будь-який: а) означає "будь-який": якщо ти пам'ятаєш його ім'я, я хочу, щоб ти подзвонив мені в будь-який час. Якщо ти пам'ятаєш його ім'я, я хочу, щоб ти завжди називав мене. б) у підрядних умовних реченнях: Якщо будуть якісь новини, негайно повідомте мене. Якщо будуть якісь новини, дайте мені знати негайно. 2) За питаннями: any у значенні «дещо», «скільки»: Are there flowers in the vase? Чи є (ще) квіти у вазі? що: а) у значенні «кілька», «трохи» в пропозиціях і проханнях, а також коли мовець впевнений, що відповідь на його запитання буде позитивною: Can I have some more tea with milk? Можна ще (трішки) чаю з молоком? б) для конкретних питань: Де я можу отримати марки? Де можна купити марки? 3) Заперечні: (а не +) немає в значенні «немає», «небагато»: у вазі немає квітів. У вазі немає квітів. немає значення «жоден», «небагато»: There are no flowers in the vase. У вазі немає квітів.

20Довідник з англійської мови 19 Пам’ятайте На відміну від української мови, в англійській мові в одному реченні можливе лише одне заперечення: Ніхто нічого не сказав. Ніхто нічого не сказав. Сполучення займенників some, any, no, every зі словами body, thing, one і where утворюють складні займенники: some any no one body thing where someone (хтось) хтось (кожен) ніхто/ніхто (хтось) хтось (хтось). ) кожний (хтось) ніхто (хтось) щось (щось) щось (щось) ніщо (ніщо) десь (усюди) десь (усюди) ніде (ніде) Підмет, виражений складними займенниками з другим компонентом -тіло, -річ, -а відповідає однині присудок: «Сьогодні зі мною трапилася дивна річ». Сьогодні зі мною сталося щось дивне. усі тут усі тут. неозначені займенники eins У таких випадках вживається займенник eins. 1. На позначення неозначеної особи у висловлюваннях, відповідних до безособових і загальноособових зворотів української мови: треба тримати слово. Ви повинні дотримати свого слова. Ви ніколи не знаєте, що це насправді означає. Ви ніколи не знаєте, що це насправді означає. 2. Як слово-замінник, щоб уникнути повторення злічуваного іменника, про який йшлося раніше: Мені не подобається цей капелюх. дай мені іншу мені не подобається ця шапка. дайте мені іншу Ці капелюхи занадто великі. покажи мені менші, ці капелюхи занадто великі. show me the smaller Remember Щоб уникнути повторення незлічуваного іменника, про який йшлося в попередньому реченні, використовується займенник some: We have no bread. купимо щось У нас немає хліба. давай купимо. Займенник one не вживається після присвійних займенників і присвійних іменників: This is not my bag. Моя сумка набагато менша. Це не моя сумка. Моя сумка набагато менша. (Порівняйте: мій набагато менший. Мій набагато менший.) Тест Бена хороший. Тест Тома ні. Чек Бена добре виписаний. А контрольного тома немає. (Порівняйте: Tom isn't. І Tom isn't.) ЗАПЕРЕЧНІ ЗАЙМЕННИКИ Заперечні займенники вказують на відсутність особи, предмета чи їх ознаки: no та похідних від нього (nobody, nowhere тощо). Заперечні займенники не змінюються. Пам’ятайте Заперечні займенники «ніхто», «ніхто» можуть мати три відмінки: називний, об’єктний і присвійний займенник: Ніхто не чув, як він розповідав історію вчора. Ніхто не чув, як він розповідав цю історію вчора. Хто там? Я нікого не бачу! Хто там? Я нікого не бачу! Мені не потрібна нічия допомога! Мені не потрібна нічия допомога! ОЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ (універсальні займенники) ОЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ вказують на узагальнену ознаку предмета чи особи: обидва, усе, кожний або, кожний та похідні від них. Займенники називного відмінка не змінюються. 1) Займенник all має значення «всі, всі, всі» і вживається з одниною та множиною злічуваних іменників: all of Europe was affected by freezing temperatures. Всю Європу охопила мінусова температура. Усі чоловіки носили хвости. Усі чоловіки носили хвости.

2120 Довідник з англійської мови Коли іменник вживається з означальним артиклем або присвійним займенником, поставте «все» перед артиклем або займенником: it snowed all morning. Весь ранок йшов сніг. Усі мої друзі вміють користуватися комп’ютером. Всі мої друзі вміють працювати за комп'ютером. Займенник все може вживатися самостійно в реченні без іменника, тоді він виконує функцію підмета чи іменної частини складного присудка: все добре, що добре закінчується. Все добре, що добре закінчується. Це все, що ти хочеш від мене? Це все, що ти хочеш від мене? 2) Займенник Обидва (обидва, обидва) вживається у функції: значенні (з іменниками у множині): Рекомендую прочитати обидві книги. Рекомендую прочитати обидві книги. Тема: У мене є два брати. Обоє живуть у Києві. У мене два брати. Обоє живуть у Києві. від називної частини складеного іменного присудка: Ми обидва дуже раді вас бачити. Ми обидва дуже раді вас бачити. Аплікація: «Якому морозиву ти віддаєш перевагу полуничне чи ванільне?» "Мені подобаються обидва". «Яке морозиво тобі більше подобається, полуничне чи ванільне?» "Мені подобаються обидва." 3) Займенник або має значення: а) «один з двох, один або інший, будь-який»: ви можете надсилати мені електронні листи на будь-яку адресу. Ви можете написати мені на одну з цих адрес. б) «обидва, кожен з них, цей і інший»: я відмовляюся зустрічатися з будь-яким із них. Я відмовляюся зустрічатися з будь-ким із них. Запам'ятайте У заперечних реченнях займенник або є прислівником і перекладається як «теж»: Не знає нічого про це теж. Він теж про це не знає. Заперечною формою займенника «of» є займенник «nieder» (none of, none): жоден з кольорів вам не підходить. Жоден із цих костюмів вам не підійде. 4) Займенники кожний і кожний перекладаються як «єдер», але займенник кожний має значення «кожен окремо», а займенник кожний «єдер (все)». Крім того, займенники «кожний» мають певні відмінності у вживанні в реченні: кожний може взяти на себе функції означення, підмета та об’єкта в реченні: кожен учасник хоче отримати перше місце. Кожен учасник конкурсу хоче посісти перше місце. Я надіслав їм усім запрошення. Я надіслав їм усім запрошення. кожний вживається лише в реченні у функції значення: кожен пасажир повинен мати квиток. Кожен пасажир повинен мати квиток. На відміну від «Every», займенник «Eached» можна вживати з прийменником: «Кожен із вас може перекласти це речення!» Кожен з вас може перекласти це речення! Займенник кожний може утворювати складні займенники зі словами body, one, thing, where (всякий, кожний, усе, всюди): кожен (кожен) знає. Всі (всі) це знають. Всьому свій час. Все добре в свій час. По всій кімнаті були квіти. По всій кімнаті були квіти.

22Довідник з англійської мови 21 ВЗАЄМНІ ТЕРМІНИ Reciprocal pronouns include each other, each other, each other. Вони змінюються залежно від відмінка: вживаються в називному, об’єктному (один одному, один одному) і знахідному (один одному, один одному). Зворотні займенники один одного, один одного вживаються як без прийменників, так і з прийменниками. В останньому випадку прийменник стоїть перед цими займенниками, а не між ними (на відміну від української мови): вони подивилися і посміхнулися. Вони глянули один на одного і посміхнулися. Вулиці були настільки схожі, що легко було заблукати. Вулиці були настільки схожі, що легко було заблукати. КІЛЬКІСНІ ЗАЙМЕННИКИ До кількісних займенників належать багато, багато; кілька, трохи кілька, трохи Кількісні займенники не змінюються. Many, few використовується для злічуваних іменників у множині, а також замінює їх: There are many English books in your room. У вашій кімнаті є багато англійських книг. У неї мало зошитів. У неї мало зошитів. Займенники багато, мало вживаються раніше і також замінюють незліченні іменники: є багато роботи. Роботи дуже багато. У нас залишилося зовсім небагато цукру. ти збираєшся купити? У нас залишилося дуже мало цукру. are you going to buy something Крім того, багато, мало прислівників вживаються як прислівники: він спить дуже мало. Дуже мало спить. Останнім часом ми багато подорожуємо. Останнім часом ми багато подорожуємо. Наявність неозначеного артикля для кількох мало що змінює їх значення. Без елемента це означає «мало, недостатня кількість». Вживання неозначеного артикля до цих слів підкреслює наявність певної, хоч і невеликої суми: грошей мало. Я не можу купити багато речей на свята. У мене недостатньо грошей. У мене є трохи грошей. Я не можу багато купити на свята. У мене недостатньо грошей. Є трохи грошей. Я можу купити деякі речі на свята. У мене є гроші, я можу купити деякі речі на свята. У нас тут мало друзів. У нас тут мало друзів. Було кілька відвідувачів, чоловіків і жінок. Було кілька відвідувачів, чоловіків і жінок. Займенник, який використовується з іменниками, що підлягають лікуванню, іменники, що не підлягають лікуванню, багато багато, мало Приклад: Джон Рокфеллер має багато грошей. У Джона Рокфеллера багато грошей. У мене не так багато родичів. У мене не так багато родичів. Ми знаємо лише кількох людей у ​​цьому районі. Я хотів би дізнатися більше. Ми тут мало кого знаємо. Я хотів би зустрітися з кимось іншим. Ми знаємо кількох людей у ​​цьому районі. Я знаю достатньо людей, щоб бути щасливим. Ми знаємо деяких людей у ​​цьому місці. У мене достатньо знайомих, щоб бути щасливим.

2322 The Handbook of the English Language Займенник, який використовується з злічуваними іменниками Незлічувані іменники a little a little ДОДАТКОВО (прикметник) Приклад I speak little English. Мені буде важко пересуватися Англією. Я дуже мало (погано) розмовляю англійською. Мені буде важко подорожувати Англією. Я трохи володію англійською, принаймні достатньо, щоб поїхати до Англії. Я трохи володію англійською, принаймні достатньо, щоб поїхати до Англії. Прикметник — це самостійна частина мови, яка: 1) називає ознаку предмета (якість, властивість тощо); 2) змінюється за ступенями порівняння (на відміну від українських прикметників, англійські не змінюються за відмінками, родами та числами); 3) виконує як означувальну функцію в реченні, так і називну частину складного іменника; 4) має характерні суфікси. Пам’ятайте: прикметники в англійській мові можуть бути простими, похідними та складними. Серед простих є такі, що не мають у своєму складі афіксів: молодий, високий, зелений. До похідних належать утворені за допомогою афіксів: корисний, незграбний, нещасливий. До складних прикметників належать ті, що складаються з кількох слів і утворюють одне поняття: білосніжний, добродушний. 1. Розряди прикметників Існує три розряди прикметників: 1) Якісні прикметники. Викладіть характеристику теми безпосередньо, тобто без посилання на іншу тему. Наприклад: доброта — це добре; темний Щасливий 2) Відносні прикметники. Вони не прямо вказують на специфіку предмета, а опосередковано через зв'язок з іншим предметом. Може виражатися: Прикметниками: золоте волосся золоте волосся; Holzhaus іменники: orange juice апельсиновий сік; Nutshell 3) Присвійні прикметники. Вони вказують на приналежність предмета певній особі чи тварині й виражаються іменником у знахідному відмінку: батьківська хата; Löwenherz 2. Ступені порівняння прикметників (DeGrees of CompParison) Прикметник в англійській мові не має категорій роду, числа та великої літери. Єдиними відмінюваними формами прикметника в англійській мові є ступені порівняння. Ступені порівняння утворюються лише від якісних прикметників. Є три ступені порівняння: нульовий (позитивний), вищий (порівняльний) і найвищий (вищий). Вищий і найвищий ступені утворюються від прикметника нульового ступеня за допомогою суфіксів -er, -est і прислівників (much) more, most:

24Довідник з англійської мови 23 Ступені порівняння прикметників нуль вищий найвищий суфікси -er, -est кінцевий приголосний подвоюється: hot, hotter, hottest. Односкладні, двоскладні, із закінченням -er, -lu, -у, -w, двоскладні та багатоскладові, високий високий; швидка застуда, спритний, розумний; спитав Щасливий зверхньо болісно; Nice надійний надійний більший вище; Швидше холодніше, розумніше, розумніше; швидше це швидше; щасливіший — щасливіший; плоский, до болю красивий надійний найвищий; найшвидший найхолодніший наймудріший найраніший найщасливіший найдрібніший найболючіший; найкрасивіший найнадійніший ВИНЯТКИ (неправильні форми) Добре, краще, краще, найкраще; поганий (поганий) гірший (найгірший) найгірший (найгірший); трохи (трохи) менше (менше) найменше (найменше); далеко (дальше) далі (далі) найдальше (найдалі). 3. Місце і роль прикметників у реченнях Прикметники в реченнях зазвичай стоять перед іменниками і в цьому випадку виконують функцію значення: And yesterday see a new French comedy. Я вчора дивився нову французьку комедію. Виняток становлять прикметники тривожний, неспаний, самотній, заспаний, живий, щасливий: Мій син спить. мій син спить (Не можна сказати сплячий син.) Проте дієприкметник може виконувати функцію іменної частини присудка і тоді стоїть після сполучного дієслова: весна зелена, літо світле, осінь жовта, зима біла. Весна зелена, літо яскраве, осінь жовта, зима біла. Пам’ятайте, що при суфіксальному способі творення вищого та найвищого ступенів порівняння прикметників необхідно дотримуватись таких правил. 1) Якщо прикметник закінчується на mute -e, при додаванні суфіксів -er, -est, mute -e не пишеться: більший більший найбільший. 2) Якщо прикметник закінчується на -у і перед ним стоїть приголосний, -у змінюється на -і: щасливий, щасливіший, найщасливіший. 3) Якщо прикметник закінчується на приголосний з попереднім коротким голосним, то при додаванні в реченні поруч кількох прикметників вони зіставляються в такому порядку: 1) Оцінка (красивий — відмінно, погано — погано). ); 2) розмір (великий — великий, малий — малий); 3) вік (старе — старе, нове — нове); 4) форма (трикутник, круглий);

2524 English manual 5) Колір (червоний, коричневий); 6) Походження (китайське, французьке); 7) матеріал (шкіра, срібло); 8) функція, призначення (мотоциклізм, шахи). Наприклад: це гарний великий старий прямокутний чорний дерев’яний ящик з китайського льону. Це красивий великий старий дерев'яний квадратний чорний китайський лляний ящик. 4. Афікси прикметників Із префіксів і суфіксів прикметників найчастіше вживаються такі. 1) суфікси: -able/-ible досяжний; способный -al біографічний біографічний; функціональний -повний красивий дбайливий -ic кубічний великий винятковий; - ive attractive привабливий; винахідливий -less марний безрозсудний -ous небезпечний небезпечний; фантастичний фантастичний; -ent різний різноманітний; велике є прекрасним; -ий сонячний веселий 2) префікси: незвичайний; беземоційний байдужий байдужий; несприятливо соромно; огидно ПРИСЛІВНИК (The Adverb) Прислівник — це іменна частина мови, яка: 1) вказує на ознаку дії (співати вголос) або ознаку ознаки (дуже гарно) та обставини, за яких відбуваються події (вчора). вчора); 2) має ступені порівняння; 3) виконує в реченні функцію обставини; 4) має характерні суфікси. Пам’ятайте: за будовою прислівники поділяються на прості й похідні. Прості прислівники не мають додатків: незабаром, незабаром, тут. Похідні прислівники утворюються за допомогою афіксів (зазвичай це суфікс -ly): швидко, чесно, щоденно. 1. Види прислівників За значенням прислівники поділяються на такі групи: 1) прислівники частотності; 2) прислівники часу (прислівники часу); 3) прислівники місця (прислівники місця); 4) Прислівники способу; 5) Прислівники міри і ступеня (підсилювач). Прислівники частоти відповідають на питання «як часто?»: часто часто; ніколи; зазвичай завжди завжди; постійний взагалі, як правило; регулярно регулярно; іноді іноді; зрідка час від часу; рідко

26посібник англійською мовою по 25; майже ніколи тощо. Наприклад: Він приходить сюди іноді. Він іноді приходить сюди. Вона часто дзвонить йому. Вона часто дзвонить йому. Вранці він зазвичай сидить у своєму кабінеті. Зранку він зазвичай у своєму офісі. Ми рідко ходимо в кіно. Ми рідко ходимо в кіно. Прислівники часу відповідають на питання «коли?»: now now; тоді потім; сьогодні сьогодні; завтра вчора вчора; незабаром зараз зараз; останнім часом тихо з тих пір; до після після; один раз; все ще; ще не і т. д. Дотримуватися правил вживання прислівників часу «ще, вже, ще». Прислівник часто вживається в питальних і заперечних реченнях. 1) У заперечних реченнях часовий прислівник «ще» має значення «ще» і зазвичай стоїть у кінці речення: Я ще не закінчив свою роботу. Я ще не закінчив свою роботу. Я ще не склав іспит з англійської мови. Я ще не склав іспит з англійської мови. 2) У питальних реченнях часовий прислівник «ще» має значення «вже» і завжди стоїть у кінці речення: Have you done your work already? Ви вже закінчили роботу? Ви чули про ДТП? Ви чули про аварію? У стверджувальних і питальних реченнях прислівник already вживається у значенні «вже»: I already had lunch today. Сьогодні я вже обідав. Ви сьогодні обідали? Ви сьогодні обідали? Прислівник ще вживається у стверджувальних і питальних реченнях у значенні «тихо»: вона ще спить. Вона ще спить. Ваші діти ще ходять до школи? Ваші діти ще ходять до школи? Прислівники місця відповідають на питання «де?», «де?»: тут, тут; там Там; далеко; верх зверху; вниз з пуху; ззовні ззовні всередині тощо. Наприклад: вона живе там. вона живе тут Тут він читав свої вірші. Тут він читав свої вірші. Пам’ятайте: якщо в реченні є прислівники, відмінні від прислівників місця, то прислівник місця стоїть перед прислівником часу, але після прислівника дії: I'm going there tomorrow. Я піду туди завтра. Там вона добре танцювала. Там вона добре танцювала. Прислівник далеко (теж без підсилення) вживається в питальних і заперечних реченнях. У стверджувальних реченнях вислів «далеко (звідти)» вживається в такому значенні: Ви живете далеко? як далеко вони живуть Вони не люблять далеко ходити. Вони не люблять ходити далеко. Ви живете далеко. Вони живуть далеко звідси. Проте «далеко» вживається у виразі «далеко від»: вокзал далеко від нашого дому. Вокзал далеко від нашого дому. Прислівники способу відповідають на питання «Як?»: ретельно; Так тихо сердиться і т. д. Ці прислівники характеризують дієслово і вказують на спосіб виконання дії: вона спокійно відповіла на запитання. Вона спокійно відповіла на запитання. Сонце світить ясно Сонце світить ясно У реченні прислівники дії зазвичай стоять після смислового дієслова:

2726 Довідник з англійської мови Вона говорить повільно. Вона говорить повільно. він працює старанно працює Прислівники міри й ступеня (підкріплювачі) відповідають на питання «скільки?»: дуже; швидше досить, швидше; досить мало багато, багато; тож так, стільки; майже майже занадто, перебільшено; навряд чи навряд чи, навряд чи; ледве ледве, ледве; дуже, дуже, дуже тощо. Наприклад: чай занадто гарячий, я не можу його пити. Чай дуже гарячий, я не можу його пити. Я ледве його знаю. Я ледве його знаю. У реченні прислівники ступеня зазвичай стоять перед словом, яке вони описують: She is very smart. Вона дуже розумна. Я з вами повністю згоден. Я з вами повністю згоден. Прислівник досить зазвичай стоїть після слова, яке воно характеризує: він достатньо старий, щоб самостійно приймати рішення. Він достатньо дорослий, щоб самостійно приймати рішення. Ми йшли досить швидко, щоб встигнути на автобус. Ми йшли досить швидко, щоб встигнути на автобус. Пам’ятайте: коли прислівник достатньою мірою характеризує іменник, він ставиться перед цим іменником: Чи маємо яблука, щоб спекти пиріг? Чи вистачить нам яблук на пиріг? Не поспішайте, часу вдосталь. Не поспішайте, часу у нас достатньо. Прислівник much вживається переважно в питальних і заперечних реченнях: Has he read a lot? Він багато читав? Він мало про це говорить. Він мало про це говорить. У стверджувальних реченнях a much (or), a great/good deal (or) зазвичай означає «багато»: he has made a lot today. Сьогодні він багато чого досяг. Пам’ятайте: у стверджувальних конструкціях вживаються також прислівники much і little, а поруч стоять прислівники також very, so: I want to see him so badly. Я дуже хочу його побачити. Ви недостатньо відпочиваєте. Ви недостатньо відпочиваєте. Прислівники ледве (майже ні) і ледве (майже не) часто вживаються в поєднанні із займенниками «хтось, ніколи»: На вулиці майже (майже) не було людей. Людей на вулиці майже не було. Я майже (навряд чи) його бачу. Я його майже не бачу. Прислівники майже, майже вживаються лише в стверджувальних реченнях: Я майже (майже) закінчив свою роботу. Я майже закінчив. Вже майже (майже) 5 вечора. М. Вже майже п'ята година вечора. 2. Ступені порівняння прислівників (ступені порівняння) Англійські прислівники мають три ступені порівняння: нульовий, вищий, найвищий. Вищий і найвищий ступені утворюються від прислівників нульового ступеня за допомогою суфіксів -er, -est і прислівників (much) more, most. Прислівники, форма яких відповідає прикметникам. Ступені порівняння нуль вищий найвищий найвищий важкий; швидко майже рано голосніше голосніше; Швидше ближче ближче; скоріше найважчий найшвидший наступний; Найбільш ранній

28Довідник з англійської мови 27 Двоскладові та багатоскладові прислівники Ступені порівняння нуль вищий найвищий сумний сумний; приємний сумніший зручний ВИНЯТКИ (неправильні форми) найсумніший найкомфортніший хороший (хороший) кращий (кращий) найкращий (найкращий); поганий (поганий) гірший (гірший) найгірший (найгірший); набагато більше більшість; набагато більше більшість; трохи менше найменший; далеко (далеко) далі (далі) найдальше (найдалі). 3. Розташування прислівників у реченні 1) Частотні прислівники та прислівники часу типу already, no more, normally, of course, hardly, almost, nearly, almost зазвичай стоять перед головним дієсловом, але після нього: І зазвичай. вставати рано. Зазвичай я встаю рано. Ми мало не спізнилися на поїзд. Ми мало не спізнилися на поїзд. (Але: He's never late for class. He's never late for class. There's almost no pie left. Там майже не залишилося пирога.) 2) Прислівники міри та ступеня стоять перед прикметниками та прислівниками, що їх характеристики: You are very good at drawing ! Ви дуже гарно малюєте! Проте є багато прислівників; багато; a little a little Може стояти в кінці речення: Ми трохи почекали, а потім пішли додому. Ми трохи почекали і пішли додому. 3) Часові прислівники зазвичай стоять у кінці речення: він поїхав до Лондона вчора. Вчора він прилетів до Лондона. Проте, якщо наголос падає на час, то прислівник der Zeit ставиться на початку речення: Він учора виїхав до Лондона. Вчора він прилетів до Лондона. запам’ятати Якщо присудок є складним у реченні, то прислівники часу ставляться після допоміжного дієслова перед означальним: Ніколи не забуду. Я ніколи цього не забуду. Книга так і не була знайдена. Книга так і не була знайдена. Він щойно прибув. Він щойно прибув. Ми вже пообідали. Ми вже поїли. 4) Прислівники дії зазвичай стоять після дієслова, яке вони означають: My dad did well in college. Мій батько добре вчився в коледжі. Якщо в реченні вживаються різного роду прислівники, слід дотримуватись такого порядку: 1) дієприслівник (щасливий задоволений, ретельно уважний); 2) прислівник місця (тут, надворі); 3) часовий прислівник (від коротшого до більшого періоду) (тепер, завтра). Наприклад: І радий зустріти її там о 20:00. М вчора. Я був радий зустріти її там вчора о восьмій вечора. Але якщо присудок є дієсловом, що вказує на рух, необхідно дотримуватися такого порядку прислівників: 1) прислівник місця; 2) прислівник дії; 3) Прислівник часу (від коротшого періоду до довшого).

2928 Посібник з англійської мови Наприклад: Я обережно їхав у своїй машині додому того вечора. Того вечора я обережно поїхав додому на своїй машині. 4. Утворення прислівників Більшість прислівників в англійській мові утворюються від прикметників за допомогою суфікса -lu: happy happy (задоволений); далеко далеко. Ряд прислівників за формою відповідає відповідним прикметникам: швидко; просто пізно, пізно; щоденно рано, рано; важко Деякі прислівники мають дві форми (з суфіксом і без нього) з однаковим значенням: швидко, швидко; дешево, дешево яскраво, яскраво справедливо, справедливо Споріднені прислівники з суфіксом -лу та без нього можуть мати різні значення: пізно, нещодавно нещодавно; глибокий глибокий (вниз), глибокий сильний, глибокий (через почуття); дуже дорого (про ціну), дуже сильно (про відчуття); безкоштовно безкоштовно, безкоштовно безкоштовно; близько, майже; скоро раптово, скоро незабаром. 5. Прикметник чи прислівник? Іноді досить важко відрізнити прикметник від прислівника, оскільки їх форми часто збігаються. Вони характеризуються такими особливостями. Характеристичні прикметники: Іменники: Яка гучна музика! Яка гучна музика! такі дієслова з'являються; його бажання капітулювати; пахнути смаком тощо: Суп добре пахне. Суп добре пахне. Схарактеризуйте прислівники: Дієслова: I can't think logically right now! На даний момент я не вмію логічно мислити! Прикметники: море таке спокійне. Море таке спокійне. інші прислівники: You're doing pretty well. У тебе все добре. Лічба Лічба — самостійна частина мови, яка: 1) вказує на кількість предметів та їх порядок під час лічби; 2) виявляє особливі форми словозміни і словотвору; 3) може виконувати в реченні функцію підмета, об’єкта, означення чи називної частини складного присудкового присудка. 1. Послідовності чисел Числа поділяються на кількісні, порядкові та дробові. Під кількісними числами розуміють кількість або кількість однорідних предметів у цілих одиницях: два два; п'ятнадцять п'ятнадцять; сто сім порядкових числівників вказують на порядок наступних елементів у лічбі: перший; десята десятина; пятьдесят шостого п'ятдесят шостого. Запам’ятайте Іменник, позначений порядковим числівником, уживається з означальним відмінком: понеділок — перший день тижня. Понеділок – перший день тижня. Дробові числа позначають дробове значення, тобто значення, виражене частинами одиниці: одна третина одна третина; дві сьомих

30Handbook of the English Language Number Formation 1) Кількісні числа від 13 до 19 утворюються за допомогою суфікса -teen: thirteen thirteen, fourteen fourteen, fifteen fifteen, sixteen sixteen, seventeen seventeen, XVIII вісімнадцять, nineteen nineteen. 2) Кількісні числа, що називаються десятками, від 20 до 90 утворюються за допомогою суфікса -ти: двадцять двадцять, тридцять тридцять, сорок сорок, п'ятдесят п'ятдесят, шістдесят шістдесят, сімдесят сімдесят, вісімдесят вісімдесят, дев'яносто дев'яносто. 3) Порядкові числівники (крім першого, другого, третього) утворюються за допомогою суфікса -те: четвертий, п'ятий, п'ятий, шостий, сьомий і т. д. (Докладніше про утворення цифр див. у таблиці на стор. 59.) 3 Правила читання деяких цілих кількісних чисел Числа від 20 до 99 читаються так: 21 двадцять один; 32 тридцять два; 99 дев'яносто дев'ять і т. д. Числа від 100 до 999 читаються так: 101 а/сто один; 121 а/сто двадцять один; 300 триста; 432 чотириста тридцять два; 999 дев'ятсот дев'яносто дев'ять і т. д. Цифри наступні: а/тисяча один; дві тисячі сто двадцять один; 50 000 п'ятдесят тисяч; 200 232 двісті тисяч двісті тридцять два; 6 900 999 шість мільйонів дев’ятсот тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять тощо Порівняйте написання та читання чисел українською та англійською мовами. Українська мова двадцять вісім Англійська мова двадцять вісім .098.789 72, триста чотири 1900 рік 2002 рік 1995 рік Номер кімнати (номер телефону) триста чотири тисяча дев'ятсот дві тисячі дві дев'ятнадцять дев'яносто дев'ять Номер кімнати чотири один п'ять три чотири вісім сім п'ять шість 4. Дробові числа Прості англійські дроби. Відмінності в англійському складі. Числа пишуться через дефіс. В англійській мові сотні й тисячі відокремлюються комами. Десяткові дроби в англійській мові пишуться з крапкою. Десятки (одиниці) англійською. Числа пов'язані із сотнями. Сполучник і рік в англійській мові позначаються кількісними числами і зазвичай читаються як два числа в англійській мові. Кожна цифра називається окремо англійською мовою 0,1 нуль/нуль кома один

3130 Довідник з англійської мови Основні дроби англійської мови Десяткові числа вимовляються вимовляються вимовляються вимовляються письмово вимовляються 1/3 один/одна третя /4 один/одна чверть/одна чверть /6 дві шостих нуль/нуль нуль/нуль два одна точка три чотири п'ять шість сім кома дев'ять чотири Крапка вимовляється як крапка, нуль як нуль або нуль, кожне число вимовляється окремо: 0,05 нуль (нуль) крапка нуль (нуль) п'ять; 0,74 нуль кома сім чотири; 6.2 шість кома два; сімдесят вісім кома два вісім сім чотири. 5. Приклади читання для арифметичних дій = 7 два плюс (і) п’ять дорівнює (робить) сім 7 3 = 4 сім мінус (віднімає) три дорівнює (утворює) чотири 3 2 = 6 тричі (помножити на) два дорівнює (утворює) . ) шість 9 : 3 = 3 дев’ять поділити на три дорівнює три 6. Читання даних і час 1) Рік. Для позначення років використовуються кількісні числа: 2008 двадцять тисяч (нуль) вісім/дві тисячі (і) вісім; 1492 рік чотирнадцять дев'яносто два. 2) Відмітка часу. Час вказано англійською мовою кількісними цифрами: початок засідання о 20:00. М. Початок засідання о восьмій годині вечора. Радіус дії телефону 01:00. М. О першій годині ночі задзвонив телефон. Наступні прикметники використовуються для позначення часу. О годині: о 6 годині о шостій годині; за чверть дев'яту після (для позначення часу до півгодини включно): о чверть на третю за чверть на третю (букв.: о чверть на третю); о сьомій першій o сім хвилин першої (буквально: о сьомій першій). Робити (для вказівки часу через півгодини): за чверть до п'ятої (букв.: за чверть до п'ятої); at 25 minute to одинадцята (дослівно: 25 хвилин до одинадцятої). Пам’ятайте: коли йдеться про час, слово «чверть» вживається з неозначеним артиклем, а слово «половина» зазвичай вживається без артикля. Абревіатура а використовується для позначення часу до полудня. M. (ante meridiem) і після абревіатури r. м. (post meridiem): о 3:30 ранку о пів на третю. М.; о чверть на восьму. М. У розмовній мові замість скорочень — а м. і р. м. Уживаються такі вислови: вранці; Ввечері ввечері вночі Наприклад: «Ні» приходить о десятій ранку. Він приходить о десятій ранку. Я подзвоню тобі о дев'ятій вечора. Я подзвоню тобі о дев'ятій вечора.

32Довідник з англійської мови 31 ДІЄСЛОВО (The Verb) Дієслово — це самостійна частина мови, яка: 1) вказує на дію чи стан речей як процес; 2) виражає ці значення способом, станом, часом і особою; 3) виконує в реченні функцію присудка, іноді підмета; 4) має певні доповнення. 1. Особові та неособові форми дієслова (відмінки та відмінки) Особові (відмінки) — це форми дієслова, які змінюються за способами, часами, особами та числами: теперішній час И робота ми працюємо ви працюєте він/вона/ це робота ви працюєте активний час минулий час я працював ми працювали ви працювали він/вона/це працювало ви працювали майбутній час я буду працювати ми будемо працювати ви будете працювати він/вона/це буде працювати ви будете працювати обов’язкова робота! Умовний спосіб Якщо ви наполегливо працюєте, ви складете свій іспит. Якщо ви наполегливо працюєте, ви складете іспит. Якби ви багато працювали, ви б склали іспит. Неособовими (незакінченими) формами дієслова називають форми, які не змінюються за особами, числами, часами та способом. До безособових дієслівних форм відносяться дієприкметник, дієприслівник, інфінітив і герундій. ОСОБОВІ ДІЄСЛОВА До особових дієслівних форм належать семантичні, модальні та допоміжні дієслова. 1) Вигадані дієслова вказують на дію, процес, стан: I play tennis every Sunday. Я граю в теніс щонеділі. не може самостійно утворювати форми питання та заперечення (за винятком дієслів are, have): Do you play tennis? ти граєш у теніс чи можеш ти грати в теніс Чи можеш ти грати в теніс? Але: ви все ще офіс-менеджер? Ви все ще працюєте офіс-менеджером? do you have a computer at the home у вас є комп’ютер вдома в реченні вони функціонують як присудок: I met my friend yesterday. Я зустрів свого друга вчора. 2) Модальні дієслова (modal verbs) виражають ставлення мовця до дії, процесу чи стану: I can play the viol. Я вмію грати на скрипці. Небезпека! Ця собака може вас вкусити! Обережно! Ця собака може вас вкусити! не вживаються без дієслова зі значенням: ви повинні допомогти своєму батькові. Ви повинні допомогти своєму батькові. Пам’ятайте, що дієслово зі значенням після модальних дієслів (окрім would) стоїть в інфінітиві без частки to: I can look out the window and see, right? Я можу дивитися у вікно і бачити, чи не так? самостійно формувати запитання та заперечення: чи можу я вам допомогти? Чи можу я вам допомогти, чи можу я запитати, сер, за яким правом його в мене забрали? Чи можу я запитати, сер, за яким правом його в мене забрали? у реченні входять до складеного дієслівного присудка: Я бачу море! Я бачу (бачу) море! Якщо хочеш, можеш скористатися моїм телефоном. Якщо хочеш, користуйся моїм телефоном.

3332 Довідник з англійської мови не змінюється за особами та числами (не мають закінчення -s (-es) у третій особі однини): I Remember drinking tea in your country house... I Remember, like you and I пили чай на вашій дачі. Він пам'ятає все. Він пам'ятає все. не мають майбутнього часу; не мають форм інфінітива, дієприкметника та герундія. 3) Допоміжні дієслова не мають самостійного лексичного значення; служать для утворення форм питання і заперечення значущих дієслів, а також форм часу груп безперервний, перфектний, перфектний безперервний. Ви граєте в шахи? ти граєш у шахи, я не граю в шахи Я не граю в шахи. Ви вже склали іспит з історії? Ви вже склали іспит з історії? Я ще не склав іспит з історії. Я ще не склав іспит з історії. Ви жартуєте? Ти жартуєш? Ну я не жартую. Ні, я не жартую. у реченні є частиною дієслівного або іменного складеного: I have met this man before. Я вже зустрічав цю людину (раніше). Дитина спить. Малюк спить. Основні форми дієслова В англійській мові є чотири основні форми дієслова, від яких утворюються всі інші форми дієслова: 1) теперішній час (V1); 2) минулий час (V2); 3) дієприкметник минулого часу (V3); 4) дієприкметник теперішнього часу (V4). THE теперішній час (V1) Теперішній час (V1) утворюється випаданням частки інфінітива: дивитися дивитися; Читати Читати; вивчати, вивчати. Наступні форми утворюються за допомогою форми V1: Present Simple Forms: Я зазвичай прокидаюся дуже рано. Зазвичай я прокидаюся дуже рано. Мотиваційні фрази: Прокинься! Пора до школи! Пробудись! Час іти до школи! Минулий час (V2) Минулий час (V2) утворюється шляхом додавання закінчення -ed (для правильних дієслів) до V1: Look Look; усмішка усміхнувся; досліджено. (Для утворення форми V2 для неправильних дієслів див. стор. 70.) Форма V2 використовується для утворення форм Past Simple: I rected it an year ago. Я подзвонив їй годину тому. Дієприкметник минулого часу (V3/Perfect participle/Participation II) Дієприкметник минулого часу (V3) утворюється шляхом додавання закінчення -ed до V1 (для правильних дієслів): disappointed disappointed (розчарований); налякати, налякати (налякати); Змучений виснажений (змучений). (Щоб утворити форму V3 для неправильних дієслів, див. стор. 70.) За допомогою дієприкметника минулого часу утворюються такі форми: часи групи доконаного виду (теперішній доконаний, минулий досконалий, майбутній доконаний):

34Довідник з англійської мови 33 Я ніколи не грав у крикет. До цього дня я ніколи не грав у крикет. Він не міг знайти свій годинник. Він загубив це. Він не міг знайти свій годинник. Він загубив це. Вона повернеться наприкінці липня. Вона повернеться наприкінці липня. пасивний: вечеря вже приготована. Вечеря готова. Participle Perfect: Гра минулого тижня закінчилася внічию. Минулого тижня гра завершилася внічию. Форма дієприкметника теперішнього часу (V4/Participle I) Форма дієприкметника теперішнього часу (V4/Participle I) утворюється додаванням закінчення -ing до V1: look look; begin begin play play Дієприкметник теперішнього часу використовується: для утворення безперервних часів групи (present continuous, past continuous, future continuous, present perfect continuous): I am thinking of your plan. Я думаю про ваш план. Я готувався до іспиту, коли задзвонив телефон. Я готувався до іспиту, коли задзвонив телефон. Наступного тижня в цей час він буде засмагати на Гаваях. Наступного тижня приблизно в цей час на Гаваях буде пожежа. Я чекаю тебе 20 хвилин. Я чекаю тебе 20 хвилин. як давальний відмінок: Це була захоплююча подорож. Це була фантастична подорож. як прислівник: Обережно граючи, нам вдалося виграти гру. Оскільки ми грали акуратно, нам вдалося виграти гру. Правильні та неправильні дієслова За способом утворення дієслів минулого часу (V2) і дієприкметників минулого часу (V3) усі дієслова англійської мови поділяються на дві групи: правильні (regular verbs) і неправильні дієслова (irregular verbs). Правильні дієслова Правильні дієслова утворюють другу і третю форми шляхом додавання суфікса -ed (-d) до основи першої форми дієслова, який вимовляється так: [d] після голосних і дзвінких приголосних: purify ( очищати) очищений (очищений); грати грали [т] після глухого: працював за роботу (працював); часник; Переглянуто; [id] після [t] і [d]: хочу хотіти (бажати); ремонт Запам’ятайте: Утворюючи другу і третю дієслівну форму, необхідно дотримуватись таких правил правопису. 1) Якщо перша форма є коротким основним складом і закінчується на одну приголосну, додавання закінчення -ed подвоює останню приголосну кореня: стоп зупиняється. 2) Якщо основа дієслова закінчується на -y і перед нею стоїть приголосний, то перед закінченням -ed буква u замінюється на i: wear worn (nose); вивчати вивчений Однак, якщо основа дієслова закінчується на -y і перед нею стоїть голосна, закінчення -ed просто додається до основи дієслова: play (play) spel (played); Залишився. 3) Якщо основа дієслова закінчується на букву -е, яка не вимовляється, то друга і третя форми дієслова утворюються додаванням закінчення -д: прибув прибув.

3534 Посібник з англійської мови НЕПРАВИЛЬНІ ДІЄСЛАВА Неправильні дієслова мають особливі, фіксовані форми минулого часу та дієприкметників: to make made made, to bringbrachte (див. таблицю неправильних дієслів). Граматичні категорії дієслова ОСОБА ТА ЧИСЛО дієслова Як і в українській мові, англійські дієслова змінюються за особами та числами. Число особа однини І бути зайнятим. Я зайнятий. І вчитися. Я навчаюсь. І мати підручник. У мене є підручник. Ти зайнятий. Ви зайняті. Ти вивчаєш. Ти вчишся, маєш підручник. у вас є підручник He/she/it is busy. Він (вона) зайнятий. він/вона/це вивчає Він (вона) вивчає. Він/вона/воно має підручник. У нього (вони) є підручник. Множина Ми зайняті. Ми зайняті. Ми навчаємось. Ми вчимо. У нас є підручник. У нас є підручник. Ти зайнятий. Ви зайняті. Ти вивчаєш. ви вчитеся, у вас є підручник у вас є підручник Ви зайняті. Ти зайнятий. Ви дізнаєтеся. ти вивчаєш. У вас є підручник. У вас є підручник. Як видно з таблиці, англійські дієслова не мають стільки різних закінчень, як в українській, і за формою дієслова часто неможливо визначити особу та число підмета. Тому в англійській мові підмет, виражений іменником або особистим займенником, ніколи не опускається: що ти робиш? Я пакую речі. Що ви робите? (Я) збираю речі. Настрій Настрій — дієслівна категорія, що виражає відношення вчинку (стану), встановленого мовцем, до дійсності: малюю. Я малюю. Намалював би натюрморт. Я б намалював натюрморт. тягнути! тягнути! наказовий спосіб (наказовий спосіб) Дієслова в наказовому способі вказують на спонуку до виконання дії: увімкніть телевізор і подивіться міжнародну програму новин. Увімкніть телевізор і подивіться міжнародну програму новин. Сходіть по магазинах і купіть їжу для пікніка. Сходіть в магазин і купіть продукти для пікніка. Спонукання до дії виражається англійською мовою інфінітивом без частки to (наказовий спосіб): Close the front door, please! Будь ласка, закрийте передні двері! Поспішайте! Поспішайте! Будь ласка, будьте на вокзалі о 19:00. М! Будьте на вокзалі о сьомій годині вечора! Замерзнути! Вставай! (Не рухайся!) Спонукання зупинитися або не виконувати дію виражається англійською мовою допоміжним дієсловом do, заперечною часткою not, за якою йде інфінітив без частки to: Do ​​​​not (Don't) go Там! Не йдіть туди! (Не) кажи це мені! Не кажи мені цього! Не запізнюйтесь! Не запізнюйтесь! Однак, згідно з правилами англійського мовного етикету, використання прямого наказового способу не доцільно у всіх ситуаціях мовленнєвого спілкування, оскільки прямий наказовий спосіб еквівалентний наказу «Вставай!». Вставай! (Встати!)

36Англомовний гід 35 Go! Йти! Запобіжники! Вставай! (Встати!) Ввічливою формою прохання до дії є запитання, які починаються зі слів «Чи хотіли б ви...», «Чи хотіли б ви...», «Можете/Чи хотіли б ви...»: «Чи хотіли б ви. щоб догодити мені, будь ласка?" Чи не могли б ви зробити мені послугу? Передайте мені сіль, будь ласка? Чи можете ви передати мені сіль, будь ласка? Ви можете мені допомогти? Ви можете мені допомогти? Стимул, спрямований на третю особу, будується за схемою: займенник у прямому відмінку (він/вона/це/вона), іменник у називному відмінку (Том/Кейт/цей хлопчик/ваша мама) інфінітив без частки tot : почекай/ піти за покупками/ (допоможіть нам) Наприклад: Нехай Кейт почекає мене. Нехай Кейт чекає мене. Нехай вигулює собаку. Нехай вигулює собаку. Спонукання третьої особи перервати або не виконувати дію будується за схемою: Хай займенник не (не) в об’єктному відмінку (він/їй/воно/їх), іменник у називному відмінку ( Том/Кейт/ this boy/your mother) Інфінітив без частки to: wait/shop/help us Наприклад: Don't let your son pull the cat's tail. Не дозволяйте своєму синові тягнути кота за хвіст. Не дозволяйте йому весь день дивитися телевізор. Не дозволяйте йому весь день дивитися телевізор. Пам’ятайте Конструкція Let us (Let s) виражає запрошення до спільного виконання: Let us (Let s) run! Ми можемо сісти на автобус! Вони побігли! Ми можемо сісти на автобус! Ходімо гуляти! Давай погуляємо. Конструкція Let me перекладається українською як «Відпусти мене»: відпусти мене. відпусти мене, дозволь мені допомогти тобі, дозволь мені допомогти тобі. Активний спосіб (вказівний спосіб) Дієслова активного способу описують реальну дію, яка відбувається прямо зараз, сталася в минулому або відбудеться в майбутньому: We have a picnic every Sunday. Ми пікнікуємо щонеділі. Ми не дивимося міжнародну програму новин щовечора. Ми не щовечора дивимося міжнародні новини. Вчора ми були на пікніку в сільській місцевості. Вчора ми їхали за місто на пікнік. Наступної неділі ми збираємося на пікнік. Наступної неділі ми збираємося на пікнік. ЧАС дієслова (час) В англійській мові існує чотири часи: 1) неозначені/прості часи (невизначені часи); 2) Безперервні часи (тривалі часи); 3) доконані часи (повні часи); 4) Ідеальний безперервний час. Дієслова кожної групи можуть існувати в чотирьох часах: теперішньому, минулому, майбутньому та майбутньому в минулому. Група неозначених часів (indefinite/simple tenses) Загальне значення часів цієї групи - це проста дія, яка не обмежена певним часовим проміжком і не означає завершення в певний час у минулому, теперішньому чи майбутньому ( не обтяжений додатковими семантичними атрибутами тривалості чи завершеності).

3736 Handbook of English The present indefinite (singular) tense 1. ЗНАЧЕННЯ The present indefinite (singular) tense означає: звичну, регулярну, повторювану дію: я зазвичай іду в бібліотеку після уроків. Зазвичай я йду до бібліотеки після уроків. Вона не часто ходить в кіно. Вона рідко ходить в кіно. Постійний статус: мій дядько володіє консалтинговою компанією. Мій дядько володіє консалтинговою компанією. Вона живе в Нью-Йорку. Вона живе в Нью-Йорку. загальновизнаний факт: здоров'я за гроші не купиш. Здоров'я мені не купиш за гроші. Земля обертається навколо Сонця кожні дванадцять місяців. Земля обертається навколо Сонця кожні дванадцять місяців. Акція за розкладом: потяг прибуває о 14:00. М. Поїзд прибуває о другій годині дня. Початок вистави о 19:00. М. Початок вистави о сьомій годині вечора. 2. ТВОРЕННЯ Дієслова теперішнього часу мають форму V1 для всіх осіб без закінчення і лише в 3-й особі однини із закінченням -s (-es). Стверджувальне речення 1, 2 особа однини, множини, 3 особа множини I We You She V1 3-я особа однини He She It V1 (Vs(es)) I start work at 9 am. М. Я починаю працювати о дев'ятій. Він починає працювати о 9:00 ранку. М. Він починає працювати о дев'ятій. Допоміжне дієслово do (do для 3-ї особи однини) використовується для утворення питальних і заперечних речень. Питальне речення 1, 2 особа однини, множини, 3 особа множини Do I we you they V1? Чи є 3-я особа однини he she it V1? Ви починаєте роботу о 9 ранку? Ви починаєте працювати о дев'ятій? Він починає працювати о 9? Він починає працювати о дев'ятій? Заперечне речення 1, 2 особи однини, множини, 3 особи множини Я Ми Ви Вони не (не) V1 Він Вона Третя особа однини не (не) Я не починаю свою роботу з 9 я не спіймати вас' о дев'ятій годині починати з роботи. Він починає працювати (не) о 9 ранку. Він не починає працювати о дев'ятій. 3. ВЖИВАННЯ Теперішній час неозначеного характеризується такими умовами часу: кожного дня/тижня/місяця/року щодня (тижня, місяця, року); зазвичай зрідка іноді, зрідка; часто рідко завжди завжди; ніколи; іноді іноді; morning/evening/afternoon day/night Monday тощо. Наприклад: I never drink coffee before Я ніколи не п’ю каву раніше дванадцятої години. Я працюю над своїм веб-сайтом щодня. Кожен день я працюю над своїм сайтом. Я ходжу в спортзал щопонеділка та щочетверга. Я ходжу в спортзал щопонеділка та щочетверга. V1

38Довідник англійської Present Indefinite (Теперішній невизначений) дієслів to be і have (got). Дієслово to be вживається в реченні за спеціальними правилами. 1) За підметом змінюється залежно від особи та числа: Число Особа Однина Множина 1 (И) am (we) are 2 (you) are (you) is 3 (he/she/it) is (they ) є 2) самостійними (без допоміжного дієслова) питально-заперечними формами: він щасливий. Він щасливий. (стверджувальне речення); is he happy Чи він щасливий (питальне речення); Він не (не) щасливий. Він нещасливий. (заперечне речення). Запам’ятайте скорочені форми дієслова: стверджувальні: я я м; він є, він є; she is she it is we are we are you are you are they are they; заперечні: мене немає, мене немає; його немає, його немає; її немає, її немає; це ні, це не так; we are not we are not that is not you, це не ти. вони не є; вони не є; Дієслово мати (мати) вживається в реченні за спеціальними правилами. 1) Особисто погоджуються з підметом і числом: Число Особа Однина 1 (я) маю (отримав) 2 (ви) маєте (отримали) Множина (ми) маєте (отримали) (ви) маєте (отримали) 2) Незалежні (без допоміжного дієслова) ) форма питання та форми заперечення: And have (have) a computer. У мене є комп'ютер. (стверджувальне речення); чи є у мене комп’ютер чи є у мене комп’ютер (питальне речення); А я не маю комп’ютера. У мене немає комп'ютера. (заперечне речення). Проте в деяких випадках дієслово to have вживається як регулярне семантичне дієслово, тобто утворює питання і заперечну форму за допомогою допоміжного дієслова: 1) в американському варіанті англійської мови: do I have a computer ? ? у мене є комп'ютер у мене немає комп'ютера. У мене немає комп'ютера. 2) у сталих реченнях: shower, eat/breakfast/dinner, eat (breakfast, dinner) etc. Наприклад: Do you always have classes on Saturdays? У вас завжди заняття по суботах? запам’ятати Для розмовної мови характерне вживання скорочених форм дієслова to have: стверджувальні форми: i have i have; he has she has it has it; Це має; у нас у вас є вони мають заперечні форми: не маю, не маю; у нього немає, у нього немає; вона не має, вона не має; it ain't got that, нема цього; не маємо, не маємо; ви не зробили, ви не зробили; у них того нема, того нема. Наприклад: у мене багато справ. у мене багато роботи. У мене вдома немає французьких книг. У мене вдома немає книжок французькою. Російсько-англійського словника не було. У нього немає російсько-англійського словника. 3 (він/вона/це) має (отримав) (вона) має (отримала)

3938 Посібник з англійської мови The Indefinite Past (Singular) Tense 1. ЗНАЧЕННЯ The Indefinite Past (Singular) Tense означає: дію, яка виконується до моменту мовлення та яка не обмежена періодом часу, не пов’язаним із теперішнім моментом: I був у Парижі минулого місяця. Минулого місяця я був у Парижі. Юлій Цезар висадився в 55 році до нашої ери. в Англії. Юлій Цезар висадився в 55 році до нашої ери. в Англії. Послідовні дії в минулому: увімкнений телевізор і відкритий підручник з математики. Він вимкнув телевізор і відкрив зошит з математики. Я прожив у Південній Африці два роки, а потім переїхав до Англії. Я прожив у Південній Африці два роки, а потім переїхав до Англії. 2. ТВОРЕННЯ Утворення минулого часу залежить від того, правильне чи неправильне дієслово. Стверджувальне речення I We You She He She It V2 (Ved) I/we/you/he/she/it/they started work at 9:00 am. М. Я (ми, ти, ти, він, вона, воно, вони) почав працювати о дев'ятій. Я/ми/ти/він/вона/це/вони зробили кімнату. Я (ми, ти, ти, він, вона, воно, вони) прибирав кімнату. Питальні речення та заперечні речення в простому минулому часі утворюються за допомогою допоміжного дієслова did. Я казав вам, що це V1? Я/ми/ви/він/вона/це почали роботу о 9 ранку? Я (ми, ти, ти, він, вона, воно, вони) почав роботу о дев'ятій? I We You She He She It Заперечне речення (не) I/we/you/he/she/it/they (not) started work at 9 am. Я (ми, ти, ти, він, sie, es, sie) не почав працювати о дев'ятій. 3. ВИКОРИСТАННЯ Past Simple характеризується такими умовами часу: yesterday yesterday; за минулий тиждень/місяць/рік/понеділок минулого тижня (місяць, рік, понеділок); тоді потім; у 1930 р. у 1930 р.; у дитинстві тощо. Наприклад: Минулого року я здав іспити в університеті. Минулого року я складав іспити в університеті. Мої батьки одружилися в 1992 році. 4. ДІЄСЛОВО BEING Дієслово to be має особливі правила вживання в реченні минулого часу. 1) Відповідає підмету в особі та числі: Число Особа Однина V1 Множина 1 А що ми були 2 ти був ти був

40Довідник з англійської мови 39 3 he/she/it was they were 2) Утворює самостійні (без допоміжного дієслова) питання та форми заперечення: She was busy. Вона була зайнята. Вона була зайнята? Вона була зайнята? Вона не була зайнята. Вона не була зайнята. Майбутній невизначений (простий) час (The Future Indefinite/Simple Tense) 1. ЗНАЧЕННЯ Майбутній невизначений (простий) час виражає дію, яка виконується після поточного моменту мовлення, якщо: речення виражає рішення, яке відбувається безпосередньо в момент мовлення : Сьогодні у Джейн день народження. Я куплю їй квіти. Сьогодні у Джейн день народження. Я куплю їй квіти. Дзвонить телефон. Я принесу, телефон дзвонить. Підходжу до телефону. Яку дію вжити, не залежить від прес-секретаря: наступного року їй буде 40. Наступного року їй буде 40. Скоро буде зима. Зима наближається. Запам’ятайте. Майбутнє неозначене (просте) також може використовуватися для вираження: Речення: Ця коробка здається важкою. Я тобі в цьому допоможу. Ця коробка здається дуже важкою. Я допоможу тобі. Мені потрібна ручка. Без проблем. Я позичу тобі свою мені потрібна ручка. Без проблем. Я позичу тобі свій, я дуже голодний. Готую бутерброди. Я дуже голодний. Роблю бутерброди. Схвалити або відхилити щось: я не буду робити домашню роботу за вас. Я не буду робити за вас домашнє завдання. Я сам не буду робити всю роботу по дому! Я сам не буду робити всю роботу по дому! обіцяю: я надішлю вам інформацію, щойно її отримаю. Я надішлю вам інформацію, щойно її отримаю. Я нікому не скажу твій секрет. Я нікому не скажу твій секрет. Я не скажу Саллі, що ти сказала. Я обіцяю. Я не скажу Саллі, що ти сказала. Я обіцяю. Прохання: Ви можете зварити каву, будь ласка? Будь ласка, зроби каву. Ви допоможете перенести цей важкий стіл? Ви допоможете перенести цей важкий стіл? 2. ТВОРЕННЯ Майбутній неозначений час утворюється за допомогою допоміжного дієслова «продавати» для першої особи однини та множини та «буде» для інших осіб. I We 1st person Стверджувальне речення will V1 You He She It She She 2nd, 3rd person Want Я/ми починаємо роботу о 9:00 ранку. М. Я (ми) починаю роботу о дев'ятій годині. Вона/він/вона/це починає працювати о 9 ранку. М. Ви (він, вона, вона) починаєте роботу о дев'ятій. Запам'ятайте V1 У розмовній мові використовується коротка форма допоміжних дієслів will, will ll: Don't worry, I'll be careful. Не хвилюйся, я буду обережний. Ви повинні познайомитися з міс Галі. Я впевнений, що ти з нею подружишся. Ви повинні познайомитися з міс Гейлі. Я впевнений, що ти з нею подружишся. Чи варто ставити питальне речення V1 від 1-ї особи? Другою, третьою особою будете ви, він, вона, вона, вона, V1? Мій костюм буде готовий завтра? Мій костюм буде готовий завтра?

4140 Посібник з англійської мови I We 1st Person Won't (Won't) Negative Sentence V1 2nd, 3rd Person You He She It They Won't (Won't) I won't go to the cinema until I pass my exams. Я не йду в кіно, поки не здам іспити. Ваш костюм не буде готовий завтра. Твій костюм буде готовий не раніше завтра. Заперечні форми допоміжних дієслів should і will be would not (shan t) і will't (won't): I'm wrong Mr. Fred won't be able to see you until 8 o'clock. О, тоді я не буду чекати. Боюся, гер Фред не зможе побачити вас раніше восьмої. Ну, в такому випадку я не буду чекати. Я не (хочу) виходити сьогодні ввечері. я дуже зайнятий Я нікуди не піду сьогодні ввечері. я дуже зайнятий 3. ВИКОРИСТАННЯ Future Simple характеризується наступним часом: наступного дня/тижня/місяця/ріку, через два дні/тижні, незабаром тощо. Наприклад: ви йдете через два дні. Вони виїжджають через два дні. Дякуємо, що позичили машину. Я поверну його вам наступної неділі. Дякуємо, що позичили вашу машину. Я поверну його вам наступної неділі. V1 Майбутнє неозначене (простий час) 1. ЗНАЧЕННЯ Майбутнє неозначене (простий час) уживається в узгодженні часу на позначення дії, що відбулася після дії головного речення. : Пасажири "Титаніка" були впевнені, що подорож буде безпечною. Пасажири «Титаніка» були впевнені, що подорож буде безпечною. Я вже сказав Марку, що ми йдемо вечеряти, коли він туди прийшов. Я вже сказав Марку, що ми будемо вечеряти, коли він прийде. 2. ТВОРЕННЯ Майбутнього часу в неозначеному минулому часі утворюється за допомогою допоміжного дієслова would. Я Ми Ти Він Вона Це Ти хотів би, щоб ти знав, що я почну працювати о 9 ранку. М. Вони знали, що я почну працювати о дев’ятій ранку. Питальне речення V1 "Would I, we, you, he, she, it, they, V1?" Чи допоміг би я йому? Чи повинен я допомогти йому? Я Ми Ви Він Вона Це Вона Заперечне речення не хотів би (не хоче) Q1 Я знав, що не допоможу йому. Я знав, що нічим не можу йому допомогти.

42Довідник English USE Future-in-the-Past характеризується такими умовами часу: від ... (5 вечора) до ... (5 вечора); next day/week/month/year наступний день (тиждень, місяць, рік); через два дні/тижні протягом двох днів (тижнів); скоро тощо. Наприклад: я знав, що Джон закінчить роботу наступного тижня. Я знав, що Джон буде готовий наступного тижня. Група тривалих часів Часи цієї групи вказують на дію, яка триває протягом певного часу. Формула часів безперервної групи: his + V4 (Ving). Теперішній тривалий час (Теперішній тривалий час) 1. ЗНАЧЕННЯ Теперішній тривалий час виражає: дію, яка відбувається в момент мовлення: Я не можу відповісти на телефон, тому що я мию волосся. Я не можу відповісти на дзвінок, тому що я мию голову. Бачити! Йде сніг. Бачити! Йде сніг. запланована акція, але й така, що відбудеться найближчим часом: що ти робиш у ці дні? На жаль, я багато працюю. що ти робиш у ці дні. На жаль, у мене багато справ. Він поїде до батьків на наступних вихідних? Він збирається до батьків на наступних вихідних? Виконується дія: сьогодні все більше людей роблять покупки в Інтернеті. У наш час все більше людей роблять покупки в Інтернеті. Я пишу роман, щоб отримати Нобелівську премію. Я пишу роман, щоб отримати Нобелівську премію. повторювана дія, яка викликає осуд і критику (якщо це слово завжди є в реченні): Не постійно позичає гроші у друзів. Він позичає гроші тільки у друзів! Вона завжди спізнюється на уроки. Вона завжди спізнюється на уроки. Він весь час говорить. Я б хотів, щоб він тримав язика за зубами. Він весь час говорить. Хотілося б, щоб він замовк. Мені вони не подобаються, тому що вони постійно скаржаться. Мені вони не подобаються, тому що вони постійно скаржаться. 2. ФОРМУВАННЯ Теперішній час утворюється за допомогою теперішнього часу дієслова to be та форми V4 (Ving) дієслова. Він Вона Стверджувальне речення 1-ї особи однини I am V4 (Ving) 3-я особа однини V4 (Ving) We You You Множина V4 (Ving) Я прийду на вечірку сьогодні ввечері. Я йду сьогодні на вечірку. Він прийде сьогодні ввечері на вечірку. Він сьогодні збирається на вечірку. Ми прийдемо сьогодні ввечері на вечірку. Сьогодні ввечері ми йдемо на вечірку. 1-ша особа однини Am I V4 (Ving)? Чи є 3-я особа однини він/вона запитальним V4 (Ving)? Множина ми це ви V4 ​​(Ving)? Я прийду сьогодні на вечірку? Я йду сьогодні на вечірку? Він прийде сьогодні на вечірку? Він сьогодні йде на вечірку? Ми прийдемо сьогодні на вечірку? Ми йдемо сьогодні на вечірку?

4342 Довідник з англійської мови 1-ша особа однини Я не заперечне речення V4 (Вінг) 3-я особа однини Він Вона Це не (не) V4 (Вінг) Ми Вони Ви Множина не (не) V4 (Вінг) Я не приходжу на вечірку сьогодні ввечері. Я не піду сьогодні на вечірку. Він не прийде сьогодні на вечірку. Він сьогодні не піде на вечірку. Ми не прийдемо сьогодні на вечірку. Ми сьогодні не підемо на вечірку. Суп жахливий на смак! У ньому забагато солі. Суп жахливий на смак. У ньому забагато солі. Це так звані дієслова стану, які описують стан душі, тіла чи свідомості, а також постійні відношення та стани (див. таблицю дієслів стану). В англійській мові є ряд дієслів, які можуть означати як дію, так і стан: smell; побачити, спробувати, зважити, відчути, торкнутися, торкнутися. Значення дії передається теперішньою тривалою формою, а значення стану – теперішнім неозначеним (одниною): 3. УЖИВАННЯ Для форми теперішнього тривалого часу характерні такі стани часу: зараз зараз; зараз; в наші дні; Сьогодні; все ще тощо. Наприклад: Хто цей чоловік на трибуні? О, це Джеймс Фізер, відомий драматург. Кажуть, що зараз він пише нову п'єсу. Хто це на сцені? О, це Джеймс Фізер, відомий драматург. Кажуть, що зараз він пише нову п'єсу. Він зараз не піде з нами? Він не хоче зараз з нами? Не вживаються в теперішньому часі дієслова, що виражають емоції (люблю, люблю, ненавиджу, прощаю тощо): І ненавиджу щурів! Ненавиджу щурів! висловлювати думку, точку зору (згоден, вірити, здогадуватися; вважати, припускати, припускати тощо): I think Chopin is a great composer. Я вважаю, що Шопен був великим композитором. виражати почуття (бачити; чути; нюхати; нюхати; відчувати; торкатися; пробувати; смакувати (щось) тощо): Дієслово пахнути, дивитися, смакувати, зважувати, відчувати. Виражає дію (Present Continuous) Why do you smell your soup? Чому пахне супом? Чому ти так на мене дивишся? Чому ти так на мене дивишся? Я пробую соус, оскільки, можливо, його потрібно трохи урізноманітнити. Я пробую соус, тому що йому може знадобитися трохи приправ. Я зважуюсь на своїх нових вагах. Я зважуюся на нових вагах. why do you feel down why do you feel low Виражає стан (Present Indefinite) The kitchen smells of burnt meat. З кухні пахне горілим м'ясом. Ваше волосся виглядає чудово. твоє волосся виглядає добре Торт смачний! Торт смачний! Я важу 51 кг. Я важу 51 кг. Ця тканина на дотик нагадує оксамит. Ця тканина на дотик нагадує оксамит.

44Довідник з англійської мови 43 Неперервний минулий час 1. ЗНАЧЕННЯ Неперервний минулий час виражає дію, яка мала місце в певний час у минулому: You didn’t listen to me when I say you to off the oven. Ти не послухав, коли я сказав тобі вимкнути духовку. Що ти робив о 13:30? м вчора? Я обідав. Що ти робив учора о пів на дванадцяту? Я обідав. раніше: у нас були уроки з 9 ранку до 5 вечора. П. до 15.00 вчора. Вчора ми були на уроці з дев'ятої ранку до третьої ночі. Я слухав свій MP3-плеєр приблизно з 8-9 ранку, тому не почув пожежної сигналізації. Вчора ввечері я слухав свій mp3-плеєр приблизно з 8 ранку до 9 вечора, тому я не почув пожежної сигналізації. у минулому (і це було перервано іншою дією в минулому): Поки я писав один, комп’ютер раптово зупинився. Поки я писав електронний лист, комп’ютер раптово вимкнувся. Що ви робили, коли почався землетрус? Що ви робили, коли почався землетрус? 2. ТВОРЕННЯ Минулий час утворюється за допомогою минулого часу дієслова to be (у відповідності з іменником в особі та числі) та форми V4 (Ving) дієслова. I He She Стверджувальний відмінок в однині був V4 (Вінг) Ми Ви Вони Вони у множині були V4 (Вінг) Я/він/вона/воно бачив телевізор. Я (він, вона) дивився телевізор. Ми/ви/вони дивилися телевізор. Ми (ви, вони) дивилися телевізор. Чи була однина I he she питальним V4 (Ving)? множина були ми ви вони V4? (Вінг) Чи готувався я/він/вона до іспиту вчора ввечері? Я (він, вона) вчора всю ніч готувався до іспиту? Ви/ми/вони готувалися до іспиту вчора ввечері всю ніч? Ви (ми, вони) вчора ввечері всю ніч готувалися до іспиту? Заперечне речення I He She The Singular was not (warn t) V4 (Ving) We You They They Mlural was not ( weren't) V4 (Ving) I/he/she/es did did did got for the all night exam yesterday . Я (він, вона) вчора всю ніч не готувався до іспиту. Ми/ви/вони вчора всю ніч не готувалися до іспиту. Ми (ви, вони) вчора всю ніч не готувалися до іспиту. 3. ВИКОРИСТАННЯ У реченні past continuous зазвичай використовується з таким часом: while to, while; коли коли, під час; як як, в той час як тощо. Наприклад: Поки ми проводили пікнік, почався дощ. Поки ми влаштовували пікнік, раптом пішов дощ. Коли Джон спав минулої ночі, хтось викрав його машину. Коли Джон спав минулої ночі, хтось викрав його машину. The Future Continuous Tense 1. ЗНАЧЕННЯ Future Continuous Tense виражає: дію, яка триватиме протягом певного моменту в майбутньому: Коли я прибуду на вечірку, усі будуть святкувати. Деякі гості будуть танцювати.

4544 Посібник з англійської мови Others will speak. Кілька людей їдять піцу та п’ють колу. Вони завжди роблять те саме. Коли я приходжу на вечірку, всі святкують. Деякі будуть танцювати. Інші будуть говорити. Деякі гості їдять піцу та п’ють колу. Вони завжди роблять те саме. Поки Еллен читає, Тім дивиться телевізор. Поки Хелен читає, Тім дивиться телевізор. Намір діяти в майбутньому: Я поїду до Києва наступного місяця. Наступного місяця прилітаю до Києва. Наступного тижня я не буду засмагати на Гаваях у цей час. Наступного тижня приблизно в цей час на Гаваях буде пожежа. у питальних реченнях, коли йдеться про плани на майбутнє: Чи здаватимеш іспити в червні? Ви здаєте іспити в червні? Will you wait for me Will you wait for me 2. ТВОРЕННЯ Майбутнього часу утворюється за допомогою допоміжного дієслова are у майбутньому часі «sold are» (для 1-ї особи однини та множини), «will be» (для всіх інших осіб). ) і форма V4 (Ving) дієслова . I We Стверджувальне речення 1-ша особа V4 (Ving) You He She It She 2-га, 3-я особа V4 (Ving) I'm going to play tennis at 10 o'clock. М завтра. Завтра о десятій я буду грати в теніс. Вони грають у теніс о 10:00. М завтра. Завтра о десятій ти будеш грати в теніс. Першим, кого я запитую, має бути V4 (Ving)? Чи будете другою, третьою особою ви, вони, вони, що вони V4 (Ving)? Завітаємо в галерею о 10 ранку? м завтра? Завітаємо до галереї завтра о десятій? Ви відвідуєте галерею о 10 ранку? м завтра? Прийдеш завтра о десятій до галереї? I We You He She Het She Заперечна частина 1-ї особи не може бути (shan t) 2-а особа, 3-я особа will not (be) V4 (Ving) V4 (Ving) Заперечні форми допоміжних дієслів must і will be не допускаються ( shan t ) і won't (не буде): We won't visit the gallery tomorrow. Завтра ми не відвідаємо галерею. Ви завтра не завітаєте (не завітаєте) до галереї. Ви не завітаєте до галереї завтра. Вони не дивляться телевізор о 21:00. М сьогодні ввечері. Ти не будеш дивитися телевізор сьогодні о дев'ятій годині. Я не буду спати, коли ти дзвониш. Я не буду спати, коли ти дзвониш. У розмовному мовленні вживається скорочена форма допоміжних дієслів will, will ll: Я чекаю вас, коли прибуде ваш автобус. Я почекаю вас, коли прибуде ваш автобус. О 16:00 я буду в центрі роботи. О четвертій годині я зайнятий на роботі.

46Посібник з англійської мови USE Для майбутнього тривалого характерні такі умови часу: this time tomorrow/next week/next month/year this time tomorrow (наступного тижня, наступного місяця, року); через два дні/тижні протягом двох днів (тижнів); скоро тощо. Наприклад: я скоро їстиму. Я йду обідати пізніше. Завтра в цей час вони будуть їсти, обговорювати свої плани і веселитися. Завтра в цей час вони обідатимуть, обговорюватимуть свої плани й весело провести час. Пам’ятайте: у підрядних реченнях часу та умови, введених сполучниками when, when тощо, теперішній час використовується для позначення майбутньої дії: If you’re sunbathing in Hawaii, next time I’ll work really hard . Цього разу наступного тижня, коли ви будете засмагати на Гаваях, я буду багато працювати. принеси свою парасольку. Коли ти повернешся, буде дощ. Візьміть парасольку. Коли ти повернешся, піде дощ. Майбутнє-в-минулому тривалому часі 1. ЗНАЧЕННЯ Майбутнє-в-минулому тривалому часі використовується під час узгодження часу для вираження дії, яка має відбутися Дія в головному реченні: And know that they looking for me 5 через хвилини. Я знав, що мене шукатимуть через 5 хвилин. Я сподівався, що ви добре проведете час у Криму. Я сподівався, що ви добре проведете час у Криму. 2. ТВОРЕННЯ Майбутній час у минулому часі утворюється за допомогою дієслів are + would та форми V4 (Ving). Я Ми Ви Він Вона Це Оповідне речення буде V4 (Ving) і каже, що я сплю. Я сказав, що йду спати. Would питальне речення I we you he she she be V4 (Ving) Учитель сказав, що питальна форма future-in-past була "Would I sleep?" Учитель сказав, що питальна форма майбутнього в минулому була "Чи мені спати?" Я Ми Ви Він Вона Це Вона Заперечне речення не буде V4 (Ving) Я сказав, що не буду спати. Я сказав, що не буду спати. 3. ВЖИВАННЯ У реченні вживається з обставинами часу: this time tomorrow/next week/next month/year at this time tomorrow (next week, next month, year); через два дні/тижні через два дні (тижні); скоро тощо. Наприклад: я знав, що Джулі незабаром готуватиме обід. Я знав, що Юля скоро готуватиме обід. Він сказав, що за тиждень почне працювати над цією програмою. Він сказав, що за тиждень почне працювати над цією програмою.

4746 Manual of the English Language Group of Perfect Tenses (Perfect Tenses) Часи цієї групи позначають дію, яка відбулася або відбуватиметься до певного моменту в минулому, теперішньому чи майбутньому. Час завершеної групи: haben (відповідний час) + V3. Present Perfect (The Present Perfect) 1. ЗНАЧЕННЯ Present Perfect вживається: для вираження дії, безпосередньо пов’язаної з моментом мовлення: I have lost my keys and cannot enter my room. Я загубив ключі і тепер не можу потрапити в свою кімнату. Давайте поливати рослини! Я тільки що зробив. Давайте поливати квіти. Я тільки що зробив. якщо дія (стан) тривала до моменту мовлення і може тривати в момент мовлення, особливо при вживанні дієслів стану (знати, бути, подобатися та ін.): And have been working in this office for 10 years . Десять років я виконую свою роботу. Я його знаю з дитинства. Я його знаю з дитинства. Коли йдеться про події, які відбулися в минулому, і акцент робиться на виконанні, цифрах, а не на часі: на цю гору ніхто ніколи не піднімався. На цю гору ще ніхто не піднімався. У Каліфорнії було багато землетрусів. Каліфорнія пережила багато землетрусів. 2. ФОРМУВАННЯ Теперішній час утворюється за допомогою теперішнього часу дієслова to have і форми V3 (Ved) дієслова. Стверджувальне речення 1-ша, 2-га особа однини, 1-ша, 2-га, 3-я особа множини Я Ми Ви У вас є V3 (Ved) 3-я особа однини Він Вона Воно має V3 (Ved) Я поїхав до Парижа. Я поїхав до Парижа. Він поїхав до Парижа. Він поїхав до Парижа. Питальні 1, 2 особи однини, 1, 2, 3 особи множини Have I you sie V3 (Ved)? 3-я особа однини Чи є у нього V3 (Ved)? Ви зустрічалися з ним раніше? Ви зустрічалися з ним раніше? Чи зустрічав він його раніше? Він зустрічав його раніше? Заперечне речення 1, 2 особи однини, 1, 2, 3 особи множини Я Ми Ви Вони мають (не) V3 (Ved) 3-я особа однини He She It has (has not) V3 (Ved) I never met him. Я ніколи не зустрічався з ним. Він ніколи раніше його не зустрічав. Він ніколи раніше його не зустрічав. 3. ВИКОРИСТАННЯ Present perfect характеризується такими часами: just now; коли-небудь коли-небудь; ніколи; al, already (у питальних і заперечних реченнях); поки що; з цього моменту; на деякий час; сьогодні сьогодні; this week/month/hyear цей тиждень (місяць, рік); нещодавно недавно, останнім часом (приблизно місяці, роки);

48Handbook of the English Language 47 нещодавно, останнім часом (про дні, тижні); у наші дні тощо. Наприклад: що відбувається? чому ти такий сумний Я щойно отримав листа від мого друга. вона хвора. Що сталося? чому ти такий сумний Я щойно отримав листа від мого друга. Вона захворіла. Ми чули про це! Ми вже про це чули! Минулий досконалий час 1. ЗНАЧЕННЯ Минулий досконалий час використовується для вираження дії, яка була виконана до певного моменту в нашій нульовій точці: Christina had never been to an opera before last night. Христина до вчорашнього вечора жодного разу не була в опері. Коли Алекс закінчив навчання, він жив у Лондоні вже понад вісім років. До того моменту, коли Алекс закінчив навчання, він уже вісім років жив у Лондоні. що було зроблено раніше для іншої дії в нулі: у мене не було грошей, тому що я втратив гаманець. У мене не було грошей, бо я загубив гаманець. Ми не змогли взяти номер у готелі, тому що не забронювали його заздалегідь. Ви не змогли забронювати номер у готелі, тому що не забронювали його заздалегідь. 2. ФОРМУВАННЯ Минулий час утворюється за допомогою дієслова have у минулому часі та форми V3 (Ved) дієслова. Стверджувальне речення Я Ми Ви Він Вона Це У них був V3 (Ved) У мене був цей автомобіль десять років, перш ніж він зламався. У мене був цей автомобіль десять років, поки він не зламався. Питальне речення Did I we you he or she V3 (Ved)? До вашої поїздки в 2006 році ви коли-небудь були в США? Чи були ви в Сполучених Штатах до свого візиту в 2006 році? I We You He She It She негативний сенс didn't (hadn't) V3 (Ved) Я раніше не був у США. Я не був у Сполучених Штатах до 2006 року. 3. ВИКОРИСТАННЯ Минулий довершений час характеризується такими умовами часу: за часом до тепер; після після перед перед; ніколи; al, al (у питальних і заперечних реченнях) і т. д. Наприклад: коли прибула поліція, грабіжники вже втекли. На момент прибуття поліції грабіжники з місця події вже зникли. Я ніколи не бачив такого гарного пляжу до поїздки на Гаваї. До мого візиту на Гаваї я ніколи не бачив такого чарівного пляжу. Чи вчила Сьюзан коли-небудь тайську мову до переїзду до Таїланду? Чи вивчала Сьюзен тайську мову перед тим, як переїхати до Таїланду?

4948 Довідник з англійської мови Майбутній досконалий час (майбутній досконалий час) 1. ЗНАЧЕННЯ Досконалий майбутній час використовується для вираження дії, яка буде виконана в певний час у майбутньому: in November I will have my writing receive . Мене підвищать до листопада наступного року. Коли він приходить додому, вона прибирає весь будинок. Коли він приходить додому, вона прибирає весь будинок. 2. ТВОРЕННЯ Майбутній час утворюється від майбутнього часу дієслова мати (will have для 1-ї особи, will have для 2-ї, 3-ї особи) та форми дієслова V3 (Ведь). Стверджувальне речення I Ми, 1-ша особа, матимемо V3 (Ved) Ви, Він, Вона, Ви, 2-га та 3-тя особи маєте V3 (Ved) До того часу, як я закінчу цей курс, я виконаю десять тестів. До закінчення цього курсу я напишу десять контрольних робіт. Чи повинне бути питальне речення V3 від 1-ої особи (Ved)? Ви говорите 2-й і 3-й особі, що вони мають V3 (Ved)? Чи маю я закінчити цей тест до 15:00? Мені закінчити цей тест о третій годині? Ви закінчуєте університет наступного року? Ви збираєтеся закінчувати університет наступного року? Я Ми Ви Він Вона Це Вона Заперечне речення 1-ша особа не отримує 2-га, 3-тя особа не отримує V3 (Ved) V3 (Ved) Я не закінчу цей тест до 15:00. Я не закінчу цей тест до третьої години. Ви не завершите навчання наступного року. Ви закінчите навчання лише наступного року. 3. ВИКОРИСТАННЯ Present perfect характеризується такими часами: to; до тих пір до тих пір в момент в даний момент (момент); після після Перед; до (у негативних реченнях) тощо. Наприклад: Скільки країн ти відвідав до 50 років? Скільки країн ти збираєшся відвідати, перш ніж виповниться 50? Чи вивчить вона достатньо китайської, щоб спілкуватися, перш ніж переїде до Пекіна? Чи вивчить вона достатньо китайської, щоб спілкуватися, перш ніж переїхати до Пекіна? Майбутнє в минулому досконалий час (The future-in-past-perfect tense) 1. ЗНАЧЕННЯ Майбутнє в минулому досконалий час використовується для координації часів для вираження наступної дії, яка відбудеться. Дія в головному реченні: І очікував, що ти прийдеш о 6 вечора. М. Я очікував, що ти прийдеш о шостій вечора.

50Довідник з англійської мови 49 Вона сказала, що переклала б текст наступного дня. Сказала, що завтра перекладе текст. 2. ФОРМУВАННЯ Майбутній минулий час утворює допоміжне дієслово в поєднанні з інфінітивом дієслова to have (вживається без частки to) і формою V3 (Ved) дієслова. Розповідне речення I We You He She It They would have V3 (Ved) I said come back at 9pm. М. Я сказав, що повернуся о 21:00. Чи буде застосоване запитання я ми ви він вона вони мають V3 (Ved)? Як вони сказали, чи добудують будинок до кінця року? Добудують хату до кінця року, як казали? I We You He She She She The She negative clause would (would not) have V3 (Ved) 3. ВИКОРИСТАННЯ Future-in-the-Past Perfect характеризується такими умовами часу: door to; до тих пір до тих пір в момент в даний момент (момент); раніше раніше; bis (у заперечних реченнях) тощо. Наприклад: він сподівався здати всі свої іспити наприкінці січня. Він сподівався скласти всі іспити до кінця січня. Група ідеальних безперервних часів (Perfect Continuous) Часи в цій групі вказують на дію, яка почалася до певного часу в минулому, теперішньому або майбутньому і тривала в певний час у минулому, теперішньому або майбутньому. Ідеальна формула безперервності: + V4 (Ving) були. Present perfect continuous tense (present perfect continuous tense) 1. ЗНАЧЕННЯ Present perfect continuous tense використовується для вираження дії, яка почалася до моменту мовлення та все ще триває в момент мовлення: It is already working for this компанії протягом трьох років Роки. У цій компанії вона працює вже три роки. Джеймс викладає в університеті з вересня. Джеймс працює в університеті з вересня. 2. ФОРМУВАННЯ Теперішній час утворюється за допомогою дієслова to be у теперішньому досконалому часі have been (was для 3-ї особи однини) та форми V4 (Ving) дієслова. Сказали, що до кінця року будинок не добудують. Сказали, що не добудують будинок до кінця цього року.

5150 Посібник з англійської мови I You We They 1-ша, 2-га особа множини та однини, 3-я особа множини Стверджувальні слова були V4 (Вінг) Він Вона Третя особа однини була V4 (Вінг) Я чекав тут більше двох годин! Я чекаю тут більше двох годин! Він говорив протягом останньої години. Він говорив протягом останньої години. Мають питальне речення 1-ша, 2-га особа множини та однини, 3-я особа множини Чи я їх мав, ти був V4 (Ving)? 3-я особа однини he she it was V4 (Ving)? Що ти зробив? Що ти зробив? Чи багато вона останнім часом дивиться телевізор? Чи багато вона останнім часом дивиться телевізор? Заперечне речення 1, 2 особи множини та однини, 3 особи множини Я Ми Ви Вона Він Вони Вони Вони не (були) 3-я особа однини не (не було) V4 (Ving) V4 (Ving) Я не був I look the останнім часом багато телевізора. Останнім часом я мало дивився телевізор. Останнім часом вона мало дивилася телевізор. Останнім часом вона мало дивилася телевізор. 3. ВИКОРИСТАННЯ Present perfect continuous характеризується такими умовами часу: з цього моменту; на деякий час; сьогодні сьогодні; this week/month/year this week (місяць, рік); нещодавно недавно, останнім часом (приблизно місяці, роки); недавно, останнім часом (про дні, тижні); у наш час тощо. Наприклад: Чи займалися ви спортом останнім часом? Ви останнім часом займалися спортом? Ліза не практикувала свою англійську з часу свого останнього візиту до Манчестера. Ліза не практикувала англійську з часу свого останнього перебування в Манчестері. Past Perfect Continuous Tense (Das Past Perfect Continuous Tense) 1. ЗНАЧЕННЯ Past Perfect Continuous Tense використовується для вираження дії, яка почалася і тривала до моменту в минулому, зазначеного в ситуації: When I met her yesterday , they were wet ніби вони гуляли під дощем. Коли я зустрів їх учора, вони були мокрі від бігу під дощем. Як довго ви вивчали турецьку мову перед тим, як переїхати до Анкари? Я дуже довго не вивчав турецьку мову. Як довго ви вивчали турецьку мову перед тим, як переїхати до Анкари? Я вивчив турецьку мову за короткий час. Це почалося і закінчилося в якийсь момент у минулому: вона була суддею 25 років, перш ніж вийти на пенсію. До виходу на пенсію вона працювала суддею 25 років. Вони розмовляли більше години, перш ніж прийшов Тоні. Вони розмовляли годину, перш ніж прийшов Тоні.

52Nederlands EDUCATION Handbook Past perfect continuous утворюється за допомогою дієслова to be у минулому часі (had been) і форми V4 (Ving) дієслова. Я Ми Ви Він Вона Це Вона Позитивне речення було V4 (Ving) Я набрав вагу, тому що їв занадто багато. Я набрав вагу, тому що їв занадто багато. Чи містить питальне речення «я, ми, ти, він, вона, воно, вони були V4 (Вінг)»? Скільки ти чекав, щоб сісти в автобус? Скільки ти чекав, щоб сісти в автобус? Я Ми Ви Він Вона Це Вона Негативне речення було (не було) V4 (Вінг) Вони недовго чекали, щоб сісти в автобус. Вони недовго чекали, перш ніж сіли в автобус. 3. ВИКОРИСТАННЯ Past perfect continuous характеризується такими умовами часу: перед протягом; з того моменту (часу) як; весь день (ніч, тиждень) весь день (ніч, тиждень) тощо. Джеймс викладав в університеті понад рік, перш ніж поїхати до Азії. Перед поїздкою в Азію Джеймс понад рік викладав в університеті. Джейсон втомився від бігу з раннього ранку. Джейсон був втомлений, бо бігав з самого ранку. The Future Perfect Continuous Tense 1. ЗНАЧЕННЯ Future Perfect Continuous Tense використовується для вираження дії, яка почалася до певного моменту в майбутньому і все ще триває в цей момент: коли ви закінчили з вашою англійською. живете в Новій Зеландії більше року? Ні, я не збираюся жити тут так довго. Ви залишитеся в Новій Зеландії більше року після завершення курсу англійської? Ні, я не збираюся жити тут так довго. До того часу, як Джеймс поїде до Азії, він уже більше року викладатиме в університеті. Перш ніж Джеймс поїде до Азії, він більше року викладатиме в університеті. 2. ФОРМУВАННЯ Майбутній доконаний вид формується за допомогою дієслова to be у майбутньому досконалому вигляді (will/will have been) і форми V4 (Ving) дієслова. Я Ми Ви Він Вона Це Вона Стверджувальне речення 1-ша особа, яка була V4 (Ving) 2-га, 3-тя особа, яка була V4 (Ving) До того часу, як я доїду до Лас-Вегаса, я буду їздити більше трьох днів поспіль . Я проїду більше трьох днів, перш ніж потрапити в Лас-Вегас.

5352 Довідник з англійської мови До того часу, як ви прибудете до Лас-Вегаса, ви подорожуєте більше трьох днів. Ви їдете більше ніж за три дні до прибуття в Лас-Вегас. Ви хочете, щоб я вам сказав, що вони? Питальне речення від 1-ї особи був V4 (Ving)? Друга та третя особи були V4 (Ving)? Чи маємо ми вчитися, поки не закінчимо університет? Чи потрібно довго вчитися до закінчення університету? Ви вчитеся задовго до того, як закінчите? Ти збираєшся довго вчитися, поки не закінчиш? Я Ми Ви Він Вона Це Вони не будуть (будуть) не будуть (будуть) Заперечне речення 1-ша особа була 2-ю, 3-я особа була V4 (Ving) V4 (Ving) Я не працюватиму в цій компанії протягом трьох років, коли вона нарешті закриється. Я не буду працювати в цій компанії протягом трьох років, поки вона не закриється остаточно. Ви не працювали в цій компанії три роки, коли вона нарешті закривається. Ви не працюєте в цій компанії протягом трьох років, перш ніж вона закриється назавжди. 3. ВИКОРИСТАННЯ Для майбутнього часу простого минулого характерні такі стани часу: by to; наприклад: до того часу, коли Томас прибуде, вони будуть розмовляти один з одним більше години. Вони розмовляли цілу годину до прибуття Томаса. Наприкінці цього місяця вона вже два роки в суді. До кінця місяця вона відсидить у суді два роки. The future-in-the-past perfect continuous tense 1. ЗНАЧЕННЯ Future-in-the-past perfect continuous tense вживається відповідно до часів для вираження дії, яка відбувається після наслідку головного речення: Not said що до кінця літа він прожив би в Нью-Йорку 7 років. Він сказав, що до кінця літа проживе в Нью-Йорку сім років. Вони сказали, що чекають на наш приїзд. Вони сказали, що чекатимуть, поки ми приїдемо. 2. ФОРМУВАННЯ Майбутній час утворюється поєднанням дієслова would з інфінітивом дієслова to have (вживається без частки to), формою V3 дієслова to be (been) і формою V4 (Ving ) значущого дієслово. Розповідне речення I We You He She It They would be V4 (Ving). Я згадав, як живу тут 10 років у квітні. Я згадав про життя тут десять років у квітні.

54Dutch Manual 53 Чи могло питальне речення бути I we you he she it they have been V4 (Ving)? Я б прожив тут 10 років? Я живу тут уже 10 років? Заперечне залежне речення Така залежність часу дієслівного присудка підрядного речення від часу присудка головного речення називається узгодженням часу. Пам’ятайте: правило узгодження часу застосовується, лише якщо присудок головного речення знаходиться в минулому часі: Не каже, що знає цю дівчину. Він каже, що знає цю дівчину. Він сказав, що знає дівчину. Він сказав, що знає цю дівчину. На відміну від англійської, українська мова не має однакового правила часу. Порівняйте: Me We You He She It They wouldn't (wouldn't) V4 (Ving) He wouldn't have lived here for 10 years now. На даний момент він не буде жити тут протягом 10 років. 3. ВИКОРИСТАННЯ Future-in-the-Past Perfect Continuous характеризується таким часом: by...for to...all. Він сказав, що витратив дві години на ремонт машини до обіду. Він сказав, що витратив дві години на ремонт автомобіля до обіду. Узгодження часів (часовий порядок) В англійській мові існує залежність часу дієслівного присудка підрядного речення від часу присудка головного речення. Якщо дієслово головного речення стоїть у минулому часі, то присудок у підрядному реченні також має бути в одному з минулих часів: I said you he would come to party. Я казав тобі, що він збирається на вечірку. Газета повідомила, що небезпечний вбивця втік із в'язниці. Газета повідомила, що небезпечний вбивця втік з в'язниці. Дія підрядного речення відбувається в той самий час, коли дія головного речення передує дії головного речення буде відбуватися після дії головного речення в англійській мові Indefinite past tense: I could not understand why he liked the job of суддя стільки. Past Continuous: Я був впевнений, що ти збираєшся в Париж! Past Perfect: Вона не могла пояснити, як вона туди потрапила. Past Perfect Continuous: Я думав, ти цього тижня залишишся з батьками. Майбутнє в минулому, невизначене (просте): я сподівався зустріти цю таємничу леді на вечірці Томпсона. В українській мові інколи виражається в теперішньому часі: I couldn’t understand why he likes his job as an суддя так багато. Я був певен, що ти їдеш до Парижа! до минулого: вона не могла пояснити, як вона туди потрапила. Я думав, ти був з батьками цього тижня. Майбутнє: я сподівався зустріти цього таємничого незнайомця на вечірці в Томпсона.

5554 Handbook of the English Language Subjunctive Дієслова в підрядному значенні вказують на дію, яку мовець вважає бажаною або можливою: якби це було правдою, я б знав. Я б знав, якби це було правдою. Хотілося б, щоб він був добрішим до мене. Хотілося б, щоб він був добрішим до мене. Форми дієслів умовного способу В українській мові умовний спосіб зазвичай виражається поєднанням дієслова минулого часу з часткою «б (бы)». Ця форма може вказувати на нереальну дію, пов’язану з теперішнім, минулим або майбутнім часом: якби я знав про це, я б прийшов до вас. Форми умовного дієслова Форми дієслова Простий минулий час Простий минулий час: do know were Аналітичний минулий час: would do would know would be perfect Простий минулий час: had done, was known Аналітичний доконаний: would have done, would have been би знав дієслово побудова форм від умовного способу. Прості форми недоконаного виду умовного способу збігаються або з формами інфінітива без частки to, або з формами минулого простого часу: цю вправу необхідно виконати письмово. Обов’язково виконуйте цю вправу письмово. Якби я його знав! Якби я його знав! Проста форма недоконаного дієслова to be в умовному способі є формою для всіх осіб однини та множини: I wish it were here now. Як шкода, що її немає! (буквально: я б хотів, щоб вона була тут.) Я б хотів, щоб зараз було літо. Шкода, що зараз не літо! (буквально: я хочу, щоб зараз було літо.) Аналітичними формами умовного способу є сполучення дієслів should (для 1-ї особи) або would (для 2-ї та 3-ї особи) з простим інфінітивом без частки to: if він повідомляє нам про свій прихід, ми повинні його зустріти. Якби він повідомив нам про свій приїзд, ми б його зустріли. Форми простого доконаного способу умовного способу відповідають формам минулого часу (past perfect): Я б десь знайшов книгу! Якби я міг десь знайти цю книжку! Аналітичні доконані форми умовного способу утворюються поєднанням дієслів should (для 1-ї особи однини та множини) або would (для 2-ї та 3-ї особи однини та множини) з дієприкметником минулого часу без дієприкметника: Якби він зустрів нас, воно б пішло з нами на село. Якби він зустрів нас, то покинув би місто разом з нами. Вживання дієслівних форм умовного способу Недосконалі (прості й аналітичні) форми умовного способу вживаються для вираження бажаності, можливості, вірогідності дії, тобто. Х. для вираження нереального сюжету, пов’язаного з теперішнім або майбутнім часом: якби я мав час, я б купив квиток на цей фільм. Якби в мене був час, я б купив квиток на цей фільм. Доконані (прості й аналітичні) форми умовного способу вживаються для вказівки на нереальну дію, пов’язану з минулим, тобто для вираження дії, яку вважають неможливою виконати:

56Довідник з англійської мови 55 Я мав би прочитати цю книгу, якби отримав її тиждень тому. Я б прочитав цю книгу, якби отримав її тижнем раніше. Прості форми (доконаного й недоконаного) умовного способу вживаються в таких випадках: 1) у простих (часто окличних) реченнях: Якби я знав їхню адресу! Якби я знав її адресу! Якби він мав вільний час! Якби ж у нього був вільний час! 2) у підрядних реченнях різного роду: у підрядних реченнях «нереального стану»: if they know that much about him, they would know about Jesse too. Якби ви знали стільки про нього, ви б теж щось знали про Джессі. у підрядних реченнях ефекту, що вноситься сполучниками ніби й ніби (нібито): Вона подивилася на мене так, ніби мене не знала. Вона подивилася на мене так, ніби не знала мене. в підрядному способі після дієслова to wish (щоб висловити жаль): I wish they Had didn't appear at all. Шкода, що вони висунулися (буквально: я зовсім не хочу, щоб вони виступили.) Аналітичні форми (доконаного й недоконаного) способу вживаються в таких випадках: 1) у простих реченнях умовного способу. : Мені було б дуже приємно допомогти їй. Я дуже хотів би їй допомогти. 2) у тілі складнопідрядних речень: «нереальні обставини»: студенти не відчували б потреби «ходити по лікарнях», якби у них був такий пацієнт, як я. Студентам не довелося б практикувати в лікарнях, якби у них був такий пацієнт, як я. дозволений, введений сполучником навіть якщо або навіть коли: навіть якби він розмовляв з іншими, його б неправильно зрозуміли. Навіть якби він говорив з іншими, його б не зрозуміли. 3) у підрядному відмінку з позитивним післядієсловом, що виражає почуття (наприклад, страх, думати, вірити, бажати тощо): він боявся, що вони підуть за ним, як багато овець. Він боявся, що вони підуть за ним, як отара овець. Аналітичні форми умовного способу, виражені дієвідміною дієслова, слід вживати для всіх осіб однини і множини з простим або доконаним інфінітивом, а також прості форми умовного способу, виражені простим інфінітивом без частки в таких випадках. 1) У підрядних реченнях, що вводяться сполучниками that (thereby) після безособових виразів на зразок: це необхідно, важливо, необхідно, бажано тощо, а також після дієслів і виразних виразів необхідність, рекомендація, рішення, домовленості тощо. Приклад: цю заяву необхідно ввести. Інструкція повинна бути роздрукована. Учитель наполягає, щоб усі приходили на урок. Учитель наполягає, щоб усі приходили на урок. Аналітичні форми умовного способу вживаються також у питальних і окличних реченнях, які починаються питальними словами чому, як, хто: звідки йому про це знати? Як він про це дізнався? — А що б на це сказала моя дочка? — через деякий час здивовано вигукнув професор. — А що б на це сказала моя дочка? — вигукнув професор після здивованої мовчанки.

5756 Довідник з англійської мови Форма простого умовного способу, що відповідає простому інфінітиву без частки to, вживається в окличних реченнях для вираження запрошення, побажання тощо. Успіх з вами! Удачі! бережи вас Бог! бережи вас Бог! Все одно! Що б не сталося! Умовний спосіб може бути виражений модальними дієсловами can (може), may (може) у поєднанні з простим або перфектним інфінітивом значущого дієслова. В умовному режимі фігури можна використовувати частіше: можливо, ви встигли! Не можна спізнюватися (приходити вчасно)! Модальні дієслова в умовному способі зберігають своє лексичне значення і перекладаються українською мовою як «міг би», «міг би», а означальне дієслово перекладається у форму інфінітива: I mean, something like that could disappoint you. Думаю, щось подібне її розчарувало б. Модальні дієслова would, could у формі умовного способу в поєднанні з інфінітивом перфекта виражають дію, яка могла статися, але не сталася: But at least you could have tell me we lost a motorcycle. Але ти принаймні міг сказати мені, що ми загубили машину. Модальні дієслова в умовному способі використовуються: у простих реченнях: насправді ми, можливо, не дуже хочемо використовувати такий пристрій. Насправді, у нас навіть не було б бажання використовувати такий пристрій. висловлення ввічливого прохання в питальних реченнях: Could you do that for me? не могли б ви зробити це для мене незначними словами, щоб висловити жаль і докор за бездіяльність: якби ви могли їх побачити, ви б набагато більше думали про своїх дітей. Якби ви могли їх побачити, ви б більше думали про своїх дітей. виражати побажання в окличних реченнях: If only he could make others feel this vision. Якби тільки він міг змусити інших відчути те, що він бачив. Особливі випадки вживання форм умовного способу Форми умовного способу вживаються також у випадках, характерних для розмовної мови: 1) у конструкції I want (Я хочу) I want: I want to meet this man. Хотілося б дізнатися подробиці його дитинства. Я хотів би познайомитися з цією людиною. Я хотів би більше дізнатися про обставини її дитинства. 2) у конструкціях швидше (d Rather) + інфінітив без частки to і had better (d Better) + інфінітив без частки To (it would be better): it's raining cats and dogs, you'd rather not go outdoor. Йде сильний дощ, краще не виходьте з дому. Краще мене лають за гарний вірш, ніж аплодуватимуть за поганий вірш. Краще мене освистують за гарну поезію, ніж плітки за погану. 3) зробити ввічливе прохання в конструкції would + інфінітив без частки to: Could you help me? Будь ласка, допоможи мені! (Ви не допоможете мені?) 4) у конструкції would + інфінітив без частки zu + gerund: Would you against if I stayed here? Ви не проти, якщо я залишусь тут? STATE (Голос) В англійській мові дієслово має два стани: активний (активний заставу) і пасивний (пасивний заставу). Активний стан показує, що дія виконується суб’єктом і спрямована на об’єкт:

58Довідник з англійської мови 57 Стівен Спілберг зняв багато цікавих фільмів. Стівен Спілберг зняв багато цікавих фільмів. Пасивний стан показує, що особа чи об’єкт, який є підметом речення, є об’єктом дії: Стівен Спілберг зрежисував багато цікавих фільмів. Багато цікавих фільмів зняв режисер Стівен Спілберг. Будуючи речення з дієсловами пасивного стану, пам’ятайте, що вживаються лише перехідні дієслова пасивного стану. Перехідні та неперехідні дієслова Дієслова можуть означати дію, незалежно від того, переміщатися до іншого предмета чи ні. Залежно від цього їх поділяють на перехідні та неперехідні. Перехідні дієслова означають дію, спрямовану безпосередньо на предмет. Після них стоїть прямий додаток, виражений іменником або займенником у кличному відмінку без прийменника: зустріти друга; читати книгу робити вправи Неперехідні дієслова вказують на дію, яка не стосується безпосередньо предмета. Для таких дієслів суфікс не потрібен: to run; Плакати Перехідні дієслова вживаються як в активному, так і в пасивному станах: він запросив мене на концерт. Мене запросили на концерт. Моллі написала листа. Листа написала Моллі. Неперехідні дієслова вживаються лише в активному стані: I go to the cinema last week. Минулого тижня я ходив у кіно. Мій друг живе в Києві. Мій друг живе в Києві. Утворення часів активного стану описано в розділі «Вид дієслова». Пасивний стан утворюється за допомогою правильного часу дієслова to be та дієприкметника минулого часу (V3/past participle/II participle) дієслова, що має значення: This sonnet was wrote by Shakespeare. Цей сонет написав Шекспір. Ця лінія метрополітену будувалася роками. Ця гілка метро будується вже кілька років. Приклади вживання дієслів і деяких активних і пасивних конструкцій. Часи та конструкції Активний стан Пасивний стан Present Simple Past Simple Том прибирає будинок раз на тиждень. Том прибирає будинок раз на тиждень. Сем полагодив машину. Сем полагодив машину. Будинок Тома прибирають раз на тиждень. Том прибирає будинок раз на тиждень. Машину ремонтував Сем. Машину ремонтував Сем. Future Simple Ви закінчуєте роботу о 5 вечора. М. Закінчують роботу о п’ятій годині вечора. Роботи будуть завершені близько 17:00. М. Робота закінчена о п’ятій годині вечора. Present Continuous У цей момент Сара пише листа. Сара пише листа. Від Сари написано листа. У цей час Сара пише листа.

5958 English Time Handbook Форми та конструкції часу Активний стан Пасивний стан Past Continuous Future Continuous Present Perfect Present Perfect Continuous Past Perfect Past Perfect Continuous Future Perfect Future Perfect Continuous Future-in-the-Past Адміністратор допомагав клієнту, коли злодій увійшов Loading . Коли злодій зайшов до магазину, продавець уже збирався обслуговувати покупця. Джон митиме посуд о 20:00. М сьогодні ввечері. Джон збирається мити посуд о восьмій сьогодні вечора. Багато туристів відвідали цей замок. Багато туристів відвідало замок. Джон нещодавно закінчив роботу. Джон останнім часом займається цією роботою. Джордж полагодив багато машин, перш ніж отримати ліцензію механіка. Джордж полагодив багато машин, поки не отримав ліцензію механіка. Шеф-кухар Джонс готував у ресторані неймовірні обіди протягом двох років, перш ніж переїхати до Парижа. Шеф-кухар Джонс готував у ресторані фантастичні обіди протягом двох років, перш ніж переїхати до Парижа. Ви завершили проект вчасно. Ви завершуєте проект раніше встановленого терміну. До моменту його завершення відомий художник розписував мурал понад півроку. Відомий художник розписуватиме мурал більше півроку, поки його не завершать. Я знав, що Джон закінчить роботу о 5 вечора. М. Я знав, що Джон буде готовий о п’ятій вечора. Працівниця магазину допомагала покупцеві, коли до магазину зайшов злодій. Коли злодій зайшов до магазину, покупців обслуговував продавець. Не використовується. Замість цієї форми в пасивному стані вживається майбутня проста форма. Цей замок відвідувало багато туристів. Замок відвідало багато туристів. Не використовується. Замість цієї форми в пасивному стані вживається теперішній час. Джордж полагодив багато машин, перш ніж отримати ліцензію механіка. Джон ремонтував багато машин, поки не отримав ліцензію механіка. Не використовується. Замість цієї форми в пасивному стані вживається минулий час. Проект буде завершено вчасно. Проект здається за графіком. Невикористаний. Я знав, що робота буде закінчена о 17:00. М. Я знав, що робота буде закінчена о п'ятій годині вечора.

60Довідник з англійської мови 59 Часи та конструкції Активний стан Пасивний стан Future-in-Past Перфектна конструкція, яка використовується для конструкції would always флексія to go флексія to go to + perfect інфінітив Мері сказала, що вони повинні були взяти мене на вечірку. Мері сказала їм взяти мене на вечірку. Джеррі оплатив рахунки. Джеррі оплатив рахунки. Моя мама завжди пекла пиріжки. Моя мама завжди пекла пиріжки. Сьогодні ввечері Саллі готує чудову вечерю. Саллі сьогодні готує чудову вечерю. Ви завершили проект раніше встановленого терміну. Ви виконуєте проект вчасно. Мері сказала, що мене треба було взяти на вечірку. Мері сказала взяти мене на вечірку. Раніше рахунки оплачував Джеррі. Джеррі оплатив рахунки. Торти завжди пекла мама. Колись торти робила моя мама. Сьогодні ввечері Саллі приготує чудову вечерю. Сьогодні ввечері Саллі готує смачну вечерю. Проект буде завершено раніше встановленого терміну. Проект повинен бути зданий до узгодженого терміну. НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА До безособових форм дієслова належать дієприкметник, інфінітив і герундій. Участь (частка) Частка — це безособова дієслівна форма, яка має ознаки дієслова, прикметника та прислівника. Як і дієслово, прикметник в англійській мові має форми часу та стану, і може супроводжуватися прислівником: A well-bred woman does nothing to make people talk about her. Вихована жінка не робить нічого, що змусило б про неї говорити. Як і прикметник, прислівник може виконувати в реченні функцію означення та іменної частини складного присудка: У кімнаті ми знайшли перелякану дитину. Ми знайшли в кімнаті перелякану дитину. Мене завжди цікавила історія. Мене завжди цікавила історія. В українській мові англійська частка може відповідати як частці, так і прислівнику: he tried to catch the 9 o'clock train, he dreve very fast. Коли він намагався встигнути на поїзд о 9 годині, він їхав дуже швидко. Подивіться індичку в духовці, на кухні пахне підгорілим м'ясом. Подивіться на індичку в духовці: з кухні пахне підгорілим м'ясом. Форма теперішнього часу Дієприкметник теперішнього часу (Частка І) Дієприкметник минулого часу (Частка ІІ) Форми дієприкметника минулого часу Пасивний Письмовий Письмовий Письмовий Письмовий Письмовий Письмовий

6160 Handbook of the English Language В англійській мові існують дві принципово різні форми дієприкметників: 1) дієприкметник теперішнього часу (причастя теперішнього часу/частка І); 2) дієприкметники минулого часу (причастя минулого часу/частка II). Давальний відмінок (давальний відмінок/частка І) Давальному відмінку відповідають такі безособові дієслівні форми української мови, як: 1) дієприслівники недоконаного виду: читати; dans dans Розмова про відповіді 2) дієприкметники теперішнього часу: читати читати; Tanzen Apropos відповіді Дієприкметники теперішнього часу вживаються, коли дія головного речення відбувається одночасно з дією підрядного речення: Вона стояла перед дзеркалом і розчісувала волосся. Вона стала перед дзеркалом і розчесала волосся. Джек пошкодив ногу під час домашньої гонки. Джек пошкодив ногу під час домашньої гонки. У таких реченнях прикметник може вживатися після сполучників while і when: Jack injured his leg while racing home. Джек пошкодив ногу під час домашньої гонки. Треба бути обережним, переходячи вулицю. Будьте обережні, переходячи вулицю. Дієприкметники теперішнього часу також використовуються для виправдання дії: Як лікар я не міг залишити поранених. Будучи лікарем (лікарем), я не міг залишити постраждалих людей. Я захворів, пішов додому і прийняв якісь таблетки. Оскільки я почувався погано (мені було погано), я пішов додому і прийняв ліки. Давальний відмінок (частка І) утворюється додаванням суфікса -ing до форми інфінітива без частки: play play (грати, грати); читати читати Утворюючи дієприкметники в теперішньому часі, необхідно дотримуватись таких правил правопису. 1) Приголосний, що стоїть перед суфіксом -ing, подвоюється, коли стоїть після короткого наголошеного голосного: to get running (run) to run (run, run); змушувати примушувати скоріше, скоріше 2) У дієсловах die (померти), lie (лежати), bind (зв’язати) буква i перед суфіксом -ing змінюється на літеру y: die in die (die, die, die to). йти); брехня зв'язувати зв'язувати. Past Participles (past participle/participle II) Past Participles (Past Participle/participle II) Past Participles (Past Participle/participle II) Past Participles (Past Participle/participle II) Минулий час дієприкметникам відповідає пасивний дієприкметник минулого часу української мови: bang bang; побудований побудований; написані зацікавлені дієприкметники минулого часу вживаються в таких випадках: 1) у дієприкметниках: За результатами тестування ми змінили план. За результатами аудиторської роботи ми скоригували план.

62Довідник з англійської мови 61 Я виріс у Вермонті і звик до холодних зим. Я виріс у Вермонті і звик до холодних зим. Розгніваний неефективністю, бос накричав на працівників. Обурений неефективністю роботи, начальник накричав на підлеглих. 2) у функції визначення: втрачений час ніколи не знайдеться знову. Ви ніколи не повернете втрачений час. На столі лежав написаний лист. Написаний лист лежав на столі. 3) у формуванні ідеальних часів: я зупинявся в цьому готелі кілька разів. Я кілька разів зупинявся в цьому готелі. Петро ще не заробив достатньо грошей, щоб купити машину. Петро ще не заробив достатньо грошей, щоб купити машину. 4) при утворенні форм пасивного стану: коли ми приїхали, магазин був закритий. Магазин зачинився ще до того, як ми туди прийшли. Мене звільнили, і я не знаю, що робити. Мене звільнили, і я не знаю, що робити. Дієприкметник минулого часу (Participle II) правильних дієслів утворюється додаванням закінчення -ed до інфінітива без частки to: open (to open) open (opened); терпіти (страждання) терпіти (жертву); готовий (готовий) готовий (готовий); варіння (варіння (про їжу)) варений (приготований). Дієприкметник минулого часу (частка II) неправильних дієслів утворюється зміною кореневої голосної або всієї основи дієслова (див. правила утворення V3): письмове написання seen seeing; вчитися вивчений. Дієприкметник минулого часу Дієприкметник минулого часу виражає дію, яка передує дії присудка: after they finished their lunch, they leave the café. Після обіду вони залишили банку з кавою. Оскільки вона не пояснила мені свій гнів, вона пішла. Вона пішла, не пояснивши причини свого гніву. Дієприкметник минулого часу утворюється від дієприкметника минулого часу дієслова haben, haben і дієприкметника теперішнього часу означуючого дієслова (V3): читали, читали; have translated have done have seen Як показують приклади, дієприкметник минулого часу в українській мові перекладається дієприкметником минулого часу: Після того як я написав листа, я пішов на пошту. Написавши листа, я пішов на пошту. Подивившись телевізор, він заснув. Подивившись телевізор, він заснув. ФУНКЦІЇ дієприкметників у реченні Давальний відмінок (давальний відмінок/частка І) вживаються в реченні: 1) як іменна частина складного присудка: Я подивився на книжкову полицю: не вистачає книжки. Я подивилася на полицю: книги не було. 2) за визначенням, жінка, що сидить біля каміна, є моєю тіткою Джекі. Жінка, яка сидить біля каміна, — моя тітка Джекі. 3) як обставина: Оскільки він добре знав англійську, він міг читати цей журнал. Оскільки він добре розмовляв англійською, він міг читати цей журнал. Дієприкметники минулого часу (past participle/past participle II) у реченні можуть виконувати функції: 1) іменної частини складеного присудка: The Climate of the United States is as varied as its geography. Клімат Сполучених Штатів Америки настільки ж різноманітний, як і географія країни. 2) Визначте:

63Професор не перебільшував, коли говорив про широкий інтерес, який викликав його новий психофізіологічний експеримент. Професор не перебільшував, коли говорив про великий інтерес до свого нового психофізіологічного експерименту. 3) Обставини: Під час перевірки в класі учні повторювали нову граматичну тему вдома. Після того як учні обговорили нову граматичну тему в класі, вони перевірили її вдома. Доконаний дієприслівник (минулий час) уживається в реченні як обставина. Наприклад: Після виконання вправ на перевірку студенти почали писати твір. Після виконання вправ на повторення матеріалу учні приступили до написання есе. Інфінітив (інфінітив) Інфінітив — це початкова форма дієслова, яка вказує на дію без вказівки на предмет, тобто без особи, числа, часу і виду, і відповідає на питання «Що робити?», «Що робити». ?" " : do, do, read В англійській мові ознакою інфінітива є частка to В українській мові інфінітив відповідає неозначеній формі дієслова: sing to sing come to work Інфінітив має властивості іменника та дієслова Іменник, the Інфінітив може набувати функції підмета, об’єкта, обставини та іменної частини складного присудка в реченні: Знати все означає нічого не знати Знати все означає нічого не знати Як і дієслово, інфінітив має форми часу та стану , можна визначити за допомогою ставати прислівником і бути частиною приказки в одному реченні: Вона швидко одяглася і пішла в іншу кімнату, щоб приготувати сніданок Вона швидко одяглася і пішла в іншу кімнату, щоб приготувати сніданок, щоб зробити. Форми інфінітива Інфінітив має такі форми: 1) неозначений інфінітив активний; 2) неозначений інфінітив пасивний; 3) Continuous Infinitive Active; 4) Perfect Infinitive Active; 5) Perfect інфінітив пасивний; 6) Досконалий продовжений інфінітив активний. Інфінітивна форма Активний стан Пасивний стан Невизначений запитати, запитати Запитати безперервно Perfect Perfect Continuous мати запитали, запитали, запитали Тільки неозначений інфінітив Актив є простою формою інфінітива. Інші форми інфінітива є складними і утворюються за допомогою допоміжних дієслів are або have та дієприкметника теперішнього часу (частина I) або дієприкметника минулого часу (частина II). Наприклад, безперервний інфінітив утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be і давального відмінка (частка І): пиши, спи, чекай. Перфект інфінітива активу утворюється поєднанням допоміжного дієслова have і дієприкметника минулого часу (II частка): have writing, have slept, have waited. Доконаний тривалий інфінітив активу утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у формі доконаного відмінка (have been) і давального відмінка (частка І): have wrote, have slept, wait. Неозначений пасивний інфінітив утворюється поєднанням допоміжного дієслова бути та дієприкметника минулого часу (II частка): писати, спати, обслуговувати.

64Пасивний вид інфінітива доконаного виду утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у формі інфінітива доконаного виду (to be) і дієприкметника минулого часу (participle II): have enrolled, have slept, have waited. Заперечна форма інфінітива утворюється за допомогою попередньої заперечної частки не: не пиши; не писати; не писати; не писали не писали; не написані. Значення Форми інфінітива неозначеного активу і пасиву вживаються для вираження дії, що відбувається одночасно з дією присудка в теперішньому, минулому чи майбутньому часі: Не хотів рано встигнути, але не вдалося . Він хотів бути там швидше, але не міг. Нам сказали дзвонити або писати, як тільки будуть новини. Нам сказали дзвонити чи писати, щойно будуть новини. Керівник сподівався, що проект буде завершено вчасно. Керівник сподівався, що проект буде завершено вчасно. Continuous Infinitive Active вживається для вираження дії в процесі її розвитку, яка відбувається одночасно з дією, на яку вказує присудок цього речення: де твій старший брат? Здається, він ремонтує свою машину в гаражі. де твій старший брат. Здається, він у гаражі ремонтує свою машину. Досконалий інфінітив активного і пасивного стану вживається в таких випадках: 1) для вираження дії, яка передує дії, на яку вказує присудок цього речення, наприклад: Я пам’ятаю, що я обіцяв, що візьму вас у свою лабораторію, щоб взяти. Пам'ятаю, я обіцяв провести вас до своєї лабораторії. Джон переїхав би в інше місто. Кажуть, Джон переїхав в інше місто. 2) для вираження можливості або ймовірності дії, пов’язаної з минулим, у поєднанні з модальними дієсловами must, may: what he see in this room must have terrify him terribly. Те, що він побачив у цій кімнаті, напевно, налякало його. Можливо, вона побачила щось важливе на місці злочину. Можливо, вона побачила щось важливе на місці злочину. 3) для вираження нездійсненої дії, яка мала або могла статися в минулому через необхідність, обов’язок, моральний обов’язок тощо, у сполученні з модальними дієсловами should, should, could, was (were): you should (had your обіцянка) Ви повинні були виконати свою обіцянку (передбачається, що ви цього не зробили) Ви могли б перекласти текст краще Ви могли б перекласти цей текст краще (однак пропонується, що ви цього не зробили) 4 ) для вираження невиконаної дії після такі дієслова минулого часу: сподіватися, мати надію; очікувати, очікувати, сподіватися; мають намір об'єднатися; думати; хочу Наприклад: я мав намір (хотів/сподівався тощо) виїхати наступного дня. Я хотів (хотів/сподівався) наступного дня піти (тобто не пішов). Пам’ятайте: вживання тих же дієслів у минулому часі з неозначеною формою інфінітива (неозначений інфінітив) не свідчить про те, чи була виконана дія. Порівнювати:

6564 English Language Manual Не хотів тут залишатися. Він хотів залишитися тут (проте, невідомо, чи залишився). Він хотів залишитися тут. Він хотів залишитися тут (але не досяг свого наміру). Perfect Continuous Infinitive Active вживається для вираження дії, яка тривала певний час і передувала дії, позначеній присудком цього речення: «The wind seemed to have howled all night,» she said. — Здається, вітер бушував цілу ніч, — сказала вона. ФУНКЦІЇ інфінітива в реченні У реченні інфінітив може виконувати такі функції: 1) Підмет: То бачити – означає вірити. Бачити - це вірити. За потреби запам’ятайте інфінітив або інфінітивну групу, яка стоїть після безособових речень; Можливо, що, можливо, воно виконує функцію підмета в реченні: треба було щось зробити. Треба було щось робити. 2) частина присудка: дієслівний складний у поєднанні з дієсловами починати; почати початок); продовжувати (продовжувати); припинити (припинити); зупинитися (зупинитися); хочуть (хотіти); спробувати спробувати); вирішувати (вирішувати); намір тощо, що виражають початок, продовження чи закінчення дії, а також ставлення виразника підмета до дії, вираженої інфінітивом: Неллі заплющила очі й намагалася не думати. Нелл Лі заплющила очі й намагалася не думати. Складне дієслово в поєднанні з модальними дієсловами та їх замінниками: фактично ми можемо почати експеримент. Тепер ми дійсно можемо почати експеримент. іменної частини складеного присудка: «Я вважаю, — сказав він, — марна трата часу затягувати цю дискусію». "Я вважаю, що це марна трата часу, щоб продовжувати цю дискусію", - сказав він. 3) прямий додаток (після перехідних дієслів допомагати; підтримувати; любити; вибирати; забути; просити; благати; обіцяти; рекомендувати; тощо): he forgot to заводити годинник, коли він лягав спати. Він забув завести годинник, коли лягав спати. Я попросив його віддати мені журнал. Я попросив його віддати мені журнал. 4) Позначення (інфінітив, що вживається у функції позначення, в українській мові часто перекладається як підрядне речення): Природа ще має багато таємниць, які потрібно відкрити. Природа зберігає багато таємниць, які ще належить розкрити. Не був першим, хто прийшов. Він прийшов першим. Пам’ятайте. Інфінітив у значенні після слів «перший», «другий», «останній» тощо перекладається українською мовою дієсловом закінченого дієслова, у якому записаний присудок англійського речення: Не буде останній залишився. Він піде останнім. Першим одужав Георгій. Першим схаменувся Джордж. 5) Обставини: Цілі: Ми прийшли на вокзал попрощатися з друзями. Ми пішли на вокзал попрощатися з друзями. Пам’ятайте: при перекладі інфінітива у функції обставини мети в українській мові перед інфінітивом вживається сполучник «щоб, щоб»: щоб дійти до аудиторії, йому довелося пройти майже півмилі. До лекційної аудиторії довелося пройти майже кілометр.

66Довідник з англійської мови 65 Сполучник «to» часто використовується для інфінітива у функції «ціль-умова»: вам потрібно отримати достатньо свіжого повітря, щоб добре спати. Щоб добре спати, потрібно достатньо дихати свіжим повітрям. Результат: тоді я був занадто малий, щоб думати про такі речі. Тоді я був занадто малий, щоб думати про такі речі. ВЖИВАННЯ інфінітива з ЧАСТКОЮ To Інфінітив у реченні може вживатися так: 1) з часткою to; 2) також без частки. У таких випадках інфінітив вживається з часткою to (to + інфінітив). 1) Для вираження мети: вона пішла купити хліба. Вона пішла купити хліба. 2) Порадити після дієслів; погоджуватися; очікувати надію мати надію мати надію; відмовитися: Він погодився прийти. Він погодився приїхати. Том пообіцяв допомогти мені переїхати. Том погодився допомогти мені переїхати. 3) Після питальних слів (крім чому) де де; Як Що було ХТО: Я не знаю, що робити. я не знаю що робити 4) Після речень would like/would like/would prefer: I would like to have a cup of tea. Я хочу випити чаю. 5) І навпаки, це + іменник, це + прикметник: It's a tough job to teach kids. Навчання дітей – важка праця. Я радий бачити тебе щасливим. Я радий бачити тебе щасливим. У таких випадках інфінітив вживається без частки to. 1) Після модальних дієслів (окрім would): You must be back by 10 pm. М. Ви повинні повернутися о десятій вечора. 2) Після того, як речення були кращими, швидше: Ти краще ходиш. вам краще йти 3) Після збірок (потужність) + предмет; дозволити (дозволити) + заперечувати; см + об'єкт; чути + не погоджуватися; Почуття + об’єкт: мої батьки дозволяють мені дивитися телевізор до 23:00. М. Батьки дозволяли мені дивитися телевізор до одинадцятої вечора. Я почув, як мій брат повернувся додому. Я почув, як мій брат повернувся додому. Пам’ятайте З дієсловом help інфінітив може вживатися як з часткою to, так і без неї: Це допомогло мені перекласти означений артикль. Він допоміг мені перекласти статтю. Я допоміг йому написати статтю. Я допоміг йому написати статтю. Інфінітивні конструкції Складна конструкція Object/Target-With-Infinitive Ця конструкція складається з двох частин: 1) іменника в загальному відмінку або займенника в об’єктному відмінку; 2) інфінітив, що означає дію, яку виконує чи переживає особа чи предмет. Наприклад: Я думаю, що Джон хороший програміст. Я думаю, що Джон хороший програміст. Я хочу, щоб ти прийшов завтра Я хочу, щоб ти прийшов завтра Конструкція «складне прохання» зазвичай перекладається українською мовою як підрядний зв’язок із спонукальним реченням: він хоче, щоб книга була повернута завтра. Він хоче повернути книгу завтра.

67У таких випадках використовується 66 Handbook of the English Language Complex Object. 1) Після дієслів, що означають наказ, примус, пораду, прохання: сказати; потужність; увімкнути; переконати; наказати, попередити, запросити, навчити, примусити; дозвіл; дозволяти питання дозволяти; рекомендувати рекомендувати запам'ятати Наприклад: Господиня попросила нас зайти. Господиня запросила нас зайти. Він попередив, щоб я нічого не чіпав. Він попередив, щоб я нічого не чіпав. запам’ятати Після дієслів make і let у конструкції «складного додатка» вживається інфінітив без частки to: The book made me laugh, but it also made me cry. Книга змусила мене сміятися і навіть плакати. Чому ти не дозволяєш йому спробувати? Чому ти не дозволяєш йому спробувати? 2) Після дієслів, що вказують на думки та припущення: знати; вірити підозрюваному. Розглянемо, наприклад: Я знаю його як хорошу людину. Я знаю, що він хороша людина. Я припускаю, що цій актрисі близько тридцяти. Мені здається, цій актрисі близько тридцяти років. 3) Після дієслів, що виражають намір, бажання, почуття: хочу; хотів би/хоче побажати; Бажання; очікувати як любити поклонятися ненавидіти Наприклад: I wish you a good meal. Я хочу, щоб ти добре їв. Вона хоче, щоб я пішов з нею на концерт. Вона хоче, щоб я пішов з нею на концерт. Я хочу, щоб ви негайно прочитали це повідомлення. Я хочу, щоб ви негайно прочитали це повідомлення. Ми припускаємо, що Сем виграє матч. Ми припускаємо, що Сем виграє матч. should I go now should I go now 4) Після дієслова help: Sue always helps her mother with the table setting. Сью завжди допомагає мамі з сервіруванням столу. 5) Дієслова після відчуття: див.; чути відчувати повідомлення; подивіться подивіться наприклад: я бачив, як вона входить у кімнату. Я бачив, як вона увійшла до кімнати. Ми чули, як він їй все розповів. Ми чули, що він їй усе розповів. запам'ятати Після дієслів інфінітив вживається в конструкції «складний додаток» без частки to: I see my sister going. Я побачив, що йде моя сестра. Поллі відчула, як кіт підскочив до неї на коліна. Поллі відчула, як кіт стрибнув їй на коліна. Зіставлення конструкцій способу see/hear etc. + someone/something + do і see/hear etc. , «відчути», «помітити», «спостерігати» і «спостерігати» можуть використовуватися і як інфінітив без частки, і як інфінітив як дієприкметник теперішнього часу (дієприкметник теперішнього часу/частка І): I saw Tom get into his car and від'їхав . Я бачив, як Том сів у машину й поїхав. Я бачив, як Том сів у свою машину й поїхав. Я бачив, як Том сів у машину й поїхав.

68Довідник з англійської мови 67 Я ніколи раніше не бачив, як Том танцює. Я ніколи не бачив, щоб Том танцював. Я ніколи раніше не бачив, як Том танцює. Я ніколи раніше не бачив, як Том танцює. Різниця в змісті цих речень полягає в тому, що конструкції з інфінітивом без частки to мають на меті вказати на факт виконання дії, а конструкції з давальним відмінком підкреслюють тривалість дії. При перекладі таких конструкцій українською мовою, як правило, інфінітив перекладається як дієслово доконаного виду, а дієприкметник теперішнього часу – як дієслово недоконаного виду: ми бачили, як сталася аварія. Ми бачили, як сталася аварія (що сталося?). Я бачив, як він ішов вулицею. Я бачив, як він ішов вулицею (що він робив?). Я не чув, як ти зайшов. Я не чув, як ти прийшов (що ти зробив?). Я чув дощ. I hear the rain fall (what?) Після дієслів smell і find вживається лише конструкція some/something + дієприкметник теперішнього часу (частка теперішнього часу/частка І): Can you smoll something that is burning? Ви відчуваєте запах горілого? Вона знайшла його за читанням її листів. Вона знайшла його за читанням її листів. Складний підмет/називний-з-інфінітивною конструкцією Складний підмет складається з іменника у загальному відмінку або займенника в називному відмінку та інфінітива з часткою до. Ця конструкція перекладається українською мовою як підрядне речення: її можна чекати будь-коли. Її чекають щохвилини. Він, мабуть, знає її адресу. Він, мабуть, знає її адресу. Вода ніби кипить. Вода ніби кипить. У таких випадках використовується конструкція «складний предмет». 1) З реченнями напевно, швидше за все; напевно, не впевнений Щоб бути впевненим: ця інформація абсолютно правдива. Ймовірно, це достовірна інформація. Містер Даррел навряд чи зупиниться в цьому готелі. Навряд чи містер Даррел зупиниться в цьому готелі. 2) З’являється над дієсловами в активному стані; здається, було розкрито; вивертатися; статися (випадково): Мені здалося, що я почув голос. Мені здалося, що я почув чийсь голос. Вони випадково зустрілися в Парижі. Випадково вони зустрілися в Парижі. 3) З пасивними дієприкметниками: вказують на почуття: бачити; чути відчувати повідомлення; дивитися дивитися Наприклад: було помічено, що вони обідали в ресторані The Planet Hollywood. Виявилося, що вони обідають у ресторані «Планета Голлівуд». Було чути, що він запізнився. Було чути, що він запізнився. вказують на розумову діяльність: мислення; очікування відоме; вірити можливо припускати; Наприклад, подумайте: очікується, що Люсі напише блискуче есе. Очікується, що Люсі напише дуже гарне есе. Обов'язково завітайте до нас на вихідні. Можливо, вони приїздять до нас у вихідні. вказують на наказ, примус, пораду, про хання: сказати, примусити; увімкнути; переконати; замовте це

6968 Довідник з англійської мови to warn to warn; запрошувати навчати, примушувати; дозволяти питання дозволяти; порадити рекомендувати нагадати оголосити оголосити щось Наприклад: Хлопці повинні були одягнути форму бойскаута. Хлопцям сказали носити бойскаутську форму. Фільм оцінюють як успішний. Кажуть, фільм буде успішним. Інфінітивна конструкція з прийменником for (Конструкція for-to-infinitive) У цій конструкції прийменник стоїть перед іменником або займенником перед інфінітивом: I can easy answer this question. Мені легко відповісти на це питання. Це все, що я мав сказати. Мені більше нічого було сказати. При перекладі цієї конструкції українською мовою вживається підрядне речення або інфінітив. Наприклад: Нам буде дуже приємно провести тиждень в Англії. Ми будемо дуже раді провести тиждень в Англії. Я б віддав усе, щоб цього не сталося. Я б віддав усе, щоб не. Герундій (форма Gerund/-ing) Герундій — безособова форма дієслова, яка має властивості як дієслова, так і іменника: читати; плавання; плавання; Операція Як дієслово, герундій має форми часу та стану і може позначатися прислівником. Як іменник герундій може виступати в ролі підмета, об’єкта, а також може бути позначений присвійним або вказівним займенником: Skating is one of my mother’s favorite passes. Катання на ковзанах – одне з улюблених розваг моєї мами. Форма герундія Форми герундія Активний стан (Актив) Пасивний стан (Пасив) Невизначене читання читається Perfect, read, read Як видно з таблиці, форми герундія відповідають формам дієприслівника теперішнього часу та того доконаного дієприслівника. Невизначений герундій Актив є формою однини герундія. Утворюється додаванням закінчення -ing до основи дієслова: write write; Читати Читати. Правила утворення простої форми герундія такі ж, як і правила утворення дієприкметника теперішнього часу. Пасивний невизначений герундій утворюється за допомогою допоміжного дієслова у формі простого герундія (to be) і дієприкметника минулого часу значущого дієслова: to write, to be writing; читати, читати. Активний герундій доконаного вигляду утворюється поєднанням допоміжного дієслова have у формі простого герундія (to have) і дієприкметника минулого часу дієслова, що має значення: напишіть havewritten; читати за читанням. Пасив герундія доконаного виду утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be (have been) у формі доконаного герундія та дієприкметника минулого часу значущого дієслова: писати, бути написаним; читати за читанням. Заперечна форма герундія утворюється за допомогою попередньої заперечної частки не: не пиши; не написаний; не написаний, не написаний.

70Довідник з англійської мови 69 Значення герундія Невизначений герундій виражає дію одночасно з дією присудка: The weather was so nice that I preferred to walk. Погода була така гарна, що я вирішив піти погуляти. Perfect run виражає дію, яка передує дії присудка: I saw her close the gates. Я бачив, як вона закрила ворота. використання герундія У таких випадках використовується герундій. 1) У функції іменника: Їсти фрукти корисно для здоров’я. Вживання фруктів корисно для здоров'я. 2) Подайтеся після дієслів; уникати розглядати продовжувати продовжувати; відмовитися від затримки; насолода втечею, зникненням; вибачте, уявіть собі цікаво; кінець простити ввести залучити; зберігати в значенні продовжувати; з нетерпінням чекати з нетерпінням; називати розум заперечуючим; заперечувати, заперечувати; розширювати; фізичні вправи; запобігти чомусь повідомити опиратися; взяти на себе ризик; зберегти позицію пропозиції; Щоб зрозуміти: Ви не проти, якщо я відчиню вікно? Ви не проти, якщо я відчиню вікно? Сміт зізнався у вбивстві своєї дружини. Сміт зізнався у вбивстві своєї дружини. 3) Після дієслова go: I go swimming every morning in the summer. Влітку я купаюся щоранку. 4) Після будівництва: бути зайнятим; не мати користі не варто, не має сенсу; яка користь від чого? це не правильно це не варто я не можу не зупинитися; немає сенсу (в) щось не має сенсу; не можу терпіти, не можу терпіти; звикнути до чогось мати труднощі з чимось; цікавитися чимось; бути вправним у чомусь; excited about Наприклад: There is no sense in cry over spilted milk. Не плач над розлитим молоком. 5) Після прийменників: He entered without knocking on the door. Він пішов, не постукавши в двері. Запам'ятайте: з дієсловами починати, починати, продовжувати, радити, дозволяти, рекомендувати вони можуть вживатися як інфінітив, як і герундій, при цьому значення речення не змінюється: гості почали танцювати / танцювати. Гості почали танцювати. Стояти/стояти там заборонено. Ви не можете залишатися тут. Однак є дієслова, які мають одне значення в поєднанні з інфінітивом і інше в поєднанні з герундієм: 1) Продовжуйте з + до інфінітива (до початку): Після того, як вона закінчила сніданок, вона написала листа. Після сніданку вона почала писати листа. продовжувати + бігти (продовжувати): я намагався заспокоїти її, але вона продовжувала плакати. Я намагався її заспокоїти, але вона продовжувала плакати. 2) mean + до інфінітива (to intend): She mean to get a better job. Вона хоче знайти кращу роботу. означає + герундій (означає): Щоб досягти успіху в цьому курсі, вам потрібно дуже старанно вчитися. Отримайте хороші оцінки з ним

7170 Довідник з англійської мови Курс означає дуже наполегливе навчання. 3) Try + до інфінітива (зробити все можливе): I tried to start the car but the engine cut out I tried to start the car but the engine cut out. try + gerund: Чому б не спробувати додати трохи спецій до соусу? Можливо, так смачніше. Чому б не спробувати додати в соус спеції? Можливо, так смачніше. 4) хочу + до інфінітива (хочу): Я хочу провести відпустку в Криму. Хочу провести відпустку в Криму. want + gerund (необхідний, обов'язковий): My car needs to be repaired again. Моя машина знову потребує ремонту. 5) зупинка + до інфінітива (зупинятися з метою): По дорозі додому я зупинився, щоб купити молоко. Повертаючись додому, я зупинився купити молока. стоп + герундій (припинити щось робити): припини говорити! Ви в бібліотеці. Припиніть говорити! Ви в бібліотеці. 6) запам’ятати + до інфінітива (щоб не забути щось зробити): Я подумав замкнути двері. Я не забув зачинити двері. пам'ятати + герундій: я пам'ятаю, коли я замкнув двері. Я пам'ятаю, як зачинив двері. 7) забути + до інфінітива (забув щось зробити): я забув згадати про цей факт у своєму звіті. Я забув згадати про цей факт у своєму звіті. забути + бігти (зробити щось, але забути): я забув згадати про цей факт у своєму звіті. Я забув згадати про цей факт у своєму звіті. Те, що ти зараз приходиш і кажеш: «Я її батько», не змінює моїх почуттів. Те, що ти прийшов зараз і сказав: «Я її батько», не змінить моїх почуттів. 2) іменна частина складеного присудка: seeing is beliving. Бачити - це вірити. 3) Додаток (прямий, прийменник): Мета вчителя — навчити учнів правильно розмовляти англійською мовою. Мета вчителя – навчити учнів добре розмовляти англійською мовою. 4) Значення: я радий можливості поговорити з вами, докторе. Я радий можливості поговорити з вами, докторе. 5) Обставини: Ви можете допомогти йому, підтримавши його. Ви можете допомогти йому, підтримавши його. Герундій і дієприкметник теперішнього часу Подібність між герундієм і дієприкметником теперішнього часу полягає в тому, що вони: утворюються однаково шляхом додавання інфінітива до основи без частки, що закінчується на -ing; мають властивості дієслова. Поза контекстом може бути важко визначити, чи є особа, що закінчується на -ing, дієприкметником чи герундієм. Однак герундій і частка — це різні безособові форми дієслова, які відрізняються одна від одної як значенням, так і функціями в реченні. Герундій має властивості дієслова та іменника, тоді як прислівник має властивості дієслова та прикметника. ФУНКЦІЇ герундія в реченні У реченні герундій може виконувати такі функції: 1) підмета:

72Довідник з англійської мови 71 Відмінності між герундієм і дієприкметником теперішнього часу у функції значення та обставини у функції підмета, іменника присудка та об’єкта Герундій вживається з прийменником: спосіб перекладу цього Граматична структура відомий. Спосіб перекладу цієї граматичної конструкції відомий. Перед використанням цього пристрою прочитайте посібник користувача. Перед використанням цього пристрою прочитайте посібник користувача. Використовується: виконання цієї місії є дуже важливим. Виконати це завдання дуже важливо. Дієслово вживається без прийменника: Група, що виконувала цю місію, складалася з 20 чоловік. Група, яка виконувала завдання, складалася з 20 осіб. Для перекладу тексту учні використовували англо-українські словники. Під час перекладу тексту студенти користувалися англо-українськими словниками. герундій І віддієслівний іменник не використовуються. Віддієслівний іменник утворюється додаванням закінчення -ing до основи інфінітива, тобто H. Форма віддієслівного іменника відповідає герундію: begin (початок); відкрити отвір; зустріти зустріч. Однак віддієслівний іменник і герундій — це дві різні частини мови, які мають різні значення та виконують різні функції в реченні. Віддієслівні іменники мають усі властивості іменника і зазвичай перекладаються українською мовою іменником. Герундій має лише деякі властивості іменника. Відмінності між герундієм і віддієслівним іменником герундій 1. Не вживається з артиклем: я пам’ятаю зустріч з ним у Токіо. Я пам’ятаю, як зустрів його в Токіо. 2. Не може бути множини: Я не проти, якщо ви відкриєте вікно. Я не проти, якщо ти відчиниш вікно. 3. Може мати пряме застосування: Ne started tinying up his room when I leave him. Коли я пішла від нього, він почав наводити порядок у своїй кімнаті. 4. Можна визначити за допомогою прислівника: Мені не подобається, що ти так голосно розмовляєш. Мені не подобається, коли ти так голосно розмовляєш. 5. Має час і умова: Мати сердилась, що син так пізно прийшов. Мати сердилась, що син так запізнився. Віддієслівний іменник 1. Може вживатися з артиклем: Засідання почалося о 7 ранку. Засідання розпочалося о сьомій годині. 2. Може мати форми множини: Мене дуже турбує ціле закриття та відчинення дверей. Все закривання та відкривання дверей мене дуже турбує. 3. Може вживатися з прийменниковим суфіксом: It didn’t take long him to tidy up his room. Наведення порядку в кімнаті не займає у нього багато часу. 4. Може бути визначено за допомогою прикметника: Його гучна мова привернула мою увагу. Його гучна розмова привернула мою увагу. 5. Не має форм часу і стану.

7372 Довідник з англійської мови МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА ТА ЇХ ЗАМІННІ ЧАСТИНИ Модальні дієслова виражають ставлення мовця до дії, процесу чи стану. На відміну від семантичних дієслів, модальні дієслова не змінюються за особами і числами (крім Need), можуть самостійно утворювати форми питання і заперечення, а також вимагають інфінітив без частки to (крім дієслова should to must): I can enter quick . Я можу швидко друкувати. Ви можете прийти на вечірку, я вибачте, що я не можу. Ви можете прийти на вечірку? Вибачте, я не можу. Прогноз погоди не дуже хороший. Сьогодні ввечері може випасти сніг. Прогнози погоди не дуже сприятливі. Сьогодні ввечері може випасти сніг. Для відвідування інших країн потрібен закордонний паспорт. Для відвідування інших країн потрібен закордонний паспорт. Ви повинні кинути палити. Ви повинні кинути палити. Але ви повинні кинути палити. Ви повинні кинути палити. За допомогою модальних дієслів передаються модальні значення можливість (фізична і теоретична), рекомендація, наказ, заборона, дозвіл. модальне дієслово can (could) можливість фізичний теоретичний дозвіл can + + рекомендація команда, вимога, заборона обіцянка, намір, попередження Could Must (треба) Would have to + + модальне дієслово can (could) Це модальне дієслово має дві форми: can для теперішній час і міг для минулого. Can вживається: 1) для вираження здатності або здатності виконувати фізичну дію: дитина вже може ходити. Дитина вже може ходити. теоретично: де вона? Вона може бути вдома. Де вона? Вона могла бути вдома. У цьому сенсі модальне дієслово kan (can) перекладається як «можу»: вона може добре говорити англійською, але зовсім не вміє писати. Вона розмовляє англійською, але зовсім не вміє писати. 2) дають дозвіл на виконання дії (у питальних і стверджувальних реченнях): можемо ми додому? так, ти можеш йти, ми можемо піти додому, так, ти можеш йти, я можу скористатися твоїм телефоном? Звичайно, можна, я можу скористатися вашим телефоном? 3) що виражають заборону дії (тільки в заперечних реченнях): вам тут не дозволено стояти. Ви не можете залишатися тут. На уроці не можна розмовляти. На уроці не можна розмовляти. 4) висунути прохання (у питальних реченнях): Can (would) you give me your dictionary? ти можеш дати мені свій словник? Запам’ятайте: форма «могла б» використовується для більш ввічливого спілкування: чи можете ви мені допомогти? ти можеш мені допомогти, ти можеш мені допомогти, ти можеш мені допомогти? Значення конструкції kon + past infinitiv див. у розділі «Значення форм інфінітива».

74Про синонім модального дієслова can відмінювання can див. у розділі «Замінники модальних дієслів». Модальне дієслово may (could) Це модальне дієслово має дві форми: may у теперішньому часі, may у минулому часі. May (might) використовується для вираження: 1) теоретичної можливості здійснення дії: Jane could pass her test this time. Цього разу Джейн може побити свій рахунок. Сьогодні може бути дощ. Сьогодні може бути дощ. 2) Дозвіл (у стверджувальних і питальних реченнях): You may go. ви можете піти багаж можна залишити тут Тут ви можете залишити свій багаж. Чи можу я вам допомогти? Чи можу я вам допомогти? 3) Don'ts (у заперечних реченнях): Вам заборонено приходити сюди. Ви не можете прийти сюди. Дієслово могло вживатися: 1) у підрядному способі при збігу часів: She said he could take her book. Вона сказала, що він може принести їй книгу. 2) для вказівки на ймовірність дії: це може прийти. Може, він прийде. 3) Чи можу я поговорити з менеджером банку про більш ввічливе звернення? Чи можу я поговорити з менеджером банку? Про заміни модальних дієслів can (could) див. у розділі «Замінники модальних дієслів». Модальне дієслово Must Модальне дієслово must вживається: 1) для вираження необхідності виконати дію, виконати наказ: Soldiers must bey their commander's commands. Солдати повинні виконувати накази своїх командирів. Я мушу йти. Я мушу йти. 2) висловлюють заборону (у заперечних реченнях): You are not allowed to do it. Це неможливо. Тут заборонений звук. Тут заборонений звук. 3) теоретичний спосіб вираження ймовірності дії: вона, мабуть, заблукала. Вона повинна бути втрачена. Напевно, він уже читав цю книжку. Напевно, він уже читав цю книжку. 4) Надання постійних порад і рекомендацій: Ви обов’язково повинні приїхати подивитися на мою нову квартиру. Вам варто поглянути на мою нову квартиру. Мати сенс (to) Сенс мати (to) є синонімом модального дієслова must (див. розділ Модальні заміни) і використовується для вираження необхідності виконати дію через певні обставини. Вираз to have (to) перекладається як «повинен», «змушений (щось робити)»: It was very dark and we had to stay at home. Було дуже темно, і ми змушені були залишитися вдома. Мені не потрібно носити форму. Мені не потрібно носити форму. Синоніми модального дієслова must див. у розділі Замінники модальних дієслів. Речення to be (to) Речення to be (to) є модальним дієсловом, синонімічним слову must (див. розділ Модальні заміни дієслів) і використовується для вираження необхідності виконати дію на основі попередньої домовленості або після планувати. Вираз to be (on) перекладається як «повинен», «повинен був» (за домовленістю): до цієї роботи потрібно приступити негайно. Починати треба негайно (ми домовилися). Я мав зустрітися з нею о 15:00. Я повинен був зустрітися з нею о третій (ми домовилися).

7574 Посібник із голландського модального дієслова will Модальне дієслово will виражає обіцянку, намір, попередження, погрозу: він отримає свої гроші. Він отримає свої гроші. За це дитину треба покарати. За це дитину карають. Слід також висловити питання про те, як діяти далі, а саме прохання поради, рекомендації: Чи варто починати? Чи варто починати? Модальне дієслово Should Дієслово слід вживати переважно для вираження порад і рекомендацій і в цьому значенні перекладається як «повинен», «треба»: вам слід звернутися до лікаря. Ви повинні піти до лікаря. Ви повинні кинути палити. Ви повинні кинути палити. Модальним дієсловом слід також виражати теоретичну можливість, вірогідність дії: де він? Він має бути зараз у школі. Де він? До того часу він має бути в школі. Ненсі вже дзвонила? Ні, і я хвилююся: вона мала подзвонити годину тому. Ненсі вже дзвонила? Ні, і я хвилююся: вона мала подзвонити годину тому. У таких випадках використовуються модальні дієслова will і would. 1) Виражайте волю, бажання, намір у стверджувальних і заперечних реченнях: ми вам допоможемо. Ми тобі допоможемо. І не піде туди. Я не йду туди (я не хочу туди). У цьому значенні гідність зазвичай вживається в підрядних реченнях, де дієслово-присудок стоїть у минулому часі: And said we would help you. Я сказав, що ми (вже) тобі допоможемо. 2) виражати ввічливе прохання чи запрошення в питальних реченнях і надавати проханню особливо ввічливого відтінку. Хочеш чашку чаю? Випийте чашку чаю. Не могли б ви мені допомогти? Будь ласка, допоможи мені. Дієслово мати Дієслово мати вживається як модальне дієслово зі значенням. Як модальне дієслово Need у поєднанні з невизначеним інфінітивом виражає потребу виконати дію стосовно теперішнього чи майбутнього часу та використовується в питальних і заперечних реченнях: should we get there? Чи варто нам йти туди? Тобі взагалі не потрібно турбуватися про це. Вам зовсім не потрібно турбуватися про це. У модальному реченні дієслово потребує лише теперішнього часу. Питальні та заперечні форми утворюються без допоміжного дієслова to do і вживаються з інфінітивом основного дієслова без частки to: You don't to hurry. Не треба поспішати. Дієслово need перекладається як «потребувати щось». З урахуванням цього за загальними правилами відкидається і вживається в теперішньому, минулому і майбутньому: Мені потрібен цей журнал. Мені знадобиться цей журнал. Після вживання інфінітива з часткою to форми питання і заперечення в теперішньому і минулому часі утворюються за допомогою дієслова to do: You don't have to say a a nonsense. Немає причин говорити дурниці. Вам потрібні гроші? Вам потрібні гроші? дієслово dare Дієслово dare означає «мати сміливість або гордість зробити щось». В основному вживається в питальних і заперечних реченнях. Dare використовується як модальне дієслово зі значенням. У першому випадку він утворює форму питання та заперечення теперішнього та минулого часу без допоміжного дієслова to do, у третьому випадку

76Давний відмінок однини не має закінчення -(e)s і вживається з інфінітивом без частки om: Як ви смієте це говорити? Як ти смієш це говорити? Деякий час він не наважувався поворухнутися. Деякий час він не наважувався поворухнутися. Якщо значуще дієслово dare відмінюється за загальними правилами; інфінітив після нього вживається з часткою реверсованою: ні Джордж, ні я не наважилися повернути. Ні Джордж, ні я не наважувалися озирнутися. Модальне дієслово should Модальне дієслово слід використовувати для вираження таких значень: 1) настійна рекомендація, порада виконати дію, моральний обов’язок: ви повинні поводитися з тваринами доброзичливо. Слід добре поводитися з тваринами. 2) очікувана та бажана дія, теоретична можливість, впевненість у виконанні дії: Tom is a good student. Він повинен скласти іспит. Том хороший студент. Він повинен скласти іспит. Замінники модальних дієслів 1. Вираз can є заміною модального дієслова can: 1) для вираження минулого та майбутнього часу: I could drive. Я міг водити. Я зможу водити. Я зможу водити машину. 2) для вказівки на можливість чи неможливість виконання дії зараз, у минулому чи в майбутньому. Порівняйте: Я вмію читати. Я вмію читати. А я не можу прочитати ці маленькі літери! Я не бачу тих маленьких літер. Коли мені було п'ять, я не вмів плавати. Коли мені було п'ять років, я не вмів плавати. Я не міг плавати в цій холодній воді. Я не міг плавати в цій холодній воді. Він не зміг прийти вчора, але зможе прийти завтра. Він не зміг прийти вчора, але зможе прийти завтра. 2. Вирази to be allow і to be allow є синонімами модального дієслова may: 1) для вираження минулого та майбутнього часу: I was allowed to use this device. Я був (можу) використовувати цей пристрій. Він може використовувати цей пристрій. Йому буде дозволено (він зможе) користуватися цим пристроєм. 2) для вираження важливості дозволу: Мені заборонено довго залишатися на вулиці. Я не можу довго виходити. 3. Вираз have (мати) є заміною модального дієслова must і перекладається як «повинен, змушений (щось робити)». Термін «мати» використовується для: 1) вираження минулого та майбутнього часу: було дуже темно, і ми повинні були залишитися вдома. Було дуже темно, і ми змушені були залишитися вдома. Якщо ви хочете тут жити, іноді вам доведеться навести порядок у своїй кімнаті. Якщо ви хочете тут жити, вам доведеться час від часу наводити порядок у своїй кімнаті. 2) Вказівка ​​на примус, необхідність вчинення дії, пов'язаної з обставинами: I do not must wear a uniform. Мені не потрібно носити форму. Мені потрібно багато працювати, щоб скласти іспит. Мені потрібно багато працювати, щоб скласти іспити. 4. Вираз to be (to) є синонімом модального дієслова must і перекладається як «повинен», «повинен був бути». Змінка to be (to) вживається для вираження: 1) минулого часу: I should meet her at 3 o'clock. Я повинен був зустрітися з нею о третій (ми домовилися).

7776 English Language Handbook We should go to the library. Треба було організувати похід до бібліотеки. 2) виражають необхідність виконання дії за попередньою домовленістю або за складеним планом: до цієї роботи необхідно приступити негайно. Починати треба негайно (ми домовилися). Зустрінемося в театрі. Ми повинні зустрітися в театрі. ДІЄСЛОВА СПОЛУЧЕННЯ Як сполучні дієслова можуть виступати дієслова are, will, get, turn. У цьому випадку дієслово виконує граматичну функцію, служить для утворення форм складеного присудка іменника і виражає його граматичне значення (часу, особи, числа, стану); лексичне значення дієслова-сполучника безвідносне (послаблене): she is always late for class. Вона завжди спізнюється на уроки. Наприкінці історії Попелюшка стала принцесою. Наприкінці казки Попелюшка стала принцесою. У грудні темніє дуже рано. У грудні темніє дуже рано. 2. Суфікси дієслів Дієслова зазвичай утворюються за допомогою суфіксів. Найпоширенішими дієслівними суфіксами є: -en гострити; розширювати розширювати; - критикувати, критикувати; мінімізувати -fy класифікувати класифікувати; спрощувати ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЧАСТИНИ МОВИ ПРОПОЗИЦІЯ (Прийменник) Прийменник — це службова частина мови, яка зв’язує слова у словосполучення та речення та виражає відношення між ними. Прийменники поділяються на: просторові (на селі, на селі, за містом); транзиторний (з ранку до вечора); предмети (пісня про батьківщину, пісня про батьківщину); причинний (побіліти від страху); цілеспрямовано (для кохання чи грошей) тощо 1. Прийменники, що виражають просторові відношення Прийменник над 1) біля, коло значення 2) у (в) (з назвами міст, сіл, а також з назвами організацій, установ ) вище, вище Приклад Хтось стоїть біля наших вхідних дверей. Хтось у дверях. were you at the theatre yesterday were you at the theatre yesterday There's a rainbow over the forest. Веселка над лісом.

78Довідник з англійської мови 77 Прийменник Значення Приклад Протилежний протилежний уздовж між навколо ззаду під поруч між через вниз всередині через , минулий (з дієсловами руху) вниз з в (у) в (у), в в (у), в Я щойно перетнув через дорогу, коли я почув голос старого друга. Я переходив вулицю, коли почув голос свого старого друга. Вітер був такий сильний, що боротися з ним було важко. Вітер був такий сильний, що боротися з ним було важко. Вона повільно йшла вулицею. Вона повільно йшла вулицею. Жінка, яка стоїть серед дітей, має бути їхнім учителем. Ця жінка, що стоїть серед дітей, ймовірно, їхня вчителька. Ми подорожуємо по світу. Ми подорожуємо по світу. За будинком басейн. За будинком басейн. Температура 10 градусів морозу. Температура 10 градусів морозу. Наша дача на річці. Наша дача біля річки. Хто стоїть між Кейт і Мері? Хто стоїть між Кейт і Мері? Я люблю сидіти біля вікна. Я люблю сидіти біля вікна. Вона пробігла повз, не привітавшись. Вона пробігла повз, не привітавшись. Спуск був ще важчим, ніж підйом. Спуск з гори був ще важчим, ніж підйом. Візьміть з полиці словник і знайдіть у ньому це слово. Візьміть з полиці словник і знайдіть у ньому це слово. Слуга! У моєму супі муха! Слуга! У моєму супі муха! Я чую дивний шум у коробці. Я думаю, що це миша. Я чую дивний шум у коробці. Я думаю, що це миша. Поклади бутерброд в сумку і перестань їсти під час уроку! Поклади цей бутерброд у свою валізу і перестань їсти на уроці!

7978 Довідник з голландської мови Прийменник біля наступного Значення Приклад Я живу біля станції метро. Я живу біля метро. Тауерський міст знаходиться поруч з Лондонським Тауером. Тауерський міст знаходиться поруч з Лондонським Тауером. геть з, від, геть (означає геть) Пішли! Ми пішли (геть)! там ззовні над лісом висіла літаюча тарілка. Над лісом зависла літаюча тарілка. Він дістав з кишені ніж. Він дістав з кишені ніж. Чому так багато людей перед нашим будинком? Чому навколо нашого будинку так багато людей? Я бачив дощ у вікно. Я бачив дощ у вікно. до, далі, в Їдемо на море! Ми їхали на море! Спустіться до собору, і ви побачите будівлю банку ліворуч. Йдіть до собору, і ви побачите будівлю банку зліва. Бачити! Під кріслом кіт! Бачити! Кот під кріслом! Вгору, вгору, вгору, руки вгору! Руки вгору! ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ IN, on, on, by Прийменник in вживається: 1) із назвами міст: in London у Лондоні; 2) зі словами крісло; danger небезпека; середина середи, центр міста; змія книга газета небо ряд центр міста парк парк; тюрма в тюрмі; лікарня сільське селище; Країна: в кріслі; у небезпеці в сільській місцевості за містом, у селі; 3) у фіксованих курсах: готівкою; in pen/pencil з ручкою/олівцем; в чорнилі чорнило; написані в рукописній формі; на власну думку нарешті Але: наприкінці наприкінці (чогось). Прийменник at вживається: 1) для номерів будинків: at 23 Baker St. at 23 Baker Street; 2) у постійних відмінках: додому; в школі в університеті на роботі; на зупинці; В аеропорту ви зупиняєтеся в аеропорту; біля моря біля моря; в готелі за столиком за стійкою

80Прийменник на вживається: 1) зі словами: річка; прикордонний хутір острів пляж узбережжя узбережжя: на річці на узбережжі 2) у твердих термінах: пішки; в бізнесі; у відпустці у відпустці; подорож під час поїздки; в дорозі по телефону по телевізору по телевізору; по радіо по радіо; навмисно вправо/вліво 2. Прийменники, що виражають часові відношення. Прийменник by вживається в закріплених реченнях і означає пересування транспортними засобами: by bus автобусом; на таксі (на) таксі; на машині на машині; літаком поїздом кораблем морем літаком літаком. Але коли ми маємо на увазі «знаходження в транспорті», ми використовуємо прийменник on або in: on a/de bus в автобусі; on the plane on the train on a boat in a car in a taxi to What do you do after class? що ти робиш після школи? зайти (якщо встигнеш) Зустрінемось о п'ятій. Зустрінемося о п'ятій. для мами! Я йду на вечірку, не чекайте мене раніше півночі. мати! Я йду на вечірку. Не чекай мене до півночі. ви повинні повернутися до (в певний час) о дванадцятій годині. Я дуже повеселився під час літніх канікул. Я добре провів час на літніх канікулах. на час, на певний час, я залишуся в країні на тиждень. Їду на тиждень за місто. з на з з до з (вказує час початку дії) 1) в (в) Де ви були з 8 вечора до 8 вечора? М. до 23:00 М. вчора? Де ти був вчора з восьмої до одинадцятої вечора? Мій син 1995 року народження. 2) від До зустрічі через тиждень. Зустрінемось через тиждень. 1) у (c) До понеділка. Побачимось в понеділок. 2) Повернувшись додому, я перевірив пошту. Коли я повернувся додому, я перевірив свою електронну пошту. з (вказує на перший момент дії, яка почалася в минулому і продовжується в момент мовлення) до під час, під час я не бачив її з Різдва. Я не бачив її з Різдва. Побудемо тут до завтра. Побудемо тут до завтра. Мій учитель історії дав нам проект, який ми маємо закінчити за тиждень, а я ще не почав. Мій учитель історії дав мені роботу дописати за тиждень, але я її ще не почав.

8180 Довідник з англійської мови ВИКОРИСТАННЯ ПРЕДСТАВОК at, IN, on Прийменник at вживається в таких реченнях: at 9:00 am (для показу часу на годиннику); at Christmas/Easter на Різдво (Великдень); полудень/ніч/опівніч у сніданок/обід/вечеря/вечеря за сніданком (обід, обід, вечеря); when at that time at this time on the weekend Прийменник in вживається в таких реченнях: in the morning/afternoon/evening in January у січні (з назвами місяців); взимку (з назвами пір року); у 1992 р. у 1992 р. (упродовж рр.); у 19 столітті у 19 столітті (з назвами століть); через годину/тиждень/рік за годину (тиждень, рік). Прийменник по вживається у випадках: у понеділок у понеділок (при назвах днів тижня); у Великодню неділю; на Різдво Христове; вечір п'ятниці; 21 липня 21 липня; on a summer afternoon that day Пам’ятайте: прийменники не вживаються до слів yesterday, tomorrow, next, these, last, every: yesterday morning; наступного року наступного року; цього тижня цього тижня; минуле Різдво 3. Прийменники, що виражають граматичну залежність від слів у реченні Як уже зазначалося, засобами вираження граматичної залежності в українській мові є відмінкові закінчення та прийменники, ужиті в тому чи іншому відмінку; В англійській мові ця залежність одних слів від інших виражається за допомогою прийменників: розрізняти (в українській мові) рід давальний орудний місцевий прийменник від до з (вказує на сюжетний прийом) через (вказує на дійову особу) про Приклад У На в кінці уроку вчитель оголошує оцінки. Наприкінці уроку вчитель оголосив оцінки. Я повернув собаку власнику. Я повернув собаку власнику. Чому ти пишеш олівцем? Чому ти пишеш олівцем? Цю книгу написав Джек Лондон. Цю книгу написав Джек Лондон. Розкажи про цю людину. розкажи про цю особу СПОЛУЧНИК (СПОЛУЧНИК) Сполучник — службова частина мови, яка використовується для групування однорідних підрядних речень, а також частин складного речення: You and your friend did well on the test. Ви з другом добре написали контрольну роботу.

82Довідник з англійської мови 81 Ви успішно склали іспит, але ваш друг не склав. Ви пройшли тест, а ваш друг – ні. Залежно від синтаксичної функції розрізняють сполучники порядку та підрядності. Сполучники Порядкові сполучники вживаються для поєднання однакових одиниць (однорідних підрядних, частин складного речення). Сполучники підрядності використовуються для об’єднання синтаксично різнорідних одиниць (головного і підрядного речень, рідше — членів простого речення). Приклади порівняння і (и, та), обидва... і (як... так і), ні... ні (ні... ні...) I was in England and Scotland. Я відвідав Англію та Шотландію. На відміну від але (але, все-таки), поки (поки; незважаючи на те, що) я не люблю класичну музику, а мама її любить. Я не люблю класичну музику, а моя мама її любить. Порядкові числівники відокремлюються Пояснювальні або (або, або), або... або (або... або) тобто (тобто) Нам поїхати у відпустку чи купити комп’ютер? Нам поїхати у відпустку чи купити комп’ютер? В українському ресторані ми спробували «борщ», такий собі овочевий суп. В українському ресторані ми їли борщ, овочевий суп. Уніформа, а також (а також) Вона така мила, а також дуже розумна! Вона така мила і дуже розумна! Це хлопець, який почав бійку. Це той самий чоловік, який почав бійку. Підпорядкований часовий причинний як, як тільки, під час, після, до, з певного моменту), поки (перед тим, поки) тому що (тому що), коли (коли), так/так... що (тому .. . dat) оскільки (скільки) я розповім вам про свою відпустку, коли повернуся додому. Я розповім тобі про свята, коли прийду додому. Оскільки у тебе день народження, я позичаю тобі свій найкращий костюм. Оскільки у тебе день народження, я позичаю тобі свій найкращий костюм. Наслідок: так (так), тому (так, так) Мартін зламав ногу, тому не може грати у футбол. Мартін зламав ногу, тому не може грати у футбол. Порівняльні прикметники як, мов... мов, мовби, мов я був би щасливий, як дитина. Я щасливий, як дитина.

8382 Довідник з англійської мови Приклади сполучників Приклади сполучників типу (якщо) If you go out in the rain, you'll catch cold. Вийдеш під дощ — застудишся. Підпорядкованість Допускається хоч (хоч), хоч (хоч), незважаючи (хоч), незважаючи на те (незважаючи на те, що живе в Німеччині два роки, але німецькою мовою не володіє). Хоча він прожив у Німеччині два роки, він не говорить німецькою. Цілься так, щоб (щоб) так, щоб (щоб) я пересунув цю вазу, щоб пес не розбив її. Я переставив вазу, щоб пес її не розбив. ВИГУКИ (ВСТАВКИ) Вигук — незмінний особливий розряд слів, які виражають почуття й волю мовця, не називаючи їх: Ой! О! Угу! Ах! Вигуки не належать ні до окремих, ні до службових частин мови. Вони можуть виступати еквівалентами або супроводжувати речення, позначаючи емоції та силу волі людини у відповідь на навколишню дійсність. Від повнозначних вигуки відрізняються відсутністю лексичного значення і граматичних ознак, а від службових — тим, що не виконують своїх специфічних службових функцій. Вигук Значення Приклад ah виражає радість, задоволення виражає розуміння, виражає примирення з небажаною ситуацією, виражає здивування. Ах, ця риба добре пахне. Хм, ця риба добре пахне. А тепер я розумію. О, тепер я розумію. Ну, це не можна змінити. Ну, це не можна виправити. Ах! Я виграв! БДЖІЛА! Я виграв! вигук значення приклад dear er er він висловлює жаль, висловлює здивування, запитує інформацію, виявляє зацікавленість, виявляє здивування, висловлює запрошення, виявляє сумнів і нерішучість Oh my! Це боляче? О, Боже! Це боляче? Кохай мене! Це сюрприз! О, Боже! Ось так сюрприз! «Сьогодні жарко». "А?" — Я сказав, що сьогодні жарко. «Сьогодні жарко». "Ха?" «Я кажу, що сьогодні жарко». Що ви про це думаєте? Що ви думаєте про це? Ах! Справжня? привіт, справді? ходімо так? Гей, ходімо! Ліма – столиця… е-е… Перу. Ліма – столиця… е-е… Перу. сумно шкодує. На жаль, вона вже померла, на жаль, вона вже померла.

84Підручник з англійської мови 83 Знак оклику Значення Приклад hello, hello hey hello hmm вітання виражає здивування привернення уваги виражає здивування, радість вітання виражає сумнів, нерішучість чи незгоду Hello, John. Як твої справи сьогодні? Привіт Джон. Як справи? Привіт! Моя машина пропала! Саме так (це диво)! Моя машина кудись поділася! Привіт! Подивись на це! Веселий! Просто подивіться! Привіт! Яка хороша ідея! Веселий! Яка гарна думка! Привіт! що нового Привіт! Що нового? хм, я не впевнений. Я не впевнений. вигук значення приклад oh ouch uh uhhuh um добре виражає здивування виражає біль будь ласка виражає біль висловлює сумнів нерішучість висловлює згоду виражає сумнів нерішучість виражає здивування та вводить речення Oh! Ти тут! Це вірно! Ти тут! О! У мене болить зуб. Ой, у мене болить зуб. О, будь ласка, скажіть так! Ну, будь ласка, скажіть так! Ой! Що болить! боляче. Е... Я не знаю відповіді на це питання. Ну, я не знаю відповіді на це питання. "Ми можемо йти?" "Угу." "Ми можемо йти?" "Гм." 85 поділити на 5 - це... е-е, поділити на 5 - це... ну, я ніколи! Це диво, про яке я ніколи не думав! Ну що він сказав? Ну що він сказав?

8584 Посібник з англійської мови СИНТАКСИЧНИЙ ПОРЯДОК СЛІВ В АНГЛІЙСЬКОМУ РЕЧЕННІ Речення — це сполучення слів, яке виражає завершену думку. За будовою речення поділяються на прості й складні. Складнопідрядні речення поділяються на складнопідрядні та складнопідрядні. За характером висловлювань речення поділяються на спонукальні, стверджувальні, заперечні та питальні. На відміну від речення в українській мові, де порядок слів вільний, в англійській мові порядок слів у реченні фіксований. Вид речення Українська мова Англійська мова Розповідь/ Підтвердження Розповідь/ Заперечення Запитання Поліція спіймала злочинця. Зловмисника затримала поліція. Поліція затримала злочинця. Поліція спіймала злочинця? Поліція спіймала злочинця? Поліція затримала злочинця. Правоохоронці не затримали злочинця. Поліція спіймала злочинця? 1. Порядок слів у розповідному (непитальному) реченні. Порядок слів у з’ясувальному реченні. У стверджувальному реченні слова зазвичай розташовуються за такою схемою: підмет, присудок, додаток, обставина. Тема Хлопчик Ми Це варення Гості Мій брат Поліція не впіймала злочинця. Поліція злочинця не затримала. Присудок is play wish виражається там, де співає Бонда (непрямий прийменник, прямий, непрямий прийменник) with a puppy you Merry Christmas. полуниці. Обставина Українські пісні (дія, місце, час) тепер у його кімнаті. гучно всю ніч. щонеділі в кіно. Джон обережно веде машину. Він виголосив гарну промову на зборах вчора. 1. Підмет Підмет зазвичай виражається іменником або займенником: хлопчик, ми тощо. Наприклад: Джонсон узяв м’яч повз трьох чоловіків і забив гол. Джонсон пройшов повз трьох гравців і забив гол. На 18 мільйонів доларів він міг багато чого купити. За вісімнадцять мільйонів доларів можна купити багато.

86Довідник з англійської мови Присудок Присудок завжди стоїть після підмета; виражається словом у потрібний час і в потрібний спосіб: Її старший син вів господарство. Її старший син вів господарство. 3. Додатки Розрізняють прямі та непрямі додатки. Пряме доповнення означає предмет, на який спрямована дія: це щур, який їв солод, який лежав у будинку, який побудував Джек. Це щур, який їв зерно в будинку, який побудував Джек. Прямий додаток виражається іменником або займенником без прийменника; перекладається українською мовою іменником або займенником у знахідному відмінку: I can hear beautiful music. Я слухаю чудову музику. I can hear you well I can hear you well Непрямий додаток виражається іменником або займенником з прийменником або без нього; перекладається українською мовою іменником або займенником у прямій відмінку (крім знахідного відмінка): Ці гарні квіти для Анжели. Ці чудові квіти для Анжели. Я тобі покажу дорогу додому. Я тобі покажу дорогу додому. Місце прямого додатка в реченні Прямий додаток завжди вживається без прийменника і стоїть безпосередньо після дієслова-присудка (якщо в реченні немає прийменникового додатка): I saw the man on the steps of his house. Я побачив цього чоловіка на сходах його будинку. Він змінив усе в хаті. Він змінив усе в хаті. Місце непрямого додатка в реченні Непрямий додаток без прийменника зазвичай вживається між дієсловом і прямим додатком: He give me the book. Він подарував мені книжку. Я надіслав лист своїй дівчині. Я відправив листа подрузі. Непрямий прийменник у реченні стоїть після прямого: Я отримав листа від батька. Я отримав листа від батька. 4. Обставини Обставини механізму дії зазвичай стоять після дієприслівника, але можуть вживатися й безпосередньо після дієслова: Хоча я лише раз його зустрів, але він мене привітно привітав. Хоча я зустрічався з ним лише раз, він привітав мене тепло. Він сердито подивився на мене. Він сердито подивився на мене. Умови часу зазвичай стоять у кінці речення, а якщо умов кілька, упорядкуйте їх від найкоротшої до найдовшої: And was born on May 4. Я народився 4 травня 1995 р. Однак якщо наголос на часі, умова часу стоїть на початку речення: 4 травня — мій день народження. Мій день народження 4 травня. При вживанні в реченні різного виду обставини слід дотримуватись такого порядку: обставина; обставина місця розташування; обставина часу. Наприклад: вчора малюк спокійно спав у своєму ліжку. Минулої ночі малюк спокійно спав у своєму ліжку. Проте, коли присудок виражений дієсловом руху, необхідно дотримуватися такого порядку: обставина місця; обставини провадження; обставина часу. Вона щодня ходить на роботу пішки. Вона щодня ходить на роботу пішки.

8786 Довідковий посібник з англійської мови ПОРЯДОК СЛІВ у ЗАРІДНОМУ реченні Заперечне речення відрізняється від стверджувального наявністю частки, якої немає в присудку. Частка not пов’язана з допоміжним дієсловом або модальним дієсловом, дієсловами are і have (оскільки вони можуть самостійно утворювати питання та форми заперечення): суб’єкт допоміжне дієслово/ модальне активне дієслово/ are/ have предикат беззначне дієслово додаткова обставина Jane вчора провалила іспит. І не було там. Не має вдома комп’ютера. Заперечне значення може бути виражене заперечним займенником (ні, ніхто, ніхто, ніщо, ніхто, ніде) або прислівником ніколи: Тиму ніде жити. Тіму немає де зупинитися. Ніхто з нас не бачив цей фільм. Ніхто з нас не бачив цей фільм. І я ніколи не спізнююсь на уроки. Я ніколи не спізнююсь на уроки. Пам’ятайте: на відміну від українського, в англійському реченні можливий лише заперечний: «І я ніколи в житті не був у Парижі». Я ніколи в житті не була в Парижі. У дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. 2. Порядок слів у питальному реченні В англійській мові існує чотири типи питальних речень: 1) загальні питання; 2) конкретні питання; 3) альтернативні питання; 4) Питання розділу. ЗАГАЛЬНЕ ПИТАННЯ Загальне запитання – це питання про все речення в цілому, яке потребує відповіді «так» або «ні». Допоміжне дієслово / модальне дієслово / to be / to have Підмет Значення Дієслово / іменник Частина складеного іменного присудка Прикметник Обставина Do you play the guitar well? Вона зустрічається зі своїм хлопцем сьогодні ввечері? Ти зайнятий зараз? Чи є у нього вдома комп'ютер? СПЕЦІАЛЬНЕ ПИТАННЯ Спеціальне запитання — це запитання до одного з підрядних. 1) Запитайте про присудок, додаток, визначення чи обставину: Питальне слово/словосполучення Допоміжне дієслово/модальне дієслово/to be/have Підмет Значення дієслова What do you want Who is she How long Where When does this work take? Твої батьки їдуть поїздом. вкладення від мене. Ви? обставини зараз? на телефоні? На вихідні? в Ліверпулі?

88Довідник з англійської мови 87 2) Питання до теми: 3) Питання на визначення підмета: Питальні Хто вбив Лору Палмер за суфіксом присудка (непрямий безприйменниковий, прямий, непрямий прийменник)? Обставина дії, місця, часу Питальне слово Про яку підметово-присудкову додаткову обставину книга йшлося в класі? Що тут відбувається? Чий друг потрапив під варту? Хто чесно скаже, що зі мною сталося про аварію? той день рік тому? Хто з цих трьох чоловіків вчинив злочин? АЛЬТЕРНАТИВНЕ ЗАПИТАННЯ Альтернативне запитання – це запитання з відповіддю відповідей, яке складається з двох частин, з’єднаних сполучником або. Перша частина альтернативного запитання структурована так само, як і загальне запитання, а друга частина містить альтернативу одному з пунктів у першій частині: Пам’ятайте. Зазвичай використовується скорочена версія альтернативного запитання. Повний варіант таких питань звучить так: Ви хочете полуничне морозиво або ванільне? (або також: Ви хочете полуничне морозиво чи краще ванільне морозиво?) Презентація була цікавою чи нудною? Ваші батьки були в Лондоні чи Кардіффі? Допоміжне дієслово/ модальне дієслово/ to be/have Підмет Головне дієслово/ іменник Частина складеного іменного присудка Додаток Обставина або альтернативне слово Do you want a strawberry ice cream or a vanilla ice cream? Лекція ваших батьків була цікавою чи нудною? Ви коли-небудь були в Лондоні чи Кардіффі? У вас є молодший брат або сестра? Вона схожа на свою маму чи свого тата? Він вибере супермаркет тут чи там? Дівчина з Великобританії чи США? Ці люди знали один одного кілька днів чи років?

8988 Посібник з англійської мови СПЕЦІАЛЬНЕ ПИТАННЯ Використовується питання участі: у випадку, якщо мовець хоче підтвердити своє твердження: Today is a nice day, isn't it? Сьогодні прекрасний день, чи не так? якщо оратор хоче зменшити категоризацію вердикту: ти вже втретє запізнюєшся на роботу, чи не так? Ти вже втретє спізнюєшся на роботу, чи не так? Підпитання складається з двох частин: розповідного речення та короткого питального, до стверджувального речення додається заперечне питання за прикладом загального питання, а до заперечної першої частини додається стверджувальне питання: 1 частина ( стверджувальне речення ) 2 .частина (питання) однини, то друга частина розділового питання набуває форми чи я? Наприклад: я не зайнятий, чи не так? Я не зайнятий, чи не так? 3. ПОРЯДОК СЛІВ У СПУКАЛЬНОМУ СЛОВОПОЛУЧЕННІ У спонукальному реченні слова розташовуються в такому порядку: Інфінітив без прикладки Наприклад: Bring the book to me! Принеси мені книгу додому. Будь ласка, закрийте передні двері! Будь ласка, закрийте передні двері! Поспішайте! Поспішайте! Підмет Присудок Прикметник Обставина Допоміжний (+ не) Займенник Коли закликаєш не робити чогось, порядок слів такий: Не + інфінітив без додатка обставина Ти ж не боявся того фільму з собаками? is he Якщо підмет у підзапитанні виражений іменником, то відповідний займенник вживається у другій частині: James goes to the theatre with you, didn't he? Джеймс був з вами в театрі, чи не так? Цей кіт ваш, правда? Це твій кіт, так? Якщо перша частина розділового питання є додатним реченням і підмет виражений у першій особі однини, то друга частина розділового питання має вигляд, чи не так? Наприклад: я зайнятий, чи не так? Я зайнятий, чи не так? Наприклад: Не приносьте книгу до мого дому! Не приносьте мені книгу додому. Будь ласка, не зачиняйте вхідні двері! Будь ласка, не зачиняйте вхідні двері! Не поспішай! Не поспішай! Ввічливі прохання про дії — це запитання, які починаються зі слів «Чи хотіли б ви...», «Чи хотіли б ви...», «Чи не могли б ви...» «Чи не зробите мені послугу?» Будь ласка, зробіть мені послугу. Передайте мені сіль, будь ласка? Чи можете ви передати мені сіль, будь ласка? Ви можете мені допомогти? Ви можете мені допомогти? Прохання, адресоване третій особі, будується за такою схемою: Якщо перша частина прощального запитання негативна, а підмет виражений у 1-й особі.

90Довідник з англійської мови 89 Дозволяються займенники-додатки (він/вона/воно/вона), іменники в називному відмінку (Том/Кейт/цей хлопчик/ваша мама) Інфінітив без частки: зачекайте/купуйте/допоможіть (нас) Наприклад: нехай Кейт зачекає я Нехай Кейт чекає мене. Нехай вигулює собаку. Нехай вигулює собаку. змушуючи її припинити говорити змушуючи її припинити говорити Спонукання, спрямоване на третю особу припинити або не виконувати дію, структуровано за такою схемою: Do (Don t) let Займенник у об’єктному відмінку ( him/her/it/them ), іменник у називному відмінку /Kate /this boy/your mother) Інфінітив без частки zu: wait/go shopping/help us Наприклад: Don't let your son pull the cat's tail. Не дозволяйте своєму синові тягнути кота за хвіст. Не дозволяйте йому весь день дивитися телевізор. Не дозволяйте йому весь день дивитися телевізор. Не дозволяйте дітям їсти стільки шоколаду. Не дозволяйте дітям їсти стільки шоколаду. / Не дозволяйте дітям їсти стільки шоколаду. Пам’ятайте Конструкція Let us (Let s) виражає запрошення до спільного виконання: Let us (Let s) run! Ми можемо сісти на автобус! Вони побігли! Ми можемо сісти на автобус! Ходімо в парк! Ходімо в парк. 4. Порядок слів у знаках оклику Знаки оклику бувають двох видів. 1) Перша частина окличного речення складається з питального слова ват (що) питального слова що та іменника із залежним від нього прикметником, а друга частина — розповідного речення: Перша частина Друга частина Прикметникове розповідне речення Наприклад. : Яка гарна погода! Яка гарна погода! Які цікаві книги ви привезли! Які цікаві книги ви привезли! Пам’ятайте: у конструкціях із питальним словом «was» неозначений артикль вживається до злічуваних іменників однини: «What a beautiful building that is!» Яка гарна будівля! 2) Перша частина окличного речення складається з питального слова як, після якого стоїть прислівник або прикметник, а друга частина — розповідне речення: Питальне слово як Перша частина — прислівник або прикметник. Друга частина — розповідне речення. Наприклад: Який він розумний! Який він розумний! Наскільки це! Наскільки це! Умовні речення Умовні речення — це складні речення з підрядними умовами, де підумова виражає умову дії та головний наслідок цієї умови: If you work hard, you will earn a lot money. Якщо ви будете багато працювати, ви заробите багато грошей. Друга частина в умовних реченнях з’єднується з головною за допомогою сполучників if, якщо не вимагається.

91Три типи умовних речень В англійській мові існує три типи умовних речень. Перший вид — це речення з реальним умовою, другий і третій — речення з ірреальною умовою. Перший тип умовних речень Умовні речення першого типу висловлюють припущення про теперішнє, майбутнє чи минуле. Умова в підрядному реченні подається як реальна, тому перший тип умовного речення називається справжнім умовним реченням: коли Енн повернеться в місто, вона побачить нас. Коли Ганна повернеться до міста, вона завітає до нас. Я тобі допоможу, якщо не зайнятий. Коли я не зайнятий, я тобі допоможу. Якщо він виїхав із Лондона два дні тому, то, мабуть, учора був у Парижі. Якщо він виїхав з Лондона два дні тому, він, мабуть, був у Парижі вчора. Зазвичай є речення, які стосуються майбутнього часу, тоді як дієслово-присудок головного речення вживається у формі майбутнього неозначеного (простого) речення, а присудок підрядного речення вживається у формі теперішнього неозначеного (простого): коли це ранок, все гаразд, ми йдемо на пікнік. Якщо завтра буде гарна погода, ми влаштуємо пікнік. В умовних реченнях, де фактичний стан відноситься до теперішнього або минулого, часи вживаються відповідно до змісту речення: якщо їх немає вдома, то вони на роботі. Коли їх немає вдома, вони на роботі. Якщо ви бачили цей фільм, ви повинні знати, про що він. Якщо ви бачили цей фільм, ви повинні знати, про що він. ДРУГИЙ ТИП УМОВИ Другий тип умовного речення виражає дію, пов’язану з теперішнім або майбутнім часом, але здійснення якої видається малоймовірним або нереальним: Якби я мав багато грошей, я б подорожував світом. Якби я мав багато грошей, я б подорожував світом. В умовних реченнях цього типу дієслівний присудок головного речення вживається у формі умовного способу, який утворюється з допоміжного дієслова would/would та інфінітива безчасткового дієслова aan і присудка підрядного речення знаходиться в минулому часі Невизначений (легкий): Якщо ви у відпустці після перебування в Єгипті, ви хочете бути там. Якщо ви були у відпустці в Єгипті, вам це сподобається. Запам’ятайте. Дієслово to be зазвичай вживається в реченні у формі were для всіх осіб і чисел: на вашому місці я б поговорив з вашими батьками. На вашому місці я б поговорив про це з вашими батьками. третій тип умовних речень Умовне речення третього типу виражає дію, яка за певних умов могла відбутися в минулому, але не відбулася і тому вважається невиконаною на момент мовлення: Якби ти прийшов вчасно. , тоді ми не повинні були спізнитися на поїзд. Якби ви прийшли вчасно, ми б не спізнилися на потяг. В умовних реченнях цього типу дієслівний присудок тіла вживається у формі умовного способу, який утворюється за допомогою допоміжного дієслова would/must і минулого інфінітива означуючого дієслова без частки присудка підрядного речення to be used — досконалий у минулому: якби я знав відповідь, я б не провалив іспит. Якби я знав відповідь, я б не провалив іспит. НЕПРЯМА МОВА (повідомлення) Доповідне мовлення — це передача мовлення іншої особи у формі підрядного речення: вони сказали, що повернуться через годину. Вона сказала, що повернеться за годину. У непрямій мові можуть передаватися висловлювання-розповіді, запитання та висловлювання-прохання:

92Довідник з англійської мови 91 Фраза Розповідь Питальний Прямий Переконливий Він не сказав: «Я йду в кіно». Він сказав: «Я йду в кіно». Вона запитала мене: "Куди ти йдеш?" Вона запитала мене: "Куди ти йдеш?" Учитель сказав: «Відкрийте, будь ласка, зошити». Учитель сказав: «Відкрийте, будь ласка, зошити». Звітний виступ Він сказав, що пішов у кіно. Він сказав, що йде в кіно. Вона запитала мене, куди я йду. Вона запитала мене, куди я йду. Вчителька попросила нас відкрити зошити. Вчителька попросила нас відкрити зошити. 1. Передача розповідних висловлювань У доповідному мовленні зміст розповідного висловлювання передається додатковим підрядним реченням, яке з’єднується з головним реченням сполучником: Tom say, «I can't drive». Том каже: «Я не вмію водити машину». Том каже, що не вміє водити.Том каже, що не вміє водити.Під час передачі розповідних висловлювань непрямою мовою слід дотримуватись таких правил.1) Особові та присвійні займенники змінюють значення: My brother said, "I will you lend me" моя машина." Мій брат сказав: "Я позичу тобі свою машину." Мій брат сказав, що позичить мені свою машину. Мій брат сказав, що позичить мені свою (його) машину. 2) Якщо дієслово в головному реченні у теперішньому чи майбутньому часі залежне речення зберігає час дієслова-присудка прямої вимови: Не каже: «Я побачу Джона завтра». Він каже: «Я побачу Джона завтра». Він каже, що він побачить Джона завтра. Він каже, що побачить Джона завтра. Вона прийде і скаже: «Вибачте, я спізнююся, але це більше не повториться». Вона прийде і скаже: «Вибачте, я запізнився, але це більше не повториться». Вона прийде і скаже, що вибач, що запізнилася, але такого більше не повториться. Вона вибачиться за запізнення, але це більше не повториться. 3) Якщо дієслово головного речення стоїть у минулому часі, то підрядне речення формується за принципом узгодження часу: час дієслівного присудка прямої мови тепер неозначений (простий): Вона сказала: «Мені подобається». занурюватися." Вона сказала: «Я люблю пірнати». Present Continuous: Вона сказала: «Я шукаю кращу роботу». Вона сказала: «Я шукаю кращу роботу». Present Perfect: Вона сказала: «Щойно прийшов бос». Вона сказала: «Щойно прибув бос». Форма непрямого дієслова підрядного речення Infinite Past Tense: She said she liked to go diving. Вона сказала, що любить дайвінг. Past Continuous: Вона сказала, що шукає кращу роботу. Вона сказала, що шукає кращу роботу. Past Perfect: Вона сказала, що бос щойно прийшов. Вона сказала, що бос щойно прибув.

9392 Довідник з англійської мови Час дієслівного присудка говорити в прямій мові. Present Perfect Continuous: Вона сказала: «Я думала про ваш проект». Вона сказала: «Я думала про ваш проект». думав про мій проект. Вона сказала, що думає про мій проект. Пряма мова tomorrow yesterday for this/this Непряма мова next day for the day before (той, та, те) Infinite past tense (simple): She said, "Mark left an year ago." Вона сказала: «Марк на годину випереджає Ліворуч». Past Perfect: Вона сказала, що Марк пішов годину раніше Вона сказала, що Марк пішов годину тому тут (тут) зараз (зараз) наступний (поруч) там (там) тоді (тоді) наступний (далі) 4) Якщо дієслово в прямому вислові у підрядному реченні: дієслівний присудок прямого висловлювання: пряма мова. Він не сказав: «Я робив домашнє завдання, поки мої батьки дивилися телевізор.» Він сказав: «Я зробив домашнє завдання, поки мої батьки дивилися телевізор.» Він сказав: «Я написав тобі до 10 ранку. М." Він сказав: "Я надіслав тобі електронний лист до десятої ранку". Відповідна промова Він сказав, що робив домашнє завдання, поки його батьки дивилися телевізор. Він сказав, що робив домашнє завдання, поки його батьки дивилися телевізор М. Він сказав він надіслав мені електронний лист о 10:00 ранку 5) Вказівні займенники та прислівники часу та місця були замінені іншими словами: Пряма мова сьогодні (сьогодні ввечері) сьогодні ввечері (сьогодні ввечері) Непряма мова цього дня (цього дня ) цієї ночі (сьогодні ввечері) 2. Переклад питань у непряму мову Якщо прямий вислів є питанням, то, перетворюючись на непряму мову, він стає додатковим підрядним реченням, тому порядок слів змінюється на порядок, характерний для розповідного речення. звертатися до перетворення розповідних висловлювань у непряму мову: Пряма мова Ні запитує: «Звідки ти?» Він запитує: «Звідки ти?» Вона запитала: «Котра година?» Вона запитала: «Котра година?» Доповідна мова Він запитує, звідки я. Він запитує, звідки я. Вона запитала, котра година. Вона запитала, котра година. СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ В НЕПРЯМІЙ МОВІ Спеціальні запитання ( починаючи з питальних слів «що», «де», «хто», «як» тощо) відповідають за допомогою питальних слів, які в цьому випадку виконують функцію сполучних слів, пов’язаних із головним реченням:

94Handbook of English 93 Пряма мова без запитань: "Що ти робиш?" Він запитав: "Що ти робиш?" Він запитав: «Як справи?» Він запитав: «Як справи?» Він запитав: «Хто там?» Він питає: "Хто там?" Звітна промова Він запитав, що я роблю. Він запитав, що я роблю. Він запитав, як я. Він запитав, як я. Він питає, хто там. Він питає, хто там. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ В НЕПРЯМІЙ МОВІ Загальні запитання (питання, які потребують відповіді так/ні), які починаються допоміжним або модальним дієсловом, пов’язані з головним реченням за допомогою сполучників if, if. Пряма мова Непряма мова Пряма мова Не кажи поливай квіти Він каже поливай квіти Він каже не бреши мені Він каже не бреши мені Він сказав поїдемо на море!' Він сказав: «Поїхали на море!» Пряма мова Він сказав мені поливати квіти. Він сказав мені полити квіти. Він просив мене не брехати йому. Він просив мене не брехати йому. Він запропонував поїхати на море. Він запропонував поїхати на море. У непрямій мові спонукання до дії вводиться різними дієсловами залежно від характеру спонукання: запитати; просити; просити; радити пропонувати (щось зробити); пропозиція; сказати говорити; замовлення тощо. Не питайте: "Ви йдете?" Він питає: «Боулінг несеш?» Він запитує: «Джейн уже тут?» Він запитує: «Джейн уже тут?» Він запитує: «Ти вмієш плавати?» Він запитує: «Ти вмієш плавати?» Він запитує, чи/чи я грав у боулінг. Він запитує, чи вмію я грати в боулінг. Він запитав, чи/чи прийшла вже Джейн. Він запитав, чи прийшла вже Джейн .He ask if/if I could swim.He запитав, чи вмію я плавати.Замінні та роздільні запитання, як правило, не використовуються в звітному мовленні.Пряма мова Не каже: «Будь ласка, допоможіть мені!» Він каже: «Будь ласка, допоможіть мені!» Каже: «Приходи на роботу вчасно!» Каже: «Приходь на роботу вчасно!» Каже: «Давай купимо нову хату». Каже: «Давай купимо нову хату». Доповідна промова Він просить його про допомогу. Він просить допомогти йому. Він наказує вчасно прийти на роботу. Наказує бути на роботі вчасно. Він пропонує купити новий будинок. Він пропонує купити новий будинок. 3. Перенесення спонукання непрямою мовою При перенесенні спонукання непрямою мовою дієслово, що виражає спонукання прямою мовою, має форму інфінітива:

9594 Довідник з англійської мови ДОДАТКИ КОНСТРУКЦІЇ ТА ФРАЗИ В англійській мові є ряд конструкцій і виразів, які не мають відповідників в українській мові. На такі конструкції та звороти слід звернути особливу увагу. Флексія There + be Флексія there + be використовується, коли мовець повідомляє, що в певному місці є або немає предмета чи особи, про що не йшлося в попередньому контексті: ваш диктант містить багато помилок. Ваш диктант містить багато помилок. У моєму супі муха! У моєму супі муха! Зворот there + being вживається в правильному часі: Тип речення Time Affirmative (Positive) Negative (Negative) Question (Question) Past (Past tense) There was a cat on my hat. На моєму капелюсі був кіт. У клітці було п'ять мавп. У клітці було п'ять мавп. Кота на моєму капелюсі не було. У моєму капелюсі немає кота. У клітці не було п'яти мавп. Немає п'яти мавп в одній клітці. На моєму капелюсі був кіт? На моєму капелюсі був кіт? У клітці було п'ять мавп? У клітці було п'ять мавп? Теперішній час (теперішній час) There’s a cat on my hat. На моєму капелюсі кіт. У клітці п'ять мавп. У клітці п'ять мавп. На моєму капелюсі немає кота. У моєму капелюсі немає кота. У клітці не п'ять мавп. Немає п'яти мавп в одній клітці. У моєму капелюсі є кіт? У моєму капелюсі є кіт? У клітці п'ять мавп? П'ять мавп у клітці? Майбутнє (майбутній час) There will be a cat on my hat. На мою шапку сяде кіт. У клітці буде п'ять мавп. У клітці буде п'ять мавп. На моєму капелюсі не буде кота. На моєму капелюсі немає кота. У клітці не буде п'яти мавп. Не буде п'яти мавп в одній клітці. У моєму капелюсі є кіт? На моєму капелюсі буде кіт? У клітці буде п'ять мавп? Чи буде п'ять мавп у клітці? Вираз «зробити щось» Вираз «зробити щось» перекладається як «робити щось» і вживається в таких випадках: 1) коли ми говоримо про наші плани на майбутнє і про те, що ми збираємося робити. Я вже вирішила: наступного понеділка піду прати. Я буду прати наступного понеділка. Джон не хоче говорити їй про це. Джон не говорив їй про це. Коли ти купуєш нове взуття? Коли ти купуєш нове взуття?

96English Language Reference Manual 95 2) щоб повідомити про те, що, на думку мовця, має статися: Tomorrow will be another hot day. Завтра очікується ще один теплий день. Мама купила багато пиріжків для нашої вечірки. Це буде справді хороша вечірка. Мама купила багато пиріжків для нашої вечірки. Вечірка буде дуже веселою. Я почуваюся жахливо, мені здається, що я хворію. Я почуваюся жахливо, мені здається, що я хворію. Небезпека! ти збираєшся впасти Обережно! you are going to fall 3) Щоб повідомити про те, що було зроблено, але не зроблено (в минулому), вживається флексія, наприклад: Я хотів повернути твою книгу сьогодні, але залишив її вдома. Я хотів сьогодні тобі повернути книжку, але залишив її вдома. Вони хотіли скупатися, але погода була дуже холодною. Вони хотіли скупатися, але погода була дуже холодною. Інверсія to do something і поточний континуум Хоча поточний континуум також може виражати заплановану дію, ця граматична форма в основному вживається, коли є попередня домовленість (наприклад, про зустріч, поїздку тощо): They meet today for lunch . Сьогодні вони зустрічаються на обід. Вирушаємо рано вранці. Вирушаємо рано вранці. Фраза «зробити щось» і простий майбутній час Фраза «зробити щось» і простий майбутній час використовуються для позначення подій, які відбудуться в майбутньому. але зміст цих конструкцій явно різний. Майбутній час використовується, коли рішення щось зробити приймається під час розмови, а не заздалегідь: Peter: My new car has a flat tire. Ви можете зробити це? Тато: Добре, але я зараз дуже зайнятий. Завтра виправлю. Пітер: У моєї машини спустило колесо. Ви можете зробити це? Тато: Добре, але я зараз дуже зайнятий. Завтра виправлю. Фраза «зробити що-небудь» використовується, коли рішення щось зробити вже прийнято і дія вважається запланованою: (Через годину після того, як ми поговорили про проблему з машиною Пітера.) Мама: Чи можеш ти полагодити Пітера? Це нова машина? У нього лопнула шина. Батько: Так, я знаю. Він мені сказав. Завтра виправлю. (Через годину після того, як ми обговорили проблему з машиною Пітера) Мати: Чи можете ви полагодити машину Пітера? У неї лопнуло колесо. Батько: Так, я знаю. Завтра виправлю. Конструкція «до» + інфінітив використовується для позначення дії, яка була звичайною і повторюваною в минулому, але не відбувається в теперішньому часі. В українській мові конструкція перекладалася минулим часом у поєднанні зі словами «колись», «колись»: Крістін завжди їла м’ясо, тепер вона вегетаріанка. Раніше Кристина їла м'ясо, тепер вона вегетаріанка. Джеррі вивчив англійську. Джеррі вивчив англійську. Сем і Мері влітку їздили до Мексики. Сем і Мері влітку їздили до Мексики. Попередня конструкція також може описувати ситуацію, стан речей, який існував у минулому і більше не існує: Сара була товстою, тепер вона худа. Раніше Сара була товстою, а тепер стала стрункою.

9796 Посібник з англійської мови Раніше перед будинком був садок, тепер на його місці ресторан. Перед будинком колись був сад, зараз тут ресторан. Пам’ятайте: конструкція to + інфінітив використовується лише в минулому часі: ви не можете сказати, що я роблю. Допоміжне дієслово did використовується для утворення заперечних і питальних речень за допомогою конструкції tot + інфінітив: I used to live in Paris. Раніше я жив у Парижі. Ви раніше жили в Парижі? Ви коли-небудь жили в Парижі? Я ніколи раніше не жив у Парижі. Це було не те, що жити в Парижі. Пам’ятайте: будьте обережні, щоб не сплутати конструкції, що використовуються для + інфінітив, із звичайним до + герундій, що перекладається як «звикнути»: я грав у теніс з Кейт. Раніше я грав у теніс із Кейт (більше з нею не граю). Я звик грати в теніс з Кейт. Я грав у теніс з Кейт. Конструкція would always Як зворотний зв’язок звичного + інфінітив, конструкція always + інфінітив позначає дію, яка була поширеною в минулому, але більше не відбувається сьогодні: Mindy used to walk to school. Проте інколи їздила автобусом. Мінді завжди ходила до школи пішки. Щоправда, іноді вона їздила автобусом. Христина завжди спізнювалася на зустрічі. Христина завжди спізнювалася на зустрічі. Хоча, як і у випадку з +інфінітивною конструкцією, +інфінітивний вислів завжди виражатиме дію, яка була звичайною в минулому, він має додатковий сенс іронії чи роздратування через дію, що відбувається: she used to send me weird birthday gifts. Вона надсилала мені дивні подарунки на день народження. Сем і Мері завжди обирали найекзотичніші місця відпочинку. Сем і Мері завжди вибирали найекзотичніше місце для відпочинку. Нед завжди приходив до нас, не подзвонивши. Нед завжди приходив до нас без попередження. пам’ятайте Щоб вказати дію, яка ніколи не відбувалася в минулому, але відбувається зараз, використовуйте конструкцію never + інфінітив: Jeff never would pay for a drink when we go out with our friends. Джефф ніколи не платив за напої, коли виходив з друзями. Саллі ніколи не приходила на урок раніше. Мері ніколи не приходила на урок. Питальні та заперечні форми конструкції would always + інфінітив утворюються з допоміжним дієсловом would: You would always take your surfboard with you when you go to the beach. Ви завжди брали з собою дошку для серфінгу, коли йшли на пляж. Чи хотіли б ви завжди брати з собою дошку для серфінгу, коли йдете на пляж? Ви завжди берете з собою дошку для серфінгу, коли йдете на пляж? Вирушаючи на пляж, не завжди беріть із собою дошку для серфінгу. Коли ви йдете на пляж, ви не завжди маєте з собою дошку для серфінгу. Пам’ятайте: конструкція would always + інфінітив не використовується для позначення стану речей у минулому, ця конструкція описує лише минулі події. Не можна сказати, що Сара завжди була сором’язливою, але зараз вона дуже комунікабельна. Але порівняйте: раніше Сара була сором’язливою, а тепер дуже комунікабельна. Раніше Сара була сором’язливою та глузливою, але тепер вона дуже комунікабельна. Раніше Сара була сором'язливою, але тепер вона дуже комунікабельна. Раніше Сара була сором’язливою та глузливою, але тепер вона дуже комунікабельна. Construction Get something done Construction Get something done використовується, коли ми хочемо сказати, що для нас було зроблено щось, чого ми не робили самі: I get my hair cut every two weeks. Я стрижуся двічі на місяць.

98Довідник з англійської мови 97 Порівняйте речення: Jane painted the house last week. Минулого тижня Джейн пофарбувала свій будинок. (намалювала сама); Минулого тижня Джейн пофарбувала будинок. Минулого тижня Джейн пофарбувала свій будинок. (Хтось зробив це для Джейн); Ти сам стригся чи підстригся? Ви самі стриглися чи ходили в перукарню? Нагадати. Зверніть увагу на порядок слів: дієприкметник минулого часу (зроблено, пофарбовано тощо) вживається після прислівника (будинок, ваше волосся тощо). Джейн Де вона Майк просто має Мені не подобається Скільки разів ти дієслово мати, мати, мати, мати, додаток, будинок, її костюм, його машина, моє волосся, твоя кімната. Дієприкметник минулого часу Perfectly painted. зробив? ремонтували. вирізати. прибраний? У розмовній англійській мові іноді використовується «get something done» замість «something done»: «I think I need to get my coat cleaned». Я думаю, що мені слід почистити своє пальто. Коли будинок пофарбують? = Коли ви збираєтеся пофарбувати будинок? Коли ти збираєшся фарбувати будинок? Іноді конструкція «get something done» використовується для вказівки на те, що з кимось чи чимось трапилося щось неприємне: Стіва пограбували у його квартирі. У будинку Стівена провели обшук. Бау Кажуть, що.../він буде... Бау Кажуть, що.../він буде... тощо використовується для повідомлення фактів і подій, достовірність яких не доведена, але сама по собі збувається лише для інших людей слова: Кажуть, що перстень $ = Перстень повинен бути $. Кажуть, ця каблучка коштує доларів. Крім дієслова «сказати», ця конструкція може використовуватися з такими дієсловами: думати, вірити, повідомляти, розуміти, знати, очікувати, розглядати: One thinks that... one thinks that ...; Вважається, що ... вважається, що ...; Повідомляється, що… Зрозуміло, що… Відомо, що… відомо, що…; Очікується, що... Передбачається, що... Передбачається, що... Наприклад: хлопчики повинні любити футбол. = Передбачається, що хлопчикам подобається футбол. Вважається, що хлопчикам подобається футбол. Очікуйте затримку рейсу. = Очікується затримка рейсу. Очікується, що рейс затримають. Повідомляється, що село було зруйноване штормом. = За повідомленнями, село було зруйноване штормом. Повідомляється, що село було зруйноване штормом. Кажуть, він спить 2 години на добу. = Він повинен спати 2 години на добу. Кажуть, він спить дві години на добу. конструкція Supposed to... Конструкція Supposed to... вживається в таких випадках: 1) у значенні «передбачається»: Let's go to this restaurant. Це повинно бути дуже добре. Ходімо в цей ресторан. Він вважається дуже хорошим. 2) якщо ми хочемо сказати до загального: коти повинні боятися собак. Кішки зазвичай бояться собак. Діти повинні ходити до школи щодня. Діти мають ходити до школи щодня.

9998 Посібник з нідерландської мови Пам’ятайте. У цьому випадку речення з конструкцією to be flexible може означати to... blame: You are expected to start work at 8 o'clock. Починати роботу треба о восьмій. (Але ти пізніше почав працювати!) Треба було прийти раніше. Чому ти спізнився? Ти повинен був повернутися додому раніше. Чому ти так запізнився?.. Заперечна форма конструкції продавати... (не годиться) часто виражає заборону: молоді забороняється купувати алкогольні напої. Підліткам заборонено купувати алкогольні напої. Ви не повинні витрачати мої гроші. Не витрачай мої гроші! ТАБЛИЦЯ НЕПРАВИЛЬНИХ ДІЄСЛІВ Дієслово (дієслово) минулий час (минулий час) дієприкметник минулого часу (перспективний дієприкметник) Переклад be were were beaten beaten beaten beaten beaten will hit will start start bleed bleed bleed blown blown/blown blow break break broken broken break Принести принесли принести принести будувати побудований побудований будувати горіти горіти горіти горіти горіти лопнути лопнути лопнути купити куплений ловити спійманий спійманий вибирати вибирати обраний вибирати дієслово (дієслово) дієприкметник минулого часу (дієприкметник минулого часу) Переклад прийшов прийшов коштувати витрати/ підраховані витрати/ підраховані витрати повзати повзати повзати різати різати різати робити зроблено зроблено тягнути намальовано мріяти мріяти мріяти мріяти мріяти мріяти спати випити п’яний випити загнаний їсти їсти їсти їсти падіння впав нагодувати нагодований відчувати себе нагодованим відчувати боротьбу битися бився знайти придатний літати придатний/пристосований літав/летів придатний / адаптований літав/ летів забув забути пробачити пробачити пробачити заморозити заморозити заморозити став придатним (відповідно до міри) отримати дати дати піти пішов/ виріс виріс виріс повісити повісити/ повісити продовження Tisches повісити/повісити чув чув чув

100Доручка з англійською мовою 99 Таблиця Продовження дієслова (дієслово) Минулої однини минулої форми дієприкметника приховати, ховати, вдарити, вдарити, вдарити в ціль, тримався утримується боляче пораненим, щоб перебувати на колінах/на коліна/на колінах знає знає, що брехня брехня брехня брехня брехня лідирувати лідирувати вести вести лідирувати лідирувати lean учитися lean/lean learned/learned lean/lean learned/learned down lose make mean mean meet performed perform неправильно неправильно неправильно оплачений оплачений pay pay prove proveven dokazaний put put put verb finish past past Just finish /залишити, відійти, читати, читати, читати, їхати, їхати, дзвонити, дзвонити, дзвонити, вставати, вставати, вставати, бігти, бігти, бігти, говорити, казати, говорити, бачити, бачити, ось, шукати, шукав, шукав, шукати, продавати, продавати, продавати, керувати, керувати, керувати, поставити, поставити, поставити шити шити шити/шити шити трясти трясти трясти показувати показано показано зменшувати зморщені/зморщені зморщені складки закриті закриті закриті закрити співати співати співати раковина раковина раковина сидіти сидіти сидіти сидіти спати спати ковзати ковзати ковзати сіяти сіяти сіяти сіяти сіяти говорити говорити говорити говорити говорити говорити заклинання пишеться пишеться пишеться пишеться витрачає витрачає витрачає розливається / зіпсована розливається / зіпсована розливається

101100 Довідник з англійської мови Дієслово (дієслово) дієприкметник минулого простого теперішнього часу переклад псувати псувати псувати розповсюдження розповсюдження розповсюдження стрибок стрибати/стрибати стрибати стрибати стояти стояти стояти стояти крадіть крадіть крадіжку палицю палицю палицю палицю палицю колоти колоти колоти колоти змітати змітати змітати змітати змітати revenge swell swollen swollen/ swollen swim sponge swim swim swim swing swam swim swing swing take take taken learned taught tears torn tell tell казав казати казати думати думати думати думати думати кидати кидати кидати розуміти розуміти розуміти wake up wake up wake up wear worn worn нести (про одяг) , увімкнувся плакати плакати плакати плакати мокрий мокрий/мокрий кінець столу мокрий/мокрий мокрий виграти виграти вітер рана рана згинати писати писати писати писати вірити, належати, піклуватися, погоджуватися, розглядати, містити, смакувати , залежати (з кимось, з щось, на чомусь) зізнатися, зізнатися, виявитися, виявитися, згадати У значенні «з'являтися» Дієслово «з'являтися» не є дієсловом стану і може вживатися в довгих часах. Порівняйте: Він, здається, спить. Здавалося, що він спить. Але: на сцену виходить актор. На сцену виходить актор. оцінювати, цінувати, бути вдячним, приймати, брати на себе (управління, відповідальність тощо), вражати, дивувати, вірити, належати, піклуватися про когось, любити, любити 1) погоджуватися, погоджуватися (доки) ; 2) дозволити, дозволити, розглянути, пам’ятати У значенні «думати, розглядати» дієслово «вважати» не є дієсловом стану і може вживатися в довгих часах. Порівняйте: я думаю, що він брехун. Я вважаю його брехуном. Але коли я подумав про поїздку до Лондона, я зрозумів, що це занадто дорого. Коли я думав про поїздку до Лондона, я зрозумів, що це надто дорого. складатися (з) містити значення, від цього залежить вартість

102Довідник з англійської мови 101 Таблиця перекладу дієслів продовження Переклад дієслів заробляти, пропонувати, пропонувати, бажати, приймати, приймати (у себе), ненавидіти, відрізнятися, не любити, не любити, сумніватися, заздрити, ненавидіти, не любити, огиду відчувати когось/іншого, не подобається, не подобається, незручно, огидно, образливий, сумнів, не смій заздрити, мати намір, піклуватися, продовжувати, знати, сумувати, подобається, не відчувати себе добре, очікувати, припустити, припускати, існувати, не справлятися, робити, торкатися, запам'ятати. У значенні «відчувати» і «відчувати» дієслово «відчувати» не є дієсловом стану і може вживатися в довгих часах. Порівняйте: ця ковдра на дотик така м’яка! Ця ковдра на дотик така м’яка! Але: Людина має бути сліпою, вона намацує дорогу палицею. Цей чоловік, мабуть, сліпий, він намацує дорогу палицею. Я почуваюся досить добре. Зі мною все гаразд. дивитися, любити, створювати, робити щось, означати щось, змушувати це відчувати, пам’ятати. У значенні «бачити» дієслово «дивитися» не є дієсловом стану і може вживатися в довгих часах. Порівняйте: She looks cold. Я позичаю їй своє пальто. Вона виглядає замерзлою. Я позичаю їй своє пальто. Але чому ти так на мене дивишся? Чому ти так на мене дивишся? любити, кохати, мати справу з, бути в змозі зробити щось означати щось, мати мету, означати щось, думати, думати, бути зобов'язаним (комусь) стояти, прощати, прощати (для щось) володіти, володіти, ненавидіти, ненавидіти, мати, сприймати, сприймати, мати, пам’ятати. У сталих виразах, таких як «прийняти душ», «розважитися», «пообідати» тощо, дієслово «є» може використовуватися в довгих часах. Порівняйте: У вас пляма на щоці. У вас щось на щоці. Але він тільки снідає. Зараз він снідає. будь ласка, володіти, віддавати перевагу, запобігати, припускати, визнавати, визнавати, пам'ятати

103102 Довідник з англійської мови Кінець таблиці Дієслово Retrieve Refuse Respect Keep Remember Remind Remind Remind (to) See Requests for Respect Seems Seems Mean Smell Sound Stroke Stroke Sufficient (for) Pass Accept Refuse Refee Translation Consider as, (someone/something) ) consider, залишатися, пам’ятати, згадувати (когось/щось), вимагати, потребувати, поважати, бачити, розуміти, пам’ятати. . Порівняйте: Ви бачите його там? побачиш його там, я розумію, що ти зараз маєш на увазі. Тепер я розумію, що ви маєте на увазі. Але: лікар лікує пацієнта. Лікар оглядає пацієнта. Я побачу Джона сьогодні вдень. У мене зустріч з Джоном сьогодні вдень. здається, означає, символізує, пахне, пахне, пам’ятати. У значенні «пахнути» дієслово «пахнути» не є дієсловом стану і може вживатися в довгих часах. Порівняйте: тепер, коли квіти лотоса розквітають, річка добре пахне. Тепер, коли розпускаються квіти лотоса, приємно пахне біля річки. Але: Енн пахне квітами. Ганна відчуває запах квітів. звучати, бути успішним, бути успішним, досягати мети, слідувати (за кимось/щось), змінювати, вистачати, задовольняти, відповідати, відповідати, розглядати, здивувати, смакувати, смакувати дієслово смакувати не є дієсловом стану і може використовуватися в довгих часи . Порівняйте: This food tastes good. Їжа смачна. Але: я пробую м’ясо, щоб побачити, чи потрібно йому більше солі. Я пробую м’ясо, щоб побачити, чи потрібно додати ще солі. to tend, to be inclined, to think, to think, to tend, to be inclined, to think, to think, to think, to think, to think, to think, to think, to tend, to be inclined, to think, to think, to think, to think, to think, to think, to think, дієслово думати не є дієсловом стану і може вживатися в довгих часах. Порівняйте: I think he's a good man. Я думаю, що він хороша людина. Але: я розгляну вашу пропозицію. Я розглядаю вашу пропозицію. довіряти, розуміти, цінувати, хотіти премії, хотіти, зважувати, зважувати, бажати, пам’ятати. У значенні «зважувати» дієслово «зважувати» не є дієсловом умовного способу і може вживатися в довгих часах. Порівняйте: Піаніно важке. Воно багато важить. Це піаніно важке. Воно багато важить. Але: бакалійник зважує банани. Продавець овочів зважує банани. бажання

104МОЖЛИВОСТІ ЕКЗАМЕНУ ЧАСТИНА II 103 С.

105 104 Програма зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови Програма зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови передбачає визначення рівня навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, їх оволодіння основними видами мовленнєвої діяльності відповідно до вимог чинних навчальних програм. Рівні сформованості мовленнєвої діяльності визначені як середній, достатній та високий і відповідають вимогам чинних навчальних програм та критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов. Читання. Оцінюється рівень розуміння матеріалу, який читається, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та з ясовувати значення незнайомих слів за контекстом. Тексти побудовані на матеріалах, що відображають реалії життя у країнах, з мов яких проводиться тестування. Різниця між рівнями забезпечується двома основними підходами: шляхом добору автентичних текстів (основні ознаки відображення реалій справжнього життя, обізнаність учасника тестування з життєвими ситуаціями), що стосуються відповідних сфер; добору завдань за складністю з огляду на критерії лінгвістичної складності, тип тексту, обсяг тексту. Письмо. Перевіряється рівень сформованості навичок та вмінь писемного мовлення для вирішення практичних цілей, а саме: вміння передати в письмовій формі необхідну інформацію, правильно, з урахуванням соціокультурних відмінностей оформити і написати особистого листа, вітальну листівку, оголошення, повідомлення, нотатки тощо. Такі завдання спрямовані на перевірку сформованості рівня писемної мовленнєвої діяльності, лексико-граматичних навичок, ступенів засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини, формування мовних та мовленнєвих умінь і навичок, де важливим є уміння користуватися іноземною мовою як в усному, так і в писемному спілкуванні. Від учасників тестування очікують уміння правильно і відповідно до ситуації використовувати лексичні одиниці: частини мови, фразеологічні звороти, розмовні фрази та ідіоматичні вирази; відповідні граматичні форми (часові форми дієслів, модальні, допоміжні дієслова, дієслова-зв язки, іменники, прикметники тощо). Різниця між рівнями забезпечується через: тематику, що розглядається; використання певних лексичних одиниць та граматичних форм; кількісні програмові параметри писемного мовлення. Теми, що розглядаються Знання та вміння Навички Статті з періодичних видань; листи (особисті, ділові тощо); оголошення, реклама; розклади (уроків, руху поїздів тощо); меню, кулінарні рецепти; програми (телевізійні, радіо тощо); особисті нотатки, повідомлення Середній рівень. Читання Виокремлювати загальну інформацію з документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню тощо); виокремлювати загальну та детальну інформацію з документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо); виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо; відрізняти фактографічну інформацію від враження Читати короткі тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі; розуміти зміст прочитаного; знаходити основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою)

106Програма ЗНО Англійська мова 105 Продовження таблиці Теми Знання та вміння Навички Автобіографія, заповнення анкет, анкет; Повідомлення, особистий лист, довідкова інформація, опис особи, предмета, місця, ситуації, події Журнальні статті; листи (особисті, офіційні та ін.); Оголошення, розклад (уроків, руху поїздів тощо); меню, кулінарні рецепти; програми (телебачення, радіо та ін.); Особисті замітки, проміжні повідомлення. Письмо Основні види речень (стверджувальні, питальні, заперечні, спонукальні), їх порядок слів. Безособові речення. Теперішній час, минулий час, майбутній час, теперішній час. Речення з there is/are. Складнопідрядні речення зі сполучниками і, але. Складіть речення зі сполучниками тому що, коли, коли, що, тому. Іменники у формі множини за правилом і винятком. Використання статей. Займенники: особові, присвійні, питальні, об’єктні, вказівні. Неозначені займенники, що походять від some, any, no, every. Прикметники звичайного, вищого і найвищого ступенів порівняння, утворені за правилом, а також винятки. Вищий і найвищий ступені порівняння прислівників. Числівники: кількісні, порядкові. Прийменники місця, напрямку, часу Достатній рівень. Читання Розуміти зміст тексту; знаходити інформацію за завданням; Відокремте фактичну інформацію від вражень. Розуміти будову тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту. Достатній рівень. Напишіть Напишіть особистого листа, використовуючи формули мовних міток, прийняті в країнах, мови яких тестуються, узагальнюючи новини, розповідаючи історію про конкретні факти та події у вашому житті, висловлюючи власні думки, почуття та висловлюючи власні думки та опишіть почуття, плани на майбутнє та попросіть свого партнера надати подібну інформацію з письмового спілкування; відправити особисте повідомлення у вигляді замітки в довільній формі; Передавати персональні дані в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі; Перепис інформації з телефонної книги та плану руху; Надсилати прості ділові повідомлення (призначення зустрічі з точним часом і місцем); написати невеликий текст про важливу подію, особисті плани на майбутнє. Читання текстів на основі знайомого мовного матеріалу, розуміння змісту прочитаного; Знаходити потрібну інформацію в текстах різних типів (значення невідомих слів розкривається через відгадку, малюнок і пояснення в коментарі); Перевірте текст або серію текстів, щоб знайти потрібну інформацію. Особистий лист, стаття, повідомлення, анкета, ділове повідомлення. Складнопідрядні речення зі сполучниками і, але. Складіть речення зі сполучниками тому що, коли, коли, що, тому. Збіг часів і звітна мова. Речення зі сполучниками ні ні, ні або. Фразові дієслова (шукати, ). Модальні дієслова (can, may, should, should, must) та їх еквіваленти. The Past Continuous Tense, the Past Perfect Tense Написати розповідь про перебіг подій; описувати особу, предмет; Писати повідомлення відповідно до поставленого завдання: про події, втрату особистих речей тощо; писати особисті та ділові листи

107106 Програма ЗНО з англійської мови. кінець столу. Охоплені теми. знання та вміння. Високий рівень. Грамотність Новини, оголошення, розклади, газетні статті, звіти, уривки з літературних творів Особисті листи, ділові листи; Повідомлення, розповідь, опис, розгорнуте порівняння, розробка плану, тези Розгляньте текст або сукупність текстів, щоб знайти інформацію, необхідну для виконання певного завдання; розуміти прості автентичні тексти (журнальні статті, листи, оголошення, меню, кулінарні рецепти, особисті нотатки, новини), у тому числі художні, науково-популярні та публіцистичні тексти; систематизувати та коментувати отриману інформацію; Виокремлювати необхідну інформацію про осіб, факти, події тощо. Високий рівень. Письмове узгодження часів і непряма мова. Речення зі сполучниками ні ні, ні або. Поняття зв’язки дієслів. Творення та вживання дієслів у теперішньому, минулому, майбутньому, простому (неозначеному) активному та пасивному відмінках; у теперішньому часі, у минулому прогресивному (продовженому) і в теперішньому, у минулому часі в активному стані; у майбутньому-в-минулому часі. Уживання дієслів у формі теперішнього (неозначеного) способу для вираження майбутніх дій після сполучників якщо, коли. Будівництво відбудеться. Вживання дієслівних форм у пасивному стані теперішнього/минулого/майбутнього досконалого стану; Present/Past Progressive (Continuous) Пасивні, безособові форми дієслів (інфінітив, герундій, прислівники теперішнього та минулого часу). Відокремлюйте загальну та детальну інформацію з документів, які використовуються в щоденному спілкуванні (повідомлення друзям, оголошення, брошури, меню, газетні статті, звіти). тощо); Розрізняти фактичну інформацію та враження; розуміти абстрактні та складні тексти, уривки з художніх творів та спеціальної літератури; розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту, надсилати особисті повідомлення у короткому листі відповідного формату чи в будь-якій іншій формі, щоб висловити свою вдячність, співчуття, незадоволення, надію та відповідати на такі повідомлення; висловлювати та аргументувати свою точку зору, формулювати суб’єктивний образ дійсності, подавати інформацію про минулі події, детально описувати, порівнювати; розповідати про історичну подію; Проаналізувати точку зору на знайому тему абстрактного характеру або надати розгорнуте пояснення явища чи процесу

108Характеристика тесту з англійської мови 107 Характеристика тесту з англійської мови Зміст тесту визначається відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови (затверджено МОН України, наказ 865) Тест складається з у двох частинах: «Читай»; "Писати". Загальна кількість екзаменаційних завдань – 46. Тривалість іспиту – 120 хвилин. Тест з англійської мови складається із завдань чотирьох форм. 1. Задача на встановлення відповідності. Для завдань рекомендується вибирати заголовки тексту/частин із запропонованих варіантів; висловлювання/ситуації для оголошень/текстів; Питання на відповіді або відповіді на питання. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно домовився та відмітив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А. 2. Завдання з вибором правильної відповіді. До кожного завдання пропонується чотири варіанти відповіді, з яких лише одна правильна. Завдання вважається виконаним, коли абітурієнт вибрав і перевірив правильну відповідь у бланку відповідей А. 3. Завдання на заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, реченнями/словами з поданих варіантів. Завдання вважається виконаним, коли запитувач вибрав і відзначив правильний варіант відповіді в бланку відповідей А. 4. Завдання з розгорнутою відповіддю. Завдання вимагає від абітурієнта написати власне твердження на бланку відповідей В відповідно до запропонованої ситуації спілкування. За правильне (частково правильне) виконання завдань Ви отримуєте: за завдання з оцінки відповідності 0 1 еталон; за завдання з вибором однієї правильної відповіді 0 1 тестовий бал; за завдання на заповнення пропусків у тексті 0 1 тестовий бал; за запитання з розгорнутою відповіддю 0 24 тестові бали. Максимальна кількість балів, яку можна отримати, правильно виконавши всі завдання ЗНО з англійської мови, становить 69. Склад завдань ЗНО з англійської мови побудовано за такими принципами. 1. Завдання згруповані за видами мовленнєвої діяльності. Спочатку в тексті вводяться завдання частини «читання», потім — завдання частини «письмо». 2. Завдання в порядку знань, комунікативних умінь і навичок: розуміння основного змісту автентичного тексту, повне розуміння змісту автентичного тексту при розкритті значення невідомих слів на основі мовних і контекстуальних здогадок, спеціальної або необхідної інформації в автентичний Знаходження різних типів текстів, розуміння структури тексту, розпізнавання зв’язків між частинами тексту, розрізнення значення окремих частин

109108 Характеристика англійської мови перевіряє лексичні одиниці на основі контексту, правильно вживає частини мови та їх граматичні форми на основі контексту, складає та оформляє письмове повідомлення відповідно до мети та завдання спілкування. При підготовці до іспиту рекомендується використовувати підручники з написом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». з/п Назва Автор Клас Видавець Рік видання 1 Англійська мова (8 учень) 2 Англійська мова (8 учень) Несвіт А.М. 9 Генеза 2009 Карп юк О.Д. 9 Астон Англійська мова (8 учень) Калініна Л.В. , Самойлюкевич І.В. 9 Our time Англійська мова (9 курс, рівень стандарт) Карп юк О. Д 10 Aston English language (9 курс, академічний рівень) Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. 10 Наш час Англійська мова (9 курс, профільний рівень) Несвіт А.М. 10 Поява «Across Cultures: Great Britain Ukraine» (НМК для технікумів та профільних класів) 8 «Across Cultures: The USA Ukraine» (НМК для технікумів та спецкласів) 9 Англійська мова (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів) 10 навч. та методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. Плахотник В. М., Мартинова Р. Ю. Наш час Наш час Освіта Macmillan 2008, Педагогічно-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів 1 11 Longman Pearson 2008, 2009

110Приклади завдань у різних формах з англійської мови 109 Кінець таблиці з/п ПІБ Автор Клас Видавництво Рік видання 12 Педагогічно-методичні комплекти для всіх видів загальноосвітньої підготовки 13 Педагогіко-методичні комплекти для всіх видів загальноосвітньої підготовки 14 Педагогіко-метод. Комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів 1 11 Oxford University Press 1 11 Express Publishing 1 11 Cambridge University Press 2008, , Приклади завдань у різних формах з англійської мови, закриті завдання 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (від 1 до 2). Запишіть свою відповідь на окремому бланку для відповідей. Ваше здоров'я Плавання - чудова фізична навантаження. Це здорово, весело та розслабляюче. Оскільки плавання є видом спорту з низьким навантаженням, більшість людей люблять брати участь у цій діяльності, не боячись травмувати кістки чи м’язи. Біг підтюпцем – це виснажлива діяльність, яка іноді може бути шкідливою. Я знаю це з власного досвіду. Минулого року я пошкодив праве коліно під час бігу. Я більше не ходжу на пробіжки. Після болісного місяця відновлення я кинув біг і перейшов на водні види спорту. Зараз я думаю про те, щоб приєднатися до команди з плавання та брати участь у змаганнях. 1 Відповідно до тексту, плавання для автора є найздоровішим видом спорту. B найбільш травматичний вид спорту для людини. C діяльність, найбільш прийнятна для автора. Д найприємніше проведення часу для людей. 2 Чому автор вирішив зайнятися плаванням? А Він хотів взяти участь у змаганнях з плавання. Б Він не любив бігати. C Він хотів бути здоровим, веселитися і відпочивати. Г Під час бігу важко пошкодив ногу. Правильні відповіді: 1 С; 2D

111110 слів можна відобразити англійською мовою. Кількість номіналів, які потрібно ввести в банкноту: A B C D 1 2 A B C D 2. Збережено для першої емісії дности. Прочитайте наступний текст. З’єднайте запитання (A G) із запитаннями (1 5). Є два питання, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Подорож Україною A Чи взяли ви щось із цього досвіду? B Це ваш перший візит до Міжнародного виїзного табору? C Які відмінності ви бачите між людьми, яких ви зустріли тут, і американцями вдома? D Як деякі ваші друзі та родичі відреагували на ваш візит до Міжнародного виїзного табору в Україні? Е Вам важко в Україні? П Чи були ви ще десь за кордоном? Г Гроші, які ви заробили... Як ви думаєте, ви самі заплатили за цей табір? 1 Я думаю, що я хотів подорожувати, але це ніколи не було моїм пріоритетом. Раніше я був у Греції під час шкільної екскурсії. Я дуже любив Грецію, але все, що ми бачили день за днем, це руїни. Я також люблю зустрічатися з людьми. В Україні все навпаки. Я не відчуваю себе туристом. Я хотів би побачити більше пам'яток. Це було варте грошей, які я заробив, щоб приїхати сюди. 2 Так, мені довелося заощадити на це. У мене було дві підробітки. Першим був дитячий садок, де працюють двоє моїх двоюрідних братів. Я працював там повний робочий день у червні. Я також працював зі своїм батьком, який є власником пивоварні. 3 Дехто запитував: "Де Україна?" і: "Чому ти йдеш? Ну, це круто... принаймні ти робиш щось інше, ніж бути на баскетбольному майданчику щодня". Це не було: «Вау, ти їдеш в Україну!» Ти живеш моєю мрією! Я дуже хотів туди потрапити!» Люди мого віку навіть не знають про Чорнобиль. Знаєш, мені лише сімнадцять. 4 Роя (моя дівчина) вважає, що люди тут досить щирі. Це може бути тому, що вона з Каліфорнії, але насправді я відчуваю, що жителі Міннесоти теж щирі. Було приємно зустріти тут людей. Коли я представився деяким українським дітям у місті, вони були привітними та усміхненими. Вони розповідали мені багато цікавого про своє рідне місто, свої школи та друзів. 5 Цей табір навчив мене, що я дійсно хочу навчатися за кордоном. IC чудовий. Але я думаю, що я можу більше побачити країну, навчаючись за кордоном. Рекомендовані варіанти: 1F; 2G; 3D; 4°C; 5А; Вам не обов’язково використовувати варіанти B і E. Список доступних місць: A B C D E F G

112Натисніть тут, щоб створити форму, яка зосереджена на обережному/обурливому погляді на третє століття. Прочитайте наступний текст. Виберіть (1 4) T, якщо твердження вірне згідно з текстом, F, якщо хибне. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Міста в космосі. Чи люди коли-небудь будуть жити в космосі? Деякі вчені вважають, що це можливо. Ще кажуть, що треба буде. чому Відповідь така: незабаром нам знадобиться більше енергії, ніж нафта, вугілля та газ можуть забезпечити на землі. Населення планети постійно зростає. За нинішніх темпів зростання до 2050 року він перевищить десять мільярдів (10 000 000 000), приблизно вдвічі більше, ніж сьогодні. Нам потрібно десь знайти більше енергії для всіх цих людей, і космос є хорошим місцем для її отримання. Як люди будуть жити в космосі? І як вони отримують всю цю енергію? У вчених є відповідь. Вони хочуть побудувати величезні космічні міста, де тисячі людей зможуть жити і працювати так само, як на Землі. Вашим головним завданням буде побудувати колектори енергії для захоплення сонячної енергії та повернення її на Землю. На жаль, у життя в космосі є одна велика проблема: немає гравітації. Без сили тяжіння все пливе навколо і звичайне життя неможливе. Однак вчені знайшли і вирішення цієї проблеми. 1 Вчені майже впевнені, що люди найближчим часом житимуть у космосі. 2 Зростання населення є причиною того, що людство буде жити в космосі в осяжному майбутньому. 3 Вчені вирішили забезпечити людей мінералами за допомогою спеціальних приладів у космосі. 4 Невагомість змусить людей жити в незвичних умовах у космосі. Максимальна кількість: 1 Т; 2T; 3F; 4T. Використовуйте такі параметри: T F Перевірте інструкції та інструкції. Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) те, що найкраще відповідає (1 6). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Для чого стародавні єгиптяни будували піраміди? Чому б не гігантські прямокутники чи якась інша форма? Єгиптологи вважають, що це (1) пагорби, які піднялися після потопу в день створення. Ця ідея, безсумнівно, походить від (2) землі, яка раніше була затоплена Нілом, і (3) створення островів, які вважалися символами Дня Творіння. Отже, піраміда могла б представляти такий пагорб. Але можна запитати, чому (4), чому він мав ребра, що вели до піку? Інша ідея полягає в тому, що королі використовували піраміди (5).

113112 прикладів завдань різної форми з англійської мови. Але це все припущення. Остання теорія полягає в тому, що в єгипетському місті Геліополіс (центр поклоніння сонцю в Єгипті) (6). Можливо, цей священний камінь мав форму піраміди, і люди, які будували піраміди, намагалися її повторити, оскільки верхня частина піраміди називається бенбен. А позначає первісні пагорби, В — коли відплив відплив. С піднятися на своє небо. Г природний стан Єгипту Великі піраміди Правильні відповіді: 1 А; 2D; 3B; 4E; 5°C; 6G; Варіанти F і H, які вам не обов’язково використовувати. Приклад виділення відповідей у ​​бланку: А Б В Г Д Д Ж відкрите завдання 1. Завдання з розгорнутою відповіддю. Ви хочете запросити свого англійського друга по листуванню влітку. Напишіть йому/їй листа, в якому ви: запрошуєте його/її; Запитайте про час візиту. розкажіть щось про свій будинок; Скажіть, які місця ви хочете йому/їй показати. Почніть свій лист із: Шановний Джиммі/Кейт, з днем ​​народження!

114Варіант сигналу 113 ПРОЧИТАЙТЕ варіант сигналу Завдання 1 Прочитайте наведений текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Планування щасливого Нового року Ви зайняті прийняттям новорічних обіцянок або поклялися більше ніколи не приймати новорічних обіцянок? Якщо це останнє, ви не самотні. Так багато людей деморалізуються, приймаючи рішення рік за роком, що вони пам’ятають лише кілька тижнів або, можливо, навіть кількох днів. Наші правила новорічних обіцянок допоможуть вам досягти успіху з самого початку. (1) Успішні рішення починаються з сильного бажання щось змінити. Щоб досягти успіху, ви повинні вірити, що можете досягти того, що задумали, і ця віра підкріплюється вашою непохитною підтримкою. (2) Простий, але потужний метод досягнення вашої мети — викласти свій намір у письмовій формі. Є щось у нас, що створює більше відданості та стимулу, якщо ми знаходимо на це час. Запишіть це на аркуші паперу та зберігайте там, де ви його часто бачите: на столі, у холодильнику чи гаманці. (3) Це те, де так багато резолюцій зазнають невдачі. Виразити те, чого ви хочете досягти, це одне; Вирішувати, як це зробити, зовсім інше. Не пропустіть цей крок! Спочатку уявіть, де ви хочете бути. Потім поверніться туди, де ви зараз. Запишіть усі віхи, які ви записуєте між ними. і вирішіть, що ви будете робити, щоб досягти кожного з цих етапів. Ви повинні знати кожен крок і мати план на наступний крок. (4) Не все буде так, як ви планували. Якщо ви занадто жорсткі у своїх рішеннях, перша маленька перешкода може збити вас з курсу.

115114 Варіації сигналів. Складаючи план, спробуйте передбачити деякі проблеми, з якими ви зіткнетеся. Складіть план на випадок непередбачених ситуацій для тих, хто найбільш ймовірний, і подумки підготуйтеся до інших. Майте на увазі, що сама ваша роздільна здатність також може змінюватися з часом. Це не провал, це реальність. У міру того як змінюється ваше життя, змінюються і ваші цілі, мрії та бажання. (5) Хоча знання про добре виконану роботу може бути достатньою винагородою, ми всі час від часу раді невеликій винагороді. Навіть найвідданішій людині потрібен невеликий поштовх, і іноді найкращим способом зробити це є зовнішня винагорода. Розробляючи свій план, запишіть кілька віх, які ви відзначаєте, коли досягаєте їх. Але коли ви роздаєте їх, ви хочете переконатися, що нагороди залишаються особливими та їх не надто легко отримати. Новорічні обіцянки можуть бути болісними або радісними. Це ваше рішення. Передумова полягає в тому, щоб зосередитися на чомусь, чого ви справді хочете і чого прагнете. Якщо ви це зробите, ви матимете чудову можливість залишатися мотивованими та процвітати! А B C D E F G H A Будьте гнучкими B Дотримуйтеся свого рішення C Використовуйте систему нагадувань D Запишіть E Будьте реалістами F Відстежуйте свій прогрес G Нагороджуйте себе H Складіть план Завдання 2 Прочитайте текст нижче. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Небезпека солярію У Сполученому Королівстві, країні, яка славиться поганою погодою та відсутністю сонячного світла, сильно засмагла молодь, здається, зростає. Отже, як вони досягають своєї золотої засмаги? Деякі обирають варіант без сонця та засмагають із флакона. Однак, здається, інші звертаються до соляріїв, яких у Великобританії тисячі. Так чому ж англійці вважають за краще засмагати? Вони часто намагаються наслідувати своїх улюблених зірок, футболістів або футбольних дружин. Дослідження Британської асоціації соляріїв показує, що багато людей вважають, що засмага допомагає їм почуватися та виглядати здоровішими. Це переконання, яке точно не поділяє Cancer Research UK. Вони розуміють, що загар – це не ознака здоров’я. Фактично, вони суворо забороняють відвідування солярію молодими людьми. На своєму веб-сайті вони стверджують, що люди, які користуються солярієм до 35 років, мають більше шансів захворіти на меланому. Небезпека прийняття сонячних ванн, здається, не хвилювала 10-річну Келлі Томпсон, яка потрапила в заголовки газет у квітні після того, як отримала сильні опіки від прийняття сонячних ванн протягом 16 хвилин. Мати Келлі була приголомшена тим, що її дочці дозволили користуватися солярієм, а солярій не працює.

116Сигнальний варіант 115 безпілотний. Вона зазначила: «Не було кому порадити щодо використання цих потенційно небезпечних машин». Незрозуміло, чи уряд Великобританії звернув увагу на такі недавні драми із засмагою. Однак очевидно, що саморегулювання в шкіряній промисловості навряд чи триватиме довго. Невдовзі після того, як історія Келлі потрапила в новини, уряд оприлюднив заяву, в якій радив особам молодше 18 років не користуватися солярієм і що всі салони повинні перебувати під наглядом навченого персоналу. 6. Основна ідея тексту полягає в тому, що Великобританія — країна, сумно відома браком сонця; B: У Великій Британії є чимало дуже засмаглих молодих людей; C англійці вважають за краще бути бронзовими; D Сонячні опіки можуть бути небезпечними для здоров'я молодих людей. 7. Автор вважає, що молодь воліє засмагати, тому що наслідує стиль відомих людей; Б це корисно для здоров’я; C Може допомогти подолати депресію, викликану похмурою погодою. Вчені стверджують, що засмага корисна для здоров’я. 8. Cancer Research UK стверджує, що молоді люди не повинні перебувати на сонці; B Існує вищий ризик розвитку меланоми у людей, які користуються солярієм до 35 років; C Небезпечно для здоров'я молодих людей мати засмаглу шкіру. D-меланома часто зустрічається у людей до старості. З тексту можна зробити висновок, що мати дозволила Келлі Томпсон А користуватися солярієм; Б отримав важкі опіки після 16-хвилинного лежання на солярії; C отримав інструкцію від персоналу солярію користуватися солярієм; D має красиву бронзову шкіру. 10. Відповідно до британського уряду, солярії є саморегульованими; Б Неповнолітнім не рекомендується користуватися солярієм; C Особи до 18 років можуть користуватися солярієм за згодою батьків; Від салонів залежить, чи є у них навчений персонал для догляду за маленькими клієнтами. А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г Вправа 3 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (11) Thistle Kensington Gardens Цей сучасний готель пропонує затишне та спокійне місце для проживання. Розташований на обсадженій деревами вулиці Бейсуотер-роуд з видом на Гайд-парк. Послуги: хімчистка/пральня. Доступ в інтернет. лаунж-бар. простір для подій. Ресторан. Найближча станція метро: Queensway.

117116 варіантів готелів (12) Days Inn London Gateway Тип розміщення: Holiday Inn Готель Days Inn London Gateway розташований між перехрестями 2 і 4 автомагістралі M1. Він пропонує просторі номери з окремою ванною кімнатою, безкоштовне супутникове телебачення в кожній кімнаті та все необхідне для приготування чаю/кави. . /Набір для приготування чаю. Зручності для приготування їжі, безкоштовні газети, телефони та безкоштовна автостоянка роблять Days Inn чудовою ціною. У готелі Days Inn London Gateway також пропонується широкий вибір закладів харчування та напоїв, у тому числі бар і ресторан з повною ліцензією. (13) Park Royal Hotel Тип розміщення: Ліжко та сніданок Готель Park Royal розташований у самому центрі Лондона, поруч із транспортним сполученням з усіма пам'ятками та бізнес-центрами Лондона. Номер з люксом і масажним душем. кольорове телебачення. Підключення до телефону та комп'ютера з прямою зовнішньою лінією. Безкоштовне приладдя для приготування чаю та кави. Фен для волосся. Усі кімнати повністю кондиціоновані. Їдальня. Безкоштовне обмежене паркування. (14) Croydon Cottage Розташований у Зеленому поясі (приблизно 15 хвилин поїздом від Лондона), Croydon Cottage пропонує безперешкодний краєвид і комфортабельне житло. Котедж, до якого веде лісова дорога, колись був одним із двох котеджів для мисливців. Це окрема частина будинку власника. Сад із терасою — чудова розвага для маленьких дітей, але зауважте, що тут є неогорожений ставок. Від котеджу можна гуляти лісами та парками, а поруч є 9 полів для гольфу. У районі Південний Кройдон, приблизно за милю від готелю, є широкий вибір ресторанів і пабів. (15) Gloucester Hotel Тип розміщення: Бюджетне розміщення. Усі номери готелю Gloucester оснащені сучасними зручностями, комфортабельним лаунжем з телевізором і баром.У готелі також є ліфт і номери на першому поверсі для легкого доступу. Наші співробітники вільно володіють французькою, іспанською, португальською, урду, гінді, польською та російською мовами. Цей готель А B C D E F G H A є правильним місцем для вас, якщо ви шукаєте житло за межами Лондона. B включає басейн і тренажерний зал. C - це готель типу "ліжко та сніданок" у будівлі 19 століття. D має персонал, який говорить кількома мовами. E пропонує усе необхідне для приготування чаю та кави та безкоштовне супутникове телебачення. F знаходиться в центрі міста, що зручно для пересування по Лондону.

118Варіант Signal 117 G – відмінний вибір для тих, хто шукає комфортного та спокійного відпочинку. H — історична пам'ятка, яка нагадує відвідувачам про відомих акторів. Завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожної кімнати (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. 4 січня в Дубаї офіційно відкрили найвищу будівлю в світі. Висота 828-метрового Бурдж-Халіфа тримається в секреті (16). Він удвічі вищий за Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку. Ще одним великим сюрпризом на відкритті стала нова назва вежі. Будівлю завжди називали Бурдж Дубай. Однак правитель Дубая оголосив, що тепер він буде називатися Бурдж Халіфа на честь правителя Абу-Дабі, сусіда Дубая. Багатий нафтою емірат Абу-Дабі допоміг врятувати Дубай (17). Є ймовірність, що Бурдж ще деякий час залишатиметься найвищою будівлею у світі. (18) Забудовників, здається, мало цікавлять амбітні будівельні проекти. Проте власники Burj довіряють будівлі (19). Продано понад 90 відсотків площ. Його будівництво коштувало 22 мільярди доларів і побило багато рекордів. Церемонії відкриття включають найвищий у світі феєрверк (20) над найвищим у світі фонтаном. У будівлі знаходиться найвища в світі мечеть і басейн (21) і 76. Бурдж Халіфа має 1044 розкішних квартири, 49 офісних поверхів і готель Armani на 160 номерів. У вежі проживатимуть і працюватимуть близько 12 тисяч людей. A до церемонії відкриття B пережив важкі часи C перебуває на 158 поверсі D після глобальної фінансової кризи 2008 року E освітлює небо F передчуття можливого фінансового краху G буде успіх H президент компанії Мохамед Алаббар А B C D E F G H завдання 5 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Нагорода The Greatest Living Brit Award Британці визнали королеву Єлизавету II найдовше живучою британкою, випередивши її (22), колишнього бітла сера Пола Маккартні, прем’єр-міністра баронесу Тетчер і поп-зірку Роббі Вільямса. Королева не була присутня на (23), щоб отримати свою нагороду особисто. (24), її молодший син принц Едвард зробив матері особливий подарунок по відеозв'язку. Королева дуже популярна серед свого народу (25). Вона перебуває на троні з 1953 року і є однією з небагатьох британських королівських осіб, які уникли скандалу. Її популярність зменшилася після смерті Діани, принцеси Уельської в Парижі в 1997 році, але вона залишається дуже популярною (26) жінкою донині.

119118 варіантів сигналу А B C D New — нагорода британцю, який живе найдовше. Нагороду вручає ITV, один із найбільших (27) телевізійних каналів Великобританії. Гай Фрімен з ITV сказав, що «Великобританія була фантастичною церемонією, яка продемонструвала все, що робить Великобританію великою». Він (28) каже, що церемонія нагородження (29) стане щорічною. Першим переможцем у 2005 році став Тім Бернерс-Лі, (30) Всесвітньої мережі. (31) Нагорода, вручена на церемонії, дісталася зірці футболу Девіду Бекхему, який отримав нагороду за глобальні досягнення. Це включає в себе його досягнення на футбольному полі, його благодійну діяльність і його (32) просування Британії та (33) культури в усьому світі. A B C D 22 перемога поразка перемога перемога 23 зарубіжна церемонія тенденція популярності 24 але так 25 нещодавно 26 номер кількість кількість людей 27 популярність популярна карнавальна спільнота 28 додавання додатково 29 пішов пішов пішов пішов 30 винахідник винайти інвентар винайти 31 інший інший інший інший 32 Діяльність Пенсія trend Normal 33 Great Britain Britannica British Brit Завдання 6 Прочитайте наведений нижче текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Багато (34) про те, наскільки антисоціальними є Інтернет і мобільні телефони. Але правда в тому, що комунікаційні технології зближують людей, відповідно до (35) нового дослідження. Дослідження Pew Internet і American Life Project показало, що члени сім’ї (36) залишаються на зв’язку частіше, ніж будь-коли. І все зводиться до наших чатів, мобільних телефонів і текстових повідомлень. Це логічно. Років тому (37) потрібно було багато часу, щоб написати листа, потім знайти конверт, піти на пошту, купити марку та відправити її. Сьогодні ми пишемо електронні листи (38), чекаємо в супермаркеті на здачу, а їм (39) це подобається. Безкоштовні інтернет-дзвінки (40) також дозволяють нам спілкуватися частіше і довше. Задіяні всі – від п’ятирічних дітей до технічно підкованих бабусь і дідусів. Згідно з опитуванням Pew, технології дуже позитивно впливають на те, як спілкуються сім’ї (41). Дослідники запитали 2252 дорослих, чи впливають нові технології (42) на якість спілкування

120Варіант сигналу 119 її родина. 53 відсотки сказали, що спілкування з родичами, з якими вони не живуть, покращилося, а 2 відсотки сказали, що технології зменшили його. Ці цифри були подібними для тих (43), які жили в тому ж будинку, що й їхня родина. Керівник проекту Лі Рейні сказав: «У родинах будується новий вид зв’язку за допомогою (44) технологій». Співавтор дослідження Баррі Веллман погодився: «Раніше було так, що (45) чоловіки йшли на роботу, жінки йшли на роботу один до одного або залишалися вдома, а діти йшли до школи і не йшли до школи до 5 років. :30 або 6:00 вечора A B C D 34 було сказано було сказано було сказано було сказано сказав сказав 35 до перед 36 є утримуйте було утримуйте були утримуйте утримуйте утримуйте 37 прийняти взяти прийняти взяти взяти взяти прийнято прийнято 38 під час 39 надіслано надіслано надіслано надіслано надіслано 40 допомогла допомогла допомогла допомогла 41 далі в межах 42 збільшилася збільшилася збільшилася 43 життя життя прожило життя 44 це це те 45 було було А Б В Г НАПИСАННЯ 46. Напишіть статтю для туристичного журналу про історичне чи культурне місто поблизу вашої країни (принаймні 100 Використовуйте наступний план: ПЛАН Вступ Розділ 1: Назва, місцезнаходження, опис Основний розділ Розділ 2: Історичні факти Розділ 3: Що відвідувачі можуть побачити/робити там Висновок Розділ 4: Рекомендації

121120 Сигнал Бланк варіантів відповідей У завданнях позначайте лише правильну відповідь: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Місце для виправлення неправильної відповіді. Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

122ТЕСТ рівень: середній ПРОЧИТАЙТЕ КОНТРОЛЬ 1 (1) (2) (3) (4) (5) Завдання 1 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Як мати добрі стосунки з батьками Без взаємної поваги будь-які стосунки будуть нещасливими. Люди, які поважають один одного: а) цінують думку один одного; б) слухають один одного; в) не погоджуються, не кричачи та не ображаючи. І пам’ятайте: ваші батьки жили довше за вас, не нехтуючи своїм досвідом і знаннями. Це ваш ключ до свободи. Шлях до побудови довіри – через чесність і відповідальність. Чесність означає не брехати чи маніпулювати. Відповідальність означає бути надійним і використовувати здоровий глузд. Якщо ваші батьки вам довіряють, їм набагато легше сказати «так». Ваші батьки хочуть знати, що відбувається у вашому житті. Якщо ви залишите їх у невіданні, вони не дізнаються, коли вам потрібна їхня допомога та чи можуть вони вам довіряти. Скажіть їм, що ви задумали, поділіться з ними своїми думками та почуттями та запитайте їх поради (вам не обов’язково її приймати) щодо ваших проблем. Спілкування створює близькість. Якщо ви завжди будете чесними, батьки, швидше за все, повірять тому, що ви говорите. Приховування правди або додавання надто великого драми іноді може ускладнити батькам повірити в те, що ви їм говорите. Коли ви розповідаєте історії, вам важко довіряти. Доброзичливий і ввічливий тон підвищує ймовірність того, що батьки вислухають і сприймуть ваші слова серйозно. Це також збільшує ймовірність того, що вони будуть говорити з вами так само. Звичайно, всім нам (в тому числі і дорослим) важко, коли ми за щось сердимося. Якщо ви думаєте, що ваші почуття переповнюють вас, зробіть щось перед співбесідою, щоб трохи випустити пар: пробіжтеся. кричати. Вдарте подушку. Робіть усе можливе, щоб здаватися спокійним, коли вам це потрібно. Ці вказівки працюють в обох напрямках. Якщо ваші батьки час від часу порушують будь-які з цих вказівок, поговоріть з ними про це. Виберіть час, коли вам обом буде спокійно і комфортно (ніколи ви не сердитеся). Потім поясніть їм, що вони зробили, що це викликає у вас почуття та чого ви очікуєте від них замість цього.

123122 рівень: середній А B C D E F G H A Здобудь довіру батьків. B Намагайтеся не сперечатися і не приставати. C Говоріть з повагою Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Століттями Китай виробляв єдині чаї, відомі західному світу. Чай був двох основних сортів: зелений і чорний. Чорний чай окислюється, а зелений не окислюється. Кожен тип чаю, чорного чи зеленого, був доступний у різних кількостях, якості та з різних регіонів вирощування в Китаї. Чаї отримали англізовані китайські назви для споживання в Європі та Америці. Деякі чаї, які доставляються, як-от транспорт Катті Сарк, все ще доступні. Лапсанг сушонг, буквально «маленька рослина гори Лапу», відомий своїм смолистим смаком, який створюється шляхом сушіння над сосновими дровами. Згідно з легендою, свій неповторний смак цей чорний чай отримав випадково. Кажуть, що китайська армія розташувалась на чайній фабриці, повній сохлого листя, яке потрібно було перенести, щоб розмістити солдатів. Коли солдати пішли, листя потрібно було швидко висушити, тому робітники розпалювали ялинові багаття, щоб прискорити висихання. Чай вчасно потрапив на ринок і був створений новий смак. Справжня причина, чому цей чорний чай спочатку отримав свій димчастий смак, полягає в методах консервування, які використовували китайські виробники чаю в 17 столітті, коли вони почали експортувати свій чай до Європи та Америки. Їх традиційний зелений чай не дуже добре подорожував і швидко псувався під час багатомісячної подорожі по суші та морю. Коли «Катті Сарк» відійшов, цей час у дорозі скоротився до шести місяців. Виробники розробили метод скручування, окислення та сушіння чаю, щоб він довше зберігав свою якість. Після того, як чаї окислювалися, їх розкладали по бамбукових кошиках, поставлених на стелажі в сушильній кімнаті. Це було побудовано над обігрівачами, які дозволяли теплу надходити через вентиляційні отвори в стелі до сушильної кімнати вище. Для підживлення печей виробники чаю використовували місцеву соснову деревину з лісів, які оточували фабрики (і досі так і працюють), і оскільки дрова горіли повільно, виділялася певна кількість диму, який поглинався висихаючим чаєм і виділяв . має злегка копчений, соковитий смак сосни. Фабрики, які виготовляли цей злегка копчений чорний чай у провінції Фуцзянь, досі виготовляють злегка копчений лапсанг так само, як і 400 років тому. Щоб безпечно та якомога свіжіше доставляти чай до Європи, його упаковували в ящики з м’якої деревини, вистелені зсередини свинцевою фольгою, а зовні накривали бамбуковими або тростиновими килимками для захисту. Скрині для чаю виготовляли різних розмірів і іноді неправильної форми, щоб адаптувати навантаження до делікатно вигнутих корпусів чайних ножиць. Ящики в кожному ярусі розділялися так званими дерев'яними планками

124ВИПРОБУВАННЯ як кріплення для додання стабільності вантажу, забезпечуючи циркуляцію повітря. Рульове управління та нижній трюм «Катті Сарк» були б забиті такими ящиками для чаю. 6. Яке з наведених тверджень згідно з текстом є правильним? Весь чай з Китаю був перевезений до Англії на кораблі Катті Сарк. B Lapsang Souchong — ім'я виробника чаю. C Як чорний, так і зелений чай хімічно поєднуються з киснем. Чорний чай D Lapsang Souchong випадково отримав свій димчастий смак. 7. Згідно з легендою, солдати китайської армії розпалювали відкриті вогнища з соснових дров, щоб прискорити висихання чайного листя. Б. Відкладіть сире чайне листя на ніч. C запустив чай ​​вчасно. D розробив новий тип чаю. 8. Нова технологія заварювання чаю з неповторним димним ароматом покликана зробити чай ще смачнішим. Б в результаті створення нового методу збереження. C тому що новий чай втратив свою якість під час подорожі місяця. D від європейських виробників. 9. Який висновок можна зробити з тексту про спосіб заварювання чаю з неповторним ароматом диму? A Чай сушили на бамбукових кошиках, а потім окислювали. Б Сушильна кімната була поруч з печами. C Чайники використовували бамбукову деревину для палива печей. D Чай для сушіння набув злегка димчастого смаку завдяки сосновому лісу, що заправляв печі. 10. Які з наведених тверджень можна вивести з тексту? Спосіб приготування цих злегка копчених чорних чаїв у провінції Фуцзянь не змінювався протягом 40 років. Б Під час транспортування до Європи чай був упакований у бамбукові ящики. C Скрині для чаю були однакового розміру та форми. D Dunnage — це дерев’яні рейки, які відокремлювали чайні скрині. А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г Вправа 3 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Події, які відділяють нас від ЄВРО-2012 Готуючись до турніру, УЄФА планує ще сім великих подій до початку Чемпіонату Європи з футболу.

125124 дні: вересень (11) Набір волонтерів Волонтерська кампанія стартувала в червні і завершилася наприкінці вересня. Тоді на офіційний сайт УЄФА надійшло понад 12 тисяч заявок зі 110 країн світу. Тепер потенційні волонтери подають заявки на вакансію та проходять співбесіди. Тому в організації чемпіонату допомагатимуть лише люди. (12) Акція «Друзі ЄВРО 2012» Ще однією подією, що відбулася у вересні, стало підведення підсумків акції «Друзі ЄВРО 2012». Україна та Польща повинні затвердити остаточний список друзів-чемпіонів; Кожна приймаюча країна має по 100. Українська сторона вже визначила більшість і серед них є відомі спортсмени (наприклад, брати Клички, Сергій Бубка, Валерій Борзов), політики та знаменитості. "Вони не просто друзі з футболом, я думаю, що вони близькі люди", - сказав президент УЄФА Мішель Платіні. «Знаю, що ніхто, хто отримав запрошення взяти участь у програмі, не відмовився стати частиною футбольного свята. Разом ми влаштуємо незабутню подію!» Головною і найважливішою подією, безсумнівно, стане жеребкування ЄВРО.Офіційна церемонія відбудеться 2 грудня в київському палаці «Україна». країна ЄВРО 2012 і міста стартують. Крім того, офіційний м'яч ЄВРО 2012 буде представлено 2 грудня. планує екскурсію за кубком ЄВРО 2012, який буде вручений переможцю. Тур включає роуд-шоу Кубка Анрі Делоне містами-господарями, презентацію спеціального відео з історії турніру та показ великої повітряної кулі у формі трофей.(15) Презентація офіційної пісні Презентація офіційної пісні Європейського футбольного турніру відбудеться в березні 2012 року. Ця подія буде останньою подією перед початком ЄВРО 8 червня 2012 року відкриття церемонія ЄВРО відбудеться на варшавському стадіоні. Фінал відбудеться 1 липня на НСК "Олімпійський" у Києві. У цій події Україна та Польща виграли по 100 чемпіонатів друзів. B, буде три основні події. C збираються глядачі на стадіоні «Олімпійський» у Києві в червні, D планується роуд-шоу, відеопрезентація та шоу повітряних куль. E Спостерігається презентація гімну УЄФА. Запрошуються відомі спортсмени, політики та знаменитості. G УЄФА найняв тисячі молодих людей для допомоги в організації чемпіонату. Усі можуть бути впевнені, що ЄВРО-2012 розпочнеться одразу після цього.

126Контрольне завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожної кімнати (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. З тисячами доступних програм навчання англійською мовою (16), студентам часто важко знайти ідеальну програму для них. Щоб зробити правильний вибір, учням необхідно враховувати низку факторів. По-перше, знайдіть програму, яка допоможе вам досягти ваших цілей, будь то бізнес, вступ до коледжу чи задоволення. Перевірте веб-сайт програми, щоб дізнатися, чи можете ви знайти заяву, яка має на меті оприлюднити власні цілі програми. Попросіть показати копію навчального плану (17). Поговоріть із нинішніми чи колишніми студентами, щоб дізнатися, яким був їхній досвід. По-друге, подивіться на кваліфікацію викладачів, щоб побачити не лише (18), але й їхній досвід роботи з іноземними студентами. Чи мають викладачі досвід роботи за кордоном? Ви говорите іншою мовою? Якщо так, то вони зможуть краще зрозуміти рівень освіти своїх учнів. По-третє, запитайте про склад студентів програми. Скільки національностей представлено в класах? Різноманітність студентів пропонує вам різноманітні можливості розмовляти англійською мовою та пізнати інші іноземні культури. Але навіть якщо є студенти (19), можна отримати дуже позитивний досвід, особливо якщо вчитель заохочує використання англійської мови в класі. З іншого боку, не просто обирайте програму за складом класу. Майте на увазі, що ви проводите в класі лише кілька годин на день, тому у вас є більше часу поза уроками (20). Отже, ЦЕ ваш справжній клас. Потім порівняйте ціни на програми в тому районі, де ви хочете жити. Майте на увазі, що ціна не є найкращим показником якості програми. Однак майте на увазі, що кращим і досвідченішим викладачам часто платять більше, і це відображає плата за навчання. Крім того, школа може надати хороші комп’ютерні, рекреаційні та освітні засоби (21), щоб створити гарне середовище для навчання, і тому це може бути зараховано до вашої плати за навчання. Отже, як показує досвід, ви отримуєте те, за що платите. A як довго вони викладають B що може сприяти C чого вивчають у класі D як взаємодіяти з людьми в громаді E високі стандарти якості F через погану підготовку G хто розмовляє вашою мовою H розкидані по всьому світу А B C D E F G H Завдання 5 Читання наступного тексту. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. iPhone відповідає. Тепер навіть ваш телефон може відповідати. Метт Легенд Геммелл, (22) дизайнер з Единбурга, отримав новий iPhone від Apple Inc. і запитав його: Хто твій батько?

127126 секунд: «Ти», — відповів телефон, у формі (23) авторитетної людини. Справжня наука про штучний інтелект нарешті наздоганяє науку (24). HAL 9000, моторошний комп’ютер, який міг би відповідати фільму «2001: Космічна одіссея», ожив у формі Siri, персонального помічника (25), який входить до нового iPhone 4S від Apple, який буде випущений у жовтні. розташований. приймає словесні команди та запитання та (26) з комп’ютерним мовленням. Справжні люди реагують на це дивовижне (27), ставлячи своєму iPhone безглузді запитання. Хороша новина полягає в тому, що Siri має почуття гумору. Міка Гантман, директор відділу мобільного бізнесу компанії HasOffers.com із програмного забезпечення в Сіетлі, запитав свого 28-річного чоловіка: «Якби лісовик міг рубати дрова, скільки б дров він нарубав?» Це африканська або європейська деревина". Нікі Келлі, 40 років із Саффолка, Великобританія, запитала свій iPhone: "Розкажи мені анекдот". Відповідь була: "Два iPhone заходять у бар... Я забув про решту. Коли блогер Джошуа Топольський запитав Сірі про життя, він сказав: «Я не можу відповісти на це зараз, але дайте мені трохи часу, щоб написати справді довгий твір, у якому нічого не відбувається».) Сарказм вимагає багато роботи. За словами Нормана Вінарскі, співзасновника компанії, яку Apple купила за 200 мільйонів доларів, 30-річний Сіріс «глибоко замислився» над індивідуальністю свого програмного забезпечення. Siri виросла з проекту штучного інтелекту в дослідницькому інституті SRI International. Речниця Apple відмовилася відповідати на запитання про (31) функції Siri. (32) використовує різні голоси на кожному з доступних ринків: жінок у США, Австралії та Німеччини та чоловіків у Великобританії та Франції. Однак ми знаємо, що в основі Siri дві різні системи. Один слухає та (33) те, що говорять клієнти, інший інтерпретує значення запиту та відповідає А B C D A B C D 22 програмне забезпечення взуття столові прилади порцеляна 23 прислів’я голос голос мова 24 відкриття комп’ютерна фантастика заснована на 25 теоретично нереально фактично віртуально 26 відповідає на запити запитує вимоги 27 запрошення уявіть винахід вторгнення 28 iphone співробітники персонал співробітники 29 помилкова імітація природний штучний 30 користувачі споживачі виробники клієнти 31 чому що як якщо 32 він чи вона 33 відповіді перекладені копії перезавантажено

128Контрольне завдання 6 Прочитайте наступний текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Ураган був кошмаром Кевін Парфе з Мартініки розповідає про катастрофічний досвід: «Ця історія (34) близько семи років тому. Тоді мені було лише 11 років, але фотографії цього тижня все ще є (35) Це все сталося вчора. Цього тижня нам довелося зіткнутися з (36) найсильнішим ураганом Мартініка (37). Той факт, що я був маленьким, додавав впливу такого досвіду. Я все ще чую шум вітру (38), який вібрує на заклеєних вікнах. Надворі все літало чи рухалося... дерева, папір, пластик. Але кошмар не був етапом, коли ми просто були налякані й не мали інших варіантів. Справжній був після його удару. Фактично Hurricane (40) вдарив по острову лише один раз, але тричі, завдаючи все більшої шкоди з кожним проходом. Нам (41) довелося вийти з дому на цілий тиждень після цієї події. Усі дороги (42) були закриті, у нас не було ні води, ні телефону. За цих обставин (43) дехто не мав контакту з рештою моєї родини, яка проживала на острові. Важко було пережити відчуття підозри про смерть своїх близьких і родичів. Нам (44) особливо подобається це (45) за жахливий тиждень. Ці сім днів були для мене справжнім кошмаром». A B C D 34 так само ясно, як так само ясно, як ясно і досить ясно 36 у на перед до 37 коли-небудь бачив коли-небудь бачив коли-небудь бачив 38 удар до удару подув дув 39 ні, кожного разу 40 не перетинай не перетинай не перетинай не перекресли не перекреслив 41 не міг не міг не міг не міг не міг не було 45 розв’язано було розв’язано розв’язано було розв’язано А Б В Г НАПИШІТЬ 46. Скористайтеся наведеним нижче планом, щоб написати твір за та проти (мінімум 100 слів) про плюси, мінуси та недоліки соціальних мереж. ПЛАН Вступ Розділ 1: Укажіть тему. Основний розділ 2: Установіть точки для соціальних мереж. Розділ 3: Визначте бали проти соціальних мереж. Висновок Розділ 4: Узагальніть переваги та недоліки соціальних мереж.

129128 Рівень: Проміжний аркуш відповідей У завданнях позначайте лише правильну відповідь так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Впишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

130КОНТРОЛЬНА РОБОТА ТЕСТ 2 Reading task 1 Прочитайте наведений текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Підтримання миру Скрізь, де у світі виникає конфлікт і вороги погоджуються допустити третю сторону або нейтральні сили, щоб спробувати зберегти мир, зазвичай ми бачимо на місцях добре відомих «блакитних шоломів» ООН. (1) Справжнє визначення миротворчої діяльності є дещо незрозумілим і ніколи не включалося в оригінальний статут ООН, але виглядає приблизно так: «Використання військового персоналу з різних країн під командуванням ООН для вирішення збройних конфліктів між або між» в межах держав». Миротворчість — це не лише встановлення фактів чи масштабне військове втручання, а щось середнє. За останнє десятиліття стало зрозуміло, що для того, щоб миротворча діяльність була успішною, певні речі вже мають бути на місці, конфлікт має фактично закінчитися, і має бути щире бажання миру з обох сторін. Миротворчі сили повинні отримати чітку міжнародну підтримку та мандат, який демонструватиме суворий нейтралітет. і йому потрібні достатні ресурси для виконання завдання. (2) З 1948 року було проведено загалом 56 миротворчих операцій ООН, понад 30 з яких – з 1948 року. Дві з цих операцій фактично ніколи не припинялися з 1948 року: втручання в арабо-ізраїльський конфлікт після встановлення Ізраїлю та у суперечці між Пакистаном та Індією щодо регіону Кашмір. Інший, який триває понад 40 років, відбувається на розділеному острові Кіпр, де з березня зберігається мир між грецькими та турецькими кіпріотами (3). Існують різні типи втручань, деякі більш стримані, ніж інші: лише спостереження/спостереження, наприклад, виведення кубинських військ з Анголи або припинення вогню між Іраном та Іраком на підтримку незалежності країни, наприклад, у Намібії. Збройне втручання, наприклад, у районі Суецького каналу, щоб тримати Єгипет та Ізраїль окремо та спостерігати за виведенням військ із Великобританії, Франції та Ізраїлю.

131130 днів: шість місяців A B C D E F G H (4) Це професійні військові, агенти під прикриттям і військові спостерігачі з усіх держав-членів ООН. Ці країни також забезпечують постачання, транспорт, телекомунікації та адміністративну підтримку, серед іншого. (5) Сомалі стало першою великою невдачею втручання ООН у 1994 році. У Сребрениці голландські сили під командуванням ООН не змогли запобігти різанині місцевого населення, і того ж року в Руанді стався масштабний геноцид. майже мільйон людей Мільйони людей, незважаючи на 5000 миротворчих сил. Чотири місії ООН в Анголі не змогли запобігти ескалації громадянської війни. Здається, що миротворча діяльність може бути ефективною лише за наявності справжнього бажання відмовитися від війни. Напад у 2003 році на штаб-квартиру ООН у Багдаді також поставив під сумнів повагу організації до неупередженості. Проте більшість людей погоджуються, що світові все ще потрібен якийсь нейтральний орган, підкріплений силою, якщо необхідно, щоб допомогти колишнім ворогам перейти від війни до миру. A Хто такі миротворці? B Деякі історії успіху C Що це? D Хто платить? E Чи всі миротворчі місії ООН можна порівняти? F Майбутнє G Скільки це минуло? Хіба у 1990-х миротворча діяльність не мала поганої слави? Завдання 2 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. 10 Greenhill Street Liverpool, CT 4 травня 2008 р. Служба підтримки клієнтів Sports Goods, LLC 72 Rose Terrace Road Gateshead, WA Шановні пані та панове, 15 квітня я замовив нову пару футбольних бутсів (номер товару) на вашому веб-сайті. Замовлення отримав 21 квітня. На жаль, коли я його відкрив, я побачив, що чоботи були в користуванні. Черевики були вкриті брудом, і була невелика розрив у місці правого пальця. Номер мого замовлення AF. Щоб вирішити проблему, я прошу повернути суму, яку я заплатив за мої 56 черевиків. Насправді я не хочу, щоб ви надсилали мені іншу пару, тому що я вже не можу купити нові черевики в місцевому спортзалі

132Тож якщо ви надішлете іншу пару, ви отримаєте дві пари однакових чобіт. Дякуємо, що знайшли час прочитати цього листа. Я був задоволеним клієнтом вашої компанії протягом багатьох років і вперше зіткнувся з проблемою. Якщо ви хочете зв’язатися зі мною, ви можете зв’язатися зі мною за номером (045). З повагою Джуліан Пітерс 6. Причиною написання цього листа є замовлення на пару футбольних бутсів. Б скаржитися на порядок. C може запросити заміну замовлення. D, щоб дізнатися про деталі послуги. 7. Згідно з текстом, клієнт замовляє свої футбольні бутси A в інтернет-магазині. Б у місцевому супермаркеті. C в телемагазині. Ніде він їх не замовляв. 8. Замовник залишився незадоволений замовленням, тому що йому не сподобався колір чобіт. Б вважав, що ціна на чоботи зависока. C Замовлення затримали на тиждень. D Чоботи, надіслані компанією, не були новими. 9. Що було не так з черевиками, доставленими клієнту? A: Вони були неправильного розміру. Б Вони були брудні й подерті. C Поставлено неправильну модель. D Клієнт очікував отримати дві пари, а не одну. 10. Що пропонує замовник для вирішення проблеми із замовленням? A Він хоче нову пару чобіт. B Він хоче повернути свої гроші. C Він очікує отримати додаткові гроші за незручності. D Він хоче дві пари футбольних бутсів. А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г Вправа 3 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (11) G Vanni s Розташований у самому серці Норт-Енду, G Vanni s радує відвідувачів і місцевих жителів протягом багатьох років. Затишна, але надзвичайно колоритна їдальня є ідеальним місцем для романтичної вечері чи затишної зустрічі.

133132 дні: неділя Велике меню містить такі улюблені страви, як креветки-метелики з органічними помідорами та мідії ореганати з маслом і крамблом. Салати включають помодоро, класичний італійський помідор і свіжу моцарелу, і антипасто фреддо з овочами, італійським м’ясом, сиром, тунцем і сардинами. Решта меню складається з фрикадельок з яловичини Кобе, пасти, курки, телятини, піци, свіжих овочів і, звичайно, найсвіжіших морепродуктів. (12) The Bay Voyage У Bay Voyage є одні з найкращих закладів харчування та громадського харчування в місті з вишуканою кухнею, бездоганним обслуговуванням і захоплюючими краєвидами. Відзначена нагородами їдальня пропонує безліч можливостей для відпочинку та є найкращим вибором для недільної вечері. Живий джаз і блюз. (13) Ла-Стрега Ла-Стрега - це місце, де можна побачити і бути побаченим. Він пропонує ідеальний баланс між розкішшю та дружнім комфортом. Пориньте в атмосферу справжнього італійського досвіду та, можливо, подивіться один із ваших улюблених фільмів. Насолоджуватись. (14) One Bellevue Це повністю вегетаріанський ресторан, який спеціалізується на міжнародній кухні та пропонує свіжі місцеві страви, приготовані переважно з органічних інгредієнтів. Ресторан розділений на кілька окремих рівнів і зон, створюючи комфортну та більш інтимну атмосферу, ніж можна було б очікувати ззовні будівлі. Тут багато теплого дерева та білих скатертин, які надають кімнаті елегантної атмосфери. (15) Chris Steak House Chris Steak House подає лише найкращу кукурудзяну яловичину Середнього Заходу. Наші стейки подаються гарячими, щоб кожен шматочок був гарячим і смачним. І хоча стейк є основною стравою, у меню також представлені майстерно приготовані страви з риби, баранини, свинини та птиці, а також класичні закуски, свіжі салати, гарніри та домашні десерти. У відзначеній нагородами винній карті представлено понад 250 преміальних міжнародних і вітчизняних вин. Багато преміальних вин також доступні на розлив. Обід подається з понеділка по п'ятницю, а вечеря - щовечора. Рекомендується бронювання столиків і є можливість організувати приватну вечерю. Щоб насолодитися вишуканою кухнею у найкращому вигляді, просто йдіть до стейк-хаусу Chris. У цьому ресторані/кафе А B C D E F G H A Ви можете забронювати столик заздалегідь. Б Спецстрава — пиріг і пюре. C Існує велика різноманітність десертів. D Ви можете скористатися можливістю переглянути фільм. E ви можете насолодитися живою музикою. F Тут ідеальне місце для романтичної вечері. G є першокласні вегетаріанські страви. Як правило, відбуваються H ділові зустрічі.

134Контрольне завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожної кімнати (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Нові сім чудес світу Оголошено результати всесвітнього голосування щодо нових семи чудес світу (16). На відміну від чудес стародавнього світу, новий список був створений в результаті експерименту, який зібрав десятки мільйонів голосів людей з усього світу. Це звіт Елісон Робертс: «Сім чудес, обраних у глобальному опитуванні, яке, як повідомляється, віддало сотні мільйонів голосів онлайн, телефоном і текстовими повідомленнями, було оголошено послідовно (17) до кінця». гламурна церемонія в Лісабоні. Спочатку з’явилася Велика китайська стіна, яка вважається єдиною пам’яткою, яку можна побачити з космосу. Сертифікат вручив китайським чиновникам Ніл Армстронг, перший чоловік (18). Далі була Петра, стародавнє витесане з каменю місто в Йорданії, за яке виступала королівська родина. За статую Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро також проголосували після звернення президента Бразилії до співвітчизників. Було ще два переможці з Америки, Мачу-Пікчу в Перу та Чичен-Іца в Мексиці, представники стародавніх цивілізацій, яких не знав Антипатр Сидонський, грецький письменник, який написав оригінальний список чудес дві тисячі двісті років тому. Останніми двома чудесами були Колізей Риму, описаний у вступі (19), і Тадж-Махал. Про це заявила зірка Боллівуду Біпаша Басу разом з оскароносними акторами Беном Кінгслі та Гіларі Суонк (20). Піраміди Гізи, єдине диво, що залишилося в оригінальному списку, були названі почесним кандидатом, згадка гарантована. Але єгипетські чиновники все одно відхилили всю ініціативу, заявивши, що вона занадто комерційна. Наприкінці церемонії швейцарський організатор Бернард Вебер (21) провів глобальний огляд семи природних чудес світу. А на Місяці Б оголосив про свою наступну ініціативу на церемонії в Лісабоні. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Тиждень першокурсників Великобританія має шановану (22) систему освіти та одні з найкращих університетів і дослідницьких інститутів у світі. Але для новачків це може бути приголомшливим, а іноді і заплутаним. Жовтень зазвичай найактивніший місяць в академічному календарі. університети

135134 дні: для більшості є щось, що називається Freshers Week (23). Це чудова можливість знайти нових друзів, приєднатися до багатьох клубів і влаштуватися в університетське життя. (24) Ви щойно залишили затишок удома та всіх своїх друзів, перспектива зустрітися з багатьма незнайомими людьми у великих залах може насторожити. з чого почати З ким дружити? Які клуби повинні бути у вас (25)? На щастя, тисячі інших перебувають у тому ж човні, що й ви, і хвилюються, чи не правильно почати своє студентське життя (26). Тож приймайте все повільно. Не поспішайте з пунктом (27), про який ви будете шкодувати наступні три роки. Ось кілька найкращих порад для випускників, як пережити Тиждень першокурсників. Ознайомтеся (28) з британським соціальним етикетом. Готуйте колу та снеки для своїх домочадців та друзів; є (29). Іноді чашка чаю або навіть (30) тостів можуть дати вам перевагу, коли справа доходить до знайомства. бути соціальним. Чим активніші ви, тим більша ймовірність (31) познайомитися з новими людьми, ніж якщо ви ніколи не виходите зі своєї кімнати; Принесіть дверний упор. Тримаючи двері відкритими, коли вам (32), ви посилаєте позитивний сигнал своїм сусідам, що ви (33). Тож, якщо трохи розумно спланувати та мотивувати, Тиждень першокурсників може дати вам чудовий початок у вашому студентському житті, і незабаром ви передасте свою мудрість новобранцям наступного року. новоприбулі студенти 24 Аналогічно, приєднатися до 25, об’єднатися, з’єднатися, зв’язатися, 26, суспільство, соціалізм, соціальний, товариський, 27, щось, нічого, все, усе, 28, запевнити, безпечний, безпечний, небезпечний, 29, гостинний, осторонь , нетовариський, веселий, 30, батони, батончики, скибочки, пачки, 31, як, як, мабуть, інакше, ніж 32, всередині, назовні, назовні, 33, стриманий сором’язливий дружній холодний Завдання 6 Прочитайте наведений нижче текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Каменяр Жив-був один каменяр. Муляр жив у країні, де привілейоване життя (34) означало владу. Подивившись на своє життя (35), він дійшов висновку, що його не влаштовує те, як йдуть справи, тому він вирішив стати наймогутнішим у країні. Озирнувшись навколо своєї країни, він (36 років) зрозумів, що означає бути могутнім. Коли він подивився вгору, то побачив сонце, яке світило над усією землею. «Сонце, мабуть, наймогутніше, що існує, бо воно (37) сходить на все».

136ВИПРОБУЙТЕ речі, і все виросте від вашого дотику». Так він (38) сонце. Через кілька днів, коли він сяяв своєю силою на жителів землі, хмара пройшла під ним, звисаючи з його генієм. (39) він зрозумів, що сонце не було наймогутнішим на землі, якщо проста хмара могла перекрити його пишність. Тож це стало хмарою, фактично це стало найсильнішим штормом у світі (40). І дав він свій дощ і свою блискавку, і прогримів над усією землею, (41) так що він був могутнім. Поки одного разу (42) йому не дістався валун. Він лився все глибше і глибше, і грім його гримів, блискавка розривалася, заповнювала небо і вдарила в землю біля валуна. Вітер віяв, віяв, віяв, і за всіх своїх зусиль він (43) не зрушив валуна. Знову розчарований, він зрозумів, що шторм був не найсильнішим у країні, це мав бути камінь. Так він став скелею. Днями він (44) непохитно демонстрував свою силу, аж поки одного дня не прийшов муляр і не розрізав його на шматки. Мораль цієї історії полягає в тому, що іноді найважливіше пам’ятати, що все, що у вас є (45), уже всередині вас. Влада – це ілюзія. A B C D 34 був 35 протягом до 36 дивно диво диво диво диво 37 сяяти сяяти сяяти сяяти 38 став став став 39 розчарований розчарований розчарований 40 коли-небудь бачив коли-небудь бачив коли-небудь бачив 41 демонструвати демонструвати демонструвати демонструвати демонструвати 42 над над вниз до 43 може не 44 сидіти сидіти був сидіти сидіти 45 можу повинен повинен А Б В Г Літера 46. Напишіть лист своєму другу по листуванню, представивши себе та свою родину, використовуючи наведений нижче план: ПЛАН Вступ Розділ 1: Ласкаво просимо; Ваше ПІБ, вік, зовнішність та місце проживання. Основні розділи 2, 3: Ваша родина: імена, вік, заняття, як вони виглядають. Висновок Розділ 4: Попросіть друга відповісти йому; Заключними зауваженнями; Твій підпис. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Не пишіть дати чи адреси.

137136 Рівень: Проміжний бланк відповідей У завданнях позначайте правильну відповідь лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

138TEST TEST 3 Reading Task 1 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (1) Не дивно, що погода є улюбленою темою багатьох людей у ​​всьому світі. Це впливає на те, де ми живемо, як ми одягаємося, наш настрій і, можливо, навіть наші національні особливості. Сонячний день може полегшити найглибшу депресію, тоді як екстремальна погода може зруйнувати будинки та поставити життя під загрозу. (2) Пальми, похилені від ураганного вітру, автомобілі, що застрягли в снігових заметах, люди, що керують невеликими човнами затопленими міськими вулицями, зображення, які ми всі знаємо з новин про епізоди суворої погоди. Але багато наслідків погоди менш актуальні. «Трохи погано себе почуваю» — поширена скарга у Великій Британії, особливо в понеділок вранці, і, здається, виною тому погода. Дослідження показали, що мінлива погода може ускладнювати концентрацію, похмуре небо уповільнює рефлекси, а висока вологість із гарячим сухим вітром робить багатьох людей дратівливими та різкими. (3) Якщо ви живете в такому місці, як Великобританія, де погода, здається, змінюється щодня, якщо не щогодини, вам можна пробачити, якщо ви думаєте, що погода випадкова. Фактично, погода визначається системами, що рухаються в певних частинах світу. У Великій Британії погода залежить від областей низького тиску (часто його називають мінімумами) та областей високого тиску (часто називають максимумами). Ці системи починаються в Атлантичному океані і поширюються із заходу на схід через Британські острови. Максимальна погода приносить сонячну погоду, а низька — дощ і вітер. Погодні системи в тропічному кліматі дуже відрізняються від погодних систем у середніх і високих широтах. Тропічні шторми утворюються із систем низького тиску і часто перетворюються на циклони, сильні шторми з ураганами та проливними дощами. (4) Людство завжди намагалося вгадати погоду, особливо в тих частинах світу, де часто відбуваються зміни. Два популярних традиційних методу прогнозування погоди використовують соснові шишки та морські водорості. При високій вологості є більша ймовірність дощу, при низькій вологості більше ймовірності гарної погоди. Соснові шишки і водорості реагують на зміну вологості. Соснові шишки розкриваються, і водорості відчувають себе сухими при низькій вологості, тоді як висока вологість має протилежний ефект.

139138 днів: 14:00 Хоча народна мудрість все ще може керувати прогнозом погоди, сучасні методи прогнозування все більше базуються на технологіях. Супутники, повітряні кулі, кораблі, літаки та метеоцентри з чутливим моніторинговим обладнанням надсилають дані на комп’ютери. Потім дані обробляються і прогноз погоди. Але навіть ця система не може передбачити погоду більше ніж на тиждень. (5) Хоча люди у Великобританії часто скаржаться на погоду, ми повинні думати про мешканців тих частин світу, де небезпечна погода регулярно має руйнівний вплив на довкілля та громади. Піщані бурі, торнадо, хуртовини та раптові повені регулярно вбивають тисячі людей і роблять багатьох інших бездомними. Хоча більшість із нас намагається уникати екстремальних погодних явищ, деякі шукачі пригод активно шукають місця з екстремальними погодними явищами. Такі види спорту, як серфінг, кайтбординг, льодолазіння та рафтинг стають все більш популярними серед тих, хто хоче відпочити від монотонності повсякденного життя. Екстремальні види спорту — це азарт, майстерність і небезпека, часто використовуючи погоду, щоб підбадьорити любителів адреналіну. Ще більш винятковими є погоні за штормами та ентузіасти погоди, які ризикують життям після швидкісних торнадо та гроз, щоб зблизька побачити шкоду, яку вони завдають. D Погода та характер E Вплив діяльності людини F Вивчення погодних умов G Чи можемо ми передбачити погоду? H Вплив погоди Завдання 2 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Друзі вважали Майкла Редфорда досить нудною людиною. Однак Майкл знайшов його досить цікавим. Зрештою він збирав монети. Що цікавіше монет? У нього не було інших захоплень чи інтересів, але Майкла це не хвилювало. Крім того, у нього була дуже цікава робота. Всі інші казали, що його робота нудна. Але ж він був менеджером банку! Майкл вважав свою роботу захоплюючою. Щодня він йшов до свого офісу, вмикав комп’ютер і проводив сім з половиною годин, розглядаючи електронні таблиці та переміщуючи цифри. Що цікавіше за це? Що ж, Майкл був незадоволений, тому що люди не вважали його цікавим. Він намагався поговорити з людьми про свою колекцію монет, але більшість не поділяла його інтересів. Тому Майкл задумався, як зробити себе цікавішим. Він вирішив, що має бути чимось відомим. Він подумав про свою колекцію монет і дійшов висновку, що, можливо, ця колекція монет зробить його знаменитим.

140ТЕСТОВА мишка. Можливо, він володів найбільшою колекцією монет у світі, але, можливо, він володів дуже цінними монетами. Так, це все, вирішив він. Він написав листа до місцевої газети та попросив написати статтю про місцевого мешканця з найбільшою колекцією монет у світі. Місцева газета написала Майклу відповідь і повідомила, що губернатор штату Мен насправді має найбільшу колекцію монет у світі. Майкл був дуже засмучений, почувши це, але написав у відповідь газеті, повідомивши, що вважає, що має найціннішу монету у світі. Газета відповіла йому, що найцінніша монета у світі коштує 5 мільйонів доларів і запитала, чи він впевнений, що вона у нього є. Майкл не був упевнений, що він у нього є. Насправді він був упевнений, що його не має. Але, можливо, вся його колекція була дуже цінною. «Це коштує 10 мільйонів доларів?» — запитав газетник по телефону, коли йому подзвонив Майкл. «Гм, ні, я так не думаю.» «Тоді забудьте про це», — сказав журналіст. Майкл придумав інші речі, щоб стати відомим. Можливо, він міг би стати найкращим банківським менеджером країни! Так, це все, вирішив він. Він сказав другові, що він найкращий бухгалтер у світі. "Як ви знаєте, що?" запитав його друг. «Ну що ж, — подумав Майкл, — у мене хороша робота, вона мені подобається, дуже цікаві електронні таблиці, цифри, податки, фінанси». Він побачив, як його друг заснув. «Хм, — подумав він. «Можливо, я не найкращий і не найцікавіший бухгалтер у світі». «Слухай, Майкле», — сказав його друг, коли він знову прокинувся. «Можливо, у вас не найбільша чи найцінніша колекція монет у світі». Можливо, ви не найкращий чи найцікавіший банківський менеджер у світі. Але є одна річ, Майкле, ти, мабуть, найнудніший чоловік у світі". Так! Природно! Це все. Майкл може бути відомий як найнудніший чоловік у світі. Тепер він побачив, що його друзі мали рацію. Він знову зателефонував до газети. «Привіт!» — сказав він. «Ви хочете взяти інтерв’ю у найнуднішої людини у світі?» «Найнуднішої людини у світі?» — сказав журналіст. «Це дуже цікаво!» Було велика стаття в газеті наступного тижня «Найнудніший чоловік у світі!» У його офісі була фотографія Майкла. Була фотографія Майкла з його колекцією монет. Було інтерв’ю з Майклом та інтерв’ю з його друзями. Його друзі сказали, що заснули, коли Майкл розповідав про свою роботу чи колекцію монет. Наступного дня Майклу зателефонували BBC і CNN. Вони хотіли розповісти про найнуднішого чоловіка у світі. «Найнудніший чоловік у світі!» Вони сказали .. «Це так цікаво!» І ось як Майкл став Редфорд нарешті офіційно визнаний найнуднішим чоловіком у світі Ви не знайдете його імені в Книзі рекордів Гіннеса, тому що вони сказали, що ви не можете точно сказати, наскільки хтось нудний , але для Майкла це не було проблемою. Іноді він був відомим, іноді настільки нудним, що ставало цікаво.

141140 днів: середа А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 6. У тексті розповідається про роботу Майкла Редфорда. B Колекція Майкла Редфорда. C Шлях до популярності Майкла Редфорда. Д Книгу рекордів Гіннеса. 7. Майкл Редфорд збирав монети А. B штамп. C листівки. г газети. 8. Згідно з текстом, найцінніша монета в світі коштує 5000 австралійських доларів. 500 000 B$. C 5 мільйонів доларів. D 1 мільйон доларів. 9. Назва статті про Майкла Редфорда була «Найупертіша людина з живих». Б «Найнудніший чоловік у світі». С «Найбільша колекція монет». Д «Найзахопливіша робота в світі». 10. Ім'я Майкла немає в Книзі рекордів Гіннеса, тому що "Майкл" недостатньо нудний. B Майкл дуже цікава людина. Майкл не хотів такої популярності. Д Ніхто не може визначити ступінь тупості людини. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Як мотивувати себе (11) Наше життя постійно переповнене негативними думками та страхами за майбутнє. Кожна людина стикається з сумнівами і депресією. Успішну людину відрізняє здатність продовжувати рухатися вперед. Не існує легкого вирішення проблеми з відсутністю мотивації. Навіть після виправлення проблема знову з’являється при перших ознаках несправності. Головне – зрозуміти свої думки та те, як вони керують вашими почуттями. Навчання розвивати мотиваційні думки, нейтралізувати негативні та зосереджуватися на поставленому завданні може допомогти вам вийти з кризи до того, як вона набере обертів. (12) Є три основні причини, чому ми втрачаємо мотивацію. Відсутність впевненості Якщо ви не вірите, що можете досягти успіху, який сенс намагатися?

142СМАК Відсутність зосередженості Якщо ви не знаєте, чого хочете, ви справді чогось хочете? Дезорієнтація Якщо ви не знаєте, що робити, як вас мотивувати до цього? (13) Вбивцею мотивації номер один є брак впевненості в собі. Коли це трапляється зі мною, зазвичай це тому, що я повністю зосереджений на тому, чого хочу, і нехтую тим, що вже маю. Знайдіть час, щоб зосередитися на всьому позитивному у вашому житті. Складіть уявний список своїх сильних сторін, минулих досягнень і поточних переваг. Ми схильні сприймати свої сильні сторони як належне і думати про свої недоліки. Докладаючи зусиль, щоб бути вдячними, ви зрозумієте, наскільки ви вже компетентні та успішні. (14) Другим вбивцею мотивації є брак концентрації. Як часто ви зосереджуєтесь на тому, чого не хочете, а не на конкретній меті? Зазвичай ми думаємо в стані страху. Я боюся бути бідним. Боюся, мене ніхто не поважатиме. Я боюся залишитися один. Проблема такого мислення полягає в тому, що сам по собі страх не є корисним. Замість того, щоб щось робити з нашим страхом, він харчується сам собою та послаблює нашу мотивацію. Коли ви потрапили в мислення, засноване на страху, першим кроком буде спрямувати цю енергію на чітко визначену мету. Визначаючи мету, ви автоматично визначаєте низку дій. Якщо ви боїтеся бідності, складіть план збільшення вашого доходу. Це може бути повернення до школи, пошук більш оплачуваної роботи або розробка прибуткового веб-сайту. Ключ полягає в переході від невловимого бажання до конкретних кроків, які можна виміряти. (15) Останньою частиною мотиваційної головоломки є напрям. Якщо зосередженість означає наявність кінцевої мети, то лідерство означає наявність щоденної стратегії досягнення цієї мети. Ключем до орієнтації є визначення діяльності, яка веде до успіху. Для кожної цілі є діяльність, яка варта, і діяльність, яка ні. Складіть список усіх своїх дій і ранжуйте їх за результатами. Потім створіть план дій, який зосереджуватиметься на діяльності, яка приведе до великих прибутків. Ви неминуче переживете періоди занепаду сил, невдачі та випадкових невдач. Якщо ви не дисциплінуєте свій розум, ці маленькі лежачі поліцейські можуть перетворитися на розумових монстрів. Шукаючи найкращих вбивць мотивації, ви можете залишатися мотивованими та допомогти собі досягти успіху. Щоб мотивувати себе, вам потрібно підвищити свою впевненість. B створити позитивне підкріплення. C Визнайте, що бути мотивованим може бути проблемою. D розробити конкретні цілі. Отримайте довгострокові плани переїзду. F розуміє причини втрати мотивації. Г напрям розвитку. H стежте за своїми найважливішими завданнями А B C D E F G H

143142 дні: відпочинок А Б В Г Д Е Ж Г Завдання 4 Прочитайте наведений текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожної кімнати (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. День подарунків День подарунків — наступний день після (16). Це 26 грудня. День подарунків, як і Різдво, є державним святом. Чому 26 грудня в Англії називають Днем подарунків? Традиційно в цей день відкривали різдвяні скриньки, щоб поділитися вмістом (17) (різдвяна скринька — це дерев’яна або глиняна ємність, у яку клали подарунки). Традиція дарувати гроші працівникам (18). Зазвичай власники будинків дарують невеликі подарунки або чайові торговцям, які регулярно відвідують будинок (молочнику, смітнику, вугільнику, розносчику газет тощо), а на деяких підприємствах роботодавці дають своїм працівникам різдвяну премію. Школи по всій країні збирають подарунки для упаковки в різдвяні коробки (19). Традиційно День подарунків (20). Це день, коли можна дивитися спорт і грати в настільні ігри з сім’єю. Багато сімей в цей день разом вирушать на прогулянки на природу. Магазини зазвичай закриті на День подарунків. Однак останнім часом деякі магазини порушують традицію та відкриваються в День подарунків (21). Сьогодні в День подарунків сотні людей вишиковуються біля магазинів, чекаючи, коли вони першими підскочать до полиць, коли двері відчиняться. A сьогодні B з бідними C традиційно високі D Різдво E відправляють у бідніші країни F для початку новорічних розпродажів G коли родини збираються разом H змінюють напис Завдання 5 Прочитайте текст нижче. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Вже стало традицією починати країну зі столиці (22). Лондон — старовинне місто з багатими культурними досягненнями. Такі пам'ятки, як Тауер, Будинки (23), Вестмінстер, Трафальгарська площа та Пікаділлі, відомі всьому світу. (24) Окрім столиці країни, є багато інших місць і регіонів, про які варто поговорити та побачити. Однією з них є найкрасивіша частина Британії, Уельс, відома своїми горами та долинами. Це ідеальне місце для (25) вашої відпустки. Уельс часто називають країною пісень. Один із традиційних фестивалів Уельсу (26). Валлійці співають свої пісні, носять свій традиційний одяг у своїй столиці Кардіффі (27), як і в інших частинах країни. Кажуть, якщо ви відвідаєте Великобританію, ви повинні відвідати Сіті (28) Бат, чудовий пам'ятник елегантності

144Проба і хороший смак 18 століття. Своєю назвою місто зобов'язане римським лазням (29), які можна побачити в центрі міста. Щоб відвідати країну (30), візит до Стратфорда-на-Ейвоні немислимий. Увагу людей привертають місця, пов’язані з ім’ям Вільяма Шекспіра: будинок, де він народився, школа, де він навчався, маленький будиночок поблизу Стретфорда, де в дитинстві жила його дружина Енн Хетеуей. Проте найбільшою пам’яткою, на мою думку, є Королівський Шекспірівський театр. Однією з (31) красивих і цікавих частин Великої Британії є Шотландія; особливо регіон (32) Highlands. Туристи їдуть до Шотландії, щоб побачити прекрасні озера. Единбург, столиця Шотландії, є красивим і старовинним містом. Перше, що ви побачите в ньому, це Скала, дуже великий пагорб посеред міста. На ньому розташований Единбурзький замок. Замок схожий на замок із казки. Тут проводяться шотландські національні та (33) фестивалі. A B C D 22 вилазки див. 23 Голова парламенту Феодальна Рада 24 Далеко всередині, де крім 25 марнотратно посилаючи, поки 26 його сироти 27 його добре добре краще найкраще 28 зверху внизу 29 як хто де який 30 з без дорогою внизу 31 набагато більше найбільш 32 називається дзвонив дзвонив дзвонив запитував 33 музична мелодія мелодія пісня А Б В Г завдання 6 Прочитайте поданий нижче текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Гамелінський крисоля Місто Хамелін (34) від страшної чуми щурів. Міська управа намагалася (35) позбутися її, але не вийшло. (36) Нарешті мер обіцяв велику винагороду тому, хто зможе покласти край чумі. Прийшов незнайомець у світлому одязі і сказав, що він (37) позбавив Хамеліна від щурів. Вночі (38) незнайомець завів мелодію на своїй флейті, якою виманив усіх щурів із будинків і сараїв у річку, де вони (39) жили. Мер не заплатив сопілкарю, бо сказав, що не варто грати на сопілці (40). Він наказав Пфайферу (41) Хамельну. Але одного разу Пфайфер (42) почав грати на флейті. The

145144 дні: Тим часом усі діти пішли за ним, і він покинув село (43) і гори. Раптом у горі відкрилася печера, і сопілкар і всі діти пішли (44). Печера зачинилася за ними, і дітей (45) знову побачили в Гамеліні потонули потонули потонули потонули 40 нагорода нагорода нагорода нагорода нагорода нагорода нагорода 41 йти йти ліворуч йти 42 підійшов підійшов увійшов повернувся 43 назад вперед у 44 у вихід над до 45 завжди завжди або ніколи не пишіть 46. Напишіть собі листа Розкажіть своєму другу по листуванню про свій типовий робочий день, використовуючи наступну таблицю: ПЛАН Вступ Розділ 1: Привітання; кілька слів про те, наскільки насиченим є ваш звичайний день. Основний розділ Розділ 2: Ранкові та післяобідні заходи. Частина 3: Вечірні заходи. Висновок абзац 4: Як ви стоїте в повсякденному житті? Заключними зауваженнями; Твій підпис. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Не пишіть дати чи адреси. Почніть свій лист словами: Шановний, у своєму листі ви запитуєте мене про мій звичайний день. З найкращими побажаннями,

146ТЕСТОВИЙ бланк відповідей У завданнях позначайте правильну відповідь лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

147146 днів: 1 тиждень перевірка читання 4 Завдання 1 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. П’ять ключових навичок для підвищення емоційного інтелекту Емоційний інтелект (EQ) — це інший вид інтелекту. Йдеться про те, щоб ваше серце було розумним, а не тільки книга. Існують деякі докази того, що емоційний інтелект настільки ж важливий, якщо не важливіший, ніж інтелектуальна майстерність, коли мова йде про щастя та успіх у житті. Емоційний інтелект допомагає вам будувати міцні стосунки, досягати успіху на роботі та досягати своїх цілей. (1) Першою ключовою навичкою емоційного інтелекту є здатність швидко заспокоюватися, коли ви відчуваєте себе приголомшеними. Коли ми переживаємо сильний стрес, втрачаємо раціональне мислення та прийняття рішень. Неконтрольований стрес переповнює розум і тіло, перешкоджаючи нашій здатності точно «читати» ситуацію, чути, що хтось говорить, усвідомлювати власні почуття та потреби та чітко спілкуватися. Ця здатність до емоційного інтелекту допомагає вам залишатися врівноваженим, зосередженим і контролювати ситуацію незалежно від того, з якими труднощами ви стикаєтеся. (2) Багато людей відірвані від своїх емоцій, особливо від сильних основних емоцій, таких як гнів, смуток, страх і радість. Але хоча ми можемо спотворити, заперечити або придушити наші почуття, ми не можемо їх усунути. Вони все ще існують незалежно від того, знаємо ми про них чи ні. На жаль, без емоційного усвідомлення ми не можемо повністю зрозуміти власні мотиви та потреби або ефективно спілкуватися з іншими. Емоційна усвідомленість є ключем до розуміння себе та інших. (3) Хороший комунікатор потребує не лише словесних навичок. Іноді те, що ми говоримо, менш важливо, ніж те, як ми це говоримо, або інші невербальні сигнали, які ми надсилаємо. Щоб привернути увагу інших і створити зв’язки та довіру, нам потрібно усвідомлювати та контролювати наші невербальні сигнали. Ми також повинні вміти точно читати невербальні сигнали інших людей і реагувати на них. Безсловесна форма спілкування є емоційно мотивованою. Він ставить запитання: "Ти слухаєш?" і "Ти розумієш і дбаєш?" Відповіді на ці запитання відображаються в тому, як ми слухаємо, дивимося, рухаємося та реагуємо. Наші невербальні повідомлення створюють відчуття інтересу, довіри, хвилювання та бажання спілкуватися, або вони викликають страх, плутанину, недовіру та незацікавленість. (4) Грайливе спілкування знімає втому та розслабляє наше тіло, дозволяючи нам відновити сили та досягти більшого. Коли ми розслабляємося, ми звільняємося від жорстких способів мислення та існування, що дозволяє нам бути творчими та дивитися на речі по-новому. Гумор, сміх і гра – природна протиотрута від життєвих труднощів. Вони полегшують наше вантаж і допомагають зберегти огляд. Хороший

148ТЕСТ Добрий сміх знімає стрес, піднімає настрій і відновлює баланс нервової системи. (5) Конфлікти та розбіжності неминучі у стосунках. Неможливо, щоб дві людини завжди мали однакові потреби, думки та очікування. Однак це не обов’язково погано! Вирішення конфліктів здоровим і конструктивним способом може зміцнити довіру між людьми. Коли конфлікти не сприймаються як загрозливі чи каральні, вони сприяють свободі, творчості та безпеці у стосунках. А Зв’яжіться зі своїми емоціями B Вирішуйте конфлікти позитивно C Станьте більш креативними D Використовуйте гумор і гру, щоб справлятися з викликами E Долайте виклики F Швидко знімайте стрес G Згладжуйте розбіжності H Невербальне спілкування А B C D E F G Для запитань виберіть ( 6 10) правильна відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Марія Кюрі народилася в 1940 році. Вона є одним із найвидатніших учених усіх часів. Вона була піонером радіоактивності та відкрила хімічні елементи радій і полоній. Кюрі — єдина людина, яка отримала дві Нобелівські премії з двох різних наук. Інші досягнення включають те, що вона стала першою жінкою-професором Паризького університету. Кюрі народилася у Варшаві, Польща. Її батько був учителем математики та фізики і мав великий вплив на ранню освіту Марі. З раннього дитинства Марі була винятковою ученицею з чудовою пам’яттю. Вона часто відмовляється від їжі та сну заради навчання. Її блискучий розум привів її до Парижа для навчання та проведення досліджень. У коледжі вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком П'єром Кюрі. Він вважав Марі генієм і відразу захотів з нею працювати. Вони одружилися і більшу частину часу проводили разом у своїй лабораторії, вивчаючи радіоактивні матеріали. Їхні дослідження привели до відкриття радію, за що вони отримали Нобелівську премію з фізики. П’єр був убитий у 1906 році, а Марі була спустошена та надзвичайно самотня. Вона поринула у свою роботу і отримала Нобелівську премію з хімії в 1920 році. Вона провела 1920-ті роки, збираючи кошти для подальших досліджень радію. Вона померла в 1934 році внаслідок десятиліть радіаційного опромінення. До цього ніхто не знав, наскільки смертоносним може бути радій. 6. Який заголовок найкращий для цього тексту? А Відкриття у фізиці. Сімейне життя Б. Марі. C Марія Кюрі: великий вчений. D Марія Кюрі: ранні роки. 7. Марія Кюрі А була одним із найвидатніших математиків. Б досліджували радіоактивність. С виявив радіоактивність. Д. була першою жінкою-професором у Варшавському університеті. 6 7 А Б В Г А Б В Г

149148 днів: неділя А Б В Г А Б В Г А Б В Г 8. Кюрі отримала Нобелівську премію з біології. B дві Нобелівські премії з хімії. C дві Нобелівські премії з двох різних наук. D немає Нобелівських премій. 9. Марі та її чоловік А разом досліджували радіоактивний матеріал. Б познайомився в школі. C були удостоєні Нобелівської премії з математики. Того ж року помер Д. 10. До смерті Марії Кюрі в 1934 році ніхто не знав, наскільки смертоносним може бути радій. Всі знали, наскільки смертоносним є радій. C ніхто нічого не знав про радій. D-радій ще не був відкритий. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (11) Назва книги: Хочеш пограти? у Великобританії, Monkeewrench у США. Автор книги: Пі Джей Трейсі (це Пі Джей і Трейсі Ламбрехт, команда сценаристів матері та дочки під ім’ям Пі Джей Трейсі). Жанр: кримінальний. Короткий зміст: у Міннеаполісі група під назвою Monkeewrench (компанія, що займається програмним забезпеченням) починає розробку гри про спіймання серійного вбивці. Цим людям явно є від чого ховатися чи тікати: інакше навіщо б їм усім носити зброю? Хтось починає повторювати вбивства в реальному житті... Що в цьому було хорошого?: Дуже стрімкий темп, екшен хороший, персонажі чудові. Що в цьому було не так?: Дуже, дуже мало. (12) Назва книги: Keeping You a Secret. Автор книги: Джулі Енн Пітерс. Жанр: дитяча фантастика. Короткий зміст: Холланд добре вчилася в школі, мала хлопця, якого мала деякий час; Вона також була президентом студентської ради і отримала можливість відвідувати коледж (університет) за своїм вибором. Потім Сесі починає вчитися в своїй школі. Вони розвивають великі почуття один до одного. Вони дуже бояться, як інші побачать їхні стосунки. Що в цьому було хорошого?: Є гарне уявлення про те, як деякі люди відреагували б, якби хтось вийшов, і зазвичай ваше серце з ними, і ви відчуваєте лише співчуття до них обох. Що з цим не так?: Іноді це передбачувано, і ви можете здогадатися, що станеться далі. (13) Назва книги: Гаррі Поттер і Орден Фенікса. Автор: Джоан Роулінг. Жанр: фентезі.

150Короткий зміст ТЕСТУ: йдеться про п’ятнадцятирічного хлопчика, який став сиротою-чарівником. Чарівний світ не вірить йому, коли він каже, що його ворог, Лорд Волдеморт, повернувся після зникнення чотирнадцять років тому, коли Гаррі протистояв смертельному прокляттю Господа. Що в цьому було правильно?: Дуже цікава, найдовша робота Роулінг, добре написана, хороший темп історії. Що в цьому було не так?: Комусь сподобалася б така довга пригода (800+ сторінок), тоді як інші втратили б інтерес, не закінчивши. (14) Назва книги: Привиди. Автор: Джеймс Герберт. Жанр: жахи. Короткий зміст: це історія чоловіка на ім’я Девід Еш, який спеціалізується на паранормальному. Його викликають у цей великий старий будинок під назвою Едбрук, щоб спробувати розгадати дивні речі, які там відбуваються. Що в ній хорошого?: Це одна з тих книжок, від яких неможливо відірватися. Ви дуже спритно переконані, що ви — Девід Еш, хоча книга дає вам інформацію, якої він не знав би. Це моторошно, і все, чого ви очікуєте від Джеймса Герберта. Що з цим не так?: вона досить коротка порівняно з іншими книгами Герберта. Я відчував, що є деякі моменти, де він міг би детальніше розповісти, і часом його майже благали зробити це. Жахи також дуже графічні, які, хоча й слід було очікувати, іноді зашкалюють. (15) Назва книги: Mrs Dalloway. Автор книги: Вірджинія Вулф. Жанр: Загальний/Історичний знімок. Опис фільму: роман, написаний у 1925 році, розповідає про один день із життя Кларисси Делловей, яка вийшла заміж за члена парламенту та живе в Лондоні. Це червень 1923 року, Кларисса влаштовує вечірку того вечора, і історія має чіткий зв’язок між Клариссою та якимсь Септімусом Ворреном Смітом. Спочатку здається, що їх обох не пов'язує нічого, окрім Лондона: вона багата й середнього віку, він молодий і бідний і всіх ненавидить. Що в цьому було правильно?: Експериментально, тому що ця книга написана в стилі Потоку свідомості. Мова лірична та інтригуюча. Оскільки розділів немає, він перетікає від однієї думки до іншої, забезпечуючи вашу зацікавленість і зацікавленість у вашому дні. Що з цим не так?: Порівняно з багатьма книгами, це нелегке читання. Якщо ви не знайомі зі стилем, доведеться трохи звикнути. Ця книга А — підліткова історія, яка залишає у читача багато запитань. B — захоплююча фантастична історія про чарівника-підлітка. C — це гарне представлення певних подій з точки зору дитини. D для любителів жанру жахів. E забезпечує дуже швидке та легке читання. F описує події, що відбуваються в британській столиці. G — це коротка кримінальна історія, що розвивається швидко. Н – передбачувана історія кохання А Б В Г Д Е Ж

151150 днів: відпочинок А Б В Г Д Е Ж Г Завдання 4 Прочитайте наведений текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожної кімнати (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Книжковий фестиваль Люди жартують, що в Лос-Анджелесі ніхто не читає; Всі дивляться телевізор, беруть напрокат відео або (16). Найпопулярнішими матеріалами для читання є комікси, кіножурнали та телегіди. На міські бібліотеки припадає лише 10 відсотків трафіку, як на автомийки. Але як пояснити, що щорічний книжковий фестиваль у Західному Лос-Анджелесі з року в рік «розкуповується»? Люди чекають півгодини на стоянці (17). Цей фестиваль під відкритим небом (18) відбувається щороку у квітневий вихідний день. Цього року кількість відвідувачів оцінюється в 70 000 у суботу та 75 000 у неділю. У фестивалі взяли участь 280 експонентів. Було проведено близько 90 читань авторів, після кожного читання перед аудиторією була сесія запитань і відповідей. Розшукуються здобувачі підписів (19). У фуд-корті продавали різноманітні популярні та етнічні страви, від американських гамбургерів до гавайських напоїв із льодом. Фестиваль був безкоштовним, за винятком плати за паркування в $7. Незважаючи на це, деякі люди обходили ціни фуд-корту, потайки приносячи собі бутерброди та напої. Люди приїхали з усієї Каліфорнії. Пара приїхала сюди з Сан-Франциско. «Ми вже шостий рік тут. Нам це подобається», – сказав чоловік. «Це просто фантастика бути на природі серед такої кількості авторів і книг, а також (20)». Ідея фестивалю виникла багато років тому, але ніхто не знав, чи (21). Але якби книжкові фестивалі вже були популярними в інших американських містах, чи прийняли б це жителі Лос-Анджелеса? «Анджелено дуже непередбачувані», — сказав один із засновників фестивалю. A був спонсорований газетою B також був зарахований C щоб він став доступним D був конкурс автографів E щоб отримати кілька справді хороших F ходить у кінотеатр G понад 150 авторів H міг би виконати Завдання 5 Прочитайте текст нижче. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Цікаво, що метеорологічний термін, який найкраще знають люди у Великобританії, це «депресія». І навіть один (22) міг би подумати, що таке ставлення до погоди дуже розумне і до того ж дуже доречне. Ми всі знаємо типове привітання, яке зустрічає нас, коли ми повертаємося з (23) раю, який відвідали. Ви сідаєте в літак під яскравим сонцем і летите додому під яскраво-блакитним небом. Потім, коли ви наближаєтеся до свого дому, літак розбивається крізь товстий килим (25); Усе під нею постійно сіре, і (26), і ви ніколи не дізнаєтесь, що там нагорі синє.

152ТЕСТ Завжди сірий і моросливий? Але одноманітність - це саме те, чим британець (27) не є. Погода ніколи не дивує нікого, хто живе у Великобританії. Більш ніж одна морська повітряна течія (28), фактично чотири основні повітряні течії формують погоду у Великобританії: арктична, полярна, тропічна та полярна рецидивируюча. Не дивно, що Великобританія має таку складну мережу прогнозування. Усе це робить подорожі Великобританією ризикованим підприємством. Романтичні вихідні в Озерному краї можуть бути катастрофою, а Брайтон не веселий під (29) дощем. Хитрість полягає в тому, щоб бути гнучким: зачекайте, поки погода стабілізується, перш ніж вирушати на вихідні. Або будьте готові переїхати. Захід Англії, Уельс і Західне нагір'я мають одні з найкрасивіших краєвидів у Британії (частково через величезну кількість (30), які там випадають), але там дуже багато дощу, особливо в гірських районах. Коли йде сильний дощ на пагорбах Куїлін у Скай, як це часто буває, над Кернгормсом на сході (31) може бути сонячно. Сідайте в машину і їдьте. Та сама порада працює навіть локально. Кажуть, що над Крікхавеллом, у Чорних горах Південного Уельсу, є «блакитна діра». Тому, якщо Абергавенні просто не працює, спробуйте трохи далі долини Уск. Як завжди під час подорожі, «отримайте місцеву пораду». Ви можете (32) сильно замерзнути під час подорожі Великобританією, але ви ніколи не перебуваєте далеко від місця для купання (чи кафе), а ймовірність дощу (33) вища, ніж безперервний. А Б В Г 22 журналіст синоптик ворожка ворожка 23 сонячно яскраві промені рентгенівські промені 24 дощ дощ сонце мряка 25 зірки вітер сонячні хмари 26 яскравий ураган сонячний мряка 27 прогнози погоди температури погодні умови 28 тиск клімат атмосфера навколишнє середовище 29 проливний проливний проливний проливний проливний проливний проливний проливний дощ 30 гроза дощ буря вітер 31 миготливий мокрий мряка сухий 32 під мерзлом мокрий розпушування 33 сніг смерч дощ град А Б В Г Завдання 6 Прочитайте поданий нижче текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. На якому (34) велосипеді ви коли-небудь їздили? Можливо, ви їдете на велосипеді до школи чи на роботу, або, як мінімум, на коротку велосипедну прогулянку з друзями? А як щодо вас (35 років), який місяцями сам їде на велосипеді з Великобританії до Китаю? Для британського велосипедиста Піта Джонса нерівні та (36) довгі відрізки негостинною місцевістю є другою натурою. 37-річний містер Джонс зараз перебуває у довгій подорожі євразійським континентом із Великої Британії до Китаю. Піт Джонс не чужий в Китаї. Але він каже, що через його пристрасть до їзди на велосипеді багато людей там (38) запитують, чому він вибрав би велосипед

153152 дні: якщо він може дозволити собі автомобіль. У Китаї, де це вже давно вид транспорту, дійсно є (39) 400 мільйонів велосипедів, але швидке економічне зростання (40) сприяє вибуху володіння автомобілями. Едвард Дженокіо, ще один британський велосипедист (41), який подолав 41 000 км подорожі до Китаю і назад, сказав, що однією з його цілей є «просування велосипеда як безпечного, стійкого та екологічно чистого виду транспорту (42)». За останні роки у Великобританії збільшилася кількість людей, які обирають два колеса замість чотирьох. За оцінками, за останні п’ять років кількість людей, які їздять на роботу велосипедом, зросла майже вдвічі (43). Політики (44 роки) також використовують велосипеди, щоб покращити свої екологічні якості, а такі люди, як мер Лондона Борис Джонсон, часто їздять на роботу поодинці. Але нам, можливо, доведеться почекати трохи довше, перш ніж ми побачимо його (45) Піта Джонса, який намагається проїхати на велосипеді весь шлях до Китаю! А B C D A B C D 34 найдальше найдальше найдальше найдальше найдальше 35 відчувати відчувати відчувати відчувати почуття 36 велосипед їздив на велосипеді їздити на велосипеді 37 його компанія це компанія була компанія 38 збентежений був збентежений був збентежений був збитий з пантелику 39 оцінити оцінити оцінити оцінити 40 збільшився збільшився збільшився збільшився 41 чому хто отримує хто отримує хто отримує 42 отримує отримує отриманий 43 уздовж 44 дивіться бачили бачили дивилися 45 слідувати слідувати слідувати слідувати слідувати слідувати писати 46. Уявіть, що у вас є лист від англомовного друга, якого ви запитуєте, яка молодь у у вашій країні, ви зазвичай робите це у вільний час. Напишіть йому/їй відповідь за такою схемою: ПЛАН Вступ Розділ 1: Привітання; Те, чим зазвичай цікавиться молодь в Україні. Основний розділ Розділ 2: коли їхні інтереси відрізняються від захоплень молоді 20 століття; коли хлопчики/дівчатка мають однакові або різні інтереси. пункт 3: до яких гуртків ходить молодь; які книги вони читають; яку музику слухають; які фільми вони дивляться. Висновок параграф 4: Коли молодь цікавиться екологічними/політичними/соціальними проблемами; Заключними зауваженнями; Твій підпис. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Не пишіть дати чи адреси.

154ТЕСТОВИЙ бланк відповідей У завданнях позначайте правильну відповідь лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

155154 дні: Друга контрольна робота 5 Завдання на читання 1 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (1) Кардіфф є столицею Уельсу, наймолодшою ​​столицею в Європі та одним із міст і туристичних напрямків у Великобританії, які найшвидше розвиваються. Нещодавня реконструкція Кардіффа призвела до створення спортивних і розважальних закладів світового рівня, які варто відвідати. Додайте до цього чудові магазини, різноманітні ресторани та багато мистецтва, історії та культури, і Кардіфф стане ідеальним місцем відпочинку для сімейного відпочинку. (2) Якщо ви відвідуєте Кардіфф, пам’ятки «великої трійки» Кардіффський замок, стадіон «Міленіум» і Національний музей розташовані поруч у центрі міста. Але по всьому місту є чудові визначні пам'ятки: Центр Тисячоліття Уельсу та Техніквест, а також казковий Кастель Кох. (3) Уельс є країною замків, а сам Кардіфф є домом для великої кількості замків та історичних місць. Історія Кардіффа сягає римських часів, і Кардіффський замок, у самому серці міста, варто відвідати, від чудової нормандської фортеці до декадентського та розкішного інтер’єру вікторіанського замку. (4) Як і більшість жителів Уельсу, Кардіфф має все більшу репутацію закладу хорошої їжі. Це завдяки чудовим місцевим кухарям, а ще краще — місцеві продукти з валлійської баранини та яловичини, свіжі морепродукти та органічні овочі.А для шанувальників гольфу курорт Celtic Manor був лише за 20 хвилин від Кардіффа, де проходив турнір Ryder Cup в А Пам’ятки B Культура та культурна спадщина C Спорт D A Місто світового рівня E Їжа та напої F Шопінг G Магазин перед польотом H Музика та нічне життя

156Контрольне завдання 2 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Bella Italia Bella Italia – найкращий вибір для італійської кухні в сімейному оточенні. Ви можете вибрати піцу, салати та морепродукти, а також класичний італійський десерт «хрещений батько» — горіховий пиріг із ванільним морозивом. Якщо ви встаєте рано, ви можете насолодитися винятковим меню сніданку тут. У улюбленому місцевому ресторані Bella Breakfast подають свіжі круасани, печиво на сніданок і велику кількість вершкового еспресо. Ресторан розташований за адресою Leicester Square, 22. Телефонуйте нам для отримання додаткової інформації. The Apex Відвідайте The Apex, щоб побачити сучасний стильний ресторан. Британсько-середземноморське меню пропонує широкий вибір пасти, піци та перших страв із морепродуктів у стильній обстановці, яка справляє вражаюче враження. Ресторан знаходиться в готелі Radisson Edwardian Hampshire за адресою Leicester Square, 31. Телефонуйте нам для отримання додаткової інформації. RendezVous RendezVous — це сучасне кафе та кафе-морозиво, де пропонують широкий вибір закусок і десертів до післяобіднього чаю. Приходьте сюди, щоб скуштувати класичний яблучний пиріг або скуштувати фісташкове морозиво, полуничний чізкейк, заморожений йогурт або комбінований десерт із ромом і родзинками. Сидячи надворі, це чудове місце, щоб посидіти та спостерігати за людьми. Він розташований за адресою: Leicester Square, 48, лише за декілька хвилин ходьби від вулиці Хеймаркет. Chiquito Якщо ви шукаєте трохи спецій і мексиканського стилю, вирушайте до Chiquito, одного з найпопулярніших мексиканських грилів у Лондоні. Обов'язково спробуйте яскраву атмосферу та захоплюючі пропозиції в меню. Велике меню також пропонує вибір королівських креветок, качки та курки Акапулько для відвідувачів із традиційними смаками: від курячого м’яса пери пери до класичної мексиканської паельї. Chiquito знаходиться за адресою Leicester Square, 21. Телефонуйте нам для отримання додаткової інформації. 6. Відповідно до тексту оголошення рекламують будинки А. Б ресторани. C речі для покупки. Г Визначні місця Лондона. 6 А Б В Г 7. У Bella Italia A ви можете спробувати різноманітну піцу, салати та морепродукти. B від Peri Peri Chicken Wrap до класичної мексиканської паельї. C широким асортиментом закусок і десертів. D Королівські креветки, качка і курка з Акапулько. 7 А Б В Г

157156 днів: неділя А Б В Г А Б В Г А Б В Г 8. Яку кухню пропонує The Apex? Італієць. Б французька. C Британське Середземномор'я. D мексиканський. 9. Де спробувати мексиканську їжу? А вгорі. Б На рандеву. C У Bella Italia. D У Чикіто. 10. У A The Apex ви можете посидіти надворі. Б призначення. C Bella Italia. Д Чікіто. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Багато людей нервують перед співбесідою, але є багато речей, які ви можете зробити, щоб допомогти собі. Ось кілька порад щодо успішних співбесід. (11) Дослідіть компанію, щоб ви могли говорити про неї зі знанням справи. Спробуйте передбачити, які питання вам будуть задані, і підготуйте відповіді. (12) Носіть чистий, добре сидить одяг. Посміхніться, встановіть зоровий контакт і міцно потисніть руку. Сядьте прямо на стільці і сидіть спокійно. Говоріть чітко та впевнено. Не хвилюйтеся, що нервуєте, це нормально, але не дозволяйте своїм нервам заважати вам давати детальні відповіді на запитання. (13) Інтерв'юер задає вам запитання, тому що він/вона хоче дізнатися про вас більше. Тому не бурмочіть і не відповідайте одним словом. Переконайтеся, що ви відповіли на поставлене запитання та спробуйте дати конкретні відповіді, використовуючи приклади. (14) Не панікуйте, якщо співрозмовник попросить вас поговорити про ваші проблеми. Він/вона не намагається змусити вас виглядати погано. Ви повинні коротко описати проблему, а потім пояснити, як ви намагалися її вирішити. НЕ лежать! Ви повинні ЗАВЖДИ говорити правду і намагатися представити себе в позитивному світлі. (15) Складіть список того, що ви хочете знати про роботу, і візьміть його з собою на співбесіду. Коли настане ваша черга задавати запитання, швидко подивіться та поставте запитання, на які ще немає відповіді. Рекомендуємо переконатися, що ваша співбесіда пройшла успішно

158ТЕСТ А сказати правду. Б задавати запитання. C, щоб підготувати вашу англійську. D намагатися справити гарне перше враження. Е давати абсолютно чіткі відповіді на запитання. F підготуватися до співбесіди. G Не бійтеся просити співрозмовника повторити щось, якщо ви не розумієте. H to note А B C D E F G H Завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожної кімнати (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Протягом багатьох років батьки обмежувалися традиційними методами відстеження рухів своїх дітей: стоячи на ігровому майданчику, дивлячись у вікно або просячи їх подзвонити додому (16). Але тепер стурбованим мамам і батькам пропонується високотехнологічний спосіб стежити за кожним рухом дитини через супутник. Кажуть, що годинник Num8 є першим пристроєм відстеження, розробленим спеціально для допомоги батькам у відстеженні (17). 149 Num8 виглядає як звичайний цифровий наручний годинник, але має чіп GPS. Це постійно відстежує місцезнаходження дитини з точністю до 3 метрів і надсилає його назад на веб-сайт Num8 (18). Члени сім'ї можуть отримувати текстові повідомлення прямо з пристрою про місцезнаходження годинника, які посилаються на адресу їхнього нащадка (19). Після зняття годинника на мобільний телефон батьків надходить сповіщення. Керівник Num8 Стів Салмон сказав, що сподівається, що це буде використано, щоб дати дітям більше свободи, а не обмежувати їх або (20). «Зараз лише 20% дітей мають право виходити гратися на вулицю. «It’s My (21) Num8 допоможе батькам почуватися комфортніше, дозволяючи своїм дітям грати», — сказав він. A стандарти поведінки B під час відвідування друзів C підтримка ледачих батьків D глибока надія, що E відпустять їх на прогулянку F контролювати G одним натисканням кнопки H проти неслухняних дітей A B C D E F G H Завдання 5 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Велика Британія: географічні особливості Велика Британія — найбільший (22) острів Європи та сьомий за величиною острів у світі. Води Північного моря і Ла-Маншу відокремлюють Великобританію від Європи.

159158 днів: Центральна Англія займає південну та східну Британію. Він займає площу (23) 50 327 квадратних миль. На півночі знаходиться Шотландія, яка займає площу 30 400 квадратних миль. Уельс на заході має площу 8016 квадратних миль, а Північна Ірландія - 5460 квадратних миль. Жодна частина Британії не знаходиться на відстані більше 70 миль від (24). Великобританія має шість різних природних регіонів. Нагір'я Північної Шотландії - це область гірських хребтів, плато, глибоких долин і (25). Бен-Невіс, найдовший (26) у Великобританії, піднімається в нагір'ї. Шотландська низовина розташована в долинах річок Клайд, Форт і Тей. У цьому районі розташовані головні міста Шотландії. Пеннінський ланцюг, регіон (27) заліза та вугілля, простягається від Шотландської низовини. Мідлендс — низовина між південним кінцем Пеннінського хребта та Кембрійськими горами в Уельсі. Південно-Східні рівнини (28) охоплюють всю територію на південь і схід від Пенінських гір і до Мідлендсу. Цей регіон включає крейдяні гори, низовини та болота. Ці рівнини утворили першу частину острова (29) і є найкращими сільськогосподарськими угіддями в Британії. Північна Ірландія - це низинний регіон, що оточує торф'яні болота. Це також стосується Лох-Ні, найбільшого озера Сполученого Королівства. Британія невелика (30), тому що має багато довгих річок. Два (31), Темза і Северн, мають довжину трохи більше 200 миль. Річки Клайд, Форт, Хамбер, Мерсі, Северн і Темза (32) мають чудові гавані. Міста на цих лиманах (33) як центри океанської та внутрішньої торгівлі А Б В Г А Б В Г 22 острів континент суша канал 23 населення столиця територія околиці 24 море Європа Ірландія столиця 25 океани озера моря Ла-Манш 26 висота пік пік зеніт 27 глибина довга висока імперія 28 включно включають охопити, охопити, 29, встановлений, встановлений, завершений, виконаний, 30, достатність, достатність, достатній, рясний, 31, вищий, розширений, найдовший, короткий час, 32 маєток, лимани, втечі, повага, 33, служити, виконувати , доставка, доставка

160Контрольне завдання 6 Прочитайте наступний текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. The Cobbler First Draft Одного разу був чоловік (34 роки), Родді Біггс, який був грабіжником банку. Одного разу він (35) відніс пару черевиків до шевця, щоб поставити на них нові підошви. Швець дав йому квиток, який він поклав собі в кишеню. Наступного дня Родді (36) повідомляється в поліцію про пограбування банку, яке він (37) скоїв тижнем раніше. Час минав повільно, і через 20 років (38) Родді вийшов з в'язниці. Коли він (39) вийшов із в'язниці, то засунув руку в кишеню куртки і знайшов там папірець. Він витягнув його, побачив (40) квиток і згадав, що носив туди свої черевики багато років тому. "Чому ні?" — подумав він і пішов подивитись, чи не опинився тут швець і чи не залишилися там його черевики. Коли він прибув за адресою на картці, то побачив шевську майстерню між супермаркетом і гаражем. Він зайшов і знайшов у темній кімнаті старого (44 роки). Він дав йому квиток. Старий уважно оглянув квиток, а потім дістав з полиці величезну книгу. Він здув порох, розкрив і провів тремтячим пальцем по колонках імен і дат. Його палець зупинився на вході. Піднявши очі, він сказав: «Ти (45) закінчиш наступного тижня!» A B C D 34 ім'я імена названі підказка 35 взяти прийнято прийнято прийнято взяти взяти взяти взяти взяти взяти взяти взяти 36 заарештований заарештований був заарештований був заарештований 37 скоєно скоєно скоєно скоєно скоєно скоєно 38 пізно пізніше Остання буква 39 ходить йде ходить його йде йшов 40 швець швець швець швець швець 41 в 42 до 43 від 43 до 44 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 44 до 44 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45-45-44-44

161160 днів: лист 46 верес. Уявіть собі, що ви проводите тижневі канікули в таборі активного відпочинку. Напишіть листа своєму другу, використовуючи таку схему абзаців: ПЛАН Вступ Розділ 1: Привітання; як довго ви там перебуваєте; погодні умови та харчування. Основний текст параграфи 2, 3: що ви там робите; які з видів діяльності вам подобаються, а які не особливо. Висновок параграф 4: Як вам кемпінг і чи можете ви його рекомендувати; Заключними зауваженнями; Твій підпис. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Не пишіть дати чи адреси. Почніть свій лист словами: Шановний, я пишу цього листа з табору активності. Найкращі побажання,

162ТЕСТОВИЙ бланк відповідей У завданнях позначайте правильну відповідь лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

163162 дні: друга контрольна робота 6 Читання Завдання 1 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Пеггі Вітсон, колишня фермерська дівчина з Айови, провела в космосі 377 днів під час двох своїх місій, більше, ніж будь-який інший американський астронавт. Їхні виходи у відкритий космос тривали майже 40 годин, більше, ніж будь-яка інша жінка-космонавт. Сьогодні це ходяча лабораторія довгострокового впливу невагомості (нуль g) на організм людини. А її, до речі, подерто, як у олімпійського спортсмена. Ім'я: Пеггі Вітсон. Вік: 48. Астронавт з: (1) : Дві шестимісячні подорожі туди й назад на Міжнародній космічній станції у 2002 році та (2) : «Без гравітації, оскільки опір, м’язи та кістки там швидко погіршуються, тому ми виконуємо кардіотренування щодня протягом тривалого часу. годину на спеціально розробленому велосипеді чи біговій доріжці та годину силових вправ. Вихід у відкритий космос вимагає сили, оскільки кожен рух протидіє тиску скафандрів, які ми носимо, і дуже стомлює. Завдяки навчанню я завжди почувався позитивно та оптимістично після цього». (3): «Оскільки ми оберталися навколо Землі кожні 90 хвилин, вид на кривизну Землі був неймовірним». Ви могли бачити, як шари атмосфери виходять за межі поверхні та стикаються з темрявою космосу за її межами. Він здавався неймовірно тонким, але мав усі відтінки синього: найближчий до планети, сяючий блакитний, як освітлена сонцем вода над білим піском, що тягнеться до найглибшої синьо-фіолетової суміші, яка стримує чорноту».): «Спочатку це неприємно повертатися на землю. Серйозно вплинули на мою рухливість і швидкі рухи, такі як гра в баскетбол і час для ведення м’яча та лежань. Але приблизно через місяць після мого повернення мій фізичний стан оцінили, і я повернувся до рівня перед польотом, чому я дуже радий". (5): "Відкриття є дуже важливою частиною нас, і коли ми розширюємо горизонти Якщо ви хочете розширити це буквально, ми повинні продовжувати це робити». Будівництво Міжнародної космічної станції показує, що ми також можемо розширити цей горизонт у культурному плані».

164ТЕСТ A Повернення до сили тяжіння B Простір Час C Залишайтеся у формі D Уявіть себе в обмеженому просторі E Поетичний момент F Любов і дружба G Натхнення H Сімейне життя А B C D E F G H Завдання 2 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Ruby Tuesday перетворився на класичний американський ресторан із вибором повсякденних страв преміум-класу. До кожного відвідувача ставляться як до гостя. Меню Ruby Tuesday пропонує безкомпромісну свіжість і якість. Перші страви (4-6 порцій) Курка Белла Свіжа натуральна курка-гриль і свіжі гриби з вершковим соусом з пармезану, зі свіжим горохом і коричневим соусом $ Свиняча локшина з пармезаном і швейцарський сир $ Смажена на грилі індичка Подається зі свіжою приготованою на пару брокколі та картопляним пюре $ Гарніри Домашній овочевий салат $9,99. Салат зі свіжих помідорів і моцарелли $ Салат з овочів і сиру на грилі $ Десерти Ванільне морозиво з горіхами та вершками $ Шоколадна стружка $ Напої Фреш-чай із льодом $ 6,99. Лимонад $6,99. Вода в пляшках (можна газована та негазована) $ До якої страви входить злегка засмажена свинина на пасті з вершковим соусом з пармезану? Домашній овочевий салат. B Індичка на грилі. C Свиняча паста з пармезаном. D Курка Белла. 6 А Б В Г

165164 рівень: середній А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 7. Під «гарнірами» за текстом розуміють А м’ясні страви. Б Салати. C десерти. D напої. 8. Які з інгредієнтів не використовуються в Chicken Bella? Курка гриль. B Свіжі гриби. C картопляне пюре. D Вершковий соус Пармезан. 9. Найдорожче друге блюдо – домашній овочевий салат. B Індичка на грилі. C Свиняча паста з пармезаном. D Курка Белла. 10. Що таке «напої»? А м'ясні страви. Б супи. C десерти. D напої. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (11) «Мадагаскар» — останній анімаційний фільм від DreamWorks. У продовженні першого фільму тварини Нью-Йоркського зоопарку лев Алекс, зебра Марті, жираф Мелман і бегемот Глорія, які все ще залишалися на Мадагаскарі, почали залишати острів. Раптом вони приземлилися в нетрях Африки. Там Алекс незабаром познайомився з рештою своєї родини, і після тривалого часу, проведеного в зоопарку Центрального парку, йому було важко з ними спілкуватися. (12) «Я не знав, що шукаю кохання» — це зворушлива романтична комедія з Аннабель Леттс і коміком Джеффом Стайлсом у головних ролях. Дія фільму розгортається в Нью-Йорку і розповідає історію двох людей, які роблять усе можливе, щоб не закохатися. Оригінальна комедія з несподіваним фіналом. (13) «Високі дерева» — відомий документальний фільм канадця Рольфа Гріна. Насолоджуйтесь чудовими фотографіями деяких із найвищих і найстаріших дерев у світі, поки Рольф досліджує їхнє кліматичне, екологічне та політичне значення. Обов’язковий для тих, хто цікавиться природою та фотографією.

166ТЕСТ (14) Quantum of Solace продовжує стрімкі пригоди Джеймса Бонда з Казино Рояль. Після зради Веспер, жінки, яку він кохав, 007 буквально продовжує з того місця, де зупинився попередній фільм, борючись із бажанням персоналізувати свою останню місію. Після захоплення містера Уайта та його рішучості розкрити правду, Бонд і «М» допитують містера Уайта, який розкриває організацію, яка шантажувала Веспер, щоб викрасти виграші Бонда в казино. (15) Марія Радж дебютує в кіно у фільмі «Божевільна», зворушливій історії дівчини, яка хоче стати водієм вантажівки. Деякі комедійні моменти в цьому реалістичному фільмі розповідають про труднощі дорослішання в маленькому американському містечку. Чудовий реп і рок-саундтрек із піснею «Get Me Out of Here» від Exchequer. Цей фільм/мультфільм є найкращим вибором для тих, хто розпочав курси фотографії та дуже цікавиться природою та екологією. B любить серіали про Бонда, а Ян Флемінг є одним із його улюблених авторів. С любить детективи. Д цікавиться мультфільмами. Е не дуже любить романтичні фільми, але любить реп. F любить бойовики, але не політику чи шпигунські фільми. G любить фільми жахів. H хотів би побачити щось романтичне А B C D E F G H Завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожної кімнати (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Протестував професор місцевого коледжу (16). «Ціни на книги для наших студентів стають все вищими й вищими, а разом зі зростанням плати за навчання ці діти вмирають», — сказав Пітер Джейсон, доктор філософії. «Пам’ятайте, студенти є одними з (17). Майже половина з них мають хоча б один підробіток. Один із моїх студентів навіть має три роботи. Вона працює неповний робочий день продавцем у магазині одягу три дні на тиждень, потім працює кухарем піци три ночі на тиждень і робить манікюр у салоні краси у вихідні. І вона все ще отримує високий середній бал і (18)». Ціни на підручники традиційно високі. Крім того, багато викладачів університетів рік за роком змінюють підручники; Ви переходите до нової версії або переходите на (19). Це ще більше шкодить учням, тому що, коли вчитель перестає користуватися певним підручником, ця книга перестає ним користуватися (20). Доктор Джейсон вирішив зробити життя своїх студентів трохи легшим і набагато дешевшим, написавши власну книгу про публічні виступи: «Багато книжок дорожчі через навороти: компакт-диски, багато кольорових фотографій і багато інша графіка..." Я спілкувався зі своїми студентами, і багато з них, як і я, віддають перевагу простим речам. Тож кілька років тому я написав власну пісню...

167166 днів: книга друга. Я переконався, що це не було надто довго. Я назвав це «Успішний публічний виступ: бути коротким, лаконічним і по суті». «Порівняно з більшістю інших курсів публічних виступів, мій вдвічі менший і на третину дешевший». Це $30 замість $90. Він також буде випущений у форматі папки з трьома кільцями. Коли минулого року я написав друге видання, студентам довелося купити лише 35 нових сторінок (21). Лише за $7,00 вони оновили нову версію. Я отримав чудові відгуки від моїх студентів щодо цієї концепції листочків. Можливо, ця інформація пошириться, і більше авторів і видавців спробують » А B C D E F G H Видалити 35 із оригінальних сторінок G для постійного призначення H без обмінної вартості Завдання 5 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Кілька цікавих фактів про Моцарта Серед (22) найпліднішого класичного періоду був австрієць Вольфганг Амадей Моцарт ( ), який написав 1000 опер, оперет, симфоній, скрипкових сонат, дивертиментів, серенад, мотетів і концертів для фортепіано та багато інших (23) ( 24), струнних квартетів, інших камерних мес і літаній, з яких лише 70 (25) існували до його смерті у віці 35 років. Його (26) La Clemenza di Tito (1791) була написана за 18 днів, а симфонічні шедеври, симфонії № 39, 40 і 41, як кажуть, були написані за 42 дні (27). Його увертюра «Дон Жуан» була написана відразу в Празі в 1787 році і була завершена в день відкриття (28). (29) Період між відомим створенням твору композитора та його виконанням становить з 3 березня 1791 (30) до 9 жовтня 1982 (понад 191 рік), у випадку органної п’єси Моцарта для одного дзвона, фантазія фуги у фа хв. Можливо, найбільший проект запису (31) усіх часів для одного композитора, 180 компактних записів (32) повного набору перевірених творів Моцарта, створених Philips Classics для публікації в 1990-1991 роках на честь нього. 200-річчя з дня смерті композитора. Повний комплект становить понад 200 годин (33) і займе 6 футів місця на полиці.

168ТЕСТ A B C D 22 композитор митець поет політик 23 докладніше про 24 інструменти обладнання інструменти механізми 25 створений передача винайдений опублікований 26 роман вірш фантастика опера 27 приєднатися 28 виконання виконавець виконання виступати 29 найширший найвищий найкоротший найкоротший найтовщий 30 тому в до А B C D 31 запропонований застосований спеціально виділено 32 диски касети вініл грамофонні платівки мелодії 33 слова фільм касета музика Завдання 6 Прочитайте наведений текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Був чудовий весняний ранок, коли Мер та її подруга Лін (34) піднялися на гору. Вони вирішили піднятися на Бен-Невіс, оскільки це гора Шотландії (35). Мер і Лін сіли в свій модний спортивний автомобіль (36) і поїхали вниз з гори до Форт-Вільяма (37). Незабаром вони знайшли дорогу до (38) Бен Невіса. Чим вище вони піднімалися, тим (39) ставало. Сонце сховалося (40), почав падати туман і сніг. Мер (41 рік) і хотіла повернутися додому. Сніг засипав трасу (42), дівчата розгубилися, замерзли й налякані. Вони думали, що вони (43) замерзнуть насмерть на схилі гори. На щастя, Мер мала при собі мобільний телефон і знала, як покликати на допомогу. Гірська служба порятунку дісталася до неї якраз вчасно, щоб врятувати її від замерзання. Після того як команда рятувальників (44) доставила їх у комфортабельний готель, вони смачно поїли, а потім танцювали всю ніч на вечірці. Наступного дня вони прийшли додому і розповіли всім, як вони (45) чудово провели час у Форт-Вільямі.

169168 днів: 30 секунд A B C D A B C D 34 підйом, щоб піднятися піднявся 35 високо вище найвищий високий 36 їхав їхав їхав був за кермом 37 хто коли куди 38 вгору вниз вхід 39 холодніше холодніше холодніше холодніше 40 між нижче 41 бац-бац-бац-бац-бац 42 іди геть іди геть залишити йде геть 43 йде йде йде йде йде йде йде 44 бере бере бере брав 45 had had написав 46. Уявіть, що ви відвідали місце у своїй країні, яке вам дуже сподобалося. Напишіть листа про це своєму другові, використовуючи таку схему абзаців: ПЛАН Вступ Розділ 1: Привітання; кілька слів про те, де це місце і чому ви туди поїхали. Абзац 2 основної частини: додаткові відомості про місцезнаходження; метеорологічні умови. Частина 3: Що ви там бачили та робили. Висновок Розділ 4: Що ви думаєте про це місце та чи рекомендуєте ви його відвідати? Заключними зауваженнями; Твій підпис. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Не пишіть дати чи адреси.

170ТЕСТОВИЙ бланк відповідей У завданнях позначайте правильну відповідь лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

171170 днів: друга перевірка 7 (1) (2) (3) (4) (5) Завдання на читання 1 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Створення руху хіпі має свій історичний прецедент у давньогрецькій контркультурі, представленій такими філософами, як Діоген. Перші ознаки того, що ми б назвали сучасними «протохіпі», з’явилися в Європі наприкінці століття. Хіпі намагалися звільнитися від соціальних обмежень, піти своїм шляхом і знайти новий сенс життя. Рух кинув виклик формальності традиційних клубів і натомість пропонував аматорську музику та спів, креативний одяг та громадський відпочинок, такий як походи та кемпінг. Таким чином, одяг хіпі часто був вільним і виготовлявся з натуральних тканин, таких як бавовна. Чоловіки і жінки відпускали довге волосся і уникали укладок. Цінувалося все, що ви робили власноруч: шили, в’язали чи плели макраме. Квіти були символом руху хіпі. Ніщо так не символізувало мир і любов, як квітка, і вони були всюди. Квіткові малюнки були популярні на топах і сукнях, а квіткові нашивки прикрашали спідниці та джинси. У волосся носили справжні квіти, а на обличчі малювали зображення квітів. Хіпі стверджували, що, враховуючи потворність світу, важливо демонструвати якомога більше природної краси. Зустріч племен. Перша присутність людини, Сан-Франциско, січень. Це була гучна, символічна подія, яка зібрала політичних, духовних, літературних, музичних і шаманських лідерів покоління. Тоді це здавалося непоганим. Просто зійдіть разом і відчуйте атмосферу. Карлос Сантана — музикант, який визначив цілий жанр на початку 1970-х років. Його чудовий виступ на Вудстоку зробив його легендою. І сьогодні він повернувся в чарти з новим хітом. Оригінальний фанк, латина, соул і рок-звучання Сантани безпомилкові. Black Magic Woman (1970) був найбільшим хітом Сантани А B C D E F G H A Політика B Стиль життя та характеристики C Символи руху хіпі D Орієнтири події хіпі E Історія F Музика G Лідери хіпі H Мода

172Контрольне завдання 2 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Напружена субота Сем: Мері, ти щось запланувала на цю суботу? Марія: Подивимось. Насправді я дуже зайнятий. Чому ти хочеш це знати? Сем: Ну, мені було цікаво, чи не хочеш ти зібратися разом і подивитися фільм, наприклад, або піти погуляти в парку. Але якщо ви зайняті. Крім того, що ти маєш зробити цього дня? Мері: Спочатку я пообіцяла мамі, що допоможу їй прибрати вранці, а потім у мене призначено перукарню на 13:00. Я не можу пропустити це, тому що я скасував це раніше. Сем: Гаразд, але ти вільний після цього? Марія: Боюся, що ні. У мене інші плани. Мені потрібно забрати сестру з уроку музики о 16:00, і мама попросила мене приготувати для сім’ї. Іноді я відчуваю себе рабом. Потім я маю помити посуд і завершити своє завдання з історії, яке має відбутися в понеділок вранці. Сем: Так, здається, у вас є цілий день. Мері: Правильно. Сем: Чому б вам не перенести завдання з історії на наступний день? І якщо хочеш, можливо, я зайду сьогодні ввечері, і ми зробимо попкорн і подивимося фільм? Мері: О, це звучить добре, але наш DVD-плеєр не працює. Крім того, моя мама може спробувати придумати для мене щось інше. Можливо, наступного разу? Сем: Сподіваюся, що так. Ну, до нових зустрічей! Мері: До побачення. 6. Сем дзвонить Мері, тому що йому потрібна її допомога з розповіддю. B хоче допомогти їй прибрати. C бере її на прогулянку або в кіно. D планує відвести її на урок музики. 7. Що повинна робити Марія вранці в суботу? A Вигуляйте собаку. Б Прибирати в хаті. C Помити посуд. D Записати проект в історію. 6 7 А Б В Г А Б В Г

173172 дні: середа А Б В Г А Б В Г А Б В Г 8. О 13:00 Мері йде до музичної школи. Б магазини. C фільми. D the hairdresser p.9 Мері не може пропустити прийом до перукаря, тому що її волосся потребує укладання. B Вона вже скасувала його один раз. C Вона вже двічі його скасовувала. D Вона не хоче змінювати свої плани. 10. Чому вони не можуть дивитися відео вдома у Мері? Мері не дивиться відео. B Батько Мері використовуватиме DVD-плеєр. C Пристрій не працює. D Ви не можете прийняти рішення щодо відео. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (11) Корпорація Майкрософт, Канада, пожертвувала винагороду за допомогу в пошуку підлітка-гравця з Онтаріо, який втік з дому три тижні тому після того, як його батьки забрали його Xbox, що, на думку експерта, було нетиповим для визначеної компанії-виробника програмного забезпечення. (12) Відповідно до звіту, опублікованого у вівторок, середня ціна на бензин у Канаді знаходиться на найнижчому рівні з початку минулого року. (13) Перша генетично модифікована їжа з прямою користю для здоров'я людини повинна бути доступна в Сполучених Штатах протягом чотирьох років після успішних експериментів. Генно модифікована соя, яка може допомогти запобігти серцевим нападам, пройшла початкову фазу випробувань і проклала шлях для використання в таких харчових продуктах, як спреди, йогурт, батончики гранола та заправки для салатів. (14) Капрал Деніел Джеймс, який працював перекладачем британського генерала в Афганістані, визнаний винним у шпигунстві на користь Ірану. (15) Авіакомпанія вибачилася за те, що стягувала додаткові 10 фунтів стерлінгів в один бік з людини з ампутованими кінцівками, яка хотіла взяти додаткову пару протезів для ніг у відпустку. Цю газетну статтю можна назвати так

174ТЕСТ А «Найнижчі ціни на газ року». B "ГМ боби можуть допомогти запобігти серцевим нападам." С «Перекладачі, винні в шпигунстві». D «Авіакомпанія просить вибачення за «помилкові звинувачення в ногах» E «Хорватія отримує графік вступу до ЄС». F «Перемога один маленький крок для Європи». G "Microsoft пропонує винагороду за повернення залежного від азартних ігор." H «Принц закликає до законів тропічного лісу» А Б В Г Д Е Ж Завдання 4 Прочитайте наведений текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожної кімнати (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Перегляд телевізора має бути звичайною частиною повсякденного життя більшості дітей (16)? У нашому динамічному житті батьки настільки зайняті своїм професійним життям і стосунками, що дозволяють дітям проводити більшу частину свого вільного часу (17). Насправді іноді батьки настільки зайняті, що більшість із них не можуть перестати думати про приховані небезпеки необмеженого телебачення. Ризики для здоров’я, пов’язані з надмірним переглядом телевізора, численні, і їх не слід недооцінювати. Це сприяло зростанню проблем (18); Це перешкоджає регулярним фізичним вправам, що може призвести до проблем із серцем у подальшому житті. Відкриття дітей неналежним матеріалом призводить до психологічних проблем, і це може статися (19). Проте найбільше занепокоєння викликає негативний вплив, який занадто багато телебачення може мати на ранніх стадіях (20). Ігри, слухання історій і спілкування з іншими дітьми є важливими для емоційного, фізичного та комунікативного розвитку дитини. Коли телебачення замінює цю діяльність, ми допускаємо невимовну шкоду. Звичайно, багато хто поспішить захистити освітню цінність телебачення, і немає сумніву, що телебаченням добре керують (21). Однак небезпеки значно переважують переваги. Якщо батьки не знайдуть час, щоб належним чином контролювати звички перегляду телевізора своїми дітьми, здоров’я дітей страждатиме й надалі. A але це безпечно B неважлива або марна інформація C телебачення D шкодить зору E для розвитку дитини F є високоефективним інструментом маркетингу G може бути корисним H для підліткового ожиріння А B C D E F G H

175174 дні: тиждень Завдання 5 Прочитайте наведений текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. День Святого Валентина або кохання витає в повітрі Це час року, коли пари виявляють одне одному свою любов, надсилаючи листівки, квіти та шоколад. Але День Святого Валентина — це не лише публічні вияви кохання: через (22) роки він також стане великим бізнесом. Тільки у Великобританії на квіти витрачається понад 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23), а в Сполучених Штатах на шоколад витрачається понад 1 мільярд доларів. Незважаючи на те, що День святого Валентина став глобальною індустрією, з більш ніж 80 мільйонами троянд, проданих у всьому світі, походження цього дня невідоме та (24) в тумані часу. Ніхто точно не знає, ким був святий Валентин. (25) Деякі історики вважають, що він був римським мучеником, убитим римським імператором у третьому столітті нашої ери. Кажуть, що перший (26) Валентин був відправлений у 2010 році ув'язненим герцогом Орлеанським. Вважається, що він шукав розради від ув’язнення, пишучи своїй дружині вірші про кохання. День святого Валентина або його еквівалент зараз відзначають у багатьох країнах світу. Однак традиції часто відрізняються (27) від місця до місця. Наприклад, в Японії (28) справа жінки — надсилати шоколадні цукерки чоловікові, тоді як у Кореї 14 квітня відоме як «Чорний день» і є збором (29) чоловіків, які нічого не отримали на День святого Валентина. День Їжте макарони і пожалійте один одного. Технологічний прогрес також допоміг зберегти актуальність Дня святого Валентина в 21 столітті. Електронні листівки до Дня святого Валентина стали дуже модними останнім часом. Однак Internet Security (30) застерігає користувачів Інтернету бути обережними, оскільки зловмисники можуть використовувати електронні листівки для поширення вірусів і шпигунського програмного забезпечення. Валентинки також можна використовувати для менш романтичних цілей (31). Поліція британського міста Ліверпуль розіслала валентинки злочинцям (32), які не з'явилися в суд і не сплатили штрафи. На картках написано (33): «Троянди червоні, фіалки сині, у вас є ордер на обшук, і ми хотіли б вас бачити». Хто сказав, що романтика мертва? А B C D A B C D 22 нещодавно щойно новий 23 навіть поки де з 24 прихований удар головою прихований 25 хоча або коли-небудь 26 запис записаний рекордер зміна порядку

176ТЕСТ Закінчення таблиці A B C D 27 різноманітний різноманітний різноманітний подібний 28 популярний звичайний регулярний 29 щасливий щасливий нещасливий на жаль 30 професійний аматор експерт компетентність 31 принципи об’єкт рішення цілі 32 коли де хто чий 33 вірш прислів’я історія загадка А B C D завдання 6 Прочитайте наведений нижче текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Молодий грецький хлопчик Нарцис (34) одного разу знаходиться в лісі, і в нього (35) поруч є німфа Ехо. Ехо (36) пішла за ним через ліс, (37), щоб поговорити з ним, але спочатку не наважувалася говорити. Коли Нарцис нарешті почув кроки і (38): «Хто там?» Ехо відповіло: "Хто там?" І так тривало, поки нарешті не з'явилася Ехо (39) і не кинулася назустріч красеню. Він утік від німфи, залишивши позаду Ехо (40). Так вона (41) провела решту свого життя в самотніх долинах і страждала від кохання, якого ніколи не відчувала, (42) залишився тільки її голос. Нарешті Нарцис відчув спрагу і пішов до струмка напитися. Побачивши своє відображення в дзеркалі, він закохався в нього, не підозрюючи про це (43). Коли він нахилився, щоб поцілувати його, воно ніби «втекло», і це розбило йому серце. Він (44 роки) відчував сильнішу спрагу, але не хотів торкатися води, боячись пошкодити своє відображення, тож нарешті (45) помер від спраги та самозакоханості, дивлячись на власне відображення. Квітка нарцис виросла там, де загинула. А Б В Г 34 полювали, полювали, полювали 35 непомітно непомічено непомітно непомітно 36 мовчазний мовчазний мовчазний мовчазний мовчазний мовчазний 37 бажання бажає бажане бажання 38 кричить кричить кричить кричить кричить кричить кричить 39 сам 40 серцерозривний серцерозривний серцерозривний А Б В Г

177176 рівень: середній Закінчення таблиці А Б В Г 41 витрачати витрачати витрачати буде проводити А Б В Г 42 куди і 43 він сам 44 зрілий 45 далі писати 46. Imagine preparing for a journey. Ви плануєте бути далеко від дому на два тижні. Який одяг і предмети особистої гігієни ви б взяли з собою і чому? Запишіть індивідуальний план (не менше 100 слів). Обґрунтуйте свій вибір конкретними причинами та деталями.

178ТЕСТОВИЙ бланк відповідей У завданнях позначайте правильну відповідь лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

179178 днів: 2 дні: 2 дні КОНТРОЛЬНА РОБОТА 8 Reading task 1 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (1) Шотландія є найпівнічнішою країною Сполученого Королівства, має приблизно 790 прибережних островів і населення 130 осіб. Шотландія відома своїми захоплюючими краєвидами та прекрасними пляжами та озерами, які є прісноводними озерами. У Шотландії є понад 600 квадратних миль озер, найвідомішим з яких є Лох-Несс. (2) Населення становить трохи більше 5 мільйонів, що становить приблизно 8,5 відсотка від загального населення Великобританії. Понад 2 мільйони з них проживають у Глазго та Единбурзі, а майже половина населення Шотландії проживає в центральній частині Шотландії, де розташовані як найбільше місто (Глазго), так і столиця (Едінбург). (3) Шотландія також є домом для одного з найбільших мистецьких фестивалів у світі. Широко відомий як Единбурзький фестиваль, він насправді складається з низки різних фестивалів, що проводяться в різні пори року, хоча багато з них також відбуваються в серпні та вересні. Багато людей чули про фестиваль Fringe, але є також Міжнародний фестиваль, Кінофестиваль, Дитячий фестиваль і Единбурзький Мела, міжкультурний фестиваль. У музичному плані Шотландія нещодавно створила гурти Travis і Franz Ferdinand, а також інших відомих шотландців, зокрема Юена МакГрегора, Шона Коннері та Дж.К. Роулінг. (4) Шотландський парламент відкрився в липні 1999 року, перший за понад 300 років, коли Шотландією керували з Лондона. До компетенції шотландського парламенту входить охорона здоров'я, освіта та місцеве самоврядування.

180ТЕСТ (5) Типові образи Шотландії часто зосереджуються на таких речах, як тартан, кілти, верес і хаггі, а також сільська місцевість. Усі вони все ще є частиною країни, але сучасна Шотландія також робить собі ім’я в інших сферах, таких як процвітаюча індустрія комп’ютерних ігор. A Цікаві місця в Шотландії B Політичні події C Шотландська кухня D Мистецькі та музичні події E Стереотипи F Люди в Шотландії G Освітні моделі H Де це А B C D E F G H Завдання 2 Прочитайте наведений нижче текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Британська сім'я сьогодні. Модель традиційної британської сім'ї, де працює батько та домогосподарка, яка виховує двох дітей, значно змінилася за останні 20 років. Найбільшу зміну спричинило зростання кількості розлучень. Зараз два з трьох шлюбів розпадаються, в результаті чого багато дітей живуть з одним із батьків і бачать іншого лише у вихідні чи святкові дні. Також зросла кількість працюючих матерів. Через різке зростання кількості розлучень багатьом жінкам доводиться працювати, щоб утримувати себе та своїх дітей. Навіть за відсутності розлучень багато сімей залежать від роботи обох батьків, щоб вижити. Це призвело до збільшення дитячих закладів, хоча вони дуже дорогі та їх важко знайти в багатьох регіонах. Крім того, жінкам більше не подобається сидіти вдома та виховувати дітей, і багато з них заробляють стільки ж, а то й більше, ніж чоловіки на своїй роботі. Однак ці зміни не мали абсолютно негативного впливу. Зараз жінкам набагато простіше мати роботу і хорошу зарплату. Хоча працювати мамою важко, це стало нормальним явищем і більше не сприймається як щось погане для дітей. Що стосується самих дітей, то деякі стверджують, що сучасні діти ростуть більш самостійними і дорослими, ніж вони були раніше. З раннього дитинства вони повинні ходити в дитячий сад і настільки звикли до соціальної поведінки та спілкування з новими людьми. Незважаючи на те, що традиційний образ сім’ї може більше не застосовуватися в сучасній Британії, сьогоднішня сім’я продовжує виховувати щасливих і процвітаючих дітей.

181180 днів: пологи А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 6. На думку автора, традиційна британська сім’я А означає батька-працівника і домогосподарку-матір. B означає працюючий батько та працюючия мати. C ніколи не існувало. D дуже змінився за останні 20 років. 7. Сьогодні шлюби закінчуються розлученням. А два з трьох Б один з трьох В три з трьох Г два з чотирьох 8. Які сучасні діти? A Вони комунікабельні та веселіші, ніж попередні діти. B Вони більш ввічливі та дитячі, ніж попередні діти. C Вони більше залежать від дорослих, ніж діти в минулому. D Вони більш незалежні та зрілі, ніж діти минулого. 9. У дитячому садку діти поводяться спільно. Б поводитися добре. C поводиться незалежно. Будьте добрими до незнайомців. 10. Через збільшення кількості розлучень багато дітей допомагають матерям заробляти гроші. Багатьом чоловікам доводиться змінювати роботу, щоб забезпечити себе та своїх дітей. Багато жінок змушені працювати, щоб прогодувати себе та своїх дітей. D Багатьом жінкам доводиться змінювати роботу, щоб прогодувати себе та своїх дітей. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (11) London Marriott Hotel Regent's Park 128 King Henry's Road Belsize Park London Тип розміщення: Готель. Готель London Marriott Regent's Park розташований лише за кілька хвилин від таких місцевих визначних пам'яток, як крикетний майданчик Lords Cricket Ground і Лондонський зоопарк. Він стане ідеальним місцем для будь-якого свята. До послуг гостей велика зона відпочинку з басейном, паровою лазнею, сауною та тренажерним залом.

182ТЕСТ Щоб отримати сучасні страви, вирушайте до ресторану Mediterrano, а для більш невимушеного меню ідеально підійде кафе-бар Chat. (12) Americana Hotel 172 Gloucester Place Regent's Park Primrose Hill London Тип розміщення: Бюджетне розміщення. Готель Americana розташований у самому центрі Лондона, звідки можна легко дістатися до всіх визначних пам'яток і бізнес-центрів Лондона. Усі спальні мають усі сучасні зручності, зручний лаунж з телевізором і бар.У готелі також є ліфт і номери на першому поверсі для легкого доступу. (13) Ballards Farm Cottage Big Devon Тип проживання: Котедж. Котедж Ballards Farm розташований у місті Біг-Девон. Цей чарівний будинок для відпочинку пропонує красиві краєвиди та комфортабельні номери. Від котеджу можна прогулятися лісами та парками, а також поруч є 5 полів для гольфу. У Біг-Девоні, приблизно за милю, є багато кафе та пабів. (14) Duke of Leinster Hotel 20 Leinster Gardens London Тип розміщення: Готель. Duke of Leinster - це елегантний 3-зірковий готель. Як і належить готелю такого унікального характеру, кожен із 36 номерів індивідуально мебльований і декорований. з модемним підключенням, супутниковим телебаченням і міні-холодильником. (15) Tudor Inn 78 Warwick Way Тип розміщення: ліжко зі сніданком. Наш готель типу "ліжко та сніданок" займає елегантну будівлю 19 століття. Зручно розташований за декілька хвилин ходьби від відомих пам'яток, таких як Букінгемський палац, Біг-Бен, Лондонське око та Вестмінстерський собор. Площа Пікаділлі (Вест-Енд) також знаходиться в межах двадцяти хвилин ходьби. Усі наші номери добре спроектовані та нещодавно мебльовані відповідно до високих стандартів чистоти та обслуговування. У кожному номері є кольоровий телевізор, фен, безкоштовний набір для приготування чаю та кави (за запитом) і прямий телефон.

183182 Days: Accommodation Цей готель А B C D E F G H A – найкраще місце для будь-якої події. Б пропонує номери з люкс. C пропонує вам проживання за межами Лондона. D розташований у центрі міста та пропонує всі сучасні зручності. E — це правильний вибір для вас, якщо ви шукаєте розкоші. F - це елегантний готель типу "ліжко та сніданок", який займає будівлю 19 століття. G має унікальний характер та індивідуально оформлені номери. З вікон відкривається вид на парк. Завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожної кімнати (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. 8 найкращих порад щодо боротьби з глобальним потеплінням Нинішня спекотна та задушлива погода змушує нас усіх задуматися над тим, як трохи знизити температуру. Маючи це на увазі, ми зібрали вісім найкращих способів, як споживачі можуть заощадити 22 тонни вуглекислого газу (16). Зробіть ці маленькі і не дуже маленькі кроки, і ви допоможете забезпечити більш комфортне майбутнє для всіх нас (усі скорочення CO2 є середньорічними показниками). 1) Замініть п’ять лампочок у вашому домі на КЛЛ: заміна цих 75-ватних лампочок на 19-ватні КЛЛ може заощадити 275 фунтів CO2. 2) Замість коротких перельотів приблизно на 500 миль (17) і уникнення 310 фунтів CO2 3) Замініть холодильники, яким більше 10 років, на сучасні більш енергоефективні моделі Energy Star (18). 4) Пропустіть восьмихвилинний душ (19), щоб заощадити 513 фунтів. 5) Якщо можливо, висушіть одяг на мотузці (20). Висушування на повітрі половини вашого завантаження заощаджує 723 фунтів CO 2 . 6) Менше червоного м’яса. Оскільки для виробництва червоного м’яса використовується більше викопного палива, ніж риби, яєць і птиці, перехід на ці продукти може зменшити ваш вуглецевий слід на 1000 фунтів. 7) Залиште машину вдома та візьміть (21). Використання легкорейкового транспорту для середньої 12-мильної поїздки в США заощаджує на 3000 фунтів CO2 менше, ніж автомобілем. Стандартний дизельний міський автобус може заощадити 804 фунти стерлінгів, а користувачі метро – 288 фунтів стерлінгів.

184ТЕСТ ) Нарешті, підтримайте реалізацію вітрових, сонячних та інших систем відновлюваної енергії, вибравши зелену електроенергію, якщо ваш постачальник енергії пропонує її. A йти на роботу за п’ять хвилин B громадським транспортом C Покладатися на обігрівач на природному газі D або внутрішній стелаж E і заощадити понад 500 фунтів CO 2 F, який виробляє кожен з нас G заощадити 226 фунтів, використовуючи кондиціонер H сісти на поїзд А B C D E F G H Вправа 5 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. 27 лютого 2008 року у Великій Британії сталося щось дуже незвичайне (22): стався досить сильний землетрус. Це був найбільший землетрус у Великобританії за останні 25 років. У минулому були лише дуже невеликі підземні поштовхи, але вони зникають до незначущості (23) для цього. Його відчували на великій території країни (24), від півночі Единбурга в Шотландії до Плімута на півдні Англії (25). Епіцентр землетрусу був у маленькому містечку в графстві Лінкольншир, приблизно за дві з половиною-три години їзди на північ від Лондона. Була зафіксована магнітуда 5,2 бала за шкалою Ріхтера. У новинах було багато (27) людей, які відчули рух землі. Один хлопець сказав: «У нас було багато вібрацій, вібрацій стін і такого іншого, шум доносився з даху». Я вийшов із димоходу й опинився на землі!" Причиною (28) найсерйозніших травм під час землетрусу став обвал димоходу; чоловік зламав ногу, коли на нього впала димова труба. (29) Чоловік, який розповів У розмові BBC описали момент, коли стався землетрус: «Все тремтіло. Коли (30) це сталося, ми всі вийшли і побачили, як усі виходять на вулицю, і (31) це був землетрус». Дивно, але сильний гуркіт, який відчули багато людей, завдав незначної шкоди майну. Більшість британців (32) дізналися б, що у Британії щороку відбуваються землетруси, але більшість із них настільки сильні, що вони залишаються непоміченими. є досить малим порівняно з деякими іншими (33) ) катастрофи, які потрапили в заголовки міжнародних газет, але це, безперечно, стало несподіванкою для постраждалих людей.

185184 дні: доставка A B C D A B C D 22 на щастя вилікувався стався поранений 23 порівняння порівняння порівняння порівняння 24 двоє пішки 25 вартість пальто узбережжя професія 26 область район область область 27 коментарі замінити звіти переглянуті 28 можливо можливо можливо впевненість 29 інше інше інше інше інше інше 30 незабаром рано незабаром 31 усвідомив цінний свідоме усвідомлення 32 здивований перевершив надмірний надмірний 33 органічний чистий природний фізичне завдання 6 Прочитайте текст нижче. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Колишній відомий Щоразу, коли 34-річний Джо Менголд відвідував свій місцевий магазин чи кав’ярню чи йшов своєю вулицею, він уважно дивився на інших людей. Він хотів перевірити, чи не напали на нього люди (35). Він хотів побачити, чи хтось його впізнав. Джо опинився в дивній ситуації. Два роки тому він (36) не міг пройти більше ніж кілька кроків, перш ніж хтось зупинив його і запитав, чи це він, а потім вони хотіли автограф або фото. Два роки тому Джо Менголд був "Джо з HouseMates". «Сусіди по дому» було одним із найуспішніших реаліті-шоу всіх часів. Мільйони і мільйони людей дивилися Housemates. Джо був у знаменитому будинку з усіма іншими людьми. Мільйони і мільйони людей спостерігали за Джо щоранку, коли він прокидався (37), щодня, коли він їв і спілкувався з іншими людьми в домі, і навіть щовечора, коли він не спав (38). Правду кажучи, йому (39) і так не дуже сподобався будинок його сусідів по кімнаті. Він не любив, щоб за ним весь час спостерігали. Але оскільки він був першим, хто покинув будинок сусідів, у нього було більше часу, щоб насолоджуватися славою. Йому подобалося бути відомим, але йому не подобалося, коли його зупиняли кожні п’ять хвилин, йому не подобалося, що він не міг пройти вулицею, щоб люди не показували на нього і не кричали. Йому сподобалося (41) «Джо Менголд», а не «Джо з «Сусідки», яке, здавалося, було його новим ім’ям. Однак бути відомим було (42) краще, ніж бути колишнім відомим. Тепер йому було (43). Він думав про те, щоб зайнятися чимось іншим у своєму житті, але правда полягала в тому, що Джо ні в чому не вмів.

186ТЕСТ Він працював на кількох роботах, але ніколи ні в чому не досягав успіху. HouseMates був єдиним успіхом у його житті. Він думав, що (44) гірше: бути відомим чи не бути відомим. І те, і інше, на його думку, краще, ніж колишня слава. Одного разу до нього прийшла жінка. «Вибачте, я сподіваюся, ви не заперечуєте, що я запитую». «Зовсім ні». «Колись ви були Джо з Housemates?» — вигукнув Менгольд. «Вау! Ось так сюрприз! Джо з House Mates! Неймовірно!" Жінка посміхнулася і озирнулася, ніби не могла повірити, що вона єдина людина, яка впізнала Джо з HouseMates. Послухайте", - продовжила вона. "Чому?" — запитав Джо. «Я працюю в телевізійній компанії, і у нас (45) є геніальна ідея». "О так. Що це?" «Ми збираємося робити реаліті-шоу». "У цьому немає нічого чудового, - сказав Джо. - Ні, але це буде інше. Шоу та зберіть їх усіх разом в одному великому будинку!!!" «О, — сказав Джо, — яка цікава ідея. Я не впевнений, що це справді я». «У вас це вийде чудово!» — сказала жінка.— Це називається Екс-відомий! — Дякую, — сказав Джо, — але, чесно кажучи, я б волів зовсім не бути знаменитим, дякую. буде 42 набагато більше 43 кожен будь-хто ніхто ніхто ніхто 44 знаходиться де 45 щойно щойно щойно А Б В Г

187186 днів: лист надіслано 46. Уявіть, що ваш друг по листуванню з Англії приїжджає до вашого міста/містечка і хоче дізнатися про нього більше. Напишіть листа, у якому розкажіть щось про своє місто/село, використовуючи наведений нижче план: ПЛАН Вступ Параграф 1: Ласкаво просимо; кілька слів про мету вашого написання. Основний абзац 2, 3: Запишіть, де розташоване ваше місто/село, яке воно велике, скільки в ньому мешканців, на якій річці воно розташоване та які там є цікаві місця. Висновок Розділ 4: Скажіть, що ви пишаєтеся своїм містом і дуже любите його; Заключними зауваженнями; Твій підпис. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Не пишіть дати чи адреси. Почніть так: Шановний, я з нетерпінням чекаю вашого візиту в Україну. Дозвольте мені розповісти вам дещо про місце, де я живу. Найкращі побажання,

188ТЕСТОВИЙ бланк відповідей У завданнях позначайте правильну відповідь лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

189188 днів: безкоштовна пробна версія 9 Завдання на читання 1 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (1) Стратфорд-(ап)он-Ейвон розташований на річці Ейвон у серці Англії та найбільш відомий як місце народження найвидатнішого англійського поета та драматурга Вільяма Шекспіра. Стратфорд-(ап)он-Ейвон є домом для Королівської Шекспірівської компанії, п’яти історичних будинків, пов’язаних з бардом, і безліч інших чудових туристичних об’єктів. Ідеальне поєднання старого та нового, це процвітаюче ринкове місто є чудовим місцем для спокійного відпочинку в мальовничій місцевості. (2) Стратфорд-(ап)он-Ейвон має багато історичних місць, які варто побачити. Дослідіть місце народження Шекспіра, щоб отримати захоплюючу інформацію про його життя та часи, а також відвідайте одну з церков Святої Трійці, щоб побачити його гробницю. Подивіться його чудові роботи в театрі Courtyard, головній постановці Королівської Шекспірівської компанії. (3) Крім літературних зв’язків, у Стратфорді та його околицях є багато чого побачити та чим зайнятися. Здійснюйте круїз по річці Ейвон, досліджуйте околиці на автобусах з пересадками, приєднуйтеся до однієї з пішохідних екскурсій і відкрийте для себе деякі з найкращих будинків і красивих садів Британії! (4) Незалежно від того, чи то післяобідній чай, обід чи класичні страви, у Стратфорді (ап)он-Ейвон знайдеться щось на будь-який смак. Насолоджуйтеся місцевими органічними фруктами та овочами, сирами, продуктами та іншими смачними стравами, які готують у одних із найкращих кафе Стратфорда. (5) У Стратфорді (ап)он-Ейвон є чим зайнятися та подивитися. Тож не витрачайте час на очікування в черзі, купуйте квитки на потяги та квитки на цікаві місця онлайн! А B C D E F G H A Купуйте перед польотом B Шопінг C Цікаві місця D Ідеальне поєднання старого та нового E Культура та історія F Гастрономія G Фестивалі H Відвідайте музей Шекспіра

190Контрольне завдання 2 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Королівські вечірки в саду Щороку вечірки в королівському саду відвідують більше 30 000 людей. Сьогодні вони служать Її Величності на честь державної служби та видатного внеску в суспільство. Вхід лише за запрошеннями, і всі запрошення надсилаються лордом-камергером від імені королеви. Насправді всі заходи плануються офісом лорда-камергера. Однією з характерних рис цих вечірок є довгі черги. Якщо ви думали, що лінії Millennium Dome погані, зачекайте, поки вас запросять на вечірку в Королівському саду. У якийсь момент ви вручаєте запрошення, і відчуття тісноти в самому саду замку ніби зникає. Одягнені в уніформу йомени гвардії, джентльмени зі зброєю та джентльмени-приставники несуть відповідальність за нагляд за гостями та проведення деяких (не всіх) гостей вперед, щоб поговорити з королевою. Коли члени королівської родини залишають палац, лорд-камергер йде поруч із королевою, а інші члени розходяться різними шляхами, щоб поспілкуватися з якомога більшою кількістю людей. Після зустрічі з кількома представниками громадськості королева п’є чай у королівському наметі, потім зустрічає поважних гостей Співдружності й повільно повертається до палацу. Дрес-код на цих заходах дуже суворий. Очікується, що чоловіки носять ранковий одяг, повсякденний одяг або уніформу, тоді як жінки носять денний одяг (зазвичай із капелюхом). Але можна також носити національний одяг. 6. З тексту можна зробити висновок, що Королівська вечірка в саду відбувається кожні два тижні. B щорічна подія, яка приваблює багато відвідувачів. C відвідують лише члени королівської родини. D було організовано, щоб дати можливість лорду-канцлеру винагороджувати державні заслуги. 6 А Б В Г 7. На вечірках у Королівському саду можна бути гостем, якщо є квиток. Б є членом королівської родини. C має запрошення. D забронював пакет заздалегідь. 7 A B C D 8. За безпеку королеви відповідають йомени гвардії, джентльмени зі зброєю та джентльмени ашери. B Турбота про гостинність. C перевіряє запрошення. Г Спостереження за відвідувачами Речі Посполитої. 8 А Б В Г

191190 днів: День 9 А Б В Г 9. З тексту ми знаємо, що деяким гостям дозволено говорити з Королевою. B. Члени королівської родини зазвичай не контактують з гостями. C Після зустрічі з кількома представниками громадськості королева п’є чай із відвідувачами Співдружності. Не можна одягати національні костюми, оскільки діє суворий дрес-код. 10 А Б В Г 10. Під «ранковою сукнею» (останній абзац) автор А має на увазі костюм, який носять чоловіки в дуже офіційних випадках. Б суцільнокроєний одяг для жінки чи дівчини, що охоплює тіло і доходить до ніг. Елегантна сукня підходить для напівофіційних світських заходів. Д військова форма. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (11) Йосемітський національний парк Це один із найвідоміших національних парків у світі. Парк був заснований в 1980 році в американському штаті Каліфорнія. Він розташований у східно-центральній Каліфорнії, затьмарений знаменитим і захоплюючим видом на Сьєрра-Неваду. Парк займає загальну площу 761 266 га. Це популярне туристичне місце, і приблизно 3,5 мільйона людей відвідують це вражаюче природне місце щороку. Крім широкого розмаїття природних середовищ існування, це місце також відоме вражаючою долиною Йосеміті, яка розташована на південному заході парку. Місцевість відома своїми гранітними скелями та красивими водоспадами. (12) Єллоустонський національний парк Єллоустонський національний парк розташований у Сполучених Штатах і був заснований у 2011 році. Практично кажучи, це був перший національний парк, який було створено. Парк унікальний різноманітними екосистемами та субальпійськими лісами. Інші більш популярні особливості цього парку – це його природні гейзери, найвідоміший з яких – Старий вірний гейзер. Парк також є чудовим місцем для туристів і пропонує багато можливостей, таких як прогулянки на човнах, катання на конях тощо. Тут також дозволена риболовля в озерах і струмках, тому, безперечно, немає кращого місця, ніж цей парк, якщо ви хочете рибалити. (13) Національний парк Блакитні гори Цей відомий парк розташований у Новому Південному Уельсі, Австралія. Парк знаходиться всього в 81 км від Сіднея, тому будь-хто може легко дістатися до місця прямо з центру міста. Національний парк, розташований у регіоні Блакитних гір, є ще одним вражаючим місцем для відвідування.

192ДОСЛІДЖЕННЯ Блакитні гори, наповнені природним блакитним туманом, пропонують одні з найбільш захоплюючих краєвидів у світі. У цьому місці є багато красивих пам'яток, і найвідоміша - "Три сестри". Для тих, хто хоче заглибитися в цей район, є денні та нічні прогулянки, щоб ближче подивитися на прекрасне місце. (14) Національний парк Glacier Bay. Розташований у штаті Аляска, парк відомий своїми 16 льодовиками. Парк і прилегла до нього бухта є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також домом для морських мешканців, таких як кити, моржі та тюлені. (15) Національний парк Каньйонлендс Національний парк Каньйонлендс, розташований у штаті Юта в місці злиття річок Колорадо та Грін-Рівер, пропонує одні з найбільш захоплюючих краєвидів на навколишні каньйони та ущелини. Цей національний парк А розташований у місці злиття двох річок. Б — дім для морських істот. C включає найвищу вершину Північної Америки. D пропонує можливість риболовлі, катання на човні та верхової їзди. E відомий своїми гранітними скелями та красивими водоспадами. F отримав свою назву від більш ніж 200 природних арок з пісковика, утворених процесом природної ерозії. G славиться своїми ведмедями, вовками, а також стадами лосів і карібу. H легко дістатися з центру міста. А Б В Г Д Е Ж Завдання 4 Прочитайте наведений текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожної кімнати (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Бонд повертається Шанувальники Джеймса Бонда з нетерпінням чекають виходу нової книги про Бонда «Devil May Care», яка вийшла 28 травня. Ян Флемінг був творцем вигаданого персонажа Джеймса Бонда 007 і написав 14 книг про Бонда (16). ), включаючи деякі з відомих, таких як Casino Royale, Diamonds are Forever і Goldfinger. Ян Флемінг помер у 1964 році, але в спадок залишився Бонд (17). Себастьян Фолкс, відомий романіст, отримав замовлення написати останню книгу про Бонда. Фолкс не є письменником (18 років), тому було припущення, що він докладе всіх зусиль, щоб успішно написати роман про Бонда. У рецензії в британській газеті The Guardian говориться: «Однак книга є розумним і цікавим актом літературного воскресіння». З теперішніх 33 пост-фламандських Бондів цей, безумовно, повинен конкурувати з Кінгслі Емісом за звання найкращого. "

193192 Days: Delivery A B C D E F G H У 1967 році, під час Холодної війни, за чутками, Devil May був Care Bond, знову подорожуючи між континентами, виступаючи в екзотичних місцях і в деяких частинах світу (19). Справедливо сказати, що Джеймс Бонд став популярним ім’ям і продовжує справляти величезний вплив на жанр трилера (20). Це подвійний бонус для шанувальників Бонда, оскільки новий фільм про Бонда нещодавно вийшов у кінотеатри. Назва нового фільму була «Квант милосердя», дуже заплутана назва, тому що буквально «квант» означає найменшу кількість чогось, особливо енергії, а «комфорт» означає когось або щось, що забезпечує комфорт у часи смутку. сум чи розчарування. Деніел Крейг був останнім Джеймсом Бондом і (21). Новий фільм був продовженням «Казино Рояль» 2006. Крейг сказав, що він вважав «Казино Рояль» «прогулянкою в парку» порівняно з «Квантом милосердя». A його фільми B більшість людей думає про перші C найзахопливіші міста D підкреслював потребу в пригодах E відомий тим, що пише трилери F продовжує G протягом свого життя H знову знявся в «Кванті милосердя» Завдання 5 Прочитайте текст нижче. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. 1 вересня країни Європи вирішили перейти на більш енергоефективні (22) лампочки. Новий (23) передбачає, що Європа поступово відмовиться від 100-ватних лампочок. Європейські чиновники намагаються переконати людей у ​​27 європейських країнах використовувати довговічні флуоресцентні або галогенні лампи (24). ЄС сподівається, що його політика зменшить викиди парникових газів (25) і зменшить рахунки за електроенергію. Споживачі все ще можуть купувати старі енергоємні лампочки, але лише доки їх немає. Компанії більше не можуть виробляти їх у Європі, а магазини не можуть їх імпортувати чи продавати. Нові лампи розжарювання можуть заощаджувати електроенергію до 75 відсотків (26) порівняно з традиційними лампами розжарювання. Це економить домогосподарству (27) (євро) близько 50 євро на рік. З лампою на 100 Вт частина (28) історії зникає. Європейці використовують їх з тих пір, як Томас Едісон винайшов їх більше століття тому. Не всі задоволені цією зміною. Посадові особи охорони здоров'я Великобританії (29) щодо людей зі світлочутливими станами. Активіст Девід Прайс сказав, що уряд (30 років) викликає стурбованість суспільства. Він сказав, що КЛЛ можуть викликати сильні головні болі у багатьох людей і викликати проблеми зі шкірою та захворювання. Провідна британська газета (31) активістів. The Daily Mail роздав 25 000 традиційних цибулин квітів. У ній зазначалося, що мало місце «(32) подальше втручання Європи у справи Великобританії». Продажі 100-ватних ламп розжарювання різко зросли у Великобританії (33).

194ТЕСТ A B C D 22 яскраве сяйво спалах світла 23 правила лінійка правила лінійка 24 за винятком замінити натомість тому що 25 вода газ вогонь повітря 26 вгору від 27 норма другий рівень середній режим 28 шматок мирний горох суміш 29 хвилювання фобія страх хвилювання 30 ігнорувати ігнорувати ігнорувати ігнорувати 31 підтримувати підтримка Підтримка 32 обурення невдача зовні зовнішній 33 місяць хмара небо планета А Б В Г завдання 6 Прочитайте наведений нижче текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Космічний човник «Індевор» і (34) сім астронавтів благополучно повернулися на Землю в неділю. Endeavour приземлився в Каліфорнії (35) у рамках 16-денної подорожі. Відносно коротка (36) космічна подорож (37) 6,6 мільйонів миль і 250 навколоземних орбіт. «Ласкаво просимо (38). Це був чудовий кінець фантастичного польоту», – повідомили в радіоуправлінні. «І нам пощастило опинитися тут, у Каліфорнії», — відповів командир шатла Крістофер Фергюсон. (39) Колишній мешканець космічної станції Грегорі Чемітофф, якого наприкінці травня вилетіла з планети ракета, повертався з шестимісячної місії. Хоча НАСА завжди хотіло (40) посадити космічні човники на їхню домашню базу у Флориді, а там і родини астронавтів (41), бічний вітер на злітно-посадковій смузі у Флориді був надто сильним, і почалася гроза. Погляд Монтега був таким же гнітючим; Ось чому представники NASA заявили, що немає сенсу (42) тримати Endeavour на орбіті ще один день, якщо погода у Флориді (43) покращиться. Коли «Індевор» проходив повз Х’юстон, де знаходиться центр управління польотами, Фергюсон бачив погану погоду у Флориді. «Я вважаю, що ви прийняли правильне рішення», — сказав він по радіо. Шатл займає близько тижня (45), щоб дістатися з Каліфорнії до Флориди, і коштує 1,8 мільйона доларів.

195194 дні: доставка A B C D A B C D 34 це його 35 пункт призначення закінчується кінцевий пункт призначення 36 шаттл s шатли шатли шаттл 37 палуби палуби накриті палуби 38 назад назад назад назад перед 39 назад повернулися повернулися 40 скоріше скоріше скоріше скоріше 41 чекати буде чекати чекав, чекав 42 робити, робитиму, робив би, 43 не очікував, не очікував, не очікував, не очікував, 44, понад, під, вище, в межах, 45, візьми, візьми, візьми, візьми, візьми, візьми , Writing, 46. Деякі люди проводять все життя в одному місці. Інші переїжджають кілька разів у своєму житті в пошуках кращої роботи, дому, громади чи навіть клімату. Що ви віддаєте перевагу: залишатися в одному місці чи переїжджати і шукати інше місце? Підтвердіть свою думку аргументами та конкретними прикладами (мінімум 100 слів).

196ТЕСТОВИЙ бланк відповідей У завданнях позначайте правильну відповідь лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

197196 днів: безкоштовна пробна версія 10 читацьке завдання 1 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Таємниця британських замків Хочете дізнатися таємницю британських замків? Вони справді є твоєю найсміливішою мрією. Замок, який розкиданий по всій країні, має вражаюче розташування, пронизаний історією, на будь-який смак. Ось деякі з наших улюблених вражаючих фортець. (1) Столиці Великої Британії є домом для дуже різних, дуже особливих замків. Без коронних коштовностей, ворон і тисячолітньої історії Лондонський Тауер був би просто замком світового класу. Единбурзький замок нагороджує прогулянку Королівською Милею. Вікторіанська реконструкція Кардіффського замку перетворила середньовічну надію на щось вражаюче. Але що робить ці замки особливими, так це те, що вони є частиною більшої спадщини, яку ви можете досліджувати по всій Британії. Не пропустіть їх, але переконайтеся, що це не єдині замки, які ви збираєте, подорожуючи країною. (2) Замок Ейлін Донан може стати шоком. Після годин їзди, прогулянок чи їзди на велосипеді ви не можете позбутися відчуття, що ви були тут раніше. Віддалена фортеця була показана в багатьох фільмах і телешоу, зокрема у фільмах Джеймса Бонда «Горець» і «Світу недостатньо». Ейлін Донан, така ж драматична та вражаюча як у реальному житті, так і на фільмі, є обов’язковою зупинкою на вашому шляху до Скай або Північно-Західного нагір’я.(3) Славні дні будівництва замків закінчилися з епохою мечів і обладунків, але ви можете як і раніше поринути в сучасне життя британських замків. Національний фонд пропонує робочі канікули на різноманітних об’єктах, зокрема в замках. Інші британські замки наймають оплачуваних і неоплачуваних літніх працівників. Тому, якщо ви застрягли в одному місці, зв’яжіться з ними напряму. (4) Британські замки не були б такими, якби не історії про брязкіт ланцюгами, крики, що холонуть кров, і безголових вершників. Замок Ґлеміс у центральній Шотландії претендує на те, щоб бути найбільш привиденим, хоча Чіллінгем у Нортумберленді претендує на таке ж звання. Обидва містять десятки історій про привидів і регулярні спостереження за привидами. Але якщо ви відвідаєте замок взимку або грозової ночі, ви подумаєте, що в кожній фортеці, вежі та палаці живе нещасний привид. (5) Брязкіт мечів і гуркіт битви лицарів досі чути із замків по всій Британії, і це сподобається дітям. Два найкращих місця

198Уорікський замок і Королівська збройна палата Лідса – чудові місця, де діти можуть спробувати деякі лицарські поради, але немає замку без брудних підземель і кількох історій про привидів, які порадують маленьких відвідувачів. A Столичні замки B Ноч у замку C З телевізора D Найкращий замок, про який ви ніколи не чули E Замки для дітей F Чудеса Уельсу G Волонтер у замку H Найбагатший квест Британії 2 Прочитайте текст нижче. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Ласкаво просимо на щорічний фестиваль західних мистецтв. Відвідувачі фестивалю можуть отримати програму фестивалю безкоштовно. У цій програмі ви легко знайдете час і місце кожного виступу та події фестивалю. Хочу розповісти про нашу анімаційну програму. Початок вечірки о 15:00. з класичним концертом, де скрипалі з різних країн Східної Європи виконують низку класичних творів відомих композиторів. Якщо ви бажаєте відвідати цей концерт, будь ласка, пройдіть о 14:45 до концертної зали на другому поверсі. Запізнилися не допускаються. Для всіх, хто цікавиться літературою, з 17:00 молодий автор Ларрі Хіггінс читатиме власний твір. На додаток до своїх найвідоміших оповідань Mr. Прочитайте сьогодні Хіггінса деякі з його улюблених резюме. Ви можете придбати примірники його оповідань у книжковому магазині, на якому Ларрі з радістю поставить автограф за запитом. Якщо ви захоплюєтеся живописом, можете відвідати виставку сучасного мистецтва. Опівдні там представить свої картини відома художниця Вікторія Серебрянська. Відвідувачі, які бажають познайомитися з Вікторією Серебрянською, повинні йти в інший кінець галереї. Дитяче шоу розпочнеться о 16:00 зі спеціальною дитячою розвагою, яка включає музику, танці та театр. в коридорі. У зв'язку з обмеженим простором у кімнаті просимо батьків не супроводжувати дітей. Про вас піклуватиметься персонал фестивалю. А Б В Г Д Ж 6. Мета оголошення – надати інформацію про артистів, які беруть участь у програмі. Б розповісти про бонуси для відвідувачів. C отримати інформацію про час і місце проведення фестивальних заходів та виступів. D повідомити про ціни на квитки. 7. Фестиваль розпочинається дитячим А-шоу. Б концерт з класичною музикою. С Виставка сучасного мистецтва. Г Прочитати оповідання. 6 7 А Б В Г А Б В Г

199198 днів: доставка А Б В Г А Б В Г А Б В Г 8. Концерт відбувається в кімнаті А. Б у концертній залі. С в книгарні. D з іншого боку галереї. 9. Містер Хіггінс - музикант. Б поет. К письменник. Д художник. 10. Яка подія відбувається по той бік галереї? Розпродаж книг містера Хіггінса. Б Класичний концерт. C Виставка сучасного мистецтва. Д Вистава для дітей. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Найпопулярніші вакансії сьогодні (11) Аналітик мережевих систем Еволюція ІТ призвела до збільшення кількості організацій, які займаються встановленням та обслуговуванням мережевих комунікацій. Системні аналітики вирішують проблеми, пов'язані з мережевими комп'ютерними технологіями. (12) Фельдшери Фельдшери підготовлені для надання діагностичної, лікувальної та профілактичної медичної допомоги під медичним наглядом. Основні заклади охорони здоров’я включають сімейну медицину та педіатрію. (13) Інженер-програміст У міру розвитку ІТ зростає і робота інженерів-програмістів, які проектують і розробляють нові системи комп’ютерного програмного забезпечення. Інженер аналізує потреби користувачів і розробляє програмне забезпечення або програми для задоволення цих потреб. (14) Інструктори з фітнесу Інструктори з аеробіки та інструктори з фітнесу навчають групи та окремих осіб різноманітним вправам. Все більше людей інвестують час і гроші у своє дозвілля, збільшуючи можливості працевлаштування фітнес-тренерів. (15) Стоматологічні гігієністи Оскільки наша медична спільнота приділяє все більшу увагу здоров’ю ротової порожнини та збереженню природних зубів, можливості працевлаштування стоматологічних гігієністів збільшаться. Стоматологи-гігієністи оглядають ясна та зуби пацієнтів, видаляють залишки, роблять рентгенівські знімки тощо.

200ТЕСТ Люди цієї професії піклуються про ясна та зуби пацієнта. B працювати з відповідним програмним забезпеченням для отримання та відображення даних. C повинен розуміти кожен аспект системи баз даних організації. D Створювати нові програми та іншу робочу інформацію, яку використовує комп’ютер. E мають кваліфікацію, щоб надавати допомогу лікарям і виконувати рутинні клінічні процедури під наглядом лікаря. F Усунення несправностей, пов'язаних з мережевими комп'ютерними технологіями. G користується все більшим попитом. Н перевіряє, лікує та діагностує захворювання тварин А Б В Г Д Е Ж Завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожної кімнати (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Для шопоголіків післяріздвяний період означає лише одне: розпродажі! Ціни на одяг, електроніку, предмети домашнього вжитку тощо знижуються по всій країні, але Лондон — це місце, де можна робити серйозні покупки, і ви, звичайно, можете (16). Розпродаж розпочинається в День подарунків, 26 грудня, і триватиме до січня, але найзапекліші мисливці за вигідною пропозицією прибувають раніше (17). До початку передсвітанкового розпродажу перед магазинами на Оксфорд-стріт вишиковуються черги. У Брент-Крос, на півночі Лондона, о 3:30 ранку понад 1000 людей вишикувалися в чергу на розпродажі одягу «Next» (18). Деякі сміливці навіть отаборилися перед магазинами, щоб бути першими в черзі. Споживачі, які дійшли до магазинів, отримували знижки до 80%. На той час, коли розпродаж був у розпалі, магазини були заповнені понад півмільйона людей (19). Найвідоміші магазини включають найбільші та найпрестижніші магазини, такі як Harrods, Selfridges, Liberty та John Lewis. Універмаги - це завжди хороший вибір, ви, напевно, знайдете там все під одним дахом (20)! Це чудовий час, щоб запастися дешевими гаджетами, і немає кращого часу, щоб інвестувати в дизайнерську моду. Деякі люди ходять по магазинах зі своїм партнером і купують різдвяні подарунки на розпродажі – зручний, але неромантичний спосіб переконатися, що ви їх отримаєте (21). Менш напружений досвід покупок B Чудові пропозиції C включаючи такі необхідні прохолодні напої D Зустріч у Вест-Енді Лондона E, яка розпочалася о 4 ранку

201200 днів: завдання 5 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. 25 листопада 2006 р. сп. Роберто Віллас Менеджер маркетингових послуг Allied Industries Inc. 110 Riverbend Drive, Suite 1550 Stamford, CT (22) Mr. Віллас, це відповідь на ваш нещодавній запит на лист (23) до Марії Фуентас, відповідальної за Я працював до двох років тому. Марія Фуентас працювала під моїм керівництвом (24) у Johnson Technologies протягом шести років, закінчивши в жовтні (25). Протягом цього часу я мав велике задоволення спостерігати за тим, як вона виросла від молодшого стажера з маркетингу до повноцінного координатора випускної програми маркетингу за останні два роки роботи в компанії. Це була остання (26) посада, яку вона займала перед тим, як шукати кращу кар’єру в іншому місці. Марія працьовита самостійна людина, яка завжди розуміє, що таке проект із самого початку та як його швидко та швидко виконати (27). Я не можу пригадати жодного випадку, щоб вона пропустила важливу зустріч протягом двох років роботи координатором маркетингу (28). Вона часто вносила проекти в рамках бюджету, а деякі навіть завершувала раніше запланованого терміну. Пані Фуентас є винахідливою, творчою та орієнтованою на рішення людиною, яка регулярно (29) розробляє нові та інноваційні підходи до доручених їй проектів. Вона добре діяла як лідер команди, коли це було необхідно, а також ефективно працювала як член команди під керівництвом інших керівників команди. На міжособистісному рівні Марія має відмінні навички письмового та усного спілкування. Вона (30) добре ладнає з підлеглими їй працівниками, а також з однолітками такого ж рівня. І як людина, і як фахівець користується високим авторитетом серед колег, співробітників, постачальників і клієнтів. Коли пані Фуентас два роки тому (31 рік) оголосила про свій вихід на пенсію, щоб зайняти нову посаду у більшій компанії, ми були засмучені її відходом, але ми побажали їй удачі в її новій справі. Навіть зараз, через два роки після її відходу, я можу сказати, що її присутності як особистості і як зразкового працівника тут ще не вистачає. На завершення, як уже згадувалося вище, виходячи з мого досвіду роботи з нею, я можу беззастережно рекомендувати Марію Фуентас на будь-яку посаду середнього чи вищого рівня в маркетингу. Якщо вам потрібна додаткова інформація, будь ласка, зателефонуйте мені за номером (416). З повагою (33), Роберт Крістенсон, директор з маркетингу та продажів

202ТЕСТ A B C D 22 Любий, коханий 23 Дякую, співчуття, скарга, рекомендація 24 Забобон, поверхневий нагляд, нагляд 25 Поки, під час, хоча, хоча 26 розташування домовленості статус статусу 27 фактична компетентність компетентний ефективний 28 випадок ситуація ситуація обставини 29 компетентність здатний здатний здатний здатність 30 з меншим разом між 31 назад минулий попередній 32 вільно ділився свободою вільно 33 дуже чесний щирий щирий А B C D Завдання 6 Прочитайте наведений нижче текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Стоунхендж Я вперше відвідав Стоунхендж, будучи дитиною, і став (34) місцем, яке вразило мене місцем, сповненим магії та казок. У 1980-х роках я жив на пагорбах Преселі в Західному Уельсі, неподалік від джерела кола Стоунхенджа, і виявив (35), що Стоунхендж може запропонувати набагато більше, ніж я (36). Століттями Стоунхендж (37) був людьми світу, і навіть сьогодні (38) з усіма нашими сучасними дивами майже мільйон відвідувачів на рік, які подорожують на деякий час (39) до Солсберійської рівнини у Вілтширі в Англії, щоб відчути його магію. "ХТО? Чому? Як?" це питання, які (40) захопили уяву. Так Стоунхендж (41) майже роки тому. Величезні камені були перевезені аж із Західного Уельсу, подорож довжиною 400 кілометрів сушею та морем. (42) з них важать близько 5 тонн! Але що таке Стоунхендж? Найпопулярніша думка полягає в тому, що це був храм (43) друїдів, які були жерцями або чаклунами в стародавній кельтській релігії (44). Експерти розходяться в думках щодо його призначення, але найбільш інтригуючим поясненням є те, що це був гігантський астрономічний календар. Камені точно розташовані так, щоб вони вирівнювалися з зірками та місяцем у різні пори року. Незалежно від його (45) призначення, Стоунхендж має магію, привабливість, яка все ще приваблює людей до нього.

203202 дні: достатній А B C D A B C D 34 зачарувати зачарований зачарований зачарований 35 усвідомити, бути усвідомленим, бути усвідомленим, 36 коли-небудь думав, коли-небудь думав, коли-небудь думав, коли-небудь уявляв 37 приваблювати приваблювати не отримував 38 отримував отриманий отримується 39 захоплюючись захоплюючись захоплюючись захоплюючись 40 аудиторія аудиторія аудиторія s аудиторія 41 побудований побудований побудований побудований побудований побудований побудований побудований 42 великий більший найбільший найбільший найбільший найбільший 43 пов'язаний пов'язаний пов'язаний асоціація 44 враховуючи те, що його розглядали вважали 45 це його написання 46. Напишіть своєму другу по листуванню про свій улюблений фільм, наступне з наступного план: ПЛАН Вступ Розділ 1: Ласкаво просимо; кілька слів про улюблений фільм: назва, тип фільму. Основний параграф 2: Ваша думка про фільм. Розділ 3: головні герої, сюжет. Висновок Параграф 4: повернути думку та мотивацію; Заключними зауваженнями; Твій підпис. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Не пишіть дати чи адреси.

204ТЕСТОВИЙ бланк відповідей У завданнях позначайте правильну відповідь лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

205204 дні: Тест 11 Читання Завдання 1 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Як позбутися неприємностей. Ваші проблеми реальні і поточні. Цього не можна заперечувати. Вони викликають смуток, гнів і страх. Вони позбавляють вас здоров'я, роблять вас млявими та невмотивованими. Чим більше ви думаєте про своє скрутне становище, тим більше відчайдушно почуваєтеся. Незалежно від того, чи боретеся ви зі своїми стосунками, фінансами чи кар’єрою, якщо ви звернете увагу та вживете заходів, ви не зіткнетеся з дилемою. Завжди є спосіб змінити ситуацію. Але доведеться докласти чимало зусиль. (1) Існує відоме прислів’я: «Якщо ви продовжуєте робити те саме, ви отримаєте ті самі результати». Щоб вибратися з нескінченних боргів, нескінченних дилем у стосунках, неправильних рішень і проблем, вам потрібно змінитися. Ви повинні стати іншою людиною і виробити кращі звички, щоб уникнути проблем. (2) Відсортуйте всі свої проблеми та перелічіть їх для ясності. Ставте собі запитання та дивіться правді в очі. Мета полягає в тому, щоб знати їх і знайти необхідну інформацію, навички та стратегії для їх вирішення. (3) Ви повинні прийняти рішення і знайти в собі мужність, щоб подолати свої труднощі. Вирішіть взяти справу у свої руки та розвивати нові дисципліни. Прийнявши тверде рішення, ви починаєте думати про найкращі можливі рішення. (4) Якщо ви вирішили, що ваша мета — вирішити вашу дилему, свідомо мислите позитивно та конструктивно. Продовжуйте нагадувати собі про цю мету. Зосередьтеся на рішеннях, а не на проблемах. Уявіть, що ваша дилема закінчилася, і переконайтеся, що ви можете це зробити. (5) Не поринайте в жалю до себе. Це не вирішить ваших труднощів. Ви берете під контроль, постійно роблячи правильні дії. Дійте, спланувавши кроки для вирішення проблеми. Просіть допомоги у людей, які подолали свої труднощі. Вирішуйте одну проблему за раз. Щойно ви досягли одного, це додасть вам впевненості взятися за наступне та продовжувати, доки ви його не закінчите. Ви отримуєте багато досвіду та навичок, сприяєте своєму особистому зростанню та набуваєте мудрості.

206ТЕСТ A Не ігноруйте перші ознаки B Будьте готові до змін C Визначте та шукайте проблеми D Вживайте заходів E Покращуйте своє мислення F Прийміть тверде рішення G Думайте позитивно H Поводьтеся як завжди А B C D E F G H Завдання 2 Прочитайте текст нижче. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. ООН святкує 20-річчя Конвенції про права дитини У всьому світі відбуваються церемонії з нагоди 20-ї річниці історичного договору про захист дітей. За даними ООН, Конвенція про права дитини змінила ставлення до дітей. Проте в ньому сказано, що один мільярд дітей у всьому світі все ще живе без їжі, даху над головою чи медичної допомоги, а мільйони живуть у бідності та жорстокому поводженні. Напередодні подій британська благодійна організація попередила, що мільйони дітей у всьому світі залишилися без батьків і сімей. Конвенція про права дитини (КПД), підписана в 1989 році, гарантує дітям право на життя, освіту, ігри та захист від насильства. Він має найбільшу міжнародну підтримку з усіх договорів про права людини, ратифікованих 193 країнами, лише США та Сомалі ще не надали підтримки. ООН називає результати договору «чудовими»: на 30% більше дітей доживають до п’ятирічного віку, а понад 80% дітей зараз відвідують початкову школу. Елізабет Гіббонс, заступник директора Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, сказала, що вплив конвенції на життя дітей очевидний. «Усюди у світі, у кожному місті, у будь-якому засобі масової інформації ви можете знайти історію про права дітей, це великий зсув», – сказала вона. «Так, є багато проблем, які не вирішені, але зараз діти важливі, вони важливі для суспільства, вони важливі для ЗМІ, вони важливі для політиків». Але ООН каже, що 24 000 дітей все ще вмирають. кожен день хвороб, яким можна запобігти, і що уряди не повинні скорочувати догляд за дітьми у часи фінансової скрути. 6. За даними ООН, Конвенція про права дитини А допомогла всім дітям у країнах, що розвиваються. Б покращення ставлення до дітей. C призвело до збільшення кількості дітей, які живуть у бідності та жорстокому поводженні. D допоміг мільйонам дітей знайти сім'ю. 6 А Б В Г

207206 днів: народження дитини А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 7. Серед прав, гарантованих Конвенцією про права дитини (КПД), НЕМАЄ права на життя. Б навчання. C робота. D захищені від неправильного використання. 8. З тексту можна зробити висновок, що США та Сомалі А вже приєдналися до договору. Б не підтримає конвенцію. C спочатку підтримав конвенцію, але пізніше відмовився від участі. D має намір балотуватися в Конгрес. 9. Елізабет Гіббонс, заступник директора Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, вважає, що Конвенція справила глибокий вплив на життя дітей. Б ЗМІ не поважають права дітей. C Більшість проблем уже вирішено. D Суспільство і політика уникають думати і говорити про права дитини. 10. Відповідно до статті неможливо запобігти хворобі, від якої помирають діти до п'яти років. Виникненню B можна запобігти. C можна вилікувати тільки дорогими таблетками. D - знак фінансових труднощів. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Пам'ятки Парижа (11) Ейфелева вежа Ви не можете відвідати Париж, не побачивши Ейфелеву вежу. Навіть якщо ви не хочете відвідувати цю всесвітньо відому споруду, ви можете побачити вершину з усього Парижа. Висота вежі 300 метрів; Коли її будівництво було завершено наприкінці 19 століття, вона була вдвічі вищою за монумент Вашингтона, який на той час був найвищою будівлею у світі. (12) Монмартр Монмартр, на північ від центру Парижа, найбільш відомий своїми численними художниками, які з тих пір стали всюдисущими. Кажуть, що назва Монмартр походить від гори Мучеників або гори Марса. До 1873 року, коли на пагорбі був побудований храм Сакре-Кер, Монмартр був невеликим селом, населеним переважно фермерами. В даний час базиліка Сакре-Кер на пагорбі Монмартр є однією з головних туристичних визначних пам'яток Парижа.

208ТЕСТ (13) Собор Паризької Богоматері, можливо, і не найбільший собор у світі, але, мабуть, найвідоміший з усіх соборів. Готичний шедевр розташований на острові Іль-де-ла-Сіте, невеликому острові в центрі міста. Пам'ятник Нотр-Дам є колискою Парижа і завжди був релігійним центром міста. Кельти мали тут свою священну землю, римляни побудували храм для поклоніння Юпітеру. Християнська базиліка була побудована в 6 столітті, а останньою релігійною спорудою перед початком будівництва Нотр-Дама була романська церква. (14) Musée d Orsay Musée d Orsay – це музей, розташований у красивому залізничному вокзалі 1990 р. Будинок для незліченних скульптур і картин імпресіоністів, він став одним із найпопулярніших музеїв Парижа. На момент відкриття музей налічував близько 2300 картин, 1500 скульптур і 1000 інших предметів. Більшість цих творів мистецтва надійшли з інших музеїв, таких як Музей Люксембургу. Згодом колекція значно поповнилася, в основному за рахунок покупок і пожертв. Він охоплює період з середини 19 століття до 1914 року і включає роботи Дега, Родена, Моне, Мане, Ренуара, Сезанна, Ван Гога та інших. (15) Центр Помпіду Центр Помпіду є домом для одного з найважливіших у світі музеїв сучасного мистецтва, MNAM, але також містить дуже популярну бібліотеку, книжковий магазин, кінотеатр і панорамну терасу. Громадська інформаційна бібліотека (BPI) має колекцію з 450 000 книг, 2600 періодичних видань і велику кількість нових медіа. Бібліотека розташована на перших трьох поверхах будівлі, а постійна колекція музею розташована на 4 і 5 поверхах. Перший і верхній поверхи використовуються для великих виставок. Музей має одну з найважливіших колекцій сучасного мистецтва. Понад 59 000 робіт охоплюють широкий спектр мистецтва 20-го століття. На 4-му поверсі представлені роботи з 1905 по 1965 рік і такі напрямки мистецтва, як фовізм, абстрактне мистецтво, сюрреалізм і кубізм. Художники на виставці включають Матісса, Кандінського, Міро та Пікассо. Це видовище А ідеально підходить для тих, хто цікавиться сучасним мистецтвом. В нанесено імена генералів, які командували французькими військами за правління Наполеона. C показує найбільшу приватну колекцію голландських художників. D — готичний собор на маленькому острові. Е здобув популярність наприкінці 19 століття завдяки художникам, які населяли всю територію. F можна побачити принаймні частково з усього Парижа. G містить багату колекцію картин імпресіоністів. H пропонує безліч варіантів для любителів класичної музики А B C D E F G H

209208 днів: доставка A B C D E F G H Завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожної кімнати (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Шоу Вест-Енду Для багатьох людей найкраща частина відвідування Лондона – це можливість (16). У двох кроках від площі Пікаділлі та китайського кварталу, лондонський Вест-Енд є домом для десятків чудових театрів. Зараз величезною популярністю користуються театри лондонського Вест-Енду (17). Майже 12 мільйонів людей відвідали виставу у Вест-Енді минулого року, за даними Товариства лондонських театрів, і очікується, що кількість глядачів у 2005 році перевищить цю вражаючу цифру. Можливою причиною успіху сучасних театральних постановок є кастинг відомих голлівудських акторів (18). Зірка Top Gun і Batman Forever Вел Кілмер зараз знімається у фільмі Листоноша завжди дзвонить двічі. І він не єдиний, інші американські кінозірки, яких можна побачити в Лондоні, включають володаря премії «Оскар» Кевіна Спейсі та Девіда Швіммера (19). Британські кінозірки також з'являються на виставах у Вест-Енді. Шотландський актор Юен МакГрегор грає головну роль у класичному мюзиклі 1950-х років «Хлопці та ляльки» — це зовсім інший досвід, ніж у кіно. МакГрегор каже: «Фактичний процес створення фільму (20). Дуже важко зберігати енергію та концентрацію. Чудово те, що ми повинні зробити це разом». За іронією долі, нині зірки кіно не тільки грають у виставах, але й самі фільми екранізують. Серед фільмів, які зараз розглядаються як вистави чи мюзикли, є «Король Лев», «Кілька хороших людей» і «Біллі Елліот». Найдовші вистави у Вест-Енді (21). Шоу «Кішки» Ендрю Ллойда Веббера виходило 21 рік і було виконано 7000 разів, що зробило композитора мультимільйонером. Однак не всі мюзикли вдаються так добре. Оскар Уайльд сказав: «Мюзикл йшов лише одну ніч і закінчився після жахливих відгуків і поганих бронювань». Це був, мабуть, найбільший провал в історії лондонського театру". A грає головну роль B надзвичайно нудно C подорожує D переважно мюзикли E та багато інших Міста розглядають її F міжнародне відкриття в хітовому телевізійному ситкомі "Друзі" G подивіться шоу Вест-Енду H і продаж квитків

210Контрольне завдання 5 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Сьюзен Бойл: неймовірна суперзірка Ще кілька тижнів тому Сьюзан Бойл була практично невідома. (22) Після прослуховування для Britain's Got Talent, телевізійного шоу талантів, вона мала стратосферний підйом до (23). Відео YouTube про її прослуховування переглянули понад 26 мільйонів людей, що зробило його одним із (24) найбільш перегляданих відео в Інтернеті за останній час. Не можна заперечувати, що такі технології, як YouTube, Facebook і Twitter, сприяли популярності Сьюзен (25). Що саме люди думають (26) про Сьюзен? Це, мабуть, через те, що вона така класна. Однак багато хто вважає, що головна її привабливість полягає в її скромній особистості. Особистість і зовнішній вигляд Сьюзен були дещо суперечливими, і перша реакція на її прослуховування змусила багатьох людей поставити під сумнів, чи винні вони в тому, що оцінюють книгу за її зовнішнім виглядом (27). З її простим зовнішнім виглядом середнього віку та безглуздим підходом до життя, Сьюзан є, мабуть, найнеймовірнішою зіркою (28), яку бачили останнім часом. Коментуючи її зростання до слави, Макс Кліффорд, відомий піар-гуру, сказав, що високий рівень інтересу до неї частково пояснюється потребою людей поставити під сумнів власні припущення та упередження. Отже, що таке (30) для Сьюзен? Зараз вона (31 рік) готується до свого наступного виступу в Britain's Got Talent і є абсолютним фаворитом на перемогу. З обговоренням записів і дуетів знаменитостей (32) дуже приємно (33), що незабаром ми побачимо альбом Сьюзан Бойл у чартах! A B C D 22, але в іншому випадку той самий 23 знаменитість відомий популярна слава 24 дивився бачив слухав дивився 25 виконання досягнення актор виступ 26 привернути інтерес захоплюючий захоплюючий 27 вміст для читача реклама обкладинка 28 його діяння це 29 люди особа громадськість людяність 30 наступний слідувати минуле перед 31 перед через 32 вперед вперед назад всередину 33 прекрасний напевно жвавий самотній А Б В Г

211210 днів: Завдання 6 Прочитайте наведений нижче текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. «Ми перериваємо цю програму (34) новинами. В Арканзасі серйозні проблеми. Сильний вітер і торнадо (35) у частинах південного Арканзасу. Люди (36) і деякі жителі досі вважаються зниклими безвісти. Екстрені служби координатора екстреної допомоги Боба Холлі (37) знають: «Спочатку ми відправили дві машини швидкої допомоги, а коли вони (38) виявили пошкодження, викликали екстрену допомогу». Сильний зимовий шторм (39) у верхній частині Середнього Заходу. На півночі Вісконсіна випало більше фута снігу. На слизькій дорозі постраждали семеро людей (40). А 100 000 споживачів в Айові, Оклахомі та Небрасці залишилися без світла. Місцева поліція намагається знайти чоловіка (41 рік), який пограбував жінку в Альгамбрі. Вона описала підозрюваного як середнього зросту, (42), сині джинси, чорна куртка, чорні рукавички, коричневі черевики та темна балаклава, яка закривала обличчя. Жінка (43) чекала друзів у квартирі, коли чоловік увійшов через незачинені двері. (44) Якщо ви бачили цього чоловіка, зателефонуйте в поліцію Альгамбри. Одна людина зрештою загинула, коли високошвидкісний потяг зійшов з рейок поблизу Лондона. Причина (45) » А Б В Г А Б В Г 34 принесу принесу принесу принесу принесу принесу принесу 35 порізати буде порізаний буде порізаний буде порізаний буде порізаний 36 боляче бути болячим бути болячим було боляче 37 сказати сказати сказати сказати 38 дивитися дивитися дивитися див. 39 sweep is sweep his sweep his sweep 40 on of in at 41 who's who чий хто несе 42 сприяє 43 of 44 to нести якщо хоча 45 досліджується досліджується досліджується

212Тестовий лист 46. Припустімо, ви пишете листа своєму другу по листуванню в Англію, який хоче дізнатися щось про Україну. ПЛАН Вступ Розділ 1: Ласкаво просимо; мета вашого листа. Основна частина п. 2, 3: Укажіть, де знаходиться Україна, яка вона велика, яка населення і столиця, які річки, моря і гори. Висновок Параграф 4: Припустимо, ви пишаєтеся своєю країною і дуже її любите. Заключними зауваженнями; Твій підпис. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Почніть так: Любий, як справи? У вашому останньому листі ви запитуєте про мою країну, і я буду радий написати про неї. Найкращі побажання,

213212 Рівень: Пройшов аркуш розв’язань У завданнях позначайте лише правильну відповідь так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Введіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

214КОНТРОЛЬНА РОБОТА ТЕСТ 12 Reading task 1 Прочитайте наведений текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Подолання сором'язливості Надмірна сором'язливість є ознакою невпевненості, невпевненості в собі, хибної самооцінки та низької самооцінки. Коли ви сором’язливі, ви почуваєтеся невпевнено в оточенні інших людей. Деякий поганий досвід дитинства міг спричинити, що ви стали сором’язливими та замкнутими. Якщо ви не почуваєтеся комфортно в оточенні інших, ви не можете говорити, висловлювати свою думку або просити про послугу. Сором'язливість може зруйнувати ваші амбіції, успіх ваших стосунків і життя. (1) У вашій поведінці є позитивні наміри. Швидше за все, ви намагаєтеся захистити себе від того, щоб виглядати і почуватися придурком. Прислухайся до себе, твої слова мають силу. Перестаньте зосереджуватися на своїй нестачі. Чим більше ви описуєте себе як сором'язливу людину, тим більше ваша підсвідомість погоджуватиметься і доводитиме вашу правоту. (2) Ще один хороший спосіб подолати свою сором’язливість — це уявити найкращий можливий результат ситуації. Ви можете робити все, що завгодно, у тому числі робити перший крок, виступати публічно та бути наполегливим. Постійно тренуйтеся, щоб стати тією людиною, якою хочете бути у своєму розумінні. Потренувавшись і повторивши, ви зможете вдавати впевненість і миттєво досягнете успіху. (3) Ви повинні не піддаватися сумнівам у собі. Минуле закінчилося помилками та помилками. Ви дорослий і можете діяти інакше. Напишіть на аркуші паперу, чому ви уникаєте людей і чому боїтеся говорити, і станьте справжнім собою, який хоче хорошої компанії. Подивіться на свій список і запитайте себе, чи правда те, що ви написали. Що ви можете зробити, щоб покращити? Ви можете навчитися новим навичкам, наприклад B. як покращити своє спілкування, зміцнити самооцінку та стати більш впевненим. (4) Ви повинні боротися зі своїм опором спілкуванню. Ви повинні докласти зусиль, щоб спілкуватися з іншими, особливо з тими, хто має позитивні якості. Слухайте, спостерігайте та вчіться. Ці люди непомітно впливатимуть на вашу поведінку та мислення. Вийдіть і приєднайтеся до їхньої вечірки. Сидіти вдома і здригатися не допоможе вам стати хоробрим.

215214 днів: доставка A B C D E F G H (5) Проблема впевнених у собі людей полягає в тому, що вони думають, що інші турбуються про їх зовнішній вигляд і ефективність. Так, є люди, які осуджують. Але чи знаєте ви, що більшість із них невпевнені в собі й дивляться на слабкості інших, щоб підтвердити власну цінність? Якщо ви пам’ятаєте про це, ви можете жити далі і не хвилюватися про це. A Усвідомте свої внутрішні розмови. B Спілкуйтеся та спілкуйтеся з іншими. C Уявіть новий образ себе. D Працюйте над собою E Прагніть стати кращою людиною всередині та ззовні Власний світ H Шукайте приклади для наслідування Завдання 2 Прочитайте текст нижче. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Duke of Leinster Duke of Leinster - це елегантний 3-зірковий готель у центрі Лондона. Кожна з 36 кімнат індивідуально мебльована та декорована. Усі номери оснащені найсучаснішими зручностями, зокрема феном, сейфом, гостинним набором, телефоном із підключенням до модему, супутниковим телебаченням і міні-холодильником. Готель розташований у жвавому районі Бейсвотер на Бейсуотер-роуд, лише за декілька хвилин ходьби від Гайд-парку, жвавого Квінсвей з його магазинами, торговим центром, ресторанами та двома станціями метро. Час заїзду: 14:00 Час виселення: 11:00 Готель London Lodge Все в готелі London Lodge розроблено для вашого комфорту та зручності. Можлива парковка на охоронюваній стоянці. Вартість Wi-Fi становить від 2 до 20 за годину протягом 7 днів. Бездротовий доступ до Інтернету доступний на всій території готелю, а в ресторані є комп'ютер для гостей, які подорожують без власного комп'ютера. У ресторані подають континентальний сніданок "шведський стіл" і повний англійський сніданок за невелику доплату. Час поселення: 14:00 Час виселення: 12:00 Апарт-готель Royal Court Апарт-готель Royal Court пропонує все від одномісних студій до апартаментів з 3 спальнями. У всіх номерах є обідня зона і кухня. Апартаменти мають прекрасне розташування навпроти Гайд-парку, недалеко від Оксфорд-стріт, Мармурової арки та лондонського вокзалу Паддінгтон. Поруч із станціями метро Lancaster Gate і Paddington можна швидко, легко та зручно дістатися до всього, що може запропонувати Лондон.

216ТЕСТ Час заїзду: 14:00 Час виїзду: 11:00 Що зазначено в повідомленнях? Місце для проживання. Б ресторани. С продаж будинків. Г Визначні місця Лондона. 7. Які готелі знаходяться недалеко від Гайд-парку? A The Royal Court Apartments і London Lodge Hotel. B London Lodge Hotel і Duke of Leinster. C Апартаменти королівського двору та герцог Лейнстерський. Готель D London Lodge, герцог Лейнстерський і апартаменти Royal Court. 8. Герцог Лейнстерський не надає сучасних засобів, таких як фен. B сейф. C супутникове ТБ і телефон. D комп'ютер. 9. Відповідно до тексту, в апартаментах Royal Court є супутникове телебачення та міні-бар. B Континентальний сніданок "шведський стіл". C їдальня та кухня. D телефон із підключенням через модем. 10. Час виселення в апартаментах Royal Court: A об 11:00, B о 12:00. В о 14:00 Г о 2:00 А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г Вправа 3 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (11) The Junipers Inverness-shire Спальних місць: 2, Спальні: 1. Палити заборонено. Можлива коротка перерва. Допускається розміщення з домашніми тваринами. Це чарівний котедж на околиці високогірного села Томатін, за 16 миль на південь від Інвернесса, «столиці високогір’я», і за 14 миль на північ від заповідника гір Кернгорм. Дуже гарно мебльована та обладнана, це комфортний «тимчасовий дім» у будь-яку пору року.

217216 спальних місць: Кількість (12) Holly Cottage Aviemore Спальних місць: 6, Спалень: 3. Без домашніх тварин. Куріння заборонено. Можлива коротка перерва. Цей чарівний нещодавно побудований котедж розташований на краю популярного курорту Авімор у самому серці Хайлендс. У цьому районі є стільки, що можна побачити та чим зайнятися, що одного тижня ніколи не вистачить, що робить його ідеальним вибором для відпочинку, який підходить для будь-якого віку та інтересів. (13) Knappach Cottage Lynaberach Estate Спальних місць: 6 (8), Спалень: 4. Палити заборонено. Можлива коротка перерва. Допускається розміщення з домашніми тваринами. Це дуже привабливо розташована перебудова двох старих кам’яних будинків, які стоять окремо на пагорбі у великому маєтку, лише за кілька миль на схід від Кінгуссі та швидкої A9 і приблизно за годину їзди на північ від Пітлохрі. Звідси відкривається приголомшливий вид на гори Кернгорм за історичними руїнами казарми Рутвен. (14) Garten Kingussie's Finchwood Boat Місця: 8 (10), спальні: 4. Палити заборонено. Можлива коротка перерва. Допускається розміщення з домашніми тваринами. Цей чудово обладнаний котедж розташований у відокремленому місці на узліссі в невеликому селі Боут-оф-Гартен у Хайлендсі, прямо в центрі національного парку Кернгормс. Готель є ідеальною відправною точкою для сімейного відпочинку або для груп любителів спорту. (15) Lynaberack Lodge Inverness-shire Спальних місць: 14 (16), Спалень: 8. Можливі короткі перерви. Допускається розміщення з домашніми тваринами. Живіть як сквайр протягом тижня у своєму власному маєтку площею 11 000 акрів у Хайлендсі! Готель Lynaberack Lodge розташований у чудовому місці всього за 60 метрів від мілководної річки Тромі, звідки відкривається приголомшливий вид на долину, де вечорами часто приходять пастися олені. Цей просторий і комфортний будинок ідеально підходить для людей, які хочуть відпочити в тиші та приватності. Цей будинок відпочинку

218ТЕСТ А дає вам можливість відпочити ізольовано та спокійно. B має зручні меблі та всі умови для відпочинку в будь-яку пору року. C ідеально підходить для мандрівників, які хочуть проводити більше часу в центрі міста. Д перебудовано з двох старих кам'яниць. E відкривається вражаючий вид на гори. F — готель, в якому допускається проживання собак, закритий для молоді. G пропонує чудові можливості як для сімейного відпочинку, так і для груп любителів спорту. H пропонує безліч варіантів для людей різного віку та інтересів. А Б В Г Д Е Ж Завдання 4 Прочитайте наведений текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожної кімнати (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Відкриття скам'янілості юрського періоду Було розкопано скам'янілий череп істоти під назвою пліозавр віком 150 мільйонів років (16). Поки динозаври бродили по суші, жили пліозаври (17). Ці величезні істоти, схожі на крокодила, були грізними мисливцями. Їхні величезні щелепи та гострі, як бритва, зуби дозволяли їм легко полювати на здобич, що проходить повз. Тепер череп довжиною 2,5 метра знайдено в Дорсеті (18). І вчені кажуть, що це може бути одне з найбільших, коли-небудь знайдених, походить від істоти, яка б відповідала цим вимогам (19). Палеонтолог Річард Форест досліджував зразок. Річард Форест: «Отримати такий цілий череп — це все одно, що Різдво та Великдень, тому що ми справді можемо бачити, так, це справді була величезна тварина, і, можливо, реалістично (20)». Скам'янілий череп тепер був куплений радою округу Дорсет за гроші від лотереї спадщини. Вони мають намір сказати це колись (21). Один з найсильніших хижаків, які коли-небудь жили. B уздовж узбережжя Юрського періоду в Дорсеті, Англія. C повернути гарячу воду. Д тероризував текст океанів нижче. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Музика у Великобританії: чарти Чи чули ви про Аль Мартіно? Мало хто знає його ім’я (22), але в 1952 році він увійшов в історію, ставши першим артистом, який досяг рекорду номер 1 з його піснею «Here In My Heart».

219218 днів: доставка Протягом понад п’ятдесяти років (23) продажі синглів відстежуються та складаються в графіки щотижня. Найпродаваніший сингл тижня займає перше місце цього тижня. Отже, у кого було найбільше цифр? За 25 років The Beatles та Елвіс Преслі випустили по 18 альбомів номер один. Однак у 2005 році Елвіс посмертно посів перше місце (24) зі своїм хітом "Jailhouse Rock" 1957 року. Відтоді ще два сингли Елвіса досягли 25 місця в чартах, довівши його загальну кількість до 21 хіта номер один! Протягом багатьох років багато виконавців (26) досягли неймовірних позицій у чартах. Брайан Адамс провів 16 тижнів на першому місці в 1991 році з баладою "Everything I Do, I Do It for You", тоді як триб'ют Елтона Джона принцесі Діані "Candle in the Wind 97" (27) набрав 4,86 ​​мільйона переглядів. Великобританія була продана один раз. Проте є сумніви щодо майбутнього музичної індустрії, оскільки останніми роками продажі впали. Це стало очевидним у 2004 році, коли Ерік Прайдз випустив платівку номер один (29), яка розійшлася тиражем менше 24 000 копій. Однією (30) причиною падіння продажів компакт-дисків може бути збільшення кількості завантажень музики. Багато комп’ютерів (31) нелегально завантажують mp3-файли з одного комп’ютера на інший, файлообмінні мережі. Музична індустрія відповіла на цю нову загрозу, запропонувавши можливість купувати завантаження на затверджених веб-сайтах (32). Ці цифрові завантаження вперше увійшли до британських чартів у квітні (33). За іронією долі, першим номером один в епоху цифрових технологій стало перевидання пісні Тоні Крісті «Amarillo», вперше випущеної в А B C D A B C D 22 випущено сьогодні 23 наразі випущено співано виміряно 24 оцінено перевидано перевидано перечитано заряджено 25 Top Crown Zenith Розквіт 26 щасливий занепал перевага насолоджувався 27 купив купив виграв продав 28 напружений страх хвилювання турбує 29 протистояти незважаючи на відчай 30 причина випадок дебати переконати 31 програми електронною поштою блоги користувачів 32 сторінки пісні одиночні агенти 33 перед чи під час завдання 6 Прочитайте текст нижче. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. «Мене звати Кріс Берт, я (34 роки) працюю в газеті. Я часто (35) причина, чому я вирішив відкрити нову газету. Ну, я був репортером новин на кількох телевізійних станціях у цій країні протягом багатьох років (36).

220тест-драйв та закордон. Я завжди мріяв заснувати власну газету не тому, що хочу розбагатіти, а тому, що хочу робити щось інше. І тепер я (37) маю його! Вона відрізняється від інших газет, і я впевнений, що вона (38) матиме успіх. Отже, (39) газета як? Треба пояснити, що це місцева газета, яка виходить щопонеділка (40). Це той самий формат, що й місцевий тижневик, і насправді він дуже схожий, але не містить багато зображень чи реклами. Моя стаття досить інформативна, мушу сказати. Я думаю, що це важлива відмінність. Ви можете купити його (41) у всіх звичайних місцях, де ви купуєте місцеву газету. Сама газета (42) поділяється на дві основні частини; Перша половина – це путівник «Що цікаво», який містить інформацію про все, що відбувається в місті протягом семи днів. Є огляди музики та фільмів, а також інформація про спеціальні події, тож ви можете вирішити, на що варто приділити час. Також є розклад місцевих автобусів і корисні номери телефонів. Це одна половина газети, друга половина – це статті. Ми хочемо писати про життя місцевих жителів. Вони можуть бути відомими чи ні, але всі вони (44) робили цікаві речі, наприклад, відкривали новий бізнес. У місті є кілька відомих художників, наприклад Роберт Сандерс, який розповів про своє життя в першому номері. Ми сподіваємося взяти інтерв’ю у широкого кола людей. Я дуже радий, тому що поруч живуть чудові журналісти, багато з них пишуть для національних газет і підтримують нову газету (45), яка пише для неї. Журналісти щасливі, тому що в газеті є місце для більших статей, а у них більше місця для висловлення своєї думки». A B C D 34 власник має свого власника s 35 питання, питання, запитав, питання 36 робота, працював над роботою, робота 37 зроблено, зроблено, зроблено, зроблено, зробив, зробив, 38 йде, йде, був, йде, йде, йде, 39 що є, хто чий, що 40, приходь, приходь, приходь, приходь, 41 купуй, щоб купити купити купив купив купив 42 поділився поділився поділився поділився 43 витрачати витрачати витратив 44 все щось щось нічого нічого 45 через з з А B C D

221220 днів: лист про доставку 46. Уявіть, що ваш друг надіслав вам листа з проханням поради, оскільки він/вона та його/її батьки не дійшли згоди щодо того, в якому університеті вступати. Напишіть листа та порадьте товариша за планом: ПЛАН Вступ Розділ 1: Привітання; Згадайте, що ви отримали листа від свого друга. висловити співчуття. Основний текст параграфи 2, 3: Дайте свою пораду та обґрунтуйте її. Висновок Розділ 4: Заключні зауваження: Завершіть лист підбадьоренням/побажанням удачі; виражати впевненість у тому, що незабаром усе налагодиться; Твій підпис. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Почніть так: шановний, я щойно отримав твій лист і думаю, що можу тобі допомогти. Найкращі побажання,

222ТЕСТОВИЙ бланк відповідей У завданнях позначайте правильну відповідь лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

223222 дні: Тест 13 Читання завдання 1 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Сила невербальної комунікації та мови тіла Хороше спілкування є основою успішних стосунків, як особистих, так і професійних. Але ми спілкуємось набагато більше, ніж просто словами. Насправді дослідження показують, що більша частина нашого спілкування є невербальною. Невербальна комунікація, або мова тіла, включає нашу міміку, жести, контакт очима, поставу та навіть тон нашого голосу. Існує багато різних видів невербальної комунікації. Взяті разом, наведені нижче невербальні підказки та сигнали передають вашу зацікавленість та вкладення в інших. (1) Обличчя людини є надзвичайно виразним і може виражати незліченні емоції, не кажучи жодного слова. І на відміну від деяких форм невербального спілкування, міміка універсальна. Вирази обличчя для щастя, смутку, гніву, здивування, страху та огиди однакові в усіх культурах. (2) Подумайте, як на ваше сприйняття людей впливає те, як вони сидять, ходять, встають або тримають голову. Те, як ви рухаєтесь і носите, приносить велику кількість інформації про світ. Цей тип невербального спілкування передбачає вашу поставу, поставу, поставу та тонкі рухи. (3) Оскільки у більшості людей переважає зорове відчуття, зоровий контакт є особливо важливою формою невербального спілкування. Те, як ви дивитесь на когось, може виражати багато речей, включаючи інтерес, прихильність, ворожість або потяг. Зоровий контакт також важливий, щоб підтримувати розмову та оцінювати реакцію іншої людини. (4) Під час розмови ви коли-небудь відчували себе некомфортно через те, що співрозмовник стояв надто близько і вторгався у ваш простір? Ми всі маємо потребу у фізичному просторі, хоча ця потреба залежить від культури, ситуації та близькості до стосунків. Вони можуть використовувати фізичний простір для передачі багатьох різних невербальних повідомлень, включаючи сигнали близькості, агресії, домінування або прихильності. (5) Ми спілкуємося навіть тоді, коли не вживаємо слів. Невербальні звуки мовлення, такі як тон, висота, гучність, каденція, ритм і темп, важливі

224ТЕСТ елементів зв'язку. Коли ми говоримо, інші люди «читають» не тільки наші слова, а й наш голос. Ці невербальні звуки дають тонкі, але потужні підказки про наші справжні почуття та те, що ми насправді маємо на увазі. Подумайте про те, як тон голосу може вказувати, наприклад, на сарказм, гнів, прихильність або впевненість. Неважливо, що ви говорите, важливо те, як ви це говорите. Здатність розуміти та використовувати невербальне спілкування є потужним інструментом, який допоможе вам спілкуватися з іншими, висловлювати те, що ви насправді маєте на увазі, орієнтуватися в складних ситуаціях і будувати кращі стосунки вдома та на роботі. A Пробіл B Вираз обличчя C Жести D Дотик E Рухи тіла та поза F Голос G Інтенсивність H Зоровий контакт А B C D E F G H Завдання 2 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Місіс Міранда Ешлі 4557 Aberdeen Road Newcastle, FWL 5L1 3 березня 2009 Шановна пані Ешлі, як одного з наших давніх клієнтів, ми хотіли б запросити вас на нашу спеціальну приватну презентацію нашої літньої модної колекції. Презентація відбудеться в нашому центральному магазині за адресою: вул. Бруклін, 57, у суботу ввечері, 18 квітня 2009 р., о 18:00. до 22:00 Обмежена безкоштовна парковка доступна в нашому гаражі з боку магазину з боку Гірської вулиці. Щоб потрапити на виставу, необхідно пред'явити це оригінал запрошення з номером квитка. Щоб забезпечити відповідні закуски та напої, якщо ви бажаєте бути присутніми, будь ласка, зателефонуйте Елізабет Дакойт за номером (084), щоб підтвердити свою присутність. Зауважте: якщо Елізабет не отримає від вас повідомлення до п’ятниці, 17 квітня, ми вважатимемо, що ви не прийдете на шоу, і передамо номер вашого квитка комусь іншому. Кожен тут, у Fashion House, з нетерпінням чекає зустрічі з вами та поділиться з вами нашою літньою колекцією під час нашої приватної попередньої презентації. З повагою, координатор шоу Феліція Еванс

225224 дні: Доставка А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 6. Що це за лист? Дякую. Б Лист-заява. C Лист-запрошення. D Супровідний лист. 7. Пані Ешлі запросили на приватний попередній перегляд літньої модної колекції, оскільки вона є давнім клієнтом цієї компанії. B є другом Фелісії Еванс. C у світі моди. Д - хороша людина. 8. Де буде проходити презентація? А У концертному залі. Б У галузі діяльності компанії. C На центральному складі компанії. Д Його немає в листі. 9. Дата презентації: вечір суботи, 19 квітня. Б Суботній вечір 18 квітня. C Суботній ранок 19 квітня. Д Його немає в листі. 10. Пані Ешлі повинна зателефонувати Елізабет Дакойт, якщо вона хоче, щоб А передав номер її квитка комусь іншому. B має намір бути присутнім, щоб підтвердити свою присутність. C не має наміру брати участь. D хоче ще один квиток. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. П'ять найдивніших винаходів (11) Пристрій для перекладу мови собаки на людину Кейта Сато, президент Takara Co., винайшов Bow-Lingual, автоматизований автоматичний пристрій перекладу мови собаки на людину. Bow-Lingual складається з комплекту з двох частин, бездротового мікрофона, який кріпиться до нашийника вашої собаки, і телефонної трубки типу рації з РК-дисплеєм. Гавкіт і крик надсилаються на трубку, де їхній голосовий відбиток аналізується та класифікується за однією з шести емоційних категорій: щасливий, сумний, тривожний, розчарований, нужденний або впевнений. Після визначення правильного емоційного стану Bow-Lingual випадковим чином вибере фразу, що належить до цієї категорії, і відобразить її на екрані. Отже, якщо ваш чотирилапий друг твердо налаштований бути пильним, вам можуть поставити запитання: «Ти мій друг чи ворог?» Якщо він агресивний, відчуття може бути таким: «Я доміную». , що відбувається.

226ТЕСТ (12) Будильник, який тікає Гаурі Нанда (Массачусетський технологічний інститут) винайшов «Clocky», будильник, який тікає і ховається, якщо ви вчасно не встаєте з ліжка. Коли спрацює будильник, ви можете відкласти його один раз. Якщо ви все одно не прокинетеся, Клокі зістрибне з тумбочки і покотиться, бездумно натикаючись на предмети, поки не знайде місце для відпочинку. Ви повинні встати і встати з ліжка, щоб вимкнути його будильник. Клокі щодня знаходить нові місця, такі собі хованки. (13) Пральна машина для кішок і собак Співвинахідники Lavakan, Едуардо Сегура та Андрес Діас, у 1998 році вирішили, що їхні собаки заслуговують такого ж ставлення, як і люди, через душ-масаж. Автоматична бічна мийка для домашніх тварин безпечніша та менш стресова для домашніх тварин, ніж ручне миття. Намилює, промиває та висушує собак і котів менш ніж за півгодини. Він має серію конічних струменів, які миють і масажують тварин з усіх боків, а бруд і мильні відходи фільтруються через шланг у нижній частині. Оператори використовують сенсорний екран Lavakan, щоб вибрати найкращий цикл миття відповідно до розміру тварини та дерматологічних потреб. Пестицидне мило, наприклад, вимагає довшого часу очікування, щоб знищити бліх і кліщів. (14) Самостійно ароматизований костюм Hyuk-ho Kwon з компанії Kolon із Сеула, Корея, винайшов цей костюм. Костюм виготовлений із тканини, просоченої хімічною речовиною, що містить ароматичні мікрокапсули, які розриваються та випускають запах, коли власник рухається або натикається на переповнене метро. (15) Автомобільна охоронна сигналізація, що складається зі схеми виявлення та вогнемета Чарл Фур’є та Мішель Вонг (Йоганнесбург, Південна Африка) розробили автомобільну охоронну сигналізацію, що складається зі схеми виявлення та вогнемета для запобігання крадіжці автомобіля. Зі зростанням рівня злочинності викрадення автомобілів стало серйозною проблемою в Південній Африці. Модифікація автомобіля Blaster виконує функцію вогнемета на зрідженому газі; Коли автомобіль викрадають, водій натискає на додаткову педаль поруч із акселератором, і полум’я виривається із зовнішнього боку обох передніх дверей, «нейтралізуючи» нападника. Винахідник стверджує, що це навряд чи призведе до вбивств, але це «абсолютно засліплює» нападника. У Південній Африці використання смертоносної сили для самозахисту через побоювання за своє життя є законним, а володіння вогнеметами необмежене. Цей винахід A було створено для захисту водіїв від зловмисників. B можна використовувати для намилювання, полоскання та сушіння собак і котів. C допомагає захистити ваш комп’ютер від кішок. У більшості випадків D потрібно імплантувати через роки. E може втекти від вас. F використовується для введення довільних команд і даних. Пахне добре. H може допомогти зрозуміти гавкіт і виття собак А B C D E F G H

227226 днів: Доставка A B C D E F G H Завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожної кімнати (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Нещодавно парі в Новій Зеландії заборонили називати свого сина 4Real. Хоча в Новій Зеландії діють досить ліберальні правила іменування дітей, імена (16) заборонені. Натомість його вирішили назвати Суперменом. Незвичайні імена для дітей стають все більш популярними в багатьох країнах світу, особливо з тих пір, як популярність знаменитостей дає своїм дітям дивні імена. Деякі батьки обирають імена, які придумують (17). Наприклад, було шість хлопчиків, яких назвали Гендальф, на честь персонажа романів і фільмів «Володар кілець». Починаючи з 1984 року, пов’язані зі спортом імена також стали поширеними: 36 дітей назвали Арсенал (18). Інші батьки люблять вигадувати імена або (19) свої власні унікальні версії, метод, який продемонструвала Джордан, британська модель, яка нещодавно придумала ім’я Тіамі для своєї доньки, використовуючи разом імена Тея та Емі (дві бабусі). . (20) Значно суворіші правила присвоєння імен дітям. Такі країни, як Японія, Данія, Іспанія, Німеччина та Аргентина, мають затверджений список імен для батьків на вибір. У Китаї існують певні правила щодо (21): заборонено використовувати іноземні букви чи символи. Це призвело до того, що парі нещодавно заборонили дзвонити один одному. У Великій Британії деякі імена, які раніше вважалися старомодними, знову стали популярними, наприклад, Мейзі чи Елла для дівчинки, або Альфі чи Ноа для хлопчика. Але найпопулярніші імена не є рідкісними. Найпопулярнішими іменами є традиційні Джек, Чарлі та Томас для хлопчиків і Грейс, Рубі та Джессіка для дівчаток. A до футбольної команди B із популярної культури C як ви можете назвати дитину D комбінуйте імена, щоб зробити E практичним знайомством F починаючи з числа G яке є найпоширенішим H в інших країнах є завдання 5. Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Вам подобаються яскраві історії про інопланетян, неможливі події або світи майбутнього з дивними пристроями? Якщо так, то ви фанат (22) Fiction (SF). НФ — це художня література (вигадані історії) про вплив науки чи техніки. Уявні подорожі в далекі країни з дивними істотами були широко поширені в (23) грецькій і римській літературі. Описи подорожей на Місяць були вперше написані в 17 столітті (24). Історії про майбутні війни з новою зброєю також були (25).

228ТЕСТ У 1818 році «Франкенштейн» був одним із перших оповідань, у якому ставилося запитання, чи може наука бути доброю чи ні (26). Британська письменниця Мері Волстонкрафт Шеллі вирішила, що відповідь погана. Вона створила Франкенштейна, лікаря, який використовує частини людських трупів для створення монстра. На жаль, монстр Франкенштейна зрештою знищує його (27). Справжній розвиток науково-фантастичний жанр отримав наприкінці 19 століття з французьким письменником Жулем Верном. Верн захоплююче писав про печери в «Подорожі до центру Землі» (28). Він писав про космічні подорожі у книзі «Від Землі до Місяця та під водою» (29) «20 000 льє під водою». Англійський письменник Х.Г. Веллс шокував читачів у 1895 році драматичною подорожжю в часі під назвою «Машина часу». Він описує (30) світ майбутнього. Його «Війна світів» — одна з найстрашніших історій усіх часів: марсіани вторглися в Англію і не були дружніми. Уеллс та інші використовували НФ, щоб досліджувати майбутнє, (31) подорожувати космосом, створювати дивовижні істоти та винаходи, а також використовувати науку для створення (32). Деякі майбутні життя наукової фантастики (33) будуть справді поганими. Цей тип наукової фантастики прорвався з «Дивним новим світом» Олдоса Гакслі та «1984» Джорджа Орвелла. Обидва твори були створені в першій половині 20 століття. A B C D 22 наука соціальна знаменитість історія 23 історичний старий старий старий 24 століття рік епоха тисячоліття 25 населення популізм популярність популярний 26 краще зло гріх огидний 27 створення створіння творець творчий 28 дослідження експлуатація пояснення експорт 29 хвилювання практика роман пригода 30 монастир лякаюче розчарування край 31 ексклюзивне включення включно 32 передбачення, хижаки, попередники, уподобання, 33 образ, ідеї, уява, уява А Б В Г Завдання 6 Прочитайте наведений нижче текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Елвіс Преслі Елвіс Аарон Преслі народився в Тупело, штат Міссісіпі. Він (34) виріс на музиці кантрі та вестерн, ритм-енд-блюзі. У віці 10 років він виграв шоу талантів з баладою «Old Shep». У підлітковому віці він (35) навчився грати на гітарі.

229228 днів: після закінчення школи Елвіс працював водієм вантажівки. У 1953 році він вирішив записати кілька пісень на свій (36) день народження. Студія, куди він пішов (37), щоб випустити перші два альбоми Елвіса: That's All Right Mama та Blue Moon of Kentucky. 38-річний Елвіс за одну ніч став зіркою. П'ять його записів були продані вперше: «Heartbreak Hotel», «I Want You, I Need You, I Love You», «Don't Be Cruel», «Hound Dog» і «Love Me Tender». Його бунтарська музика (39) через його електричний виступ на сцені. Його тіло (40) доводило підлітків до божевілля (а батьки не сприймали). Преслі був першим співаком (41 рік), який поєднав стиль ритм-енд-блюз темношкірих музикантів із кантрі- та вестерн-стилем білих співаків. (42) Це зробило його піонером рок-стилю. Більшість великих рок-співаків стверджували, що Преслі (43) - це вона. Елвіс починав (44) у фільмах із власною музикою: «Люби мене ніжно» (1956), «Тюремний рок» (1957) та «Кінг креол» (1958). Він служив в армії США з 1958 по 1958 рік. Після армії знову присвятив себе музичному кіно. Критики не любили його пізніші фільми (45). Його бунтарський імідж став здоровішим був узгоджений його відповідний відповідав 40 рухатися рухатися рухатися рухатися рухатися рухатися ставити 41 змішаний змішаний змішати змішувати змішувати 42 на In був під впливом впливав впливав впливав 44 зірки зірки грав 45 хто був справжнім писанням 46. Використовуючи наведений нижче план, напишіть рецензію (мінімум 100 слів) на телешоу, яке ви нещодавно дивилися. Напишіть про: назву програми; вид програми, місце закладу; хто був модератором; ким були головні герої; основні моменти сюжету; Ваша рекомендація щодо презентації програми.

230ТЕСТОВИЙ бланк відповідей У завданнях позначайте правильну відповідь лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

231230 днів: час: час: час Контрольна робота 14 Завдання до читання 1 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Пробачте, щоб забути Коли ви прощаєте когось, хто образив вас і завдав вам болю, ви закриваєте главу свого минулого. Це свідчить про те, що ви припинили всі звинувачення та відпустили свою образу. Деякі люди не хочуть прощати того, хто їх образив, тому що не хочуть так легко відпускати. Це дає їм відчуття влади чи домінування, тоді як інші відчувають провину. Але це не працює так. Якщо ви тримаєте в собі гіркоту або продовжуєте говорити про це, ви страждаєте від болю. Чим більше ви про це думаєте чи говорите, тим емоційнішим це стає. (1) Перше, що потрібно зробити, щоб пробачити людям, які образили вас або завдали вам болю, це зробити це спочатку собі. Помилки, помилки та помилки, які ви робили, були через те, що ви свого часу були неосвіченими, егоїстичними та незрілими. Ви не усвідомлювали наслідків своїх дій. Прощаючи себе, ви звільняєте свій розум від самоненависті та саморуйнівних звичок і ставлень. Це дає відчуття заспокоєння. Це ніби тягар зняли з ваших плечей, і ви відчуваєте, що тепер можете рухатися далі та почати все спочатку. (2) Є люди, які отримують задоволення, завдаючи болю іншим і викрикуючи образи. Не дозволяйте їм зламати ваш дух. Залишайтеся сильними всередині та долайте виклики. Пам’ятайте, що б ви не робили, ваша доброта ніколи не втрачається. Пробачте їхнє неуцтво і скажіть собі, що вони розкривають лише те, що в їхніх серцях і душах. (3) Однією з причин, чому ви безжальні й тримаєте образу, є те, що ви зосереджуєтесь на негативі. Завжди думайте і шукайте хороше в людях і ситуаціях. Таким чином ви не можете бути злим одночасно. Люди не бачать хорошого в інших, але ви можете думати й бачити по-іншому. Любіть інших безумовно. Любіть людей просто за те, що вони є і готові навчити вас урокам життя. (4) Якщо ви зосереджуєтеся на об’єкті свого гніву, ви будете плекати негативні думки та викликати сильний стрес. Струсіть і забудьте минуле за вас

232ТЕСТ можна продовжити. Зосереджуючись на своєму особистому зростанні та сподіваючись на краще життя, ви забуваєте про свою ворожість і озлобленість. (5) Якщо вам потрібно попросити вибачення або помилувати когось, сьогодні саме той день, щоб це зробити. Не чекайте відповідного моменту, інакше ви можете прожити недостатньо довго. Життя коротке. Чим швидше ви це зробите, тим краще почуватиметеся. A Забудьте про минуле та зосередьтеся на майбутньому B Зберігайте свою духовну, розумову та емоційну силу C Шукайте в людях хороше D Самопробачення E Шукайте допомоги F Зробіть це зараз G Вибачтеся H Напишіть листа А B C D E F G H Завдання 2 Прочитайте текст нижче. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Чи думаєте ви коли-небудь про своїх старих друзів чи колишніх однокласників? Вам цікаво, як вони виглядають, де навчаються і чи сильно змінилися? Насправді, це багато дорослих британців. Одна з найуспішніших інтернет-компаній Великобританії показала, наскільки прибутковою може бути ностальгія. Веб-сайт Friends Reunited було створено в 1999 році для розваги парою, яка хотіла знати, чим займаються їхні старі шкільні друзі. Проект почав розвиватися, і до 2005 року на сайті було 12 мільйонів користувачів. Дивовижний факт полягає в тому, що Friends Reunited ніколи не рекламувався, і його успіх повністю пов’язаний з уст в уста. Ви можете знайти школу, коледж або університет і знайти список учасників, які були там у певний рік. Ви також можете опублікувати особистий профіль, показуючи, що ви робите, і читати дані інших людей. Friends Reunited також призвів до багатьох успішних шкільних зустрічей і людей, які знову збираються разом через багато років. Зокрема, багато людей користуються сайтом для пошуку свого коханого з дитинства, і багато пар відновили свої стосунки після встановлення зв’язку через сайт. 6. У тексті розповідається про успішний бізнес. B веб-сайт. Старі шкільні друзі. Д людські стосунки. 7. Відповідно до тексту, веб-сайт Friends Reunited був створений для розваги. Б бізнес. C заробляти гроші. D Возз’єднай людей, які колись були закохані. 6 7 А Б В Г А Б В Г

233232 дні: Візуальний А Б В Г А Б В Г А Б В Г 8. Веб-сайт створив учень А. Б студент. C кілька. Г група шкільних друзів. 9. Як люди отримують інформацію через веб-сайт? А Через засоби масової інформації. Б Через оголошення в газеті. В З уст в уста. D З сайту на сайт. 10. Автор вважає, що веб-сайт Friends Reunited привів до багатьох успішних шкільних зустрічей. Б популярність шкільного навчання. C благополуччя багатьох інтернет-сайтів. D відсутність поваги до інших веб-сайтів. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Символи американської нації (11) Дзвін Свободи є одним із найбільш довговічних символів свободи Америки. Він пролунав 8 липня 1776 року на честь прийняття Конгресом Декларації незалежності. На ньому є напис з Біблії: «Проголошуйте волю на всій землі всім, хто живе на ній». Вперше виготовлений в Англії Дзвін Свободи важив понад 2000 фунтів і був відправлений до Пенсільванії в 1990 році. Сьогодні дзвонять тільки в особливих випадках. Він демонструється у Філадельфії та приваблює тисячі відвідувачів щороку. (12) Білоголовий орлан є одним із найбільш впізнаваних символів Америки. У 1782 році він став національним птахом Сполучених Штатів і зображений на аверсі Великої печатки. З римських часів орел використовувався як символ сили та мужності. Білоголовий орлан зустрічається тільки в Північній Америці. Насправді орел не лисий, але здається таким, тому що його голову вкриває біле пір'я. Білоголові орлани охороняються федеральним законом. (13) У районі Блек-Гіллс у Південній Дакоті є вражаючий пам'ятник. На гранітній скелі висічені голови чотирьох найвидатніших президентів Америки Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта та Авраама Лінкольна. Їх було обрано, щоб представляти заснування, філософію, розширення та єдність нації. Скульптури мають висоту приблизно 60 футів і висоту 5725 футів над рівнем моря. У ясний день їх можна побачити з відстані понад 60 миль. Гутзон Борглум розробив і контролював будівництво меморіалу Маунт Рашмор, яке було завершено в 2010 році. Фігури вирізали з каменю свердлами та динамітом. (14) Статуя Свободи стала символом Сполучених Штатів і символом свободи для людей у ​​всьому світі. Його подарували Сполученим Штатам французи в 1884 році як символ дружби між ними

234ВИПРОБУЙТЕ дві нації. Статуя, яка стоїть на великому бетонному постаменті, має висоту понад 45 метрів і виготовлена ​​з 300 листів міді, склеєних разом. Гвинтові сходи ведуть відвідувачів від основи статуї до корони. Вікна в короні відкривають людям незабутній вид на гавань. (15) Розі кажуть, що їй близько 35 мільйонів років, і вона використовується в усьому світі як символ кохання, краси, війни та політики. Квіти, як правило, червоні, рожеві, білі або жовті і ростуть у природі по всій Північній Америці. У 1985 році троянда стала офіційною квіткою США. У жовтні 1985 року Сенат прийняв резолюцію, яка оголосила троянду національною квітковою емблемою Сполучених Штатів. Спільна резолюція 159 Сенату була прийнята Палатою представників 23 вересня. Американський символ А є офіційною квіткою Сполучених Штатів. B вигравірувано зі словами з Біблії. С — відомий американський патріотичний діяч. D вважається найкрасивішим мостом у світі. E вшановує пам'ять чотирьох найвидатніших американських президентів. F був представлений Францією. G означає «зірки та смуги». H знаходиться на передній частині великої печатки А B C D E F G H Завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожної кімнати (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Школа Nothumbria є середньою школою, у ній навчаються лише дівчата та є гімназією, а це означає, що їм має бути щонайменше 16 років, перш ніж вони зможуть почати навчання. Дівчата зазвичай складають іспит у своїй початковій школі приблизно у віці 12 років, і залежно від результатів цього іспиту вони досягають приблизно 30 відсотків найвищого рівня інтелекту. З кількох тисяч середніх шкіл у країні лише 145 є середніми школами Великобританії, тому це не типово (17). Йдеться про студентів. Окремо працює середня школа (18). У Hauptschule є уніформа. Учні повинні (19) носити смугасту сорочку. Вони носять темно-синій трикотаж на другому та третьому курсах і бордовий трикотаж на четвертому та п’ятому курсах. Це (20) шкільна форма з емблемою школи. І вони повинні носити темно-синю спідницю. У цей момент дівчатам дозволяється носити будь-яке взуття (21). Але в минулому дівчатам доводилося вибирати між п'ятьма різними парами взуття, і дівчата повинні були носити одну. A середньої освіти в цій країні B Визначте оцінку C Потрібні знання D Дівчата повинні скласти іспит E Спеціально розроблений іспит F та іспит на середню школу G Якщо вони чорні та елегантні H Одягайте синьо-білий одяг А B C D E F G H

235234 дні: Завдання 5 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Британська актриса Кіра Найтлі заперечила (22), що її фільм «Герцогиня» (2008), історична драма 18-го століття, має паралелі з життям принцеси Діани. Фільм розповідає (23) історію життя Джорджіани, герцогині Девонширської, двоюродної тітки Діани, принцеси Уельської. Фільм про Найтлі (24 роки), аристократку, яка виходить заміж за чоловіка, закоханого в іншу жінку. Саме ця сюжетна лінія відтворює досвід принцеси Діани, яка вийшла заміж за принца Чарльза і (25) мала тривалі таємні стосунки з іншою жінкою. У розмові з ВВС Кіра Найтлі поспішила применшити схожість в історіях, сказавши, що вона (26) «цікава людина, щоб стверджувати, що фільм присвячений лише їй, без порівнянь». У (27) актриса стверджує, що не пам'ятає історію нещасливого шлюбу принца Чарльза і принцеси Діани. «Мені було 11 років, коли Діана померла, тому я не знаю, яка насправді історія, тому я (28) не можу коментувати паралелі», — сказала Найтлі журналістам на (29) прес-конференції. Незалежно від того, існує 30-річна Діана чи ні, «Герцогиня» дає захоплююче розуміння особистих стосунків у 31-річному суспільстві, де розлучення було табу. Фільм також є візуальним (32), оскільки архітектура та мода Англії XVIII століття ретельно зображені (33) до найдрібніших деталей виявлено виявлено виявлено виявлено зустрінуто свідомо 26 частина роль позиція персонаж 27 фактична правда деталі факт 28 думка речення почуття вразити 29 новий свіжий актуальний сучасний 30 виправлення колекція посилань Коннектикут 31 що чому якщо правда 32 насолоджуйся весело бажаю будь ласка 33 новостворене відпочинок розповсюджене новостворене завдання 6 Прочитайте наступний текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Батько та його сини Батько (34) сім'я синів завжди (35) пов'язана. Одного разу він дав їм (36) оберемок палиць. Поки вони це робили, він клав пучок по одному в руки кожному з (37),

236Випробуйте та накажіть своїм синам розбити оберемок (38) на частини. З усіх сил старалися, але (39) не дійшло. Потім він відкрив пучок, брав палиці одну за одною, одну за одною, і повертав їх собі в (40) руки, після чого вони зламали палиці (41). Потім він сказав: «Сини мої, якщо ви (42) будете однодумні і об’єднаєтеся (43), щоб допомагати один одному, ви (44) будете, як цей пучок, неушкоджені від усіх нападів ваших ворогів. Але якщо ви між собою не згодні, то ви (45) будете легкі, як ці палиці. його було правдою було 40 сини сини сини 41 трохи трохи трохи легше 42 він мав би бути 43 мав би краще хотів би бути добре 44 буде 45 зламається буде зламано буде зламано буде розбита А Б В Г Літера 46. ​​Уявіть, що ви організовуєте свій день народження. Напишіть листа-запрошення (мінімум 100 слів) своєму другу, використовуючи такий план: ПЛАН Вступ Розділ 1: Ласкаво просимо; запросити його/її. Основний абзац 2: Скажіть час і дату вечірки; Повідомте нам, де проводиться вечірка. Розділ 3: Надайте деталі програми вечірки. Висновок Розділ 4: Заключні зауваження: Скажіть, що ви раді бачити свого друга на вечірці; Твій підпис. Почніть так: шановний, я пишу, щоб запросити вас, дорогий,

237236 Рівень: Високий аркуш відповідей У завданнях правильну відповідь позначайте лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді. Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

238КОНТРОЛЬНА РОБОТА ТЕСТ 15 Читання Завдання 1 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Телебачення не було винайдено одним винахідником, але багато людей колективно та індивідуально зробили внесок у розвиток телебачення протягом багатьох років. (1) (2) (3) (4) (5) На початку історії телебачення дослідники експериментували з двома різними технологічними напрямками. Ранні винахідники або намагалися побудувати механічну телевізійну систему на основі технології обертового диска Пола Ніпкова; або вони намагалися побудувати електронну телевізійну систему з використанням електронно-променевої трубки, незалежно розробленої в 1907 році англійським винахідником А.А. Кемпбелл-Свінтон і російський вчений Борис Розінг. Електронні телевізійні системи працювали краще і з часом замінили механічні системи. Марвін Міддлмарк винайшов «заячі вушка», телевізійні антени у формі «V». Інші винаходи Міддлмарка включали машину для чищення картоплі з водяним двигуном і конічну машину для тенісного м’яча. Громадське антенне телебачення, або CATV, народилося в горах Пенсільванії наприкінці 1940-х років. Перша успішна система кольорового телебачення почала комерційне мовлення 17 грудня 1953 року і базувалася на системі, розробленій RCA. Сьогодні ми знаємо цей вид телебачення як кабельне телебачення. У червні 1956 року пульт дистанційного керування телевізором вперше потрапив до американських домогосподарств. Перший телевізійний пульт дистанційного керування під назвою «Lazy Bones» був розроблений у 1950 році компанією Zenith Electronics Corporation (тоді відомою як Zenith Radio Corporation). 19 серпня Американська телерадіомовна компанія почала транслювати дитячі телепрограми суботнім ранком. А Плазмовий телевізор Б Що таке «заячі вушка»? C Піонери мовлення D Web TV E Історія кабельного телебачення F Кольорове телебачення А B C D E F G H

239238 рівень: високий G Витоки дитячого програмування H Винахід для простою Завдання 2 Прочитайте наведений нижче текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Лондонський аеропорт Хітроу є найбільш завантаженим аеропортом Великобританії, а також обслуговує більше міжнародних пасажирських перевезень, ніж будь-який інший аеропорт у світі. Тому було заплановано розширення, і 27 березня 2008 року було відкрито п'ятий термінал, щоб обслуговувати велику кількість пасажирів, що проходять через аеропорт. Планування та будівництво нового терміналу тривали довго. Вперше ця ідея виникла у 1980-х роках. Відкриття широко висвітлювалося в британських ЗМІ, і очікування щодо проекту вартістю 4,3 мільярда доларів були високими. Але незважаючи на тривалу підготовку в терміналі 5 до відкриття, незабаром запанував хаос. З самого початку були проблеми через погану підготовку персоналу аеропорту. Співробітникам було важко знайти місце для паркування та пройти через охорону в будівлю. Це спричинило затримки прибуття пасажирів, а на місці було недостатньо персоналу. Утворилися довжелезні черги пасажирів і повільний старт змусив усіх наздоганяти зі старту. До обіду першого дня для вирішення проблем скасували 20 рейсів. Навіть у наступні дні після його відкриття рейси все ще скасовувалися, а до 28 000 одиниць багажу довелося тимчасово зберігати. British Airwaves, єдина авіакомпанія, що працює з терміналу 5, заявила, що працює над усуненням відставання, але негативний розголос, викликаний цим фіаско, зовсім не допоміг ні аеропорту, ні репутації авіакомпанії. А Б В Г А Б В Г А Б В Г 6. У тексті розповідається про А та переваги нового терміналу лондонського Хітроу. B проблеми терміналу 5 лондонського Хітроу. C від британської компанії Airwaves. D Лондонський аеропорт Хітроу. 7. Для обслуговування великої кількості пасажирів аеропорту відкрито п'ятий термінал. Б допомогти аеропорту збільшити кількість пасажирів. C, щоб зробити аеропорт Хітроу найбільшим аеропортом Великобританії. D зробити аеропорт Хітроу найзавантаженішим аеропортом у світі. 8. Що стало причиною проблем на новому терміналі? A Високі очікування громадськості. B Застаріле відкриття. C Надто тривалі приготування в терміналі 5. D Погана підготовка персоналу аеропорту.

240ТЕСТ З якими труднощами зіткнулися працівники згідно з текстом? Не вистачає паркінгу та можливості зайти в будівлю через охорону. Б Купівля та продаж квитків. C Пройдіть митницю та знайдіть місце для паркування. Г На борту літака. 10. Репутація аеропорту або авіакомпанії А врятована в результаті невдалого відкриття. B не постраждав. C сильно постраждав. D не мав негативних наслідків A B C D A B C D Вправа 3 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Великі британські легенди (11) Робін Гуд — класичний англійський народний герой, жорстокий, сміливий і гідний захоплення хлопець. Чи згадували ми гарне зелене вбрання та веселих чоловіків? За легендою, він жив у сусідньому Шервудському лісі, який дав назву затоці в Північному Йоркширі та аеропорту на півдні графства. (12) Бейкер-стріт у Лондоні була домом вигаданого детектива сера Артура Конан Дойла Шерлока Холмса, і тут ви знайдете статую та музей, присвячені вікторіанському борцю зі злочинністю. (13) Модний і елегантний, не дивно, що, щоб дізнатися більше про Джеймса Бонда, ви повинні почати з його кравця Turnbull & Asser на Бонд-стріт, Лондон. За декілька хвилин ходьби звідси можна покататися на швидкісному катері по Темзі. Екскурсії часто проходять повз будівлю MI6, де 007 отримує свої гаджети від Q. Здійсніть 90-хвилинну поїздку з Лондона до Національного автомобільного музею в Больє, де ви знайдете фантастичні автомобілі за всю кар’єру 007. (14) Справжню особу короля Артура з часом було втрачено, але кілька місць у Британії стверджують, що це справжнє місце розташування Камелота. Ви чуєте звук меча Ланселота і відчуваєте запах дуба круглого столу в Керлеоні в Уельсі. Замок Тінтагель на вершині скелі в Корнуоллі варто відвідати, але те, що він є місцем народження Артура, робить його обов’язковим до відвідування.

241240 днів: 15 хвилин Гаррі Поттер — відомий персонаж серіалу, створений Джоан Роулінг, який виявляє, що він чарівник. Чарівні здібності є вродженими, але дітей відправляють до школи чарівників, щоб навчитися магічним навичкам, які їм потрібні, щоб досягти успіху в чарівному світі. Гаррі запрошують до школи-інтернату Хогвартської школи чаклунства. Проживаючи в підлітковому віці, Гаррі вчиться долати багато магічних, соціальних і емоційних перешкод. Цей знаменитий британський персонаж А B C D E F G H А B C D E F G H A раптово залишає дружину та дітей, щоб здійснити своє бажання стати художником. Б відстоював права та інтереси простого народу. C спочатку був хірургом, потім капітаном кількох кораблів. D — модний і стильний агент Її Величності. Е займався розслідуванням злочинів. Ф — хлопчик-чарівник. Вважається, що G народився в Корнуоллі. H — сирота, яка втікає з робітного дому та їде до Лондона. Завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожної кімнати (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Крістіане Аманпур – одна з найуспішніших міжнародних репортерів у світі. Вона народилася в Лондоні в 1958 році (16 років) як дочка британської матері. Вона відвідувала ексклюзивні школи в Англії, перш ніж переїхати до США, щоб вивчати журналістику. Вона (17) почала роботу в CNN у його штаб-квартирі в Атланті. Вона вільно володіє англійською, перською та французькою мовами. У 1989 році Аманпур був відправлений до Східної Європи. Її якісні репортажі почали заробляти їй репутацію кореспондента світового рівня. Вона стала відомою в зонах небезпечних конфліктів через (18). Протягом двох десятиліть Аманпур був свідком створення історії та брав інтерв’ю у багатьох (19) ексклюзивів. Вона висвітлювала багато гарячих точок світу, зокрема Афганістан, Балкани, Ірак, Іран, Ізраїль, Пакистан, Руанду та Сомалі. Вона розповіла одне зі своїх найбільш пам’ятних інтерв’ю (20) з президентом Ахмадінежадом. Вона отримала широке визнання та виграла (21) роботу. A її сміливість і бажання працювати B була з Іраном C з іранським батьком D численні нагороди для неї E деякі інші факти F історик G з 1989 до 2008 H закінчив у 1983 році та

242Контрольне завдання 5 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Діснейленд і Діснейленд Діснейленд був першим парком Діснея (22). Він відкрився в Анахаймі, штат Каліфорнія, в Діснейленді і був заснований (23) Уолтом Діснеєм. Він придумав Міккі Мауса, Дональда Дака, Гуфі та багатьох інших героїв мультфільмів. Волт Дісней помер у 2010 році. Компанія, яку він заснував (24), створювала тематичні парки. Уолт Дісней хотів, щоб атракціони в Діснейленді (25) були входом у фантастичний світ. У «Божевільному чаюванні» ви (26) ходите у гігантській чайній чашці. Це (27) з вечірки Божевільного Капелюшника в «Алісі в країні чудес». Атракціон на літаючому слоні Дамбо дозволяє літати (28) по повітрю. У атракціоні «Пірати Карибського моря» можна сісти в човен і битися з (29) піратами. Також парком можна покататися на старовинному поїзді. Disney World відкрився в 2013 році поблизу Орландо, штат Флорида, і має чотири (30) тематичних парки. Чарівне королівство було першим. Є багато таких же пам'яток і (31), що і Діснейленд. Інші два тематичних парки в Disney World - Disney-MGM Studios і Disney's Animal Kingdom Park. Насолоджуйтесь атракціонами та шоу в голлівудському стилі в Disney-MGM Studios (32). У Королівстві тварин ви можете відправитися на сафарі, щоб побачити слонів, жирафів, бегемотів, носорогів і левів. Також є два аквапарки Disney: Blizzard Beach і Typhoon Lagoon. (33) Парки пропонують водні гірки та інші водні пригоди. Човни, автобуси та монорейкова дорога з’єднують усі тематичні парки Disney World. A B C D 22 тема автомобіль транспортний засіб національний 23 романіст педагог карикатурист філателіст 24 терти бігати грабувати килими 25 так само, як любов 26 подорож посередництво транспорт їздити 27 позичити дано позичено експлуатувати 28 через позаду проходити 29 дивитися дивитися дивитися 30 різні різні численні різні 31 приваблювати привабливий привабливий Атракціони 32 Знаменитості Актори Фільми Норми 33 Або Будь-яка Жодна Обидва А Б В Г

243242 дні: Завдання 6 Прочитайте наступний текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. У світі шоколаду набирає обертів (34). Багато говорять про те, хто (35) переможе в конкурсі на шоколадного гіганта «Cadbury». Kraft Food (36) $16,7 млрд для Cadbury. Це єдина офіційна пропозиція. Однак інсайдери вважають, що американський виробник кондитерських виробів Hershey також розглядає пропозицію в розмірі 17 мільярдів доларів. У той час як «Kraft» і «Hershey» змагаються один до одного, інші виробники (37) можуть приєднатися до боротьби. І "Nestlé" зі Швейцарії, і "Ferrero" з Італії останнім часом здійняли багато галасу про (38) "Cadbury". Голова правління Cadbury Роджер Карр заявив лондонській газеті, що його компанія (39 років) може відбити пропозиції про поглинання. Він відкрив двері (40) для можливої ​​пропозиції та сказав, що розгляне будь-яку «пропозицію від надійного джерела». Це, безумовно, ще більше підвищить ціну питання. Cadbury – одна з провідних світових кондитерських компаній. Es (41) - один з найвідоміших брендів шоколаду та кондитерських виробів. Компанія (42) була заснована в 1824 році, коли Джон Кедбері відкрив невеликий магазин какао і чаю поблизу Бірмінгема, Англія. Компанія розширила (43) завод і виросла настільки, що місцезнаходження (44) стало «Cadbury». Компанія виросла в багатонаціонального гіганта. Компанія працює в більш ніж 60 країнах і налічує 45 000 співробітників по всьому світу. Розмір "Cadbury" ускладнює успіх "Hershey" у його застосуванні. Американська компанія має ринкову вартість лише близько 8,5 мільярдів доларів, що менше половини вартості Cadbury. Знову ж таки, це лише невелика частина вартості Kraft у 40 мільярдів доларів. Експерти вважають, що «сила» (45) врешті-решт переможе

244КОНТРОЛЬНА РОБОТА 46. Уявіть, що ви навчаєтеся в літній школі в Англії. Напишіть батькам листа про друга, якого ви тут зустріли, дотримуючись плану: ПЛАН Вступ Розділ 1: Привітання; пару слів про твого нового хлопця: як звуть твого хлопця? як виглядає твій хлопець Основний параграф 2: Які риси характеру тобі подобаються у твоєму хлопцеві? Які риси характеру вам не дуже подобаються у вашому хлопцеві. Розділ 3: Що любить робити ваш друг; що ненавидить ваш друг; Улюблені речі вашого друга. Висновок Розділ 4: Які спільні інтереси чи риси характеру у вас і вашого друга? Заключними зауваженнями; Твій підпис. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Не пишіть дати чи адреси. Почніть так: «Дорога мамо/тато, я хочу розповісти тобі про свого друга, якого я тут зустрів». любов,

245244 Рівень: Високий аркуш відповідей У завданнях позначайте лише правильну відповідь так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

246КОНТРОЛЬНА РОБОТА ТЕСТ 16 Reading task 1 Прочитайте наведений текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Як отримати мотивацію Мотивація — це сила, яка спонукає людину до дії. Є два джерела, які можуть когось мотивувати. Один з них походить від зовнішнього подразника. Це коли людина вживає заходів після того, як їй запропонували заохочення або винагороду. Другий і дуже потужний тип - це коли людина внутрішньо керована. Коли виникає жахлива потреба вирішити несприятливу ситуацію, або бажання щось придбати дуже сильне, людина мотивована і надихається. Він змушений набиратися внутрішньої сили. Це самомотивація. Що ми можемо зробити, щоб розвинути самомотивацію? (1) Що ти хочеш? Яку роботу ви хотіли б мати? Ви хочете більше грошей? Ви прагнете позбутися боргів? Без цілей і бачень вам не вистачає бажання досягти успіху. Ви будете проводити свої дні з тими ж розпорядками після пробудження перед сном. Тому необхідно ставити цілі. Записані цілі показують, що ви серйозно налаштовані на успіх, знаєте, чого хочете і куди хочете йти. (2) Вам потрібен баланс між роботою, сім’єю та вільним часом. Щоб уникнути стресу, візьміть за звичку планувати свій день і тиждень наперед. Вирішіть, що ви збираєтеся робити. Коли ви складаєте план, який враховує ваші особисті цінності, ви зможете максимізувати свій час і не нехтувати важливими людьми у вашому житті. (3) Самодисципліна веде до успіху. Коли ви визначите свої цілі та зрозумієте, чому ви хочете їх досягти, вам буде легше робити те, що вам слід і потрібно робити, навіть якщо ви цього не дуже хочете. (4) Один із способів заохочувати позитивне мислення – бути поруч з людьми, які мають правильний настрій і оптиміст. Намагайтеся звести до мінімуму свої зустрічі та взаємодії з песимістами, які затягують вас.

247246 тижнів: Візуально A B C D E F G H (5) Ваша енергія та потяг зменшуються, коли ви хворієте. Робіть невеликі фізичні вправи щодня, щоб підтримувати своє фізичне здоров’я. Якщо ви можете ходити, бігайте. Якщо ви віддаєте перевагу гуляти, йдіть. Харчуйтеся добре і уникайте додавання токсичних елементів у свій організм. A Будьте з позитивними людьми B Дійте C Ставте свої цілі D Будьте здорові E Піклуйтеся про інших F Розвивайте самодисципліну G Плануйте свою діяльність H Будьте в курсі Завдання 2 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Jazz Bar & Restaurant Jazz Bar & Restaurant — це сучасний стильний ресторан із «Stonegrill», захоплюючою інтерактивною їдальнею, де їжу подають на нагрітому камені за вашим столом. Живий джаз у середу, п’ятницю та суботу робить його ідеальним місцем для романтичного вечора. Способи оплати: Jazz Bar & Restaurant приймає готівку, кредитні картки Visa, Mastercard та American Express. Закуски Коктейль із королівськими креветками (п’ять креветок на ложі з хрустких листків салату зі смачним соусом з морепродуктів) Копчена курка та авокадо (авокадо та подрібнена копчена курка, запечена в половині шкірки авокадо та посипана сиром Пармезан) Основа Куряче Філо (рулет із курячої грудки зі шпинатом) і смажений гарбуз, подається з вершково-гірчичним соусом і смаженими сезонними овочами) Медальйони з яловичини (медальйони з філе на грилі зі смаженою молодою картоплею, базиліком, помідорами черрі) Відбивні з баранини (відбивні з баранини, які подаються на тарілці з охолодженим міксом салатів і картоплею, подаються з пікантністю лимон і майонез) атлантичний лосось (атлантичний лосось подається на міксі смажених овочів, в оточенні лимонно-вершкового соусу (вегетаріанський)

248ТЕСТ Запечена вегетаріанська котлетка (гриби, цибуля, авокадо, загорнуті в хрустке тісто, обсмажені, а потім подані з охолодженою томатною сальсою та бальзамічним оцтом) Десерти Фондю Toblerone (полуниця, вишня та традиційні турецькі ласощі, подані з розтопленим шоколадним соусом) Тірамісу (бісквіт і тірамісу з маскарпоне) подається з кавою) Крамбл з яблуком і ревенем (старий улюблений, запечений на замовлення та подається з ванільним морозивом) Основний хліб з часником або травами Томатний брускетта Сальса з помідорів і трав (на підсмаженому тісті з плавленим сиром (вегетаріанський)) 6. Який ресторан є Jazz Bar & Restaurant? Традиційний італійський ресторан. B Сучасний французький ресторан. C Сучасний стильний ресторан. D Ресторан швидкого харчування. 7. Плактована мережа означає напругу мережі A. Б Салати. C десерти. D напої. 8. Запечена вегетаріанська упаковка не містить таких інгредієнтів, як гриби А. Б Цибуля. C авокадо. D Вершковий соус Пармезан. 9. Яка з основних страв є вегетаріанською? Атлантичний лосось. Б Баранячі відбивні. C Яловичі медальйони. Д Кіп Філо. 10. За текстом випікається десерт на замовлення. A часниковий або трав’яний хліб B фондю Toblerone C крамбл з яблук і ревеню D тірамісу A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

249248 днів: Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Організація New7Wonders рада повідомити, що наступні кандидати були обрані понад 100 мільйонами голосів, щоб представляти всесвітню спадщину за всю історію. Давайте розглянемо кілька. (11) Сіднейський оперний театр Коли в 1973 році було завершено будівництво Сіднейського оперного театру, ця пам’ятка буквально розмістила весь австралійський континент на карті світу. Ця будівля не імітує та не відображає те, що ми зазвичай вважаємо оперним театром, скоріше це абсолютно абстрактна інтерпретація. Здатність створювати абстрактне мистецтво розвинулася лише після винаходу фотографії наприкінці 19 століття, коли художники вперше почали експериментувати з абстрактним, кубістичним тлумаченням реальності. (12) Статуя Ісуса Христа Статуя Ісуса височіє приблизно 38 метрів на горі Корковадо і виходить на Ріо-де-Жанейро. Розроблений бразильцем Ейтором да Сілва Коста та створений французьким скульптором Полем Ландовскі, це один із найвідоміших пам’ятників у світі. Будівництво пам’ятника тривало п’ять років і було освячено 12 жовтня. Він став символом міста та тепла бразильського народу, який зустрічає відвідувачів з розпростертими обіймами. (13) Велика китайська стіна Велика китайська стіна була побудована, щоб об’єднати існуючі фортифікаційні споруди в єдину оборонну систему та краще запобігти вторгненню монгольських племен з Китаю. Це найбільший рукотворний монумент, який коли-небудь зводився, і вважається єдиним, який можна побачити з космосу. Багато тисяч людей, мабуть, віддали свої життя, щоб побудувати цю колосальну споруду. (14) Тадж-Махал. Цей величезний мавзолей був побудований на замовлення Шах-Джахана, п'ятого мусульманського імператора Великих Моголів, щоб вшанувати пам'ять його покійної коханої дружини. Побудований з білого мармуру та розміщений серед офіційно озеленених садів, Тадж-Махал вважається найкращою перлиною ісламського мистецтва в Індії. У той час імператор був ув’язнений і міг бачити Тадж-Махал лише з крихітного вікна камери. (15) Замок Нойшванштайн Замок Нойшванштайн був побудований у той час, коли замки та фортеці більше не були стратегічно потрібні. Замість цього прекрасна, романтична композиція з веж і стін була створена завдяки чистій уяві на ідеальному тлі гір і озер. Поєднання різних архітектурних стилів і справжньої майстерності надихало покоління дорослих і дітей.

250ДОСЛІДЖЕННЯ Це місце А мало певний вплив на сучасну архітектуру. B оформлено в стилі абстрактного мистецтва. C - символ Ріо-де-Жанейро. D — найвідоміше місто-храм майя. Е — красива споруда з веж і стін, оточена горами й озерами. F - єдиний рукотворний пам'ятник, видимий з космосу. Вшановує пам'ять дружини імператора. H — найбільший з усіх амфітеатрів. Завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожної кімнати (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Винаходи в галузі електрики У 19 столітті використання електрики зросло. Вчені продовжували вивчати (16). Також навчилися виробляти електроенергію за допомогою електрогенератора. Найпоширеніший тип генератора винайшов Нікола Тесла, іммігрант з Хорватії. У 1890-х роках генератори (17) використовувалися для виробництва дешевої електроенергії. Винахідником (18) з найбільшим споживанням електроенергії був Томас Едісон. Спочатку він був газетником, а потім телеграфістом. Едісон хотів винаходити практичні речі, «(19) не можна продати, я не хочу винаходити», - сказав він. У 1876 році Едісон заснував власну майстерню, схожу на сарай, у містечку Менло-Парк, штат Нью-Джерсі. Там він винайшов сотні (20) електрики. Протягом п'яти років він майже щомісяця подавав заявку на новий патент. Найбільшим його винаходом була електрична лампочка (1879). У 1882 році деякі будівлі в Нью-Йорку були освітлені електричним світлом. Електричне освітлення замінило газове так швидко, що фабрика Едісона виробляла лампи розжарювання до 1899 року (21). Своїми численними винаходами Едісон сформував життя ХХ століття. Він розробив диктофон, кінокамеру та патефон. A дасть вам інформацію B 25 мільйонів C як працює електрика D хто її створив E за допомогою великих тунельних конструкцій F все G потужність Ніагарського водоспаду H способи її використання А B C D E F G H А B C D E F G H Завдання 5 Прочитайте наведений нижче текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Організація Об’єднаних Націй (ООН) — міжнародна організація, створена (22) для сприяння співпраці в галузі міжнародного права, міжнародної безпеки, економічного розвитку, соціального прогресу, прав людини та досягнення миру у всьому світі. Це було

251250 днів: 19 століття до нашої ери (23) змінивши Лігу Націй, яка, на думку багатьох, зазнала невдачі як міжнародний керівний орган, (24) не змогла запобігти Другій світовій війні. 25 квітня 1945 року в Сан-Франциско почалася Конференція ООН з міжнародної організації. Він був реалізований (25) 50 урядами та низкою неурядових організацій. Організація Об’єднаних Націй (26) була заснована 24 жовтня 1945 року, коли її статут ратифікували п’ять постійних членів Ради Безпеки: Франція, Китайська Республіка, Радянський Союз, Сполучене Королівство та Сполучені Штати. більшість інших 46 підписантів. Зараз існує 192 (27) держави, включаючи майже всі визнані незалежні держави світу. Система Організації Об’єднаних Націй базується (28) на п’яти основних керівних органах: Генеральна Асамблея (головна консультативна асамблея, що складається з усіх держав-членів); Рада Безпеки (приймає резолюції про мир і безпеку, що складається з п'яти постійних членів і десяти інших держав-членів); Економічна і соціальна рада (допомагає сприяти міжнародній економічній і соціальній політиці (29) і розвитку); секретаріат (надає дослідження, інформацію та засоби, необхідні Організації Об'єднаних Націй); і Міжнародний суд (головний судовий орган). Чотири з п'яти (30) органів знаходяться в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй, яка розташована на міжнародній території в Нью-Йорку. Вони збираються регулярно протягом року для обговорення та вирішення різних питань (31). Міжнародний суд знаходиться в Гаазі і займається справами, пов'язаними з військовими злочинами, незаконним державним втручанням і етнічними чистками. Інші великі організації розташовані в офісах ООН у Женеві, Відні та Найробі. У світі є й інші установи ООН. Шість офіційних осіб ООН (32), які використовуються на міжурядових зустрічах і документах, є арабською, китайською, англійською, французькою, російською та іспанською мовами. Секретаріат використовує дві робочі мови: англійську та французьку. Рада Безпеки віддана справі підтримки миру та безпеки між країнами. Тоді як інші органи Організації Об’єднаних Націй можуть лише давати рекомендації урядам держав-членів, Рада Безпеки (33) може приймати рішення, які уряди держав-членів погодилися виконувати відповідно до статті 25 Хартії. Рішення Ради називаються резолюціями Ради Безпеки ООН. A B C D 22 прямі цілі цілі цілі 23 знайдений фонд заснований з штрафом 24 з і 25 увага присутній спробував 26 неофіційне офіційне резюме випадкове 27 учасник пам'яті мембрана нагадування 28 нагорі 29 рада комітет координація співпраці 30 принцип клієнт князівство князівство 31 витрати , розстрочка , видання, публікація, 32 мови, валютні угоди, випуски, 33, зв'язати, зв'язати, зв'язати, зв'язати

252Контрольне завдання 6 Прочитайте наступний текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Найкраще чесність. Кілька місяців тому я їхав у поїзді зі своїм другом (34). Ми (35) повернулися додому з короткої поїздки до центру з (36) сумками продуктів. Ми (37) щось цікаве, коли ми (38) бачимо знак нашої домашньої станції. Коли нам (39) настав час виходити, ми (40) спакували валізи та вибігли з машини. Ми стояли, затамувавши подих, на пероні. Під час посадки в поїзд (41) я раптом зрозумів, що у мене (42) в купе лежить гаманець. Я пам’ятаю, що залишив його на стільці поруч. Я дуже засмутився і сказав, що це кінець світу. Моя дівчина казала, що мені повернули сумку, але я не вірив жодному її слову. Ми пішли додому, і я сказав їй, що більше ніколи не побачу ту сумку. У глибині душі я (44) хотів знайти гаманець і мати порядність повернути його. Коли ми нарешті повернулися додому, на моєму автовідповідачі було повідомлення. Хтось бачив, як я (45) сиділа в машині без сумочки. Ця особа пішла прямо до відділку міліції на наступній зупинці і залишила там гаманець. Я не міг повірити своїм вухам. Я б свій гаманець повернув! Найважливіше те, що я зрозумів, що є багато людей, які все ще вірять: «Чесність — це найкраще». помітити помічено помітити було помічено 39 зрозуміло зрозуміло зрозуміло зрозуміло зрозуміло зрозуміло від 40 до 41 листя залишилося пішло пішло 42 забуто забуто забуто забуто забуто забуто 43 знайде знайдеться знайде знайдеться 44 ніхто будь-хто будь-хто будь-хто кожен 45 пішов пішов пішов А B C D літера 46 Припустимо, уявіть, що ваш друг отримав гроші і має намір їх використати: поїхати у відпустку; купити машину. Ваш друг звернувся до вас за порадою. Порівняйте два варіанти свого друга та поясніть, який, на вашу думку, має зробити ваш друг. Надайте конкретні причини та деталі на підтримку свого вибору. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Не пишіть дати чи адреси.

253252 Рівень: Високий аркуш відповідей У завданнях позначайте лише правильну відповідь так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

254КОНТРОЛЬНА РОБОТА ТЕСТ 17 Reading task 1 Прочитайте наведений текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Чому людям щастить і чому їм не щастить. Ви іноді замислюєтеся, чому деякі люди мають талісмани, а багато хто дивиться на них і сподівається, що удача постукає в їхні двері? А чи можливо створити щастя? (1) Те, у що ви вірите, стає вашою реальністю. Якщо ви продовжуєте скиглити про те, як вам не пощастило, ви позбавляєте себе шансу зробити це великим. Виправте те, як ви ідентифікували себе та сприйняли речі. Підтримуйте вищий стандарт і чекайте щасливих подій незалежно від того, що сталося в минулому. Ви робите це, зосереджуючи свою увагу на позитиві та на тому, що спрацювало. Коли ви замінюєте свої обмежувальні переконання переконаннями, що зміцнюють, ви змінюєте своє життя. (2) Наступна людина, яку ви зустрінете, лекція, яку ви почуєте, або читання корисної інформації – все це може сприяти вашому великому розриву. Знайдіть час, щоб послухати та подивитися, як успішні люди розповідають про те, як їм це вдалося. Якщо ви не готові й не підготовлені, ви не впізнаєте його, коли воно з’явиться. Готуйтеся, знаючи, чого ви насправді хочете. Прийміть тверде рішення про те, ким ви хочете стати і робити. (3) Чим довше і наполегливіше ви працюєте в правильному напрямку, тим більша ймовірність того, що вам пощастить. Коли ви зайняті справою та роботою, ви відчуваєте хвилювання та задоволення від творчості та продуктивності. Зберіть якомога більше знань і вдосконаліть навички. Ваше ставлення до того, скільки часу та зусиль ви готові вкласти в це, визначатиме ваш результат. Чудові результати приходять, коли ти відданий справі, залишаєшся позитивним і робиш усе можливе. (4) Ральф Волдо Емерсон пояснив, що слабкі люди вірять в удачу. Сильні чоловіки вірять у причину та наслідок. І є популярна цитата, яка говорить, що найкращий спосіб передбачити своє майбутнє – створити його. Отже, чи можете ви передбачити, яким буде результат ваших зусиль? Так, тому що закон причини і наслідку показує, що все не відбувається випадково. Незалежно від того, усвідомлюєте ви це чи ні, те, що ви робили або думали в минулому, створило ваш досвід сьогодні. Те, що ви робите і думаєте сьогодні і в майбутньому, визначає ваше майбутнє.

255254 дні: візуал A B C D E F G H (5) Майже все потребує часу, щоб розвиватися та рости. Продовжуйте, навіть якщо ви не побачите дива. Години навчання та роботи виявлять ваш великий прорив. Це досить передбачувано. Проблема в тому, що люди занадто швидко здаються. Постійно нагадуйте собі, що врешті-решт ви отримаєте винагороду, пропорційну кількості часу та зусиль, які ви витратили на сприйняття H: Застосуйте закон причини та наслідку. Завдання 2: Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Молодь у Великобританії. Нове покоління підлітків багатше, краще освічене та здоровіше, ніж будь-яке інше в історії. У багатьох відношеннях ці підлітки мають унікальний привілей. Ви виросли в період безперервного процвітання. Кабельне телебачення та Інтернет дали їм доступ до величезної кількості інформації. Більшість очікує відвідування коледжів і університетів, і дівчата, зокрема, мають такі ж можливості, як і хлопці. Ви можете мріяти про кар’єру у всьому, від професійного спорту до політики, наслідуючи незліченну кількість жіночих моделей. Але це позитивний образ британських підлітків. Однак опитування за опитуваннями показують, що багато дітей кажуть, що почуваються все більш самотніми, відчуженими та нездатними спілкуватися зі своїми батьками, вчителями, а іноді навіть однокласниками. Насправді серед усіх проблем, від яких страждає молодь, самотність займає перше місце. Університетський соціолог Барбара Шнайдер вивчала 7000 підлітків протягом п'яти років і виявила, що вони проводять в середньому три години на день наодинці. Підлітки можуть стверджувати, що хочуть приватності, але вони також хочуть і потребують уваги, якої зазвичай не отримують. Навіть найтурботливіші батьки не можуть захистити своїх підлітків від усіх цих проблем, але віддані батьки можуть змінити все. діти слухають. Тому батьки повинні розповідати дітям те, у що вони дійсно вірять і що для них дійсно важливо. Ці основні моральні цінності важливіші, ніж знання математики чи шкільні іспити. Батьки повинні докладати більше зусиль, щоб донести свої аргументи. Діти не можуть дочекатися. 6 А Б В Г 6. Яка основна думка цього тексту? Відповідь: Сучасні підлітки щасливіші, ніж діти минулого. Б. Підлітковий вік зазвичай важкий для батьків. C Батьки можуть допомогти своїм дітям подолати труднощі підліткового віку. D У всіх підлітків немає проблем.

256ТЕСТ Що, за словами багатьох дітей, хочуть робити? Незалежний. Б Щасливий. C Самовпевнений. D Самотній. 8. На думку автора, підлітки потребують як усамітнення, так і уваги. B конфіденційність, але без уваги. C увага, але без приватності. D ні уваги, ні приватності. 9. Автор вважає, що батьки повинні ділитися грошима з дітьми. Б переконання та ідеї. C проблеми. Д все. 10. Що стосується тексту, «залучений батько» означає байдужий батько. Добрий B. C турботливий. Г строго А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г Вправа 3 Прочитайте наведений текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Літній огляд визначних пам'яток Літо може бути неприємним для мандрівника в Європі. Погода може бути чудовою, але черги біля популярних пам’яток стають довшими. Трохи ноу-хау окупаються надзвичайно. За допомогою кількох трюків ви прогуляєтеся по спітнілих масах до бажаної кульмінації. Ось деякі з наших улюблених способів зібрати класичні пам’ятки без черги. (11) Лувр, Париж. Багато туристів сприймають довгі черги біля дивовижного входу в Лувр як належне. Це не повинно бути так. Квитки на загальний вхід і окремі виставки можна придбати онлайн заздалегідь. На жаль, ви мало що можете зробити проти натовпу навколо Мони Лізи. (12) Розкопки Ватикану, місто Ватикан. Пориньте в базиліку Святого Петра по-справжньому. Цей прихований класик проведе вас стародавніми вузькими вуличками та дохристиянський некрополь із розкопками до місця, де, можливо, поховано самого Святого Петра. або надішліть факс якомога раніше та тримайте кулаки. Маючи лише 120 місць на день, це справді гарячий квиток.

257256 днів: 13 днів La Sagrada Família, Барселона За два тижні до поїздки в Барселону вам потрібно зробити дві речі. По-перше, забронюйте квиток до Саграда Фамілія, собору Гауді, який постійно розширюється. Тоді перевірте батарейки свого будильника, щоб переконатися, що ви не проспаєте після традиційно чудового каталонського вечора. (14) Лондонський Тауер та інші королівські палаци, Лондон До недавнього часу зрада була найкращим способом подолати черги на березі Темзи. Тепер ви можете уникнути балачок із бандами школярів і йти просто на лінію фронту. Все одно варто приїхати в Тауер і Гемптон-Корт раніше, щоб уникнути великих літніх натовпів. (15) Коррідойо Вазаріано, Флоренція Коридор Вазарі — це критий прохід, що з’єднує Палаццо Веккьо та галерею Уффіці з палацом Пітті через шпиль Понте Веккіо. Він вражаюче викладений тисячами рідкісних творів мистецтва, включаючи колекцію автопортретів Уффіці. Заковика в тому, що відвідування доступне лише в певну пору року невеликими, заздалегідь організованими групами. Для отримання додаткової інформації дивіться Polo Museale у Флоренції. Намагайтеся не виглядати надто самовдоволеним, коли входите. Щоб уникнути черг до популярних пам'яток, ви можете купити квитки онлайн. B-відвідування невеликою групою в певну пору року. C, щоб уникнути скупчення людей у ​​високий сезон. D Замовляйте квиток у собор за два тижні наперед. E зробити швидкий проліт. Питання: Отримайте квитки в банкоматах La Caixa. G Приходьте раніше і уникайте натовпу. Надішліть або факсом H заздалегідь. Завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожної кімнати (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Модератор: Джессіка Вудворд, журналіст, сьогодні з нами, щоб обговорити свій вибір для Книги тижня. Яку книгу ти обрала Джессіка? Джессіка: Ну, Пітере, я вибрала «Lost in the Cave» Чарлі Міллера (16).

258TESTP.: А, так. Я читав деякі з його (17). Дж.: Так, і «Lost in the Cave» мій улюблений. Що дійсно виділяється, так це персонажі, якими вони є (18). Головні герої дійсно чудові, я думаю, що вони такі люди (19). П.: А як же сюжет? Дж.: О, це дуже захоплююче. Історія драматична, стрімка і водночас дуже цікава. Я настійно рекомендую (20). П.: Дякую Джессіка, сподіваюся, наші слухачі (21). Досить переконлива джазова музика B-vocal. C, про який було б надзвичайно цікаво дізнатися більше. D хто буде виконувати ваші поради. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. «Гугл» стає все більшим і більшим. Мотогігант (22) є не тільки найбільшим брендом у світі, а й першим брендом (23) з оборотом 100 мільярдів доларів. Звіт фірми з дослідження ринку Millward Brown показує, що Google зберіг свою позицію як найбільш продаваний бренд у світі (24). Компанію оцінили в 101,4 мільярда доларів. Це на 25 відсотків більше, ніж у найбільшого (25) бренду «Microsoft», другого за вартістю бренду. У звіті «100 найсильніших брендів» Coca Cola займає третє (26) місце, випереджаючи IBM і McDonalds. Технологічні компанії займають (27) вісім із першої десятки. Бренд «Google» допомагає тому, що тепер він також є дієсловом у повсякденному вживанні. Погано (28) чути, як люди кажуть «погуглити», коли їм потрібна інформація. Звіт є найбільшим у світі дослідженням того, що (29) і компанії думають про бренди. Кажуть, що бренд має важливе значення для розвитку будь-якого бізнесу. «Сильний бренд може допомогти захистити компанію від ризику та позиціонувати її на майбутнє (30)», — йдеться в ньому. Автори вважають, що сильна торгова марка – це «найбільша віддача від інвестицій». Джоанна Седдон, (31) генеральний директор Millward Brown, сказала журналістам: «У сьогоднішньому економічному середовищі бренд став ще важливішим, оскільки він може допомогти підтримати бізнес у (32) рази». У її звіті зазначено, що вартість бренду зросла, незважаючи на рецесію: «Вартість бренду залишається високою, загальна вартість 100 найдорожчих брендів (33) становить майже 2 трильйони доларів».

259258 днів: візуальний A B C D A B C D 22 пошуковий автомобіль паровий електричний 23 гірше злість найгірше значення 24 жорстокий потужний переконливий 25 ворон грабіжник верхи суперник 26 погоня за погонею 27 від до менше 28 здебільшого дивний ексцентричний дивний 29 покупки покупки товарів споживачі 30 валове зростання гарчання зрілий 31 Шеф-кухар Шліфування Полова 32 Бетон Жорсткий Твердий Міцний 33 Додано Посилити Збільшити Поліпшити Завдання 6 Прочитайте текст нижче. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Ви б розлютилися, якби у вас було s з великою кількістю літер? Новозеландський бос опинився в мінусі після того, як один із його співробітників, 34 роки, надіслав великими літерами колегам. 35-річна Вікі Вокер, бухгалтер з Окленда, після того, як її колеги поскаржилися на використання нею великих літер. Співробітники ProCare Health розгнівалися (36) на пані Вокер, оскільки її електронні листи постійно (37) містили речення великими літерами, жирним і червоним шрифтом. Вони сказали, що вони (38) були «конфліктними». Керівники Pro-Care звільнили 39-річну пані Вокер за «дисгармонію» на роботі. Вокер подав до суду на компанію за незаконне звільнення. Вона виграла справу, і 40-річна компанія ProCare виплатила їй 11 500 доларів як відшкодування збитків і втрачену зарплату. Згідно з газетою New Zealand Herald, місіс Вокер все ще незадоволена. Вона (41) планує подальшу компенсацію. Вона також хоче працювати над тим, щоб краще захистити офісних працівників у суперечках із великими компаніями. Вокер сказав, що надто багато працівників відчувають (42), коли великі роботодавці їх звільняють. Вона каже, що багатьом 43-річним людям доводиться боротися за справедливість зі своїми начальниками через фінансові та психологічні навантаження. Як приклад вона навела власний досвід (44): «Я самотня жінка з іпотекою, і мені довелося перезакласти свій будинок і позичити гроші, щоб звести кінці з кінцями». Вони ледь не зруйнували моє життя." (45) Випадок ілюструє широко поширену невпевненість щодо "мережевого етикету" та s.

260Тест A B C D 34 Використання Використання Використовуваного 35 вистрілених було вистрілено, було вистрілене, вистрілив 36 з 37 на заповненій заповненій заповненій заповненій заповненій заповненій 38, знайденому знайденому знайденому 39 причин, спричиненій спричиненій спричиненій, спричиненій, спричиненій 40, повинна бути повинна мати 41 професія апеляційної апеляції 42 безпорадний безпорадний корисний допомога 43 be unprepared unprepared were unprepared were unprepared 44 say said is say 45 Walker s Walkers Walkers Walker А B C D напиши 46. Що б ти вибрав: добре оплачувану роботу в Довгі години, що залишає мало часу для родини та друзів, чи нижча оплачувана робота з меншою тривалістю робочого дня, яка дає вам більше часу з родиною та друзями? Обґрунтуйте свій вибір конкретними причинами та деталями (не менше 100 слів).

261260 Рівень: Високий аркуш відповідей У завданнях правильні відповіді позначайте лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді. Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

262КОНТРОЛЬНА РОБОТА ТЕСТ 18 Reading task 1 Прочитайте наведений текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Вам важко вирішити, що підходить саме вам? Ви коли-небудь опинялися перед дилемою і думали, що вам підходить? Ви коли-небудь були в ситуації, коли не знали, що робити? Цілком зрозуміло, що ви відчуваєте приголомшення, коли вам потрібно прийняти важливе рішення. Але деякі люди не знають, що робити, і не можуть визначитися навіть з дріб'язковими питаннями. Отже, як визначити, що добре? (1) Альберт Ейнштейн і Томас Едісон знали, чого вони хочуть, і навіть коли вони знайшли багато способів, які не спрацьовували, вони наполягали, поки не досягли успіху. Подумайте про кінцевий результат, який ви хочете, і зосередьтеся на ньому. Правильне мислення веде до правильних дій. Якщо ви знаєте, чого хочете, ви будете наполегливі, незважаючи на початкову відсутність прогресу. (2) Цілий день можна думати і думати. Ви можете вислухати багато думок і пропозицій. Але якщо ви не вживете заходів, ви не отримаєте результатів і не знатимете, чим це обернеться. Найкращий спосіб дізнатися напевно, чи щось працює, це вжити заходів. (3) Здебільшого ви знаєте, що робити, але боїтеся. Йти на ризик і робити помилки. Що найгірше може статися, якщо ви це зробите? Що найкраще вийде з вашої кампанії? Як сказав Чарлі Т. Джонс: «Не турбуйтеся про правильне рішення. Прийміть його, а потім працюйте, щоб зробити його правильним.» (4) Продовжуйте годувати свій розум корисною інформацією. Це відкриває ваш розум для більшої кількості варіантів. Наявність великої кількості варіантів допомагає приймати кращі рішення та робити правильні речі в потрібний час. (5) Щоб почути, ви повинні слухати. А щоб прислухатися до свого внутрішнього голосу, потрібно навчитися розслаблятися і бути нерухомим. У нас ви знайдете всі відповіді, які вам потрібні. Навчіться довіряти їм і діяти відповідно.

263262 рівень: високий А B C D E F G H A Це нормально, якщо ви не «підходите» B Продовжуйте навчатися C Не бійтеся помилятися D Ніколи не йдіть проти власних потреб E Довіряйте своїй інтуїції F Пам’ятайте про те, що важливо G Дайте собі позитивне підкріплення H Виконайте дії Завдання 2 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Ви коли-небудь дивилися з вікна пасажирського літака на величезну масу порожнього океану та пустелі з висоти 30 000 футів і задавалися питанням, як люди можуть справляти великий вплив на Землю? Я зробив це тому, що зараз стає досить очевидним, що ми сіємо хаос у природному середовищі. А літаки, які з комфортом доставляють нас до місць призначення по всьому світу, сприяють одній із найбільших екологічних проблем, з якими ми стикаємось сьогодні: глобальному потеплінню. Для тих із нас, кому пощастило мати гроші та вільний час, є кілька захоплюючих місць, які варто відвідати. Вартість авіаперельоту з роками стрімко впала, і для багатьох людей, особливо в багатих країнах, тепер є можливість літати навколо світу за відносно низькими цінами. На жаль, літаки виробляють набагато більше вуглекислого газу (CO 2 ), ніж будь-який інший вид громадського транспорту, і CO 2 тепер відомий як парниковий газ, газ, який затримує тепло від сонця та спричиняє підвищення глобальної температури. Вчені прогнозують, що найближчим часом клімат Великобританії буде нагадувати клімат Середземного моря, яке, за іронією долі, є популярним місцем для британських відпочиваючих, які шукають сонця. Якщо глобальне потепління триватиме, ми також побачимо, що багато туристичних місць, наприклад Мальдіви, зникли під водою через підвищення рівня моря. Як завжди, люди в країнах, що розвиваються, мають справу з проблемами, які в основному викликані нами в розвинених країнах. Беатріс Шелл, прес-секретар Європейської федерації транспорту та навколишнього середовища, каже: «Хтось, летячи в літаку протягом години, несе відповідальність за ті самі викиди парникових газів, що й звичайний бангладешець протягом цілого року». І щороку реактивні літаки виробляють майже стільки ж вуглекислого газу, скільки весь африканський континент. Коли ви нетерпляче чекаєте затриманого рейсу в переповненому залі вильоту або намагаєтеся знайти втрачений багаж, ціни на авіаквитки можуть здатися невиправдано високими, але насправді ми платимо недостатньо за авіаперельоти. Відповідно до принципу, що забруднювач платить, користувач платить за шкідливі наслідки, які вони завдають, але збитки, завдані літаками, не оплачуються. Реактивне паливо не оподатковується на міжнародних рейсах, а літаки, на відміну від автомобілів, не перевіряються на викиди CO 2 . Крім того, викиди парникових газів від літаків не охоплюються Кіотською угодою, тому уряди можуть самі вирішити, хто несе відповідальність. Отже, що можна зробити, щоб вирішити проблему? Поки виробники авіадвигунів створюють більш ефективні двигуни та шукають альтернативи...

264З таким паливом, яке можна перевірити, як водень, пройдуть десятиліття, перш ніж авіаперельоти перестануть забруднювати навколишнє середовище. Уряди, здається, не сприймають цю проблему серйозно, тому окремі мандрівники повинні зробити все можливе, щоб допомогти. Найбільш очевидне вирішення проблеми - взагалі не подорожувати літаком. Екологічні групи, такі як Friends of the Earth, заохочують людей подорожувати потягом і планувати відпустку ближче до місця проживання. Однак, оскільки авіаквитки падають, а екзотичні напрямки популярні як ніколи, важко переконати британських туристів вибрати Озерний край замість Бангкока чи Брайтон замість Сінгапуру. Friends of the Earth також рекомендує використовувати конференц-дзвінки для міжнародних ділових зустрічей, але більшість ділових людей все одно воліють зустрічатися особисто. Однак існує спосіб компенсувати викиди CO2 від авіаперельотів. Компанія під назвою Future Forests пропонує послугу, яка може зменшити шкідливі наслідки авіаперельотів. Веб-сайт «Ліси майбутнього» розраховує кількість CO2, яку ви повинні виробити під час польоту, і за невелику плату висаджує кількість дерев, які можуть поглинути цей CO2. Учора я повернувся до Японії з Англії і був радий заплатити 25 Future Forests за посадку трьох дерев, які компенсують мою частку CO2 від мого зворотного рейсу. Тепер єдине, що не дає мені спати, це часовий пояс. 6. У тексті розповідається про шкоду, завдану галузями А. Б Повітряний транспорт. C кислотні дощі. Д мандрівники. 7. Яку екологічну проблему створюють літаки? Глобальне потепління. Б Кислотні дощі. C Дефіцит енергії. D Шкідливий для навколишнього середовища. 8. Якщо глобальне потепління триватиме, багато туристичних місць можуть зникнути під водою через цунамі. Б торнадо. C підвищення рівня моря. Д землетрус. 9. Як мандрівники можуть вирішити проблему забруднення навколишнього середовища? A: Подорожуйте лише хорошими авіакомпаніями. Б Щоб заплатити більше за квитки. З Посади квітку перед польотом. D Ніколи не подорожуйте літаком. 10. Парниковий газ в основному виробляють поїзди. Б зелений. С зберігає тепло повітря. Г Вуглекислий газ А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г

265264 дні: Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Культурні відмінності з точки зору іноземця Звичаї та ставлення людей у ​​межах культури дуже відрізняються, а це означає, що іноземець в Україні стикається з широким діапазоном поведінки та ставлень, деякі з яких нагадують традиції його країни. Культурні відмінності дуже глибокі. Відрізняються не тільки звичаї, але й вірування та світогляд, які лежать в їх основі. (11) В Україні гостям приділяють багато уваги. Якщо ви зупиняєтеся в когось, ваші господарі, швидше за все, витратить кілька днів на екскурсію містом і показують вам визначні пам’ятки. Традиційне українське ставлення наказує, щоб гостей добре нагодували та розважили під час перебування у вашому домі. (12) Українці мають в середньому менше особистої свободи, ніж в германській та англосаксонській культурах. Деякі люди досить часто торкаються один одного під час розмови стоячи. Жінок прийнято вітати поцілунком у щоку. Крім того, усмішка зазвичай зберігається лише для друзів. (13) Тілесні відчуття та уявлення про те, що робить людину хворою, відрізняються від культури до культури. В Україні холодно гірше, ніж жарко. У США, здається, все навпаки. Холодні напої та протяги, а також сидіння на холодних поверхнях можуть призвести до застуди. Тому, якщо ви сидите в задушливому автобусі холодного зимового дня, обов’язково відкрийте вікно. Ви можете отримати гнівні коментарі. (14) Українці, як правило, стримані в публічних місцях і уникають привертати увагу. У присутності незнайомців українці зазвичай говорять тихо. Однак українці загалом більш сердечні в особистих стосунках, ніж це характерно для більшості західних країн. (15) Українська культура має сільськогосподарське коріння. Майже у кожного є бабусі, дідусі або родичі, які живуть у сільській місцевості. Люди не так багато рухаються, як на Заході, особливо люди середнього та старшого віку. Часто один або обидва бабусі та дідусі живуть зі своїми дітьми та допомагають доглядати за маленькими дітьми. З точки зору іноземця А Б В Г Д Е Ж Г А В українців багато забобонів і табу. Б Українці теплі та привітні. C Українські родини мають дуже різні традиції у вихованні дітей. D Українці взагалі стримані в публічних місцях. Стосунки електронного друга часто можуть бути проблематичними в Україні. F Українці вважають, що холодні напої та протяги можуть викликати хворобу. Г батьки часто живуть зі своїми дітьми. Відстань між людьми в Україні менша, ніж в інших країнах Європи.

266Контрольне завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожної кімнати (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Вимирання китайських дельфінів Відповідно до (16), дельфін з річки Янцзи в Китаї, який давно перебуває під загрозою, ймовірно, вимер. Кажуть, це перший кит чи дельфін, знищений діяльністю людини. Це звіт Квентіна Соммервіля: «За даними Лондонського зоологічного товариства, існує повна ймовірність того, що дельфін річки Янцзи вимер». не знайти жодного дельфіна байдзі. Наприкінці 1990-х подібне дослідження виявило тринадцять живих дельфінів. До 1950-х років населення обчислювалося тисячами. У цьому звинувачують швидку модернізацію Китаю (18). Кажуть, що промислове забруднення, інтенсивний річковий рух і будівництво дамби Три ущелини забрали багато життів. Однак Міжнародний союз охорони природи каже, що тварина не може бути оголошена вимерлою, доки вона не буде знайдена протягом 50 років (19). Останнє підтверджене спостереження дельфіна байдзі було п’ять років тому, хоча з того часу їх було (20). Але навіть якщо деякі дельфіни вижили, вони та інші прісноводні тварини, такі як морська свиня річки Янцзи, знаходяться під загрозою зникнення (21)». A міжнародній групі дослідників B непідтверджені знахідки C з річки D не було віднесено до цієї проблеми F у дикій природі G назавжди пішло H до затоплення дельфіна А B C D E F G H Завдання 5 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Нещодавно мені довелося знайти книгу для однієї з моїх університетських лекцій, але я не знав, чи університет (22) має її у своїй колекції, тому я зайшов на веб-сайт бібліотеки та шукав книгу (23). Ви можете здійснювати пошук у бібліотечній базі даних за темою, назвою або (24), і веб-сайт повідомить вам, чи книга позичена чи позичена іншим користувачем. У моєму випадку книга все ще була (25), тому наступного дня я пішов до бібліотеки та знайшов її за номером бібліотечного каталогу на (26). Тоді я підійшов до каси і позичив (27) зі своїм університетським квитом

267266 днів: карта Високі. У більшості випадків учні можуть забронювати підручники на термін до місяця (28), і ви можете залишити їх (29), якщо все ще хочете їх зберегти. Якщо ви відправите їх назад після цього, вони запізняться, і вам доведеться сплатити штраф за прострочення. Якщо у вас (30) є книга, ви повинні заплатити її вартість (31). Коли я можу, я часто ходжу в бібліотеку і замість цього беру (32) книги. Позичання книг (33) може принести вам гроші в довгостроковій перспективі Позичити 29 Затримати Поновити Поновити 30 Втратити Знайти Купити Викинути 31 Продати Замінити Прочитати Опублікувати 32 Прочитати Опублікувати Купити Написати 33 Витрачати Марно Заробляти Призначення 6 Прочитайте наступний текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. 1 квітня 1989: НЛО приземлився поблизу Лондона. Два британських поліцейських (34 роки) досліджують сяючу літаючу тарілку 31 березня, за день до 1 квітня. Коли поліцейські (35) стояли в полі в Сурреї, вони побачили маленьку фігурку (36) у сріблястому скафандрі, яка виходила з космічного корабля. Правоохоронці (37) одразу рушили у зустрічному напрямку. Згідно з повідомленнями, інопланетянин насправді був карликом, а літаюча тарілка була повітряною кулею, спеціально розробленою (38), щоб виглядати як НЛО (39) Річард Бренсон, 36-річний президент Virgin Records. Бренсон (40) приземлить повітряну кулю 1 квітня в (41) Гайд-парку. Однак через зміну вітру він впав у поле в Сурреї. Поліція (42) із викликами наляканих автомобілістів, коли повітряна куля (43) пролітала над шосе. Жінка (44 роки) була настільки приголомшена інцидентом, що не помітила, що стояла гола перед вікном, коли (45 років) відправила НЛО на радіостанцію.

268ТЕСТ A B C D 34 надіслано було надіслано було надіслано було надіслано 35 прибув прибув прибув прибув прибув прибув 36 нести зношений нести нести 37 увійшов закінчився закінчився 38 побудовано було побудовано було побудовано 39 з в на 40 заплановано заплановано заплановано планував 41 London s London Londons London 42 розбомбили був розбомблений розбомбили буде розбомблений 43 about under inside by 44 шокований шокований був шокований шокований 45 describe is descriptive was descriptive will describe A B C D write 46. Напишіть оголошення в газету про прощальну вечірку (не менше 100 слів). Стан: дата; час і місце проведення; Запрошені люди; заплановані заходи.

269268 Рівень: Високий аркуш відповідей У завданнях позначайте правильну відповідь лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

270КОНТРОЛЬНА РОБОТА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 19 Reading task 1 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. 7 способів зробити себе щасливим Коли Наполеон запитав, чи Наполеон віддавав перевагу хоробрим генералам чи геніальним генералам, Наполеон відповів, що ні. Він віддавав перевагу щасливим генералам. Тож як вам пощастить? Ось сім звичок, які зробили мене щасливим. (1) (2) (3) (4) Ви не можете зробити це поодинці. Ви можете досягти своїх цілей лише за допомогою інших: друзів і родини, колег, роботодавців і працівників, постачальників і клієнтів. Якщо ви від природи підозрілі або любите все робити самі, ваші шанси на щастя менші. Тому що зазвичай щастя приносять інші. Знайте свої сильні сторони і намагайтеся їх використовувати. Знайте свої слабкі місця і намагайтеся ними не користуватися. Не вдавайте, що у вас є сильні сторони, яких у вас немає. Ви можете розвивати сильні сторони і долати слабкі. Однак переконайтеся, що ви визначили свої конкретні навички, таланти, знання та контакти та використовували їх, де це можливо. Це збільшує ваші шанси на удачу. Якщо ви хочете залучити щасливих людей до своєї кампанії, будьте готові зробити пожертвування. Ви повинні пройти додаткову милю заради інших, не надто турбуючись про збереження результатів. Старе прислів’я «те, що трапляється, повертається», безумовно, застосовується в бізнесі та житті, і «воно» приходить тоді, коли ви цього найменше очікуєте. Справа не лише у фізичній підготовці. Це означає ваше загальне розумове, фізичне та психологічне благополуччя. Добре харчуйтеся та будьте активними. Продовжуйте навчатися та вдосконалюватися. Подивіться на це зі світлого боку. Не все буде так, як планувалося. Вірте у свої шанси на успіх, навіть незважаючи на труднощі. Ніколи не беріться за складні проблеми вночі, коли ви втомлені. Здоров’я та енергія принесуть вам щастя та силу для відновлення після невдач.

271270 днів: Візуальний A B C D E F G H (5) Бухгалтер може написати хороший бізнес-план, але навряд чи стане хорошим шевцем. Кожен стартап, кожна компанія, кожен проект базується на ремеслі або спеціальній галузі знань. Залишайтеся вірними клятві Гіппократа в обраній сфері діяльності. Люди побачать, чи ви налаштовані серйозно, і тоді вам почне щастити. A Будьте авантюрними. B Почніть довіряти людям. C Використовуйте свої сильні сторони. D Залишайтеся вірними своїй професії та компанії. E Будь хорошим комунікатором. Q Дай щастю шанс. G Будьте у формі та залишайтеся у формі. H Віддавати більше, ніж брати. Завдання 2 Прочитайте поданий нижче текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Старший рік: З початком нового навчального року середня школа стає сонячним світлом, навколо якого обертається життя Еріка Юінга. Але є ще багато сфер впливу для цього підлітка: робота, спорт і його пристрасть до комп’ютерів. «Я люблю комп’ютери. Якби весь час, який я проводжу за комп’ютером, зараховували до домашнього завдання, я впевнений, що отримав би найкращі оцінки», – каже він. Ерік народився та виріс у Честерфілді, містечку на сході Міссурі на річці Міссурі, і щойно пішов у 11-й клас другого курсу середньої школи Сент-Луїса. Він добре навчається 3,0 (найвища оцінка зазвичай 4,0), але визнає, що має погані звички до навчання. «Якщо ви не робили домашнє завдання в початковій школі, це вам не зашкодило. Потім раптом середня школа, а потім старша школа, і це стає все важче і важче, і ви робите домашнє завдання дуже погано. Цього року Я намагаюся це змінити. прийняти». Цього семестру він вивчає всесвітню історію, англійську мову, геометрію, біологію, латинську мову (яка, на його думку, допоможе з англійською частиною SAT, стандартизованого вступного тесту до коледжу), фотографію (його єдиний факультатив) і здоров’я. Школа просто віщує початок решти дня для Еріка Кілька разів на тиждень він буває в місцевому ресторані Dairy Queen, працюючи за стійкою до 22:30. Він робитиме там домашнє завдання, особливо взимку, коли попит на морозиво зменшується, а потім їсть морозиво вдома. Його батьки, які володіють вишивальним бізнесом і працюють вдома, не проти того, щоб він брав участь у фаст-фуді, якщо це не відволікає його від домашньої роботи. Він заощаджує на машину і сподівається отримати водійські права в червні. Коли він не працює, Ерік їде додому на комп’ютерний марафон. Він серфить в Інтернеті, грає в ігри, пише друзям, слухає музику. Телебачення рідко вступає в дію. Про плани на майбутнє: «Я намагаюся вирішити, чим я хочу займатися після школи, але це те, на що я подивлюся пізніше».

272ТЕСТ На думку автора, єдиною сферою впливу Еріка є школа. B Робочий день Еріка закінчується останнім шкільним дзвоником. У Еріка вже є водійські права. Комп’ютери – це те, що справді захоплює Еріка. 7 Справжня причина, чому Ерік не отримує найкращу оцінку, полягає в тому, що він не любить вчитися. B Він приділяє недостатньо часу виконанню домашніх завдань. C йому доводиться надто багато працювати. Його вчителі занадто суворі. 8 Як Ерік оцінює свої здібності до навчання? A Він вважає, що вони потребують покращення. B Він вважає себе досить хорошим студентом. C Він каже, що початкова школа була такою ж легкою, як і середня. D Він не говорить про це. 9 Які з наступних дій Ерік НЕ виконує на своєму комп’ютері? А прослуховування музики. Б Спілкуйтеся з друзями. C Дивіться більшість телепередач онлайн. D грати в ігри. 10 З тексту можна зробити висновок, що Ерік А керує кафе швидкого харчування. Б разом із батьками займається вишивкою. C працює щодня. Д хоче купити автомобіль А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г Вправа 3 Прочитайте наступний текст. Зв’яжіть варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Кілька незвичайних ідей для більш цікавого дня в Лондоні (11) Imax Ви коли-небудь бачили ту високу будівлю на вокзалі Ватерлоо, яка виступає з-під землі, але, здається, не має дверей? Так, це кінотеатр Imax. Цікаво почати з того, як увійти в цю річ. Від станції Ватерлоо, якщо слідувати вказівникам і продовжувати рух на метро, ​​ви потрапите в будівлю. Відвідайте BFI London IMAX Cinema для отримання додаткової інформації, включаючи посилання на години роботи. Під час вашого візиту переконайтеся, що фільм, який ви дивитеся, є 3D, щоб ви могли отримати від нього максимум задоволення. (12) Бути глядачем Як щодо того, щоб бути частиною аудиторії телешоу? Це Лондон, скрізь є продакшн-студії. Участь безкоштовна та дуже весела. Крім того, ви можете побачити внутрішню роботу вашої улюбленої програми.

273272 дні: 14:00, і якщо вам пощастить потрапити на кулінарне шоу, можливо, навіть трохи безкоштовної їжі! Або, можливо, ті спостереження за знаменитостями, які так легко для одних у Лондоні та так невловимі для інших! (13) Волонтерство. Волонтерство не обов’язково є природним для Лондона, але воно може бути дуже веселим, способом знайомства з людьми та безкоштовним входом на веселі заходи. Якщо ви живете неподалік від Battersea Arts Center і цікавитесь театром, чому б вам не зареєструватися як бортпровідник? Допоможіть, і ви зможете переглядати частини безкоштовно. Слідкуйте за місцевими подіями, як-от фестивалями, оскільки їм завжди потрібна допомога, і, ймовірно, ви побачите, що якщо вас небагато, вам заплатять бонуси. (14) Підготовка до Олімпіади Чому б не підготуватися до Олімпіади в Лондоні? Спробуючи той чи інший новий вид спорту. Взимку по всьому місту працюють ковзанки, а цілий рік – криті. Багато парків запрошують вас побігати, займатися тай-чи, кататися на роликових ковзанах або велосипеді. (15) Будь активним! Влітку спробуйте покататися на байдарках на серпантині в Гайд-парку. А як щодо боулінгу? А як щодо альпінізму в приміщенні? Купатися? Влітку ви можете поплавати на спеціально відведеній ділянці серпантину, але в решту року ви завжди можете знайти місцевий басейн, спортзал або тренажерний зал. Лондон – це не лише шопінг, їжа та випивка, тут є ціла низка інших речей, якими можна зайнятися. Просто подивіться на крижаний бар. Ця діяльність А B C D E F G H A означає, що для участі вам потрібна увага та креативність. Б Поєднувати роботу і розваги безкоштовно. C Присутні багато знаменитостей-втікачів. D Ви можете бути активними в Лондоні цілий рік. E Відвідування парку розваг. F Використання багатьох спортивних об’єктів Лондона. G бронюйте онлайн, щоб було дешевше. H. Зайдіть туди, щоб побачити внутрішню роботу вашого улюбленого шоу. Завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожної кімнати (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Поважай своїх батьків і вони будуть поважати тебе. Хороші стосунки з батьками — це вулиця з двостороннім рухом. Якщо ви зробите свій внесок, ваші стосунки з батьками покращаться, і ви будете менше сваритися з ними. Тоді ви помітите, що батьки ставляться до вас з більшим розумінням. Вони всі повинні працювати разом (16) відносини.

274ТЕСТ У підлітковому віці вас завжди вчать ділитися всім з батьками. Хоча ви маєте право говорити що завгодно, пам’ятайте (17), що ви повинні говорити свої слова з повагою та добрим тоном. Батькам зазвичай не терпиться поводитися з дитиною (18), кричати чи розмовляти з нею, оскільки це точно зачепить їхні почуття. Ніколи не говори поганих речей своїм батькам, бо це завдасть їм великої шкоди. Виділіть принаймні 30 хвилин, щоб поговорити з батьками. Таким чином ви зможете зміцнити добрі стосунки з ними. Ви часто можете сказати: «Я відчуваю те саме» (що, звичайно, ніколи не звинувачує когось, просто висловлюючи те, що ви відчуваєте), тому що батьки часто не помічають (19). Зазвичай розумні батьки хочуть знати, що турбує їхніх дітей і (20). Якщо ви знаєте, що ваші батьки чинять неправильно, не кричіть і не лайте їх. Поясніть їм це дружнім тоном. Я впевнений, що вони готові прийняти вашу точку зору. У будь-якому випадку (21) ми повинні виявляти свою повагу до наших батьків. Які б помилки вони не зробили або роблять, вони батьки, і я впевнений, що вони люблять своїх дітей. A як син або як дочка B кричати C щоб виховати кращих батьків-підлітків D що соціальні навички дитини страждають E що потрібно F як дитина почувається G що може бути, H що вона насправді думає, А B, C , D, F, G, H, Завдання 5, прочитайте текст нижче. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Лондон-2012 Коли Лондон отримав право на проведення Олімпійських ігор (22) у 2005 році, у місті відбувся тріумф у перспективі вітати світ у британській столиці. (23), Літні Олімпійські ігри 2012 року не є першими для Лондона; насправді він приймав Олімпійські ігри двічі в 1908 році та (24). Паралімпійські ігри 2012 року та Літні Олімпійські ігри 2012 року, офіційно відомі як Ігри XXX. Відомо, що олімпіада також пройде в Лондоні, про це було оголошено в липні. Більшість матчів (25) проводяться в Стратфорді, Східному Лондоні, але в цілому п'ять районів Лондона беруть участь у проведенні заходу, а саме: Ньюхем, Грінвіч, Хакні, Тауер-Хамлетс і Волтем-Форест. В Олімпійських іграх братимуть участь понад 200 країн (26) у 26 різних видах спорту та 39 різних дисциплінах; Програма Паралімпійських ігор 2012 року включає 20 видів спорту та 21 дисципліну. З огляду на Олімпійські ігри в Пекіні 2008 року плавання на відкритому повітрі та жіночий бокс будуть включені до плану Олімпійських ігор у Лондоні, але бейсбол і софтбол – ні (28). Для проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор 2012 року будуть використовуватися як нові, так і тимчасові споруди. Серед них (29) чудових місць, таких як Гайд-парк і парад Кінної гвардії. (30) олімпійських подій відбудеться

275274 дні: новий простір в Олімпійському парку в Стратфорді, Східний Лондон, де розмістяться Олімпійський стадіон, Центр водних видів спорту, Лондонський Велопарк, Олімпійський хокейний центр і три арени Олімпійського парку. Після Олімпійських ігор деякі з нових об’єктів будуть використовуватися в їх оригінальній олімпійській формі, тоді як інші (31) будуть зменшені або перенесені в інше місце Великого Лондона. Місця поділені (32) на три зони: Олімпійська зона, Річкова зона та Центральна зона. Є також місця за межами Великого Лондона; Вітрильний спорт (33), наприклад, організований Національною академією вітрильного спорту Веймута та Портленда на острові Портленд у Дорсеті 25 разів спортивне призове місце 26 внесок участь участь участь виграш 27 порівняння контраст відмінності відмінності рівні 28 місця введення представлено представлено виключено 29 так, ніби обидва гул 30 найменше набагато більше найбільше 31 місця події спортивні ліги 32 різні спільні пов’язані спільні 33 ігри ігри набори події Завдання 6 Прочитайте наведений нижче текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (34) Ну, вчора ввечері? Або ви прокинулися втомленими та млявими і, можливо, навіть думали, чи спали ви? Щоб добре виспатися, потрібно не просто залізти в ліжко й заплющити очі. Розуміючи свій режим сну та підготувавшись до здорового нічного сну, ви можете гарантувати, що кожен вечір буде хорошим сном. «Сон — це поведінка, і, як і будь-яка інша поведінка, він (35) дуже важливий для людей», — пояснює доктор. Керол Лендіс, дослідниця сну та ад’юнкт-професор біологічної поведінкової терапії та систем охорони здоров’я Школи медсестер Університету Вашингтона. Дослідження (36) показує, що люди краще сплять у різний час доби. Наприклад, деякі люди почуваються краще, коли рано лягають спати та рано встають, тоді як інші почуваються відпочилими, коли сплять і сплять (37). «Багато людей не звертають уваги на час свого сну», — зазначає Лендіс. «Але відкладення або зміна часу сну може сильно вплинути на те, як ви почуваєтесь (38), коли прокидаєтеся».

276ТЕСТ На додаток до (39) регулярного щоденного розкладу сну, Лендіс пропонує наступні поради щодо гарної гігієни сну: уникайте стимуляторів, таких як чорний чай, напої з кофеїном і вживання (40) шоколаду пізно вдень і ввечері. Припиніть тренування принаймні за дві години до сну (41). Фізичні вправи підвищують температуру тіла і мають тонізуючий ефект, який ускладнює засинання. Не спіть у жаркому середовищі. На початку глибокого сну важливе зниження температури тіла (42°С). Люди, які сплять у добре нагрітій кімнаті або користуються електричною ковдрою, можуть спати не так глибоко. Виспатися (43), якщо буде така можливість. Через напружений робочий графік або заняття у вихідні часто важко виспатися щоночі, як нам (44). Щоб зменшити це недосипання, спробуйте подрімати 30 хвилин до 16:00 протягом дня. або спати на вихідних, якщо буде така можливість. «Замість того, щоб пити (45) кави під час робочої перерви, ви можете зарядитися енергією, подрімавши 15 або 30 хвилин», — пояснює Лендіс. «Згодом ти почуватимешся краще». А Б В Г 34 Ти спиш? Ти спав? ти спав чи спав ти так любиш обох і або 41 на в на під 42 людина людина люди люди А Б В Г 43 міс міс міс міс 44 хотів би хотілося б краще скоріше як 45 отримати отримати отримати отримати написати 46. Напишіть коротку статтю ( не менше 100 слів) до проблем рідного міста за таким планом: Опишіть ці проблеми; запропонувати, що необхідно зробити для вирішення деяких із цих проблем; Уявіть, що можна змінити, якщо ці проблеми (не) вирішити.

277276 Приклади запитань різної форми в бланку відповідей з англійської мови У запитаннях позначайте лише правильну відповідь таким чином: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Напишіть число та нову відповідь на відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

278Correct Answer Forms 277 Correct Answer Forms Тест рівня 1: Середній ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Тест рівня 2: Середній ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCD FGH АBCD АBCD АBCD АBCD

279278 форм правильних відповідей Тест 3 рівень: середній ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Тест 4 рівень: середній ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCD FGH АBCD АBCD АBCD АBCD

280Форми правильних відповідей 279 Тест Рівень 5: Середній ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Тест 6-й рівень: Середній ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD

281280 форм правильних відповідей Тест 7 Рівень: Середній ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Тест 8 Рівень: Чесно ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD

282Форми правильних відповідей 281 Тест 9 Рівень: Скласти ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Тест 10 Рівень: Скласти АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD

283282 форми правильних відповідей Тест 11 рівень: скласти ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Тест 12 рівень: скласти ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD

284Бланки правильних відповідей 283 Тест 13-й рівень: Справедливий ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Тест 14-й рівень: високий АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD

285284 бланки правильних відповідей. Тест 15-й рівень: високий ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Тест 16-й рівень: високий АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD

286Форми правильних відповідей 285 Тест 17-й рівень: високий ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Тест 18-й рівень: високий АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD

287286 Форми правильних відповідей Тест 19. Рівень: Високий АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD

288Зміст ПІДРУЧНИК З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Морфологія Самостійні частини мови Іменник (The noun) Розряди іменників (Граматичні категорії іменників) Суфікси іменників Роль іменників у реченні...9 Означений артикль (The definite article) Займенник ( Займенник ) Ступені займенників Прикметник Ступені прикметників Ступені порівняння Місце і роль прикметників у реченні Додатки прикметників Прислівник Види прислівників Ступені порівняння Місце прислівників у реченні Утворення прислівників Прикметник чи прислівник? Цифра (The Digit) Цифри цифр Формування цифр Правила читання деяких цілих кількісних цифр Дробові числа Приклади читання арифметичних дій Читання даних і позначення часу Дієслово (The Verb) Особові та неособові форми дієслова (кінцеві та нескінченні числа) ) Особові форми дієслова Основні форми дієслова Правильні та неправильні дієслова (правильні та неправильні) Граматичні категорії дієслів Безособові форми дієслова Частка Інфінітив Форма герундія/-ing Модальні дієслова та їх замінники Дієслова-зв’язки Суфікси дієслів Мовні служби Прийменник (Прийменник ) Прийменники, що виражають просторові відношення. Прийменники, що виражають часові відношення. Прийменники, що виражають граматичну залежність слів у реченні. сполучник (the conjunction) interjection (the interjection) синтаксис порядок слів у англійському реченні порядок слів у розповідному реченні порядок слів у питальному реченні порядок слів у наказовому способі порядок слів у знакі оклику умовні речення S.

289Переказ розповідних висловлювань у звітному мовленні Перенос питань речень у звітному мовленні Переказ спонукальних висловлювань у звітному мовленні...93 Додатки Конструкції та звороти...94 Змінка there + be...94 Змінка to do something .. . 94 Будівельна професія завжди робила...95 Будівельна професія завжди...96 Будівельна професія завжди щось робила...97 Будівельна професія Кажуть, що.../він повинен робити будівельну професію Таблиця неправильних дієслів . ..98 Таблиця дієслів стану ВАРІАНТИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ Програма зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови Особливості тесту з англійської мови Приклади завдань різних форм англійської мови. 109 Рівень варіанту сигналу: середній -тест -тест -тест -тест -тест -тест -тестер -тестер тест -рівень: достатній тестер тест -тест -тест -тестер -рівень: високий тестер тест -тест -тест -тест -тест - бланки відповідей с.

290Навчальне видання МяСОєдова Світлана Вадимівна ЗНО (підготовка) АНГЛІЙСЬКА МОВА експрес-навчання код Л0324UA. Розмір /16 з підписом для друку. офсетний папір. шкільні навушники. офсетний друк. Дух. Прес. Аркуш 23.52. Видавництво «Літера ЛТД», Київ, вул. Нестерова, 3, каб. Телефон для довідок Реєстраційне свідоцтво 923 від Ви можете замовити цей посібник післяплатою через службу «Книга поштою»: а/с 3355, Харків, 61045, (057), (067) або придбати у регіональних представників за ціною видавництва. : у Києві (044), ; Біла Церква (04563); Вінниця (0432); Дніпропетровська (056); Донецьк (062); Житомир (0412), ; Кривий Ріг (056); Львів (032); Миколаїв (0512); Рівне (0362) ; Сімферополь (0652); Тернопіль (0352); Черкаси (0472), ; Хмельницький (0382); Одеса (048); Чернігів (0462) Св. обл

291

дивитись більше

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 03/22/2023

Views: 6777

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.